Archive for september, 2009

24/09/2009

Forvirr oss ikke med fakta

Frps Per Sandberg kommenterer UDIs tall om asylsøkere i dagens Klassekampen, men tar ikke selvkritikk for å ha overgeneralisert og stigmatisert asylsøkere. I stedet beklager han seg over at Frp blir stemplet og at alle er forutinntatt overfor Frp. «Hvor presis skal vi være for ikke å bli kritisert?»

Han bebuder at han skal gå tallene fra UDI nærmere etter i sømmene. Det er åpenbart viktigere for Frp å gå andres påstander etter i sømmene enn å belegge sine egne …

Dette viser igjen med all ønskelig tydelighet at Frp er et dypt umoralsk og fremmedfiendtlig parti, og at de ikke er interessert i forholde seg til andre fakta enn de som passer til deres egen retorikk.

23/09/2009

9 av 10 asylsøkere …

… prøver IKKE å skjule identiteten sin. Nå slår UDI-direktør Ida Børresen tilbake mot bl.a. Frp og Politiets fellesforbund som påstår at de fleste asylsøkere nekter å oppgi identiteten sin. Bildet er diametralt motsatt: 93% av asylsøkerne klarte å skaffe til veie identitetspapirer i løpet av søknadsprosessen. Les hele artikkelen i Klassekampen

Antydningene om at de fleste asylsøkere er kriminelle blir også tilbakevist. Det er snakk om noen få hundre kriminelle av totalt 18,000. For eksempel er ikke en eneste afghaner  pågrepet av politiet i år.

14/09/2009

Frps brunlige løgner

Siv Jensen: «Det vi ser i Oslo er en flom av kriminelle asylsøkere som selger dop og voldtar jenter uten grunn,»

Tall fra UDI: bare én overfallsvoldtekt fra 2006 til 2008 ble begått av en asylsøker.

Mer i Klassekampen

07/09/2009

Priser fra Protestfestivalen

Per Fugelli fikk 1. september pris som «Norges beste meningsytrer».

Lege Mads Gilbert fikk 7. september Erik Byes minnepris  for «sitt vidtfavnende og brennende engasjement over mange år».

06/09/2009

Protestfestivalen er i gang!

Den tiende Christianssand protestfestival åpner formelt mandag 6.9. kl. 12:00, men tjuvstartet i helga, bl.a. med festforestilling på Kafe Kick.

01/09/2009

Null-null-tallet

Morgenbladet, intelligensiaens avis, en gang den stolte bærer av tradisjon og dannelse, har for tiden en artikkelserie hvor forskjellige mennesker beskriver hva som har preget det første tiåret i dette århundret. Interessant nok. Bortsett fra navnet på artikkelserien.

Morgenbladet har kalt artikkelserien sin «Typisk 00-tallet».

Jeg har nesten lyst til å stoppe der, og la det stå der til spott og spe. Men i tilfelle det finnes noen som ikke forstår problemet, skal jeg utdype.

read more »

%d bloggere liker dette: