Syrer og baser og pH og slikt …

Jeg har hatt mange samtaler med folk som er opptatt av syre/base og «pH-dietten» de siste månedene, senest nå i helga i forbindelse med Alternativmessa i Stavanger.
I flere av disse samtalene har jeg blitt vennlig forklart hvor viktig pH og syre/basebalanse er, og flere har ytret undring over at leger «kan så lite» om noe så grunnleggende.
Jeg har derfor lyst til å rydde litt i begrepene, og kanskje oppklare noen misforståelser.

For de som ikke kjenner til teoriene bak «pH-miraklet»:  Kevin Frøystads nettsider, og Robert O. Youngs nettsider.

Grunnleggende om syre-base

Syre-basebalansen er helt sentral i menneskets fysiologi og biokjemi, og det er livsviktig at pH holder seg på riktig nivå. Både acidose (overskudd av syre) og alkalose (overskudd av base) er fryktede tilstander og kan være dødelige hvis de ikke behandles.

Så langt er jeg altså helt enig med «pH-folket»i

Ikke bare er vi enige om at syre-base er viktig: Alle begrepene de bruker, formlene, navnene på de kjemiske substansene som er viktige for syre-basebalansen er hentet fra «skolemedisinen», og fra kjemisk og biokjemisk forskning opp gjennom flere hundre år. En av de mest berømte formlene for å beskrive syrer og baser i levende organismer er Henderson-Hasselbalchligningen. Den ble første gang formulert i 1902.

Siden syre-basebalansen er så viktig, er leger faktisk svært opptatt av den, og vi brukte mye tid udner studiene på å slåss med formler og begreper, først i den uorganiske kjemien, så i biokjemi og fysiologi, og så i klinisk medisin.

pH måles rutinemessig i mange kliniske situasjoner i både blod, i urin, i utflod. Det blir derfor litt underlig når pH-folk begynner å tegne opp pH-skalaen og forklare meg hvilken pH som er riktig og når det blir fare på ferde. Dette vet jeg faktisk, og jeg vet det antagelig atskillig bedre enn dem.

Jeg har undret meg en del på hvorfor de tror dette er nytt eller ukjent for meg og andre leger. Jeg har også lurt på om de faktisk tror begrepene om syre og base er oppfunnet av Robert D. Young?

Nok om det. Vi er altså skjønt enige om at syre-baseforstyrrelser er skadelige. Uenigheten ligger på et annet plan (for ikke å si flere plan), men først skal jeg si litt om

pH-balansen i kroppen

Barnelærdommen først: PH-skalaen går fra 0 til 14ii. Nøytral pH er 7. Alt under 7 er surt, alt over 7 er basisk. F eks saltsyre har pH 1, mens lut har pH 14. Rent vann har 7, altså nøytralt

Normal pH i blodet er ca. 7,4, altså svakt basisk. Inne i cellene er det litt surere, 7 – 7,2. Det er et finstilt samspill mellom blodet, andre væsker i kroppen og cellene, slik at alle holder optimal pH for sin funksjon. Siden stabil pH er så viktig, har kroppen utviklet en rekke mekanismer for å regulere den.

Et meget viktig poeng er at nettopp at kroppen er en levende og selvregulerende organisme, og kan ikke sammenlignes med f eks et akvarium. Når man heller syre eller base i en bolle vil pH påvirkes direkte, mens kroppen vil ha flere måter å justere pH på etter hva som tas inn.

Jeg skal ta de viktigste mekanismene her. Dette blir ikke helt utfyllende, siden dette er et meget komplisert område med mange aktører.

Mekansime 1: Pusten

når vi puster tar vi ikke bare inn oksygen, men puster også ut CO2 , som hele tiden dannes under forbrenningen. CO2 er en syre, og påvirker dermed pH i blodet direkte. Kroppen regulerer nøye hvor mye CO2 som «slippes ut», og hvis man får pH-endringer i blodet vil kroppen sørge for at vi puster mer eller mindre. Hvis blodet blir for surt vil vi puste ut mer CO2, hvis det blir basisk vil vi puste ut mindre CO2.

Dette er førstelinjeforsvaret, så å si. Det er et kjapt system som kan regulere pH tilbake til normalen i løpet av minutter.

Mekanisme 2: blodet

Andrelinjeforsvaret ligger i blodet selv. Det er flere forskjellige syrer og baser i blodet, som har kapasitet til å nøytralisere et syre- eller baseoverskudd. Dette kalles blodets bufferkapasitet. Ordet buffer brukes ofte om støtdempere eller fjæring, altså noe som skal beskytte mot støt eller overbelastning. I kjemien bruker man ordet buffer om stoffer (i en væske) som beskytter mot pH-endringer.

Dette høres kanskje komplisert ut, og det er det! Den før nevnte Henderson-Hasselbalchligningen beskriver nettopp hvordan syrer og baser oppfører seg i en bufferløsning.

Eksempler på buffere: CO2 kan ses på som en buffer, ved at det trer inn og nøytraliserer baser. Motparten er det basiske ionet HCO3eller bikarbonat, som kan nøytralisere syrer. Det finnes flere andre syrer og baser som gjør det samme, bl.a. en del fosfatforbindelser.

Videre fungerer flere av proteinene i plasma (blodvæsken) som buffere ved at de kan ta opp i seg eller gi fra seg syre og/eller base.

Hemoglobin er ett av flere proteiner som fungerer som buffer i blodet – det kan både ta opp i seg og gi fra seg ioner.

Begynner det å bli vanskelig? Det kommer mer!

Mekanisme 3: nyrene

Hvis syre-baseforstyrrelsen vedvarer vil etterhvert bufferkapasiteten i blodet brukes opp, da kommer en tredje regulator inn (skjønt det er galt å rangere disse, for alle jobber samtidig), nemlig nyrene. Nyrene «siler» blodet, og skiller ut urin, det vet alle. Men urin er ikke bare noe gule greier med avfallsstoffer i – den inneholder blant mye annet elektrolytter (salter) som nyrene skiller ut etter en nøye uttenkt plan. Nyrene er faktisk nøkkelorganet for regulering av blodets salter, vanninnhold … og pH.

Enkelt sagt: hvis det er for mye base skiller nyrene ut base, tilsvarende hvis det er for mye syre. Det samme med saltene: er det for mye av f eks natrium vil nyrene skille ut mer. Er det for lite, holder de natrium tilbake.

Nyrene kan faktisk holde stillingen lenge, og fortsette selv om pH av en eller annen grunn fortsetter å være i ubalanse. Og hvis nyrene svikter er det nettopp dette viktige backupsystemet som svikter.

NB så langt har jeg bare snakket om blodet, og ikke om annet vev. Jeg vet at pH-teorien sier at pH-forstyrrelsen ikke slår ut i blodet men i celler og annet vev, fordi blodet «kaster fra seg» syren. Det høres tilforlatelig ut hvis man ikke har greie på fysiologi, men det stemmer ganske enkelt ikke. Kroppen beskytter cellene sine alt den kan, og det er først hvis pH stiger eller synker ukontrollert at det vil bli pH-forstyrrelse i cellene. Og da er man virkelig ute å kjøre.

Vanskelig? Nå blir det lettere

Det er mulig en del av leserne har falt av for lenge siden, men jeg håper jeg har fått fram poenget: kroppens regulering av pH er et intrikat samspill mellom mange ulike mekanismer, og det skal ganske mye til før alle blir slått ut.

Det er nettopp derfor sammenligningen med et akvarium er så meningsløs. Vannet i et akvarium er ikke levende, og har ingen måte å beskytte seg mot syrer og baser på. Heller man basisk væske i akvariet stiger pH proposjonalt med mengden base. «Heller» man basisk væske i kroppen vil pH forandre seg svært lite, om i det hele tatt.

En annen grunn til at sammenligningen med et akvarium svikter, er at man ikke kan helle basisk (eller sur) væske direkte i blodetiii. Hvis man drikker et glass vann med litt base i må det først ned i tarmene, så suges opp i tarmtottene, så fraktes til blodet … og på den veien har det allerede skjedd mye regulering! Av den basen som var i vannet er det bare en liten del som kommer i blodet, og den vil nøytraliseres lenge før det gir utslag på pH. Det skal faktisk godt gjøres å drikke eller spise seg til høy eller lav pH, hvis man ikke har et meget spesielt kosthold. Dette er ganske enkelt fordi kroppen er så smart. Mennesket har utviklet seg gjennom millioner av år, og har svært robuste beskyttelsessystemer for alle mulige hendelser. Vi er kanskje det dyret som er mest tilpasningsdyktig – det er bare å tenke på hvor mange ulike steder vi oppholder oss: fra -20 til +40 grader, i tørke og fuktighet, og med et vell av ulike næringsmidler. Ingen andre pattedyr kan leve under så mange ulike forhold og på så mange ulike dietter.

Jeg blir nesten litt fornærma på kroppens vegne når folk framstiller det som om den stadig må ha spesialbehandling, f eks i form av dråper, vitamintilskudd, kosttilskudd etc etc. Kroppen er ikke et stakkars persillebladiv.

Og her er et annet viktig poeng: hvis det stemte, som pH-folket sier, at de fleste mennesker har for lav pH (altså er for sure), hvordan i all verden har mennesket og dets forfedre overlevd i millioner av år? Og hvis det stemte at vi egentlig burde ligget høyere i pH, da ville kroppen utviklet seg slik at den hadde høyere pH. Den ville skrudd opp termostaten, for å si det slik.

Men er ikke syre-baseforstyrrelser farlige da?

Jo! Både for høy og for lav pH er farlig. Og her må jeg få komme med et hjertesukk: når jeg hører på pH-folk snakker de aldri om for høy pH, kun om for lav. De råder folk til å presse pH høyere, men jeg har sjelden og aldri hørt at de snakker om risikoen ved at pH kan bli for høy. Hvis de mener man kan øke pH betydelig ved kosthold og dråper og pulver det være en risiko for at den kommer for høyt. Jeg forstår rett og slett ikke hvorfor dette aldri er et tema.

Men altså, faren ved syre-baseforstyrrelser. Hvis pH i blodet kommer ned mot 7,3-7,2 har man acidose, og det er fare på ferde. Ned mot 7 er det livstruende. Personen vil føle seg syk med hodepine, muskelsmerter, rask pust. Bevisstheten vil ofte være påvirket, og kan utvikle seg til koma. Samtidig kommer oftest elektrolyttforstyrrelser som i seg selv kan være alvorlig.

Hvis pH stiger over 7,5-7,6 har man alkalose, som er like farlig. Personen vil føle prikking i hender og føtter, få hodepine, kvalme og synsforstyrrelser, etterhvert forvirring og koma. Noe av det som skjer er at hjernen sveller opp. Man kan også få pusteproblemer og vann i lungene.

Ingen av disse er særlig hyggelige.

Hva skyldes syre-baseforstyrrelser?

Dette er også et komplisert kapittel, men jeg skal ta det summarisk.

Oftest ligger det en sykdom eller forstyrrelse eller ekstremtilstand bak pH-endringene. Og her skiller skolemedisinen seg fra Young & co: de mener syre-baseforstyrrelser forårsaker sykdom. Vi mener sykdom forårsaker pH-endringer. Hvis man først har fått en pH-forstyrrelse vil man naturligvis bli syk av den i seg selv, men det begynner ikke med pH.

Eksempler på sykdommer og tilstander som kan gi acidose er bl.a.: nyresykdom, lungesykdom, diaré, inntak av syre, infeksjoner (spesielt lungebetennelse), sukkersjokk hos diabetikere, og lungesykdommer. Sistnevnte er ganske vanlig, spesielt blant de som har KOLS. Det skyldes – for å si det enkelt – at lungene ikke klarer å kvitte seg med nok CO2, dermed hoper det seg opp syre.

Eksempler på sykdommer og tilstander som kan gi alkalose er bl.a.: nyresykdom, for høyt inntak av basiske væsker eller medikamenter, oppkast og hyperventilering. Alkalose er også en fryktet tilstand hos fjellklatrere, spesielt ved høyder over 2500 meter. Grunnen er at man puster raskere for å få mer oksygen, og dermed puster ut for mye CO2. Dermed blir blodet mer basisk. Det kjedelige med høydesyke er at man for å bli kvitt årsaken må ned fra fjellet, og det kan ta tid.

Kan man få acidose eller alkalose av vanlig mat?

Svaret er nei. Hvis man ellers er frisk, ikke bruker medikamenter, og nyrer og lunger fungerer som de skal, vil kroppen klare å kompensere ved nesten ethvert kosthold. Hvis man inntar store mengder sure/basiske matvarer eller væsker kan man få pH-forstyrrelser, men da skal kostholdet være ekstremt.

Noen unntak: Store mengder proteiner kan gi syreoverskudd, men da er det langt over det som regnes som vanlig kosthold.

Store mengder acetylsalicylsyre (som finnes i Dispril og Ibux) kan gi acidose. Videre kan stort inntak av visse medikamenter mot magesyre/magesårv , eller visse avføringsmidler, gi alkalose.

Det er naturligvis mange andre medikamenter som kan gi syre-baseforstyrrelser, men jeg nevner bare de reseptfrie her.

Det er en utbredt forestilling i pH-miljøet at alle medisiner gir acidose. Det er en temmelig absurd påstand. Det finnes hundretusenvis av medikamenter som er satt sammen av vidt forskjellige stoffer, som virker på ulike organsystemer. At alle disse skulle gi samme forstyrrelse er en logisk umulighet.

Når det gjelder remediene som brukes i «pH-dietten» skal jeg ikke mene for mye i verken den ene eller andre retningen. Såvidt jeg vet er det ikke forsket systematisk på dette.

Hvis man holder seg innenfor de angitte dosene av f eks basiske dråper vil jeg ikke tro det er fare for pH-forstyrrelser (ikke dermed sagt at det er sunt!!), men hvis man misforstår instruksene, eller tar ekstra for å skynde på prosessen, kan det være riskabelt. Dessuten er stoffene som brukes, bl.a. natriumkloritt, giftige. Natriumkloritt er faktisk en sterk oksidant, altså det motsatte av antikosidanter. Vevsskadelig, med andre ord.

Hvorfor måler ikke helsevesenet pH oftere?

Dette er også et spørsmål jeg får fra tid til annen. Svaret er at vi måler pH i en rekke situasjoner, enten fordi vi mistenker en forstyrrelse i pH og/eller elektrolytter, eller fordi vedkommende har en sykdom som øker risikoen for pH-forstyrrelser.

Noen eksempler:

 • Syre/base måles alltid i navleblodet til nyfødte barn. Hvis de har avvik, blir de fulgt nøye med nye målinger. Hos fortidligfødte spebarn, eller spebarn som har andre sykdommer, måles også pH jevnlig.
 • Man måler alltid pH når lungepasienter innlegges på sykehus, og hver dag framover hvis de er dårlige.
 • Ved nyresvikt og hos personer som får dialyse måles pH jevnlig.
 • Hos diabetikere som har sukker- eller insulinsjokk måles alltid pH.
 • Ved mistanke om forgiftninger måles som regel (alltid?) pH.
 • Og ved en rekke andre tilstander.

Påstanden om at helsevesenet ikke bryr seg om pH er med andre ord svært langt fra virkeligheten.

NB i helsevesenet skjer pH-måling i blodet på sykehus. Det er fordi man må ha spesielle apparater for å få presise målinger, og det er en prøve som må analyseres raskt, innen 10-15 minutter. pH i urin og andre kroppsvæsker kan enkelt måles på et vanlig legekontor.

Metoden mikroskopister bruker, altså at de ser på blodceller og ut fra det «ser» om personen har en pH-forstyrrelse, blir ikke brukt innen vanlig medisin. Meg bekjent finnes det ikke forskning som støtter teorien om at blodcellene forandrer seg synlig ved endringer i pH. Det er heller ikke logisk at det skulle gjøre det, i hvert fall hvis man holder seg til vanlige fysiologiske fakta.

Det kunne vært interessant å måle pH på standardmåten og sammenligne med det mikroskopistene bedømmer. Men da – hvis jeg har forstått pH-teorien rett – måtte man målt pH i celer og kroppsvæsker, ikke bare i blod, og det blir i så fall en svært komplisert affære.

—————

Jeg kunne skrevet mye mer om dette temaet, men dette får være nok. Jeg håper at du som har lest helt ned hit har gjort det med et åpent sinn. Jeg regner ikke med å «omvende» noen hvis de er hellig overbevist om andre syre-baseteorier, men det kan være nyttig å oppklare en del begreper, det flyr lett mange fagord i lufta når man diskuterer dette, og det er ikke alltid lett for legfolk å henge med i svingene.

Den som er uenig må gjerne være det. Men alt jeg har skrevet her er basert på solid forskning av tusenvis av vitenskapsfolk over mange år. mye av det er grunnforskning, og har altså ingenting med legemiddelindustrien eller andre tvilsomme forbindelser å gjøre. Det er ikke vanskelig å få det bekreftet hvis man leser en vanlig kjemi/biokjemibok eller medisinske oppslagsverker.

Den som har innsigelser må gjerne lufte dem, men da forventer jeg at innsigelsene kan underbygges med troverdige kilder, som igjen bygger på forskning. Alle kan synse, men skal man først bruke vitenskapelige termer må man i det minste ha satt seg inn i hva de betyr.

i litt fleipete betegnelse, men jeg har ikke funnet noe annet navn som er dekkende. Jeg tillater meg derfor å bruke betegnelsen på dem som følger bl.a. Robert D. Youngs teori.

iiDet må nevnes at pH-skalaen er logaritmisk. Det betyr at for hver tiendedel (f eks fra 7,2 til 7,3)  dobles/halveres pH, og hver enhet må den ganges/deles med ti. pH 6 er ti ganger surere enn pH 7, og pH 9 er hundre ganger mer basisk enn pH 7!
iiiMed mindre man får intravenøs væske
ivMerkelig uttrykk forresten: persille er en meget hardfør plante som sprer seg lykkelig over hele hagen hvis den først trives. Det kan nesten blli for mye av det gode!
vLink, Novalucid, bikarbonat

115 Responses to “Syrer og baser og pH og slikt …”

 1. Takk for en nokså grundig og interessant gjennomgang av temaet. Dette tror jeg fint kan brukes av oss lekfolk som ammunisjon mot pH-folket ved en eventuelt senere anledning (forutsatt at man klarer å beholde informasjonen i teflonhjernen). Uansett bokmerker jeg denne for evt. senere bruk.

  Et lite spørsmål, fordi jeg er nysgjerrig:
  Du skriver: «Hvis pH stiger over 7,5-7,6 har man alkalose, som er like farlig. Personen vil føle prikking i hender og føtter, …»
  Jeg har ved et par anledninger opplevet slik prikking i hender og føtter i forbindelse med at jeg har gitt blodplater hos Blodbanken. Prosessen her er at «blodet tas ut av giveren via en slange, antikoaguleres med sitrat, separeres og gis tilbake via en annen slange» (http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=503214), og samtidig blir man gitt en væske man skal drikke og som skal hjelpe til med å nøytralisere antikoagulanten som tilsettes blodet. Er denne prikkingen i hender og føtter man kjenner under blodplategivning alkalose, eller er det noe annet som skjer?

  • Jeg tror ikke det. Vil tro at Blodbanken har såpass styr på systemene sine at de ikke kjører folk i alkalose. Prikkingen kan kanskje skyldes at de har tilsatt sitrat. Men det blir bare gjetning.
   Jeg ga også blodplater før. Og plasma, som går etter de samme prinsippene. Kan ikke huske at jeg ble prikkete, bare at det var kaldt når jeg fikk blodet tilbake.

   • Mye god informasjon på denne bloggen, og du har virkelig gitt en god forklaring på hvordan du forankrer ditt syn i denne saken. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at du virkelig ønsker å hjelpe dine medmennesker og at du er bekymret for at nye, ikke vitenskapelig dokumenterte, produkter på markedet kan komme til å skade folk. Det er prisverdig med ditt engasjement med å få en god debatt om disse tingene.

    Jeg har lyst til å dele mine erfaringer – som et lite tillegg til alt det som står på siden her. Jeg har hatt den diagnose som heter «Psoriasis Artritt». Jeg ble «syk» for mange år siden, og i min fortvilelse så gikk jeg som de fleste gjør, til min lege for å finne ut hva som plaget kroppen min. Omsider så fant vi diagnosen -sammen. For det var jammen ikke så lett det heller.

    Min lege er en fornuftig mann. Tilfeldigvis så kjente han godt til denne «kroniske sykdommen» fra sin nære familie. Han fortalte meg at det ikke var noen god ide å dra til Haugesund for å starte medisinering, for hans erfaring var at den type medisinering som klassisk medisin kunne tilby meg – innenfor dette området, bare ville bryte ned kroppen min i det lange løp. Vi hadde kjent hverandre i mange år, så han visste at jeg også brukte litt naturmedisin i tillegg til den medisinen jeg fikk av ham for å dempe de verste smertene.

    Jeg bestemte meg for å bli frisk. Jeg hadde en lang «reise» som har tatt meg mange år gjennom en jungel av metoder og produkter. Mye virket ikke så bra i min kropp. Men, noe virket såpass godt at jeg etter hvert kunne kutte ut medisinen som jeg fikk fra min lege. Etter hvert så fant jeg ut at nøkkelen var å starte med å rense tarmene mine, slik at jeg i det minste kunne klare å ta opp det jeg puttet inn i munnen min. Tarmene ble renset og etter hvert så fant jeg gode urter innenfor både kinesisk urtemedisin (kjøpte bla. fra Kina, hadde kontakt med en kinesisk lege ved et Røde Kors sykehus) og urter som vi finner i helsekostforretninger her hjemme. Jeg ble stadig bedre, sakte med sikkert. Noen nedturer ble det (detox), men kom ovenpå igjen hver gang.

    Brukte også homeøpati på min vei, noe som min kropp nyttigjorde seg godt av, og som førte meg enda et skitt nærmere målet mitt. En viktig sak som jeg gjorde, var å få sjekket ryggrad og nakke. Her var det skjevheter, som jeg fikk korrigert – først ved å bruke kiropraktikk, senere ved en metode som kalles AtlasProfilax. Kiropraktikk hjalp godt – en stund, men så falt liksom ting tilbake igjen. AtlasProfilax – en metode som gjør at hodeskallen blir skjøvet på plass ved å stimulere musklene i nakken (for å si det svært forenklet), viste seg å være en god og permanent løsning. Har siden jeg tok den justeringen vært fin i rygg og nakke og har ikke mer den vonde hodepinen.

    Jeg har sågar brukt MMS, vel og merke i små mengder i perioder som jeg enten har hatt infeksjoner som jeg har ønsket å bli kvitt, eller i perioder som en generell kur for å renske litt opp i systemet. Tok knekken på en nyrebekkenbetennelse ved å bruke MMS – i stedet for å bruke antibiotika, i samråd med legen min. Testet urinen min før og etter, og fikk samme resultat som ved en antibiotikakur. Jeg har tidligere hatt stygge ettervikninger etter antibiotikakurer (fikk for mye av det da jeg var barn), så jeg unngår dette hvis jeg kan.

    Jeg er så utrolig glad i denne legen min. Han har en god forankring i klassisk medisin, men han er ikke så redd for den «alternative medisin» heller. Han er en fornuftig mann, også ydmyk i forhold til det han ikke kan så mye om. Jeg har tro på at hvis vi kan ha en åpen dialog og samarbeide for å få de beste resultatene, så har vi mulighet til å finne nye veier til bedre helse. Enhver må ta ansvar for sin egen helse og sitt eget liv. Ja, kanskje vi må ta noen sjanser også underveis. Jeg har vært villig til å bruke min egen kropp til å teste ut litt av hvert, men har alltid lyttet til min intuisjon + har hatt dialog med både «alternative» terapauter og min lege underveis, og så har jeg slik som deg – lest utrolig mye (trålet bøker og internett).

    Min erfaring er videre at min kropp og mitt sinn reagerer på den maten jeg spiser. Jeg har valgt å spise mye grønnsaker, litt korn (mest mulig i sin naturlige form, dvs. like bearbeidet), litt fisk og en sjelden gang litt skalldyr. Kjøtt har jeg ikke lyst på lenger. Jeg har drukket supergreens i to år og synes det gjør meg godt. Jeg passer også på å få i meg litt ekstra omega 3 oljer og litt andre tilskudd som jeg kjenner gir kroppen min energi.

    Tilslutt vil jeg legge til at hvordan vi tenker om oss selv og andre – er noe jeg har erfart som svært viktig. Vi må ha en sunn mental helse også, ikke bare en god fysisk helse. Disse to henger så utrolig nøye sammen. Et sinn som er fullt av fordømmelse og sinne, forsurer kroppen, som andre har pekt på i denne bloggen. Vi må være glade i oss selv og i våre medmennesker, og virkelig tro på en god verden. Slike tanker fostrer samarbeid og løsningsorienterte diskusjoner.

    Nå er det ikke lenger betennelser i kroppen min, jeg har ikke lenger «psoriasis artritt», jeg er glad i meg selv og glad for å leve !

    Jeg håper at du, Pernille, med de ressursene og den kunnskapen du tydeligvis har, kan være villig til å være åpen for at det kan være andre metoder enn kun klassisk medisin som kan være løsningen for noen. Jeg tror at det er i grensesnittet mellom den klassiske medisin og den alternative medisin at vi virkelig vil finne de store mulighetene. Mitt inderlige ønske er at disse miljøene kan samarbeide på en konstruktiv måte, slik at vi kan ta det beste fra begge miljøer og hjelpe mennesker til å ta ansvar for egen helse og til å «behandle» hele mennesket.

    Hilsen May

    • Hei May, takk for historien!
     Hvis du har oppfattet at jeg er «mot» alternativ medisin av prinsipp har jeg forklart meg dårlig. Jeg vet det finnes mange flinke og kloke «alternative» terapeuter som er til stor hjelp for folk, og som gir dem gode råd. Men «alternativ» medisin er veldig mye forskjellig, og det er dessverre mange useriøse aktører som ødelegger for de seriøse ved å svekke troverdigheten til hele feltet (i den grad man kan kalle en så mangslungen bransje ett felt). Det finnes også kyniske pengekrefter som tjener seg rike på å selge «snake oil» til fortvilte mennesker.

     Jeg har respekt for terapeuter som har brukt noen år på å lære seg det feltet de driver med, og som også har lært seg en del grunnleggende anatomi og fysiologi .. selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i teoriene og metodene deres. Men jeg stoler ikke på folk som har tatt noen helgekurs og kaller seg terapeuter, og som selger dyre midler og remedier som det ikke finnes dokumentasjon for. Jeg blir provosert av dem som tror det finnes enkle svar og enkle løsninger.

     Tradisjonell «skolemedisin» har mange begrensinger. Det vet vi som jobber i bransjen faktisk bedre enn noen. Og bare så det er sagt – jeg bruker mer tid på å være kritisk til eget fag, til legemiddelindustrien og til mekanistiske tilnærminger enn jeg bruker på å kritisere alternativmedisinere. Jeg er svært fornøyd når jeg får anledning til å parkere legemiddel-«konsulenter» som kommer med udokumenterte og glorifiserende påstander om produktene sine.

     Skolemedisinen har som sagt sine begrensninger, som alle fag har, men det skjer faktisk mer bevegelse i faget enn mange tror. Mye av det jeg lærte da jeg studerte er endret, til dels utdatert. Vi må hele tiden oppdatere oss, det kan være slitsomt men er viktig og riktig.
     At kropp og sjel henger sammen er helt sant. Jeg vil faktisk gå et skritt lenger og si at det ikke finnes noe skille mellom psyken og legemet. Det er et kunstig og gammeldags skille som burde vært kastet på skraphaugen for lenge siden.
     Det skjer veldig mye spennende forskning på alle sammenhengene mellom levd liv og helse, hvordan livsinnstilling og psykologiske faktorer har direkte innvirkning på den kroppslige helsa, og hvordan negative og traumatiske hendelser kan gi sykdom. Anna Luise Kirkengen og Linn Getz er eksempel på leger som har forsket mye på dette (jeg tror ikke det er helt tilfeldig at begge er kvinner …). Jeg kan finne lenker til artikler de har skrevet hvis du er interessert.

     Summa summarum: det er en stadig utvikling i faget. Mye peker i retning helhetstenkning. Noen felter blir mer teknologisert, det er et tveegget sverd, man kan bli blindet av all teknologien og glemme mennesket. Samtidig er det viktig å ta med seg det gode teknologien bringer med seg, f eks bedre billedteknikker, mer skånsomme operasjoner, bedre medikamenter.

     Beste hilsen Pernille Nylehn

     • Hei igjen Pernille,

      Tusen takk for et godt og oppklarende svar. Jeg er jammen lettet over å høre at du er åpen for muligheter;-))) Og jeg er veldig enig med deg i at det finnes mange useriøse aktører der ute. Det finnes også mennesker som blir pengegriske, enten det er innefor det ene eller det andre miljøet.

      Jeg har lært meg å rette mesteparten av min energi mot det som jeg ser er bra, men jeg blir også provosert når jeg ser urettferdighet eller ser at folk blir utnyttet med overlegg – og da sier jeg ifra – akkurat som deg, og det er sunt mener jeg.

      Hvis du har lyst til å legge ut lenkene til artikler skrevet av Kirkengen og Getz, så er jeg absolut interessert i å lese disse. Tusen takk for tilbudet ;-)).

      Jeg tenkte bare jeg ville dele en liten sak med deg vedr. MMS. Jeg ser at du blir provosert (eller iallefall svært skeptisk) av det du leser om MMS. Jim Humble, som er en vitenskapsmann som har forsket mye på dette, oppdaget virkningen av stoffet i kroppen, da han på en ekspedisjon langt inne i jungelen tilbød det til en i følget som hadde fått malaria (etter at han hadde testet det på seg selv førs, og han hadde tatt med seg stoffet for å rense vannet de drakk). Mannen ble kvitt symptomene etter få timer, og ble etterhvert helt frisk. Det var da det begynte å gå opp for ham at han muligens hadde funnet noe som var verd å undersøke nærmere.

      Han har siden hjulpet flere tusen mennesker i Afrika med å bli kvitt malaria (men det er mye motstand der ute i verden som han må hanskes med). Mannen har brukt alt han har hatt av midler på hjelpearbeid, og eier snaut nåla i veggen. Han er idealist og tjener ikke mer penger enn han må ha for å leve et beskjedent liv.

      Han har publisert hele oppskriften på hvordan man lager MMS, slik at ingen etterpå kan patentere det og tjene mye penger på det. Han oppfordrer alle som selger produktet til å ta så lav pris som mulig, og det koster svært lite også – iallefall sammenlignet med Dr. Young sine PH dråper (uten at jeg verken vil kritisere eller forsvare Dr. Young på det området – han får stå for det han gjør selv).

      Det finnes en bokutgave som Jim Humble har skrevet om hvordan han oppdaget MMS og hvordan han har forsket videre på dette. Hvis du først har tenkt å sette deg inn i hva dette er, så kan jeg på det varmeste anbefale boken, den er godt skrevet (du finner den sikkert på den linken hvor nettutgaven (som ikke er helt lik boken), finnes.

      Mannen har et godt hjerte og er overhode ikke ute etter å lure noen eller ute etter penger. Hans store drøm er å hjelpe flest mulig av de fattige og syke i Afrika.

      Jeg er ikke kjemiker, men ei venninne av meg har en far som er kjemiker. Han sier at han har erfaring med dette stoffet fra laboratoriet, og hans kommenter var at det ikke overrasket ham at det kunne ha en positiv effekt i kroppen.

      Min regel for meg selv er at alt må brukes med forsiktighet og med måte. Viktig at man prøver seg frem og kjenner hvordan kroppen reagerer, enten det er dokumenterte medisiner man tar, eller om det er udokumenterte remedier man tar sjansen på å teste ut.

      Ha en fin dag.

      Hilsen May

      • Hei May!
       Ja, jeg har hørt om MMS, lest om MMS og lest sidene til Jim Humble, (som for øvrig ikke er noen form for vitenskapsmann). Jeg er ikke «skeptisk» til MMS, det er et altfor svakt ord. Jeg mener MMS er noe svineri.
       MMS inneholder samme stoff som Prime pH, bare at det er i 28% løsning mot Prime pHs 5%. Og det er altså det samme bleikemidlet som brukes i Prime pH. Jeg ser at noen nettsider, f eks denne, sier at MMS er «det reneste du kan ta», at det «bare» er et rent mineral, og at det er helt trygt fordi det «ikke er en medisin». Som jeg skrev ganske utfyllende om i artikkelen, er det ingenting naturlig og ufarlig ved klordioksid. Det er industrielt framstilt gjennom en komplisert prosess, og det laget for industrielle prosesser, ikke til menneskeføde. Det er kort og godt gift.

       Litium, bly, kvikksølv og arsenikk er også «bare mineraler». Men ville du blande dem i vann og drikke det?
       Hva i all verden er det som får folk til å tro at alt som finnes i naturen er sunt og ufarlig? Svaret er: villedende og manipulerende markedsføring.
       Jeg har nesten dårlig samvittighet for at jeg har brukt så mye tid på Prime pH, for MMS er altså mye verre.
       Det meste som er å si om dette kan leses i artikkelen min om Prime pH, for det er samme stoff. Og det gjør ikke saken bedre at man tilsetter sitronsyre for å danne klordioksid, for det er minst like giftig som natriumkloritt.

       Bare lista over alt det angivelig skal kurere burde få alarmklokkene til å ule: diabetes, flass, kreft, malaria, AIDS, astma, tuberkulose, for å nevne noen .
       Det finnes ikke noe middel på jord som kan behandle/kurere alt dette. Jeg vet forhandlerne sier at MMS ikke kurerer i seg selv, det bare «hjelper kroppen» ved å stimulere immunforsvaret. Det er likevel tøv.
       Historiene om alle de stakkars afrikanerne den ydmyke Jim har kurert for malaria og AIDS er ikke dokumentert noe sted, og de er helt åpenbart løgn fra ende til annen. Bare det at AIDS-pasienter skal bli friske i løpet av 1-3 dager. Man skal ikke kunne mye om AIDS for å forstå at selv hvis viruset ved et mirakel forsvant fra kroppen ville det ta lang tid før den var restituert. Ikke dager. År.
       Humble er flink til å framstille seg selv som en snill gammel man som bare vil godt, men det midlet han forhandler er gift. Heldigvis anbefales det såpass små doser at det forhåpentlig ikke skjer store skader, men det er nok av dem som forteller om at de føler seg dårlige. Men når folk får kvalme og diaré, sier produsenten at det er «normale» reaksjoner på at kroppen går gjennom en renselse. Det er ikke det. Det er tegn på at kroppen har fått i seg en gift.

       Hvis man ser på resonnementet bak den påstått mirakuløse virkningen kan man få lyst til å gråte og le på en gang: det skal angivelig drepe alle skadelige mikroorganismer, men skader ikke friskt vev eller snille mikroorganismer. Dette er også en umulighet. Det finnes ikke ett middel som kan drepe alle mikroorganismer. Det finnes i hvert fall ikke noe middel som klarer å skille mellom skadelige og uskadelige mikroorganismer. Klordioksid er et lite molekyl som består av to oksygenatomer og ett kloratom. Molekyler kan ikke tenke. De kan ikke se at bakterie x er snill og bakterie y er slem. De kan heller ikke lære opp kroppen til å forstå forskjellen. Det kan heller ikke fjerne tungmetaller eller syke celler fra kroppen.

       Begrepet uskadelige vs skadelige bakterier er uansett misvisende. En menneskekropp består av mange kilo bakterier, de fleste lever vi i lykkelig (og oftest uvitende) symbiose med. Ikke bare det, vi er totalt avhengig av dem for å overleve. Om en bakterie eller et virus er skadelig eller ei kommer an på situasjonen, mengden, andre mikrober som er til stede, immunstatus m.m.m. Hos mange er gule stafylolokker en del av normalfloraen på hud og slimhinner. Hos andre kan den samme bakterien gi farlige infeksjoner.
       Det kommer ikke opp et rødt flagg på de bakteriene som for øyeblikket gjør mer skade enn gagn.
       Eksemplet med AIDS og malaria er eksta absurde. HIV-viruset bor inne i de hvite blodcellene, og malariaparasitten bor inne i de røde. Hvis MMS skulle «drepe» disse måtte det i så fall «drepe» cellene i tillegg. Og hvordan i huleste skulle den lille klordioksiden vite hvilke celler det skulle drepe? Eller går det inn i cellen, dreper viruset, vandrer ut igjen og lukker døra pent bak seg?

       The Humble Jim selger ikke MMS via nettsidene sine. Det er ikke fordi han er en snill gammel mann som ikke bryr seg om penger. Det er fordi han har fått store problemer med FDA (food and drug administration) fordi han selger giftig og udokumentert «medisin», og hvis de tar ham i å selge det risikerer han fengselsstraff. FDA, og mange lands legemiddel- og helsemyndigheter har advart på det sterkeste mot å bruke dette midlet.

       Jeg vet noen synes det er et slags kvalitetsstempel at FDA reagerer, ut fra en antakelse om at alle myndigheter er del av en konspirasjon som vil holde tilbake alt som er godt. Ikke bare det, en del mener at myndighetene vil oss direkte vondt. Hva som er poenget med det er litt uklart for meg, men jeg har kanskje en litt begrenset fantasi.

       For all del: Det er greit med en sunn skepsis til myndighetene. Men hva med litt sunn skepsis til de antiautoritære kreftene også? Er det så sikkert at de bare vil det beste for menneskeheten?

       Beste hilsen
       Pernille Nylehn

       • Hei Pernille,

        Tusen takk for at du forklarer deg på en så grundig måte. Det du sier er iallefall til ettertanke – og jeg skal lese det du skriver grundig en gang ting og virkelig tenke over det du sier.

        Jeg kan likevel ikke fri meg fra følelsen om at det er et eller annet i dette som kan være bra. Skulle ønske at det var noen som virkelig kunne forske på det – for å se om det kanskje sammen med noe annet kunne bli «trygt» ? Hvem vet…., det skjer jo stadig en utvikling som du sa til meg tidligere i bloggen. Det hadde jo vært fantastisk om et så billig produkt virkelig kunne bidra til å skape en medisin som kunne brukes mot f.eks. malaria. Det er jo lov å håpe iallefall.

        For egen del så har jeg, som jeg sa, faktisk brukt produktet – og jeg har jo sett at jeg blir kvitt både infeksjoner og influensa, og har ikke følt meg noe dårlig etterpå. Men, det kan nok være lurt å utvise forsiktighet. Igjen, tusen takk for at du ville dele din kunnskap og dine meninger med meg.

        Hilsen May

  • Jeg AMANDA KARIPETRA bor i USA, har jeg lider av Herpes, for mange år, periode på 7 år, uten herding. på en trofast dagen jeg så en artikkel på internett ble en kvinne snakket om legen ISE og hvordan dette Legen kurert henne permanent av HIV. Jeg kontaktet ham via hans e-post: ISESPIRITUALSPELLTEMPLE@GMAIL.COM og fortalte ham om min sykdom. Dette rist mannen kurert min Herpes infeksjon sykdom. Han sendte meg urtemedisin som helbredet meg helt. I dag I`m living lykkelig og fri for herpes. Jeg hadde konkludere på mitt sinn at det er ingen kur, er han eier og grunnlegger av ISE Herb Research Centre [IHRC] Dr .ISE har kur for HIV, Zika, HPV, astma, diabetes, syfilis, lav sperm telle, kreft, galskap, hepatitt, bakterier og parasittinfeksjon og annen beslektet virusinfeksjon. Han hadde tilbringe 15 år i utøving spiritisme, konsulenter, med urter og åndelige midler for å kurere sykdom over hele verden. Den viktigste grunnen til at jeg skriver dette vitnesbyrdet er å informere hele verden om hans store gjerninger, og han er en Herbal Doctor som kan kurere dødelige sykdommer. Han er også en stor spell caster jeg ikke hadde se noen lege så kraftig som dette rist mannen, hadde han redde mange liv. Du kan kontakte ham via; ISESPIRITUALSPELLTEMPLE@GMAIL.COM

 2. Ser at alternativmessa har vært «traumatisk» 🙂
  Takk for oversiktlig gjennomgang av sakens kjerne. Har noen pH fanatikere i bekjentskapskretsen og har lenge sett etter lett forståelige fakta jeg kan legge frem så de ser hvor langt ute på jordet de er…

 3. Hmm. Dette blir flisespikkeri, men du omtaler «pH-mirakelet» som teorier. Er det ikke mer korrekt å omtale dem som hypoteser, da de ikke kan kalles teorier i vitenskapelig kontekst?

  • Ja … jeg skjønner hva du mener, men det blir ganske flisespikkete. En teori kan defineres som «antakelse som skal beskrive el. forklare (årsakene til) et visst forhold». Det er vel ikke forbeholdt naturvitenskapen.

   • Et lite motargument mot dette er at man ser mer og mer at argumentet » er bare en teori» bli brukt, i betydningen «bare en teoretisk konstruksjon uten empirisk oppbacking». Dersom man bruker begrepet teori om både vitenskapsbasert medisin og om alternativ medisin kan det synes utad som om man likestiller det teoretiske grunnlaget for disse, ref. evolusjon vs. kreasjonisme/intelligent design. Av denne grunn er jeg litt opptatt av å skille mellom teori (som i vitenskapsbasert medisin) og hypoteser (som i homeopati og annen alt.med.). Se også på hvordan f.eks. Richard Dawkins har begynt å snakke om «the FACT of evolution» istedenfor «the THEORY of evolution», nettopp for å prøve å forhindre å gi inntrykk av at evolusjon og ID er teorier som kan likestilles.

 4. Er det ikke sånn at for hver enhet, så øker/synker konsentrasjonen med 10-gangen, ikke 100?

  • Jo. Faen. Jeg blir stadig forvirra når jeg skal tenke på dette. Akkurat som med jordskjelv og Richters skala.
   takk!

 5. Flott fremstilling av pH-ens viktighet i kroppene våre.

  Jeg har noen enkle spørsmål bare: Hva forårsaker sykdom? Er det bare gener og resten er en tilfeldighet, eller har det noe å si om man spiser sjokoladepudding og drikker cola?

  Kroppen må kvitte seg med avfallet fra maten vi spiser, altså det som ikke kroppen kan nyttigjøre seg. Kan det tenkes at årevis med sjokoladepudding og cola kan slite ut nyrer, lever og milt på en måte som gjør at «avfallsluken» går tett? Hvor blir avfallet da lagret siden det er fullt i avløpsrøret? Kan det tenkes at overvekt er et avfallsproblem?

  Vi er begge enige om at blodet ikke kan komme under 7.1 i pH. Det er livsfarlig. Om man kun spiser sjokoladepudding og drikker cola med pH 2, hvordan skal da blodet klare å opprettholde pH rundt 7.3 i lengden? Har kroppen en uendelig buffer, blir bufferen fylt opp når vi sover av feer, eller kan det tenkes at bufferen faktisk blir brukt opp om man ikke tilfører mineralsalter gjennom kosten, altså om alt man inntar har pH-verdi under 7.0?

  Kan det tenkes at når bufferen er tom så oppstår sykdom?

  Jeg bare spør…

  Ellers takk for flott artikkel.

  Hilsen Rune

  • Hei Rune!
   1. Hva som forårsaker sykdom? Noe er gener, noe er uflaks og tilfeldigheter, men vi påvirkes på en rekke måter av miljøet rundt oss og hva vi spiser, drikker og røyker. Jeg kjenner ingen som ville påstå at mange av sykdommene vi har i vestlige land kommer av dårlig kosthold, stillesitting, røyking, giftstoffer osv osv. Det er også slik at man har arvet visse svakheter kan man være mer utsatt for dårlig miljø og livsstil. Det enkleste eksemplet er røyking: Noen familier ser ut til å tåle røyk ekstra dårlig, slik at de lettere får KOLS, lungekreft etc. enn andre.
   Sjokoladepudding og cola er ikke å anbefale, for å si det mildt, unntatt til spesielle anledninger.

   2. Om avfallsluken kan gå tett? Det er jo ikke én avfallsluke, det er en rekke måter kroppen kvitter seg med avfall på – tarmen, huden, lungene, urinveiene, lymfesystemet, lever og nyre etc. (men ikke milten). Hvis nyrer og lever svikter er det selvfølgelig svært alvorlig. Men da vil det jo gi seg utslag i mange plager og tegn, og vises på blodprøver, ikke spesielt på pH.
   Om systemet kan slites ut av sjokoladepudding og cola? Hvis man ikke spiser noe annet vil man bli alvorlig feilernært, siden man ikke får i seg skikkelige proteiner, vitaminer, sporstoffer etc. Det blir et ganske spesielt eksempel, synes jeg.

   Nei, overvekt er ikke et avfallsproblem. Det er et metabolsk problem. Overvektige folk er ikke fulle av avfall! 😉

   3. Hvordan kroppen kan kompensere pH i en diett med bare av sjokoladepudding og cola? Det er faktisk ikke pH-en jeg ville vært mest bekymret for, men feilernæringa – men selvfølgelig vil man kunne få både elektrolyttforstyrrelser og pH-forstyrrelser av et så sykt kosthold.
   MEN de fleste vil vel, selv om de er glad i pudding og brus, drikke og spise noe annet, f eks kaffe, te, brødskiver, etc. Og det skal ikke så skrekkelig stor variasjon til for at kroppen kan hamle opp med det.
   Ellers må du huske at pH i magesyra er 1-2, så mat med pH 2 er ikke akkurat noe sjokk for den.

   4. Om vi må tilføre mineralsalter? Hvis du fortsatt holder på sjokolade-colaeksemplet må man kanskje ha noe salt i tillegg, men til vanlig får man i seg mer enn nok salter i kosten, så det er mye av det som blir sendt rett ut igjen. De færreste trenger å tilføre noe som helst.
   Og hvis du kjenner noen som bare spiser cola og pudding ville jeg kanskje rådet vedkommende til å gjøre noe med kostholdet, ikke bare tilføre salter og tro alt er greit. Går ut fra at du er enig i det.

   Hvis bufferen går tom oppstår selvfølgelig sykdom. Da har man faktisk vært syk lenge. Men da er det en rekke forskellige systemer som har brutt sammen, og det er ikke sikkert det begynte med pH! pH-forandringer er oftest sekundære, hvis man har en sykdom eller tilstand eller ytre påvirkning som overstiger kroppens evne til å kompensere. Så lenge man ikke får gjort noe grunnsykdommen hjelper det ikke å pøse på med salter eller syrer eller baser.

   OG husk at bufferen kan gå tom begge veier. Alkalose er like dødelig som acidose hvis den ikke blir rettet opp. Og kanskje du kan svare meg på hvorfor pH-teoretikerne aldri snakker om alkalose?

   Et siste punkt: pH bestemmes ikke først og fremst av hva maten ineholder. pH henger nøye sammen med elektrolyttene (saltene) i både blodet, cellene, nyrene, hormonnivåer etc etc. elektrolytetr er svært viktige: man kan faktisk ha en ganske alvorlig elektrolyttforstyrrelse uten at det gir særlig utslag på pH (verken med min eller din målemetode!), i hvertfall ikke i første omgang. Og elektrolyttforstyrrelser (f eks for høyt eller lavt kalium) kan være livsfarlige i seg selv, selv med dønn normalt pH.
   Det er derfor jeg blir litt oppgitt når mange bare tenker på pH og ikke alle de andre faktorene som er nødvendige for at kroppen skal virke. Det er mye mye mer komplisert enn som så.

   • Du sier hvis bufferen går tom oppstår selvfølgelig sykdom,, så da oppstår sykdom av for mye syre da?

    Ph-teoretikere, som du kaller det, snakker ikke om alkalose forde i deres forståelse så blir det umulig å bli for alkalisk. Kroppen er alkalisk av design og sur av funksjon,, så hver en negativ tanke, følelse skaper syre i kroppen,, du vet,, når du blir sur,, he,he 😉 Så, å kunne bli for alkalisk via kosthold og salter blir umulig. Det er stadig balanse som er målet. Et annet viktig punkt i denne teorien er at man da ikke kan innta en masse kjeminske sure medisiner samtidig.

    Jeg vil derfor anta at det vil være umulig for deg å teste ut denne teorien på et «sykt» menneske, da denne personen vill bli servert mer syre 😉

    Ja, det er mange faktorer som skal til for at kroppen skal virke, men det er den en mester i å regulere selv, bare man legger til rette for det.

    • Hilde skrev:

     Du sier hvis bufferen går tom oppstår selvfølgelig sykdom,, så da oppstår sykdom av for mye syre da?

     Nei. Les hva jeg skriver.

     Ph-teoretikere, som du kaller det, snakker ikke om alkalose forde i deres forståelse så blir det umulig å bli for alkalisk.

     Hva med eksemplene jeg nevnte på alkalose? Er det bare påfunn?

     Men bli med på et lite resonnement:
     1. Kroppen vår er utviklet seg gjennom millioner av år. Den har utviklet mange typer forsvarssystemer og måter å kvitte seg med avfall på. Hvis den ikke hadde gjort det, ville vi vært utdødd for millioner av år siden.
     2. Siden det dannes CO2 (som er en svak syre) ved forbrenning av mat, har kroppen nettopp utviklet gode mekanismer for å kvitte seg med CO2. Hver eneste gang du puster ut kvitter du deg faktisk med syre, og mengden CO2 som slippes ut er ganske nøyaktig lik den mengde syre som dannes ved forbrenningen. I en normal kropp fungerer dette perfekt, og selv ganske syke kropper klarer denne jobben helt fint. Og som jeg skrev i artikkelen, – hvis det ikke er nok har vi mange andre mekanismer for å kvitte oss med syre, bl.a. gjennom nyrene.
     3. Hvis det var slik at kroppen egentlig burde ligge høyere i pH, da ville den ganske enkelt utviklet mekanismer for å legge seg høyere i pH. Vi har ikke noe medfødt behov for pH-salter og -dråper.

    • No er 80 % av verkestoffa i farmasøytiske preparater basiske; kvifor gjentar du at legemidler er syrer?

   • Hei igjen Pernille.

    Vi blir selvsagt aldri enige, he he, men det som er viktig å få frem fra vårt ståsted er den elementære vitenskapen som har kommet fra Beschamps, Enderlein, med andre som mener å ha påvist pleomorphisme, altså at blodceller kan forandre form når miljøet de lever i endrer seg.

    Dagens legevitenskap er basert på monomorphisme, altså at alt har samme form hele tiden. En bakterie er en bakterie, og en sopp er alltid en sopp i blodet. Dr. Young er en tilhenger av de forannevnte og altså ingen pioner siden han bare har gjenopptatt gammel forskning og børstet støvet av den. Vi som er tilhengere av pleomorphisme ønsker at det skal forskes på dette slik at dette kan bli avklart en gang for alle.

    Ifølge Dr. Young så kan altså en rød fin blodcelle forandre seg til en bakterie om pH-en i blodet dropper fra 7.365 og ned til for eksempel 7.2. Om pH-en blir værende rundt 7.2 mener han at bakterier kan bli til candida-sopp eller muggsopp i blodet, og sopp i blodet forårsaker kroniske lidelser om det blir for mye av det. Han mener derfor at sykdom oppstår innenfra grunnet et dårlig miljø. Om teorien stemmer har vi alle et ansvar om å holde blodets miljø optimalt for å holde oss friske, og vi er altså ansvarlige for vår egen helse.

    All mat opptas gjennom tarmsystemet og går deretter i blodet. Derfor blir maten helt avgjørende for blodets tilstand påstår han.

    Om intens forskning skulle vise at vi tar feil så gir vi oss med det, men per i dag er ingen forskere interessert i dette temaet virker det som. Dessverre.
    La oss håpe at interessen kan komme tilbake slik at denne debatten kan få en ende på et vitenskapelig grunnlag.

    Hilsen Rune

    (når jeg nevner milten som redskap for utskillelse av avfall tenker jeg på milten som dirigenten i lymfesystemet…)

    • Rune skriver: «Ifølge Dr. Young så kan altså en rød fin blodcelle forandre seg til en bakterie om pH-en i blodet dropper fra 7.365 og ned til for eksempel 7.2. Om pH-en blir værende rundt 7.2 mener han at bakterier kan bli til candida-sopp eller muggsopp i blodet»

     Her sier du altså at en «rød fin blodcelle» (som ikke inneholder DNA) på magisk vis kan forandre seg til en bakterie (som inneholder DNA; hvor kom dette DNAet fra?). Videre skal altså DNAet i bakterien endre seg på magisk vis slik at dette blir en muggsopp. Bare her faller denne hypotesen på sin egen urimelighet, og det skal ikke mye tenking til før man innser at dette er rent tullball. Denne «Dr.» Young kan med andre svært lite om hvordan verden faktisk fungerer.

     • «Dr» Young har lagt ut en video som visstnok skal bevise pleomorfisme, som altså er en hypotese om at celler kan transformere til helt andre celler. Denne hypotesen ble fremsatt av Antoine Bécamp en gang på 1800-tallet, lenge før man hadde beskrevet cellers oppbygning og funksjon, egenskapene ved ulike cellers membraner og stoffskifte, og de grunnleggende forskjellene ved bakterieceller og cellene i mer avanserte organismer (prokaryote vs eukaryote) osv. osv.
      Videoen er et syn for guder. Det nytter ikke engang å prøve å beskrive hvor fullstendig skrullete den er.

      Antoine Bécamps blir av visse miljøer hyllet som helt. «Han hadde rett, men ble sørgelig misforstått og underkjent av Makta, Den Store Konspirasjonen, BigPharma» etc. Dette er ett av de vanligste argumentene blant alternaivteoretikere: Å tviholde på en teori/hypotese som ble fremsatt i nærmest førvitenskapelig tid (Hahnemanns homeopati er et annet eksempel), og nå holdes fram som en sannhet.
      I samme åndedrag beskyldes Establishmentvitenskapen for ikke å følge med i timen, ikke være villig til å endre standpunkt, tviholde på gamle sannheter.
      Typisk argument:

      For tre hundre år siden trodde alle at verden var flat, nå vet vi bedre. Om noen få år vil Sannheten om pH, homeopati, irisadiagniostikk bla bla bla komme fram, og da kan de stå der med skjegget i postkassa.

      Joda. Hvis pH-erne og homeopatene klarer å legge fram solid forskning som beviser teoriene deres skal vi alltids la oss overbevise om at jorda er kjegleformet. Men de har så langt ikke klart det, ei heller brukt krefter på å prøve å bevise det. De holder seg til argumenter à la «Jonas var på dødsleiet men nå er han frisk pga. behandling X» og «alle pasientene våre blir bedre».

      Det er deprimerende. Men jeg er klar over at alle disse tankene og forestillingene genererer syre, som igjen formørker sinnet. Jeg får ta en NaOh-drink, så blir alt så meget bedre.

    • Hei igjen Rune,

     Jeg har et lite problem: Du mener Béchamps og Enderlein hadde rett da de for 150 år siden postulerte pleomorfisme. For meg er det ganske merkelig – ingen mikrobiologer siden den tid har funnet bevis for den teorien, heller det motsatte. Hvorfor tviholder Young på en teori som har stått stille i hundre år? Vitenskapen, ikke minst biokjemi og mikrobiologi, har utviklet seg enormt siden den tid. Ikke minst når man fikk elektronmikroskop så man kan studere ørsmå detaljer i cellene.
     På sett og vis kan man si at både Béchamps og Pasteur «tok feil» siden den kunnskapen de hadde om mikroorganismer var ganske liten i forhold til det vi har nå. Hadde de levd i dag ville de ment noe annet.

     Men ok, du mener Béchamps har rett. Det står deg selvfølgelig fritt.

     Men i neste åndedrag anklager du dagens vitenskapsfolk for ikke å følge med i timen og henge igjen i gamle forestillinger. Du anklager altså den vitenskapen som har utviklet seg for å være gammeldags, mens en 150 år gammel teori er «moderne».

     Jeg får ikke dette til å henge sammen. Og HVIS dette skulle stemme, må svært mye annen biologisk kunnskap også kastes overbord. Og en del av den kunnskapen handler om syre-base, elektrolytter (altså saltene du sverger til). Du kan ikke hove ut én del av biologien og holde på resten.

     Et dilemma til:
     I helga sa du til meg at før trodde alle at verden var flat, nå vet vi bedre. Det er helt sant. På DET området er du altså enig i at vitenskapen har gått framover. Men du aksepterer ikke at mikrobiologien har utviklet seg. Er ikke det litt underlig?
     Etter mitt skjønn er pleomorfismeteorien nesten å sammenligne med den flate jorda. Det trodde man da, fordi man hadde for lite kunnskap. Nå har man mer kunnskap, og da må man innse at jorda er rund, og at en organisme ikke kan transformeres til helt ulike organismer. Det er omtrent som om en svale skulle bli til et ekorn.

     Til slutt: Du sier «ingen forskere er interessert i dette temaet», men Young sier han driver med forskning og at han har funnet ny revolusjonerende kunnskap. Hvorfor publiserer han ikke funnene sine i tidsskrifter, hvorfor legger han ikke fram metodene så andre kan gjøre de samme forsøkene?

     Det er slik vitenskap MÅ fungere – man må dele kunnskapen med andre, flere må utføre den samme forskningen og se om de får samme resultat, og komme fram til konsensus.

     Du sier han blir refusert av tidsskriftene. Javel, hvor er de refuserte artiklene? Hvor er brevene fra tidsskriftredaksjonene som har refusert ham? Kan han ikke legge dem ut på nettsidene sine?

     Dette ble langt, men det får stå sin prøve.

     Beste hilsen
     Pernille Nylehn

    • Hei Rune.

     «Dagens legevitenskap er basert på monomorphisme, altså at alt har samme form hele tiden. En bakterie er en bakterie, og en sopp er alltid en sopp i blodet.»
     Dette har ingenting med medisin å gjøre, dagens vitenskap mener at en bakterie ikke magisk kan transformeres til sopp. Bakterier og sopp vokser «over alt» og kunnskapen om dem er ikke begrenset til de ytterst få som bebor mennesker. Det er om lag 40 millioner bakterieceller i et gram jord og én million bakterieceller i en milliliter ferskt vann. De vokser i kokende vann fra undersjøiske vulkaner, i oljebrønner, mennesketarmer og inne i stein i Antarktis.
     For alle som kan litt om mikroorganismer så er ideen om at » en rød fin blodcelle forandre seg til en bakterie om pH-en i blodet dropper fra 7.365 og ned til for eksempel 7.2. Om pH-en blir værende rundt 7.2 mener han at bakterier kan bli til candida-sopp eller muggsopp i blodet» like oppsiktsvekkende som om en sauebonde i fullt alvor påstod at en av sauene plutselig ble til en flått, for så å transformere til et tre. For det treet stod jo ikke på tunet i fjor og vi mangler en sau. Og for ordens skyld så er cellene til en sau og en flått mer like enn en bakteriecelle er lik en soppcelle.
     Bakterier er ikke bare diffuse ting en kan skimte i mikroskop, men reelle organismer med egenskaper, DNA og cellestrukturer (ribosom, cellevegg etc) komplett forskjellig fra dyreceller (som menneskeceller) og sopp.

     Om en har en menneskecelle-kultur gående på labben som plutselig ble til noe annet ville min første tanke være at en har fått en kontaminasjon (altså forurensning), f.eks ved at en har dårlig sterilteknikk. Det trenger ikke være mer mystisk enn at en bakte brød dagen før en gikk inn på labben, og uvitende tok med seg gjærsopp i klærne som havnet sammen med cellene en dyrket på labben. Selv om sterilteknikken var upåklagelig. Det kan skje den beste, og et nylig eksempel kan du lese om her: http://www.forskning.no/artikler/2010/august/258693 der en oppdaget at det de trodde var en transformasjon fra stamcelle til kreftcelle, viste seg å bare være en kontaminasjon fra en kreft-cellelinje. Men de er i det minste ærlige og går ut og dementerer resultatene sine når de oppdager feilen via interne kontroller. Som det bør være når en driver med forskning og vitenskap.
     Jeg mistenkter at «transformasjonene» Dr young snakker om er kontamineringer.
     Og har en bakterier og sopp i blodet er en veldig veldig syk og trenger litt mer enn et nytt kosthold med høyere pH for å bli frisk.

     Så nei, en trenger ikke intens forskning på dette. Det er sløsing med resurser.

  • En liten ting til:

   Du mener man må tilføre baser for å opprettholde pH. Jeg har ikke gått inn i saltene eller doseringen av dem, men la oss ta et lite regnestykke om pH-dråpene.
   De inneholder 5% NaClO2. Man skal tilsette 12-16 dråper per liter vann. Det tilsvarer 1/2 ml, som igjen tilsvarer 0,025 g. Så skal man drikke fire liter av dette daglig. Da får vi 0,1 g.

   Og da spør jeg deg: Hvordan kan 0,1 g av et basisk stoff (eller hvilket som helst stoff) gjøre noe med kroppens pH?

   Pernille Nylehn

 6. Takk for en grundig og interessant artikkel.

  Jeg vet at nie heter urinsyregikt,, kommer ikke det heller av for mye syre i kroppen mener du?
  Jeg stiller meg litt tvilende til at kroppen har en uendelig buffer her.

  «Eksempler på sykdommer og tilstander som kan gi acidose er bl.a.: nyresykdom, lungesykdom, diaré, inntak av syre, infeksjoner (spesielt lungebetennelse), sukkersjokk hos diabetikere, og lungesykdommer. Sistnevnte er ganske vanlig, spesielt blant de som har KOLS. Det skyldes – for å si det enkelt – at lungene ikke klarer å kvitte seg med nok CO2, dermed hoper det seg opp syre.

  Altså, så kan man få acidose ved inntak av syre…. Mestepatten av maten som mannen i gata spiser er altså 90% syre..

  Jeg lurer på hva som skjer i kroppen når man har en betennelse i forhold til syre/base. Du sier at ved betennelse kan man få acidose..

  Om alle elimineringsorganer var tipp tpp, så skulle man nok kunne misshandle kroppen i det uendelige med giftstoffer, som alle er syre. Hva er det som lager sykdom, tenker du,i din type lære?

  Hilde

  • Hei Hilde!
   1. Urinsyregikt skyldes at det dannes urinsyrekrystaller som slår seg ned i ledd og lager inflammasjon, men man trenger ikke ha få urinsyregikt selv om man har høyt nivå av urinsyre. Det har bl.a. med nyrefunksjonen å gjøre, og flere andre faktorer.
   Hvis man har tendens til urinsyregikt bør man være forsiktig med visse matvarer, og spesielt alkohol. Matvarer som kan gi anfall hos disponerte personer er bl.a. rødt kjøtt, sjømat, bønner, erter, asparges. Matvarer som virker i positiv retning er bl.a. frukt og grønnsaker, og magre melkeprodukter. C-vitamin kan forebygge urinsyregikt (og C-vitamin er jo en syre!!).
   Du kan lese mer om det i her.

   2. Jeg skrev at man kan få acidose av syreinntak, og du svarer litt syrlig(!) på det ;). Jeg mente selvfølgelig syre i syntetisk eller konsentrert form, ikke ved å spise sitroner.
   Du sier «mesteparten av maten vi spiser er 90% syre». Jeg vet ikke helt hva du mener med det. Matvarer kan ha pH langs nesten hele pH-spekteret, men oftest rundt «midten». Hvis du mener at alle vanlige matvarer er sure må du nesten forklare meg hvordan det går an.
   Og så er det et veldig viktig poeng: Mesteparten av maten vi spiser består av vann. Vi består selv av 60% vann, fisk og kjøtt inneholder masse vann, og i noen grønnsaker og frukter kan vanninnholdet være på over 90%. Alt vi spiser er med andre ord «fortynnet» med vann. Med andre ord: Selv om en gitt matvare har lav eller høy pH vil den totale mengden syre eller base være så liten at den har liten betydning. Vis man spiser/drikker normale mengder, vel å merke.
   Dette er kanskje ikke så lett å forstå, men man kan ikke (ikke her heller) se på pH-verdien isolert. I all mat vil det være en god del nøytrale stoffer, og som sagt mye vann. Når jeg spiser en grapefrukt får jeg i meg litt syre, kalium, natrium etc, men først og fremst vann. Man får ikke acidose av grapefrukt – men kanskje hvis man spiser ti kilo grapefrukt om dagen.

   3. Hva skjer når man får acidose ved betennelse? Det er flere svar på det, ett er at betennelsesprosesser i seg selv kan gi økt syreproduksjon. Ved lungebetennelse kan det skyldes at man ikke får luftet ut CO2. Ved andre betennelser kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser som i neste omgang kan gi pH-endringer.
   Det ble et litt summarisk svar, jeg kan evt. komme tilbake til det hvis du synes det ble for kort.

   4. Hva som lager sykdom. Jeg skrev litt om det i svaret til Rune. Kort sagt finnes det tusenvis av helt ulike grunner til sykdom, fra genetikk til utemiljø til uflaks til livsstil til gifter til aktivitetsnivå. Det er ikke slik at man kan peke på én enkeltfaktor og si at den er årsaken til de fleste sykdommer. Kroppen er vanvittig komplisert sammensatt, og dermed er det vanvittig mange ulike ting som kan skjære seg.

   5. Du sier at «alle giftstoffer er syrer». Det er en særdeles merkelig påstand. For det første finnes det mange giftstoffer som er helt pH-nøytrale. For det andre finnes det mange basiske giftstoffer, f eks ammoniakk og de fleste vaskemidler. Noen av dem svært basiske, på toppen rager lut med pH 14. Er ikke det gifter?
   Videre er det mange basiske salter som er giftige.

   Eller har du en annen definisjon på gift enn de fleste andre har?

   Vennlig hilsen Pernille

   • Takk for svar.

    Jeg mener at et kosthold basert på brød, melk, kjøtt, kaffe og cola,, som de fleste lever av i dag,, er mat med lav Ph,, jeg kaller det syremat 😉

    Jeg visste faktisk ikke at ammoniakk var basisk, men pleier ikke drikke det,,,, men ja, jeg mener at de fleste giftstoffer vi får i oss, opptrer som syre i kroppen,, Vi sliter også med parasitter og mikrober av forskjellige slag, de forsurer også kroppen med sitt avfall,. Så det blir jo mye surt da.

    Når jeg skrev giftstoffer i den sammenheng så refererte jeg til det man putter i munnen. Kaffe, cola, alkohol, tilsettningsstoffer, sprøytemidler,etc,,, Det er ikke rart at det blir overload.

    Om du mener at man kan få acidiose av 10 kilo grapefrukt om dagen, så mener du kanskje også at man kan lage kroppen mer basisk med to kilo basiske grønnsaker om dagen? da er vi jo enige der ivertfall 🙂

    • Hilde Larsen skrev:

     Jeg mener at et kosthold basert på brød, melk, kjøtt, kaffe og cola,, som de fleste lever av i dag,, er mat med lav Ph,, jeg kaller det syremat 😉

     Europeere har levd på kornprodukter, melk og kjøtt i hundrevis av år, lenge før noen hadde tenkt på å lage pH-dråper. Det er mulig du tror kostholdet var så mye bedre før, men for 100 år siden var under- og feilernæring nærmest normen blant fattigfolk – som det var mange av. De kunne ikke velge og vrake mellom sure og basiske næringsmidler, de måtte ta det de fant. Men de overlevde, du. det de døde av var sult og infeksjoner, ikke lav pH.

     Hilde Larsen:
     Om du mener at man kan få acidiose av 10 kilo grapefrukt om dagen, så mener du kanskje også at man kan lage kroppen mer basisk med to kilo basiske grønnsaker om dagen? da er vi jo enige der ivertfall 🙂
     Men du mener altså at man ikke kan bli for basisk hvis man både spiser mye «basisk» mat og legger til farlige klorforbindelser for å «presse opp» pH? Hvor er logikken?

     Men. Jeg synes det er ganske åpenbart ser ganske tydelig at du ikke er interessert i motinformasjon. Du er hellig overbevist om ditt, og det må du gjerne være. Hvis du synes du blir frisk av å ha i deg klordioksid er det ditt valg. Jeg mener du er manipulert og forledet, men det er for så vidt ditt problem.
     Ut fra mine kunnskaper og min etikk har jeg plikt til å advare folk mot å tro på slikt humbug. Jeg synes det er trist at kyniske firmaer tjener rått på å selge fortynna bleikemiddel til godtroende mennesker. Og det er mer enn merkelig at de kan gjøre det uten å måtte dokumentere verken effekt eller bivirkninger.

     Jeg har forresten sett på MMS igjen, etter din oppfordring, og har følgende å si: Dette er atskillig farligere enn Prime pH, og «informasjonen» enda mer villedende og umoralsk. Selvfølgelig mangler advarsler om mulige skadevirkninger, og hvordan man da skal forholde seg.

     Det er kort og godt ufattelig at folk i verdens (presumptivt) best opplyste befolkning lar seg lure av selgerne av dette svineriet, og ikke klarer å se gjennom de luftige og totalt ulogiske «forklaringene» de gir. Hvem som helst som har fulgt halvveis med i kjemitimene i videregående kan gjennomskue det glatt.
     Jeg skal skrive en egen artikkel om det, når jeg bare har kommet over kvalmen det gir meg å lese om dene galskapen.

     Herved avslutter jeg diskusjonen med deg.

     • Av og til Pernille, så må man snu seg i en ny retning for å finne svar.
      Legestanden har puttet livsfarlige medisiner inni kroppene på slike mennesker som meg i åresvis,, uten at de har hatt peilig på å kunne helberede kroppen, kun bryte den mer ned.

      Da er det vel ikke så rart at det er mange som ser andre veier etter løsninger. Dere leger har den jo ikke?

      Jeg er veldig interessert i motinformasjon, men du har ikke kommet med noe jeg ikke kjenner til fra før.

      Hilde

     • Pernille sier:
      Europeere har levd på kornprodukter, melk og kjøtt i hundrevis av år, lenge før noen hadde tenkt på å lage pH-dråper. Det er mulig du tror kostholdet var så mye bedre før, men for 100 år siden var under- og feilernæring nærmest normen blant fattigfolk – som det var mange av. De kunne ikke velge og vrake mellom sure og basiske næringsmidler, de måtte ta det de fant. Men de overlevde, du. det de døde av var sult og infeksjoner, ikke lav pH.

      Ja, det gar du rett i,, selv om melken ikke var full av antibiotica, pastaurisering og annet svinereri,, og kjøttet ikke var genmodifisert ig fullt av kraftfor avfall osv,osv,osv,,,.. Feilernæring er vanlig i dag også,, men det kalles allt mulig annet.. Mange fine diagnoser.:-)

      Pernille sier:
      Men du mener altså at man ikke kan bli for basisk hvis man både spiser mye “basisk” mat og legger til farlige klorforbindelser for å “presse opp” pH? Hvor er logikken?

      Du må se hva jeg sier,, jeg sier at en kropp som er syk er sur,, og da må man drive ut syre, ved å legge til base,. Den kommentaren min kom etter at du først hadde sagt at matinntak ikke kunne påvirke ph i kroppen, men så kunne den visst det allikevel,, hvilket er det?

      Jeg er veldig interessert i motinformasjon, men jeg har ikke sett noen som er særlig overbevisende.

      Håper kvalmen har gitt seg. 😉

 7. Flott og interessant forklaring på PH-«mysteriet». Den så lang ut, men er så godt og lettfattelig skrevet at lesningen gikk som en drøm 🙂

  TLHuus

 8. Vil bare oppklare en liten ting:
  Du skriver:c
  Metoden mikroskopister bruker, altså at de ser på blodceller og ut fra det «ser» om personen har en pH-forstyrrelse, blir ikke brukt innen vanlig medisin. Meg bekjent finnes det ikke forskning som støtter teorien om at blodcellene forandrer seg synlig ved endringer i pH. Det er heller ikke logisk at det skulle gjøre det, i hvert fall hvis man holder seg til vanlige fysiologiske fakta.

  Her har du missforstått helt.

  Man ser ikke Ph forandringen i blodet. Man ser ikke en Ph forstyrrelse i blodcellene. Det man ser er om blodcellene er hydrerte, om de fermenterer, om det er sopp, parasitter, bakterier i blodet, om de hvite blodcellene jobber på overtid, om det produseres nok nye celler, om det er betennelsestilstander i kroppen,, og mye mer,, ( jeg er ikke utdannet mikroskopist)..
  Når man da hydrerer kroppen, kutter ut syreholdig mat og drikke, trener, inntar nok sunne oljer og salt,svetter ut gjennom sauna, og får i seg nok klorofyll som bygger blod,, så ser man at blodet forandrer seg og heales. Dette trenger jeg ikke annen dokumentasjon på enn egen erfaring. Blodet mitt har forandret seg radikalt med denne metoden.

  Jeg lurer på en ting Pernille,, har du fått analysert ditt eget blod?

 9. Her er det mye interessant lesing, masse meninger og mye følelser !!! Flott med en god debatt. Det er ikke lett å vite hva man skal tro på egentlig. Det beste er å kjenne etter hvordan forskjellige ting virker i egen kropp. Jeg har selv vært det man kaller «kronisk syk» (psoriasis artritt). Jeg har hatt kontakt med en lege som er åpen for alternative metoder. Han frarådet meg heldigvis på det sterkeste å la meg medisinere i Haugesund, så sant jeg kunne unngå det, og støttet meg i min søken etter andre metoder. Jeg har forsøkt en hel haug med alternative metoder og remedier som ikke har virket så bra, men også en god del som har virket bra. Jeg har søkt meg frem i «jungelen». Har hele tiden gitt rapporter til min lege om hva jeg har holdt på med. Nå er jeg frisk !!!! Tenk det – ikke mer betennelse igjen i denne kroppen her. Jeg har renset tarmen min, og styrket mine indre organer med urter. Jeg har brukt homeøpati og klassisk kinesisk urtemedisin – som jeg har merket har virket bra på min kropp. Jeg har sågar brukt MMS (i små mengder, men med kurer over litt tid), som også har virket positivt på min kropp. Har drukket Supergreens i 2 år, og mener at det gjør kropp godt. Har lagt om kostholdet mitt og spiser for det meste grønnsaker, men også litt fisk og innimellom skalldyr. Kjøtt har jeg ikke lyst på lenger, men passer på å få i meg proteiner fra planter, bla. fra hemp. I tillegg har jeg jobbet mye med mine egene tanker, både om hva jeg tenker om andre, og om hva jeg tenker om meg selv. Det er viktig å ha en god mental helse også. Det henger nøye sammen med det å ha en frisk kropp. Jeg tror at det er «mange veier til Rom» som man sier. Enhver må finne sin vei. Jeg skulle ønske det var mer åpenhet og vilje til å samarbeide på tvers mellom de forskjellige vitenskaper, metoder og hypoteser. Jeg tror at man ved å være åpen og nysgjerrig kan finne nye løsninger til beste for oss alle.

   • NB denne kommentaren er til Hilde Larsen, ikke May Rødsand. Red.

   ————-

   Hei igjen. Du skriver:

   Kommentar av Hilde Larsen | 30/09/2010
   Jeg er diagnosert med sero positiv Rheumatoid Artritt og borreliose. Jeg lå i senge i to år, og kunne ikke en gang lukke opp munnen.
   Jeg har vært inn og ut av sykehus, og tatt det man har hatt av medisiner for en slik “kronisk” sykdom. Det var livet mitt.

   -Så fint at du har kommet deg opp av senga -du skal se du blir mer og mer oppegående etter hvert! Et sunt kosthold kommer man langt med, og når man har vitale kroppsdeler/regulatorer som innvollene er (de er ikke bare til pynt, tro det eller ei!) så skal du se dette går veien. Jeg ser at kjendiser som Truls Mørk og Kjell Erik Killi Olsen også har tilfriskning etter et par år med Borreliose.Hr. Olsen har blitt frisk PÅ TROSS av at legene har stappet ham full av antibiotika i fire måneder!!!! Flott!

   Det som jeg heldigvis har oppdaget, er at kroppen kan helberede seg selv om den får mulighete til det. Det får jeg nok ingen nobelpris for å ha oppfdaget,, for det er ingen nyhet.

   -Ja. Kroppen trenger ofte hjelp av medisiner for å få denne muligheten. Det synes jeg det er pussig at du ikke har fått med deg. Håper du ikke inntar noe som kan forgifte deg. Det kan fort gå ut over kognitiv kapasitet.

   Jeg ser at du virker provosert av et eller annet jeg har kommunisert, men vet ikke helt hva.

   -Jeg registrerer at du greier å lese i teksten at jeg virker provosert. Jeg vet ikke hvor du har det fra. Men jeg er mye mer interessert i å vite hva du mener enn formen på det jeg skriver. Men for ordens skyld- siden du virker interessert i både form og innhold: denne kommentaren er ment å være litt ironisk og spydig. Men jeg håper mitt budskap trer klart frem likevel. Den første kommentaren var ment preget av mild undring.

   Jeg vet heller ikke hva du mener med å leve på grønnsaker alene,, og hva man da sliter med.

   -Man sliter med ensidig kosthold hvis man lever på grønnsaker alene, med underernæring som en konsekvens. Jeg er lekperson, men hvis det var noe jeg lurte på i forbindelse med kosthold så ville jeg skaffet meg bred info fra flere fagfelt. Leger, ernæringsfysiologer, forskere av ulike slag. Selv om jeg noen ganger har lyst på et kosthold bestående av melk og sjokoladekake, så velger jeg å se bort fra denne intuisjonen siden jeg har fått med meg LITT av forskning på ernæring. Jeg harkanskje misforstått mye av det du har skrevet -trodde du var en el annen kostholdsekspert. Ble derfor overrasket over at du ikke vet konsekvensene av et kosthold bestående av grønnsaker alene.

   Jeg spiser grønnsaker, frø, nøtter, oljer , salter,, vel,, sikkert omtrent som en svær gorilla Jeg blir friskere og friskere.

   -Ja, det skjønner jeg. Gorillaer lever som vi alle vet evig uten sykdommer. (beklager ironien men det blir litt vanskelig å ta deg på alvor) Det er vel ingen her som påstår at et balansert kosthold er usunt?

   Her har er jo temaet Ph balansen, og dette er jo det som regnes som mat med en høy ph ( i forhold til mye annet).

   -Ja vel? Jeg er ikke så sikker på at det er bare i mat du finner pH. Tror du finner pH andre steder også -hvis du leter. Og jeg spør fremdeles etter budskapet ditt. Mener du at de fleste av oss som lever i vesten på dette sure kostholdet går rundt og er syke uten å vite det? At vi bør få målt blodet vårt og få dette analysert på grunnlag av en 150 år gammel forkastet hypotese?

   Men du, så vidt jeg vet så er nøtter og frø surt. Men jeg har selvsagt forbehold på dette. Hvis vi holder oss til at nøtter og frø er sure så kan jo ting tyde på at du har et balansert kosthold, sånn pH messig.

   En annen viktig del av min protokoll er å drikke rent vann i massevis. mange i dag er rett og slett dehydrert.

   -Huff, ja. Hvis bare det hadde vært en anbefaling fra legene om at vi bør unngå dehydrering! Sist jeg var hos legen min sa hun at jeg burde holde meg unna alt flytende!

   Så,, for de som ikke har fått med seg hva budskapet mitt er,, så er det at om man lever av rene råvarer, kutter ut all inntak av gift,, og lytter til sin intuisjon mer enn forskning og flotte ord, så vil kroppen finne tilbake til sin naturlige form,, nemlig perfekt helse ❤ ❤

   -Og på hvilken måte skal jeg få til å lese dette som noe annet enn at du har Svaret på verdens helseproblemer og dermed har en Nobelpris i kjømda? Hvordan skal jeg greie å tolke noe annet inn i det du skriver her?

   Håper det gav deg svar på det du lurte på

   -Ja. Jeg fikk bekreftet fordommene mine. Dessverre. Jeg finner det veldig vanskelig å ta deg seriøst, men det er kanskje ikke så viktig for deg. For alt jeg vet har du kommet til den konklusjon at jeg er sur. Og det stemmer. Jeg blir sur når folk er så ignorante i forhold til noe så alvorlig og dermed viktig som folk sin helse. At vi ikke skal høre på legen vår, men på vår intuisjon. Jeg blir sur når noen har sett Lyset og mener at "siden jeg blir frisk av dette så er det slik for ALLE ANDRE også". Det er fremdeles slik jeg leser det du skriver. Jeg gremmes. Og har fremdeles et lønnlig håp om at jeg har misforstått deg.

   —————————————-

    NB fikset litt på siteringen så det går fram hvem som skriver hva. Hilde Larsens kommentarer er i kursiv, Kirstis i vanlig skrift.
    Red.
   • Hei, May Rødsand! Min kommentar var til Hilde Larsen og ikke til dag. Beklager hvis den blir plassert under teksten din!

   • Hei Kirsti.

    Kirsti sier:
    Jeg blir sur når noen har sett Lyset og mener at «siden jeg blir frisk av dette så er det slik for ALLE ANDRE også».

    Jeg påststår ikke at det er slik for alle andre,, men kanskje har de lyst til å prøve,, om de er veldig syke og ingen ting legen har tilbydt har hjulpet?

    Godt ikke alle går rundt sure på grunn av at andre har oppdaget noe som er fint for dem 😉

    Synd du blir sur av at andre har sett lyset,, det kan du kun gjøre noe med selv,

    Jeg tror ikke de fleste i Vesten går rundt og er syke ute å vite det,, det vet det.

    I Norge er det 300.000 mennesker med en revmatiske lidelser, og
    800.000 mennesker med muskel og skjelett lidelser. Hvert år koster
    ryggsmerter og revmatiske lidelser det Norske samfunnet svimlende
    21
    milliarder kroner. 170.000 har diabetes i dette landet, og antallet
    har de siste årene økt med 17% i følge Norsk Diabetiker forbund. Så
    kan man jo tenke seg hvor mange Nordmenn som egentlig er friske om
    man
    skulle ta med dem med hjerte og kar sykdommer, høyt blodtrykk og
    mage/
    tarm sykdommer.

    Dette kan da umulig ha noe med kosthold å gjøre,, må jo være…..????

    Hva tror dere?

    Hilsen Hilde

    • Kjære deg. Jeg tror jeg må ta dette langsomt. Du skriver BÅDE: «Så,, for de som ikke har fått med seg hva budskapet mitt er,, så er det at om man lever av rene råvarer, kutter ut all inntak av gift,, og lytter til sin intuisjon mer enn forskning og flotte ord, så vil kroppen finne tilbake til sin naturlige form,, nemlig perfekt helse ❤ <3" OG "Jeg påststår ikke at det er slik for alle andre,, men kanskje har de lyst til å prøve,, om de er veldig syke og ingen ting legen har tilbydt har hjulpet?" Jeg synes godt du kan bestemme deg for hva du egentlig mener, for disse to uttalelsene fra deg stemmer ikke over ens. Hva er det du vil disse alvorlig syke menneskene skal prøve? Å spise sunt? Eller er det noe annet du vil de skal prøve?

     Og de sykdomstallene du nevner: Tror du virkelig ikke at allmennlegene kommer med kostholdsråd til disse pasientene? At de anbefaler at diabetespasienter skal spise sunt og regelmessig? At hjertepasienter skal unngå mat som ikke er bra for hjertet osv? Det er jo fint at du innrømmer å ha "sett lyset" -kanskje du ikke er klar over at det er et begrep som brukes i forbindelse med religøsitet. Du er herved "opplyst".

     Har du ingen kommentar til "Jeg blir sur når folk er så ignorante i forhold til noe så alvorlig og dermed viktig som folk sin helse. At vi ikke skal høre på legen vår, men på vår intuisjon."?

     Kan du svare meg på hva du vet om forskningsmetoder og viktigheten av seriøs forskning? Jeg oppfatter deg som skremmende kunnskapsløs. Vet du hva som ligger bak den 17% økningen i diabetes? Ha legene blitt flinkere til å oppdage diabetes? Vet du noe om dette? Og de tallene du presenterer som skal vise hvor mange som er syke i landet -vet du om det blandt de 300 000 som har muskel- og skjelettlidelser også har revmatiske lidelser? At noen av de som har diabetes også har hjerte- og karsykdommer? Legger du tallene sammen? Hvis du er kreativ nok med mattestatistikken så får du flere syke innbyggere i landet enn det faktiske innbyggertallet.

     Det virker som du mener at jeg ikke tror at hva du spiser faktisk kan virke på helsa di. Det er vel få i vår del av verden (av oss som har råd til et sunt kosthold) som ikke sitter inne med slik kunnskap.

     Du skriver videre "Godt ikke alle går rundt sure på grunn av at andre har oppdaget noe som er fint for dem". Hva er det du mener du har oppdaget som er så fint for deg -er det noe mer enn å spise sunt? Jeg venter i spenning. Jeg har for lengst oppdaget at et sunt kosthold er bra for meg. Er det noe annet du sikter til? Noe annet som kan hjelpe meg til bedre helse?

     • Ja, Kirsti.
      Og det er en tng som bekymrer meg litt med disse påstandene om at «bare du lever sunt og spiser ditt og ikke spiser datt blir du frisk».
      Det er faktisk mange som lever veldig sunt og likevel blir syke. Det er også mange mange som har prøvd vidunderkurer og ikke blitt friske. Hva skal de tro? At de ikke var flinke nok? At de skal finne enda en mirakelkur?
      Dette er en del av en trend som sier at man er sin egen lykkes smed, og hvis man blir syk/fattig/oppsagt fra jobben/skilt har man seg selv å takke. Vi har selvfølgelig fått trenden fra over there. Mye godt og mye dumt kommer fra USA.
      Barbara Ehrenreich har skrevet en del om dette – hun fikk brystkreft, og ble tutet ørene fulle om at hvis hun bare tenkte positivt og gikk med rosa sløyfe og spiste slik og sånn kom det til å gå bra. Jaha. Og hvis det ikke gikk bra da? Var det fordi hun hadde feilet? En fin tanke for den som ligger i gjørma – du kan for det sjøl!

      Det er mange som tror sykdom egentlig ikke finnes, – at de som er syke har bare en liten forstyrrelse i meridianene sine, eller i pH-en, eller en låsning i ryggen, eller tenker feil, eller har en orthomolekylær forstyrrelse, eller har etellerannet diffust giftstoff i kroppen for det har man funnet ut med håranalyse … og bare det blir rettet opp så blir de friske, juhu!

      I ytterste konsekvens er det en hån mot alle de som har en sykdom, og som ikke har mulighet til å trylle seg ut av det. Og som virkelig har prøvd å leve sunt men ikke ble friske av det.

      Sykdom finnes. Sykdom har alltid eksistert. VI skal dø en gang. Det må vi leve med.

      Her er en svært morsom animasjon om positiv tenkning, nettopp med Barbara Ehrenreich. Den heter Smile or die!

 10. Noen kommentarer på det Bill Clinton har gjort for å bli frisk Pernille? http://www.youtube.com/watch?v=UoHt9cSWJVI&feature=youtube_gdata_player

  • Han har begynt å spise mer grønnsaker og frukt, og mindre kjøtt, kuttet ut melkeprodukter og gått mye ned i vekt. Så fint. Har dette noe med pH å gjøre?

   (Har han forresten hatt slag? han er litt skeiv i ansiktet.)

   • Jeg oppfattet det som at han gjennom en god del research hadde funnet ut at ved å unngå kjøtt og meieriprodukter helt, og spise sunne basiske grønnsaker og litt fisk , så healet 86% av alle kroppene seg far sykdom. Det var det han nå erfarte. Han hadde funnet ut kroppens egen helberedende evne gitt den rette muligheten.
    Ganske fantastisk? 🙂

    • Tror du det er en ny oppdagelse at livsstil og kosthold er viktig for helsa, ikke minst ved hjertesykdom? Tror du ikke det «etablerte» medisinske miljøet er klar over det? Tror du ikke vi veileder folk om livsstil? Tror du vi bare sitter og skriver resepter?
     Om dietten Clinton bruker er «basisk» vet jeg ikke. De to legene som kommenterte det sa ikke et pip om syre-base. Klokelig.

     • Selvfølgelig tror jeg ikke det Pernille, 🙂
      Grønnsaker er basiske,, det var derfor jeg skrev det på den måten 😉

      Hilde

     • Hei, Hilde Larsen.

      Beklager at jeg kan virke litt tungnem- men hva er egentlig budskapet ditt?

      Det er vel ingen som trekker i tvil at grønnsaker er sunt for kroppen -men at vi sliter litt hvis vi skal leve av dem alene? Det er jo flott at du har blitt friskere -tigi min ignoranse- men jeg har ikke fått med meg hva som feilet deg da du ikke var fullt så frisk. Jeg bare undres litt over at det virker som du mener at resten av verdens befolkning også blir friske bare de lever som deg. I tilfelle så får du ha mine hjerteligste forhåndsgratulasjoner i forbindelse med Nobelprisen din.

      Om jeg tar feil av hva du mener så hadde det vært fint å få en forklaring. Hva er det med dagens forskningsresultater du ikke «tror» på?

     • Svar til Kirsti.

      Jeg er diagnosert med sero positiv Rheumatoid Artritt og borreliose. Jeg lå i senge i to år, og kunne ikke en gang lukke opp munnen.
      Jeg har vært inn og ut av sykehus, og tatt det man har hatt av medisiner for en slik «kronisk» sykdom. Det var livet mitt.

      Det som jeg heldigvis har oppdaget, er at kroppen kan helberede seg selv om den får mulighete til det. Det får jeg nok ingen nobelpris for å ha oppfdaget,, for det er ingen nyhet. 😉
      Jeg ser at du virker provosert av et eller annet jeg har kommunisert, men vet ikke helt hva.

      Jeg vet heller ikke hva du mener med å leve på grønnsaker alene,, og hva man da sliter med. Jeg spiser grønnsaker, frø, nøtter, oljer , salter,, vel,, sikkert omtrent som en svær gorilla 😉 Jeg blir friskere og friskere.
      Her har er jo temaet Ph balansen, og dette er jo det som regnes som mat med en høy ph ( i forhold til mye annet). En annen viktig del av min protokoll er å drikke rent vann i massevis. mange i dag er rett og slett dehydrert.

      Så,, for de som ikke har fått med seg hva budskapet mitt er,, så er det at om man lever av rene råvarer, kutter ut all inntak av gift,, og lytter til sin intuisjon mer enn forskning og flotte ord, så vil kroppen finne tilbake til sin naturlige form,, nemlig perfekt helse 🙂 ❤ ❤

      Håper det gav deg svar på det du lurte på

 11. Bare en kort kommentar med tanke på pasienthistoriene som presenteres her (og i mange andre sammenhenger!): det er typisk for autoimmune sykdommer at sykdomsforløpet er svingende. Man blir bedre i perioder og så dårligere igjen, og noen kan bli nesten helt symptomfrie i lange perioder. Dette uansett behandling. I tillegg er både en del av sykdommene og mange av symptomene påvirkelige av psykisk tilstand… og placeboeffekten.

  • Uff, for en trist verden.
   Jeg kan høre at du ikke er syk selv.

   Hilde

   • Glemte å si til Anne Marie,, at det ikke finnes kroniske sykdommer, bare leger som ikke har løsningen. Det viser seg at løsningen finnes andre steder,, og så vil jeg si,, at det som da pusler meg mest,, hvis det nå skulle komme en aggressiv følelse av å lese dette,Hvorfor i all verden er dette ikke en positiv oppdagelse? Hvorfor er dette ikke en glede for alle?
    Jeg kan fortelle at jeg er på vei til å bli frisk fra en sykdom i kroppen min som har vært så grusom og smertefull at jeg har ønsket at jeg slapp å leve videre.
    Leger har ikke kunnet hjelpe meg. Det er den brutale virkeligheten,, så jeg synes at man skal ha litt mer empati og medfølelse og ikke mist respekt for medmennesker som , å la oss ikke glemme det,, KUN er ute etter å bli frisk. Noe som en del av dere kanskje allerede er,, eller iallefall har nok helse til å se mening med dagen.

    Så,, ikke fortell meg hva som skjer med en autoimmun sykdom uten at du har levd det i det minste,, eller som Pernille ville sagt, kan legge frem dokumentasjon.

    Hilde

   • Generell henstilling: Jeg ber om at vi ikke kommer med antagelser om hva andre her feiler eller ei. Hva man sier om egen helse og sykdom står enhver fritt (selv om man bør være litt forsiktig med å dele altfor mye). Men ingen vet hva andre kan ha av erfaringer eller sykdommer.

 12. Hei pernille og takk for sist på paneldebatten lørdag.

  Jeg respekterer ditt engasjement her. Det er viktig å bygge disse broene og bringe verden videre. Jeg forstår du også gjør en grundig jobb mht hva legemiddelindustrien prøver å putte på oss.

  Jeg har selv fått opplæring av Young som mikroskopist og jeg har stilt mange kritiske spørsmål til han underveis. Da spesielt i forhold til produkter etc. Selve forståelsen av den nye biologien er jeg veldig takknemlig for. Endelig har jeg fått en helhetlig forståelse av kroppen som er logisk og bærekraftig.

  For meg handler det hele om å se forskjellen på den livgivende og den dødbringende prosessen i kroppen. For å gjøre dette må vi for et øyeblikk glemme spesifikke problemer i kroppen og heller tenke på kroppen som EN kropp. Ved et perfekt ph-miljø i kroppen vil den livgivende prosessen dominere. Ved ph ubalanse vil kroppen gå i forfall og «sykdommer» begynner å vise seg, så dominere og deretter bringe død. Brutalt sagt er forsuring det samme som forråtning. Vi råtner mens vi lever istedenfor
  etter at presten har kastet jord på oss. Ja vi skal bli til jord igjen men det vi ser nå er at mikroorganismer som sopp og bakterier har fått beskjed om å starte prosessen tidligere….. Dette ser vi iblodet hos folk. Hvorfor? Det
  har vi mikroskopister et svar på. Det vi ser er ikke naturlig for oss mennesker men det har blitt «normalt» og vi kaller det livstilssykdommer…. Så nå vi snakker om forsuring så mener vi forråtningsprosessen som mikroorganismene setter i gang. Young prøver å få flere til å se en del sammenhenger her… Og det er ikke lett for han å kommunisere med den etablerte måten å forstå helse på nettopp fordi de som skal lytte faktisk må tørre å legge fra seg det de allerede vet… Jeg har respekt for at det kan være vanskelig men er åpen for en dialog med deg dersom du vil se litt mer av det vi gjør.

  Susanne Heart

  • Susanne, den dagen Robert O. Young kan oppvise forskning som viser at det han sier har noe for seg skal jeg lytte med vidåpne ører. Men forskning er ikke det samme som «testimonials» og enkelthistorier og påstander om at «alle blir bedre når de bare bruker min behandling». Hvis han har så mange pasienter som har blitt friske burde det være en smal sak for ham å dokumentere det. Og med såpass avanse han og Innerlight har på produktene sine vil jeg tro han har råd til å bruke litt penger på forskning.
   Men det gjør han ikke. Jeg har lest grundig gjennom nettsidene hans (faktisk med et åpent sinn), og funnet en hel masse påstander som enten er tvilsomme eller fysisk umulige. Transformasjon av ett grunnstoff til et annet er det mest absurde eksemplet. Da ber han oss ikke bare «legge fra oss det vi allerede vet», han sier han kan oppheve fysiske og kjemiske lover. Eller hva mener du? kan magnesium forandres til jern? natrium til kalium? Silisium til calsium?

   Jeg har også lett grundig etter artikler eller studier som han kan ha skrevet. Og da mener jeg vitenskapelige studier som er publisert i seriøse tidsskrifter. Det finnes ikke en eneste. Null. Nada.

   I stedet for å bruke krefter på å bevise påstandene bruker han alle sine krefter – og mesteparten av nettsidene – til å reklamere for produkter som han påstår skal være helsebringende, og til priser som er hinsides all fornuft. Nå vil du kanskje svare at skomlemedisinske medisiner også er dyre. Ja, men bak hevrt medikament ligger det tiår med forskning og utprøving bak, og svære kostnader. Det koster ca. 1 milliard kroner å utvikle et nytt medikament. Og hvis det ikke fungerer eller har utillatelige bivirkninger kan man risikere at det aldri blir godkjent. Der gikk en milliard i vasken.

   Råstoffene til Youngs produkter koster nesten ingenting, og siden han ikke selger dem som medikamenter trenger han ikke bevise verken at de virker eller at de ieek er skadelige. Så lenge folk ikke dør av dem kan han rolig fortsette.

   Det er ingenting ved Robert O. Young som kan kalles seriøst eller vitenskapelig. Han er åpenbart en seriøs og vellykket forretningsmann, men det er også alt.
   Jeg stiller meg gjerne åpen for nye impulser, og det kommer stadig ny kunnskap fra mange felter som jeg både skalog må og ønsker å forholde meg til. Men jeg finner ikke en eneste grunn til å bruke krefter på å være «åpen» overfor en teori som er så dårlig belagt, og som i den grad oser av humbug og manipulasjon. Jeg pleier ikke snakke stygt om andre selv om jeg er uenig med dem, men jo mer jeg leser om og av Young jo mer forbanna blir jeg over at det fins så kyniske mennesker. Og jo mer fortvilet blir jeg over at slike svindlere klarer å lure godtroende folk.

   Det er forskjell på å være åpen og ha hull i hodet.

   • Enig med deg at vi savner mer dokumentasjon. Noe av utfordringen vet jeg har vært å finne nok forsøkspersoner som klarer å dedikere seg til kun å spise og drikke det de får beskjed om. Det er tøft for de fleste det kan jeg skrive under på. Hadde selv ikke gjort det om jeg ikke fort erfarte så positive effekter på min helse. Nå ser jeg også refleksjonen av det jeg kjenner i endring i blodet mitt. Og selv om jeg har erfart alt dette er det likevel vanskelig å holde meg til det beste kosthold. Mye følelser også innblandet mht kosthold og vaner. Du vet det handler jo om kosthold dette. Ikke produkter som skal kurere. Hadde det vært det så hadde jeg ikke interessert meg i det hele tatt. Det som er interessant er hva som skjer når man begynner å gi kroppen kun det den trenger for selv å gjenopprette balansen igjen. Innerlight sine produkter er kun en snarvei. Mange trenger denne type mat i konsentrert form for å komme seg raskere i balanse igjen. Jeg liker ikke prisene og noen av salgsmetodene men jeg måtte krype til korset…. Jeg trengte og til dels trenger enda noen av produktene. Fordi de gjør meg så utrolig godt men først og fremst er det et basisk kosthold jeg trenger… Det er ved egenerfaring det kommer inn det jeg sa til deg avslutningsvis på paneldebatten: hvem bryr seg vel om forskningen… Vi vil jo bare bli friske…

    • Enkeltmennesker trenger ikke bry seg om forskningen, Susanne. Men de som skal ta andre i behandling, anbefale dem kosttilskudd eller medikamenter eller selge kosttilskudd eller medikamenter, de skal og må bry seg om forskning.
     Men jeg registrerer at du, som stiller diagnoser og tar syke i kur, ikke «bryr deg om forskning». Jeg synes det er en merkelig holdning. Meget merkelig.

     (Eller forresten – du bryr deg åpenbart om Robert Youngs «forskning». Den svelger du til gjengjeld med hud og hår.)

     Hilsen Pernille Nylehn

     • Det som kanskje er merkelig for deg er kanskje å høre om mennesker som styrer livet sitt etter intuisjon og en kontakt med livets indre guide? Stemmer det? For det er mange mange av oss som gjør det etterhvert. Vi fortsetter å benytte oss av det gamle helsesystemet som en service når vi trenger det men vi bruker det ikke lenger som en ytre autoritet over livene våre. Vi gir ikke lenger fra oss eneretten på sannheten vår til andre. Mennesker helt uten tilknytning til hverandre finner selv ut av dette. Vi ser det som en trend. Jeg synes det er sundt. Men også en risiko for mange i en overgang. Det er ikke lett dette men jeg tror det tvinger seg fram. Mennesker vil eie sine egne liv.

      Kommentaren om forskning kom fra meg privat. Foreløpig har det jeg har lært av young mest hjulpet meg selv. Og som jeg sa savner jeg som mikroskopist mer dokumentasjon. Selvfølgelig.
      Og, jeg stiller ikke diagnoser. Det har jeg ikke lov til og det er heller ikke så interessant. Jeg har fokus på å bringe kroppen i balanse gjennom kosthold. Å bli frisk fikser kroppen selv når vi bare gir den det den vil ha….

      • Susanne Heart skrev:
       «Det som kanskje er merkelig for deg er kanskje å høre om mennesker som styrer livet sitt etter intuisjon og en kontakt med livets indre guide?»

       Nei, det er ikke nytt for meg at mennesker lever etter intuisjon, og jeg har ikke noe problem med det. Men jeg har store problemer med at man styrer diagnostikk og behandling etter intuisjon.

       SH: «Vi fortsetter å benytte oss av det gamle helsesystemet som en service når vi trenger det men vi bruker det ikke lenger som en ytre autoritet over livene våre.»
       Hvem har sagt at helsesystemet skal være en ytre autoritet om livet ditt? Du gjør med livet ditt akkurat hva du vil.

       SH: «Vi gir ikke lenger fra oss eneretten på sannheten vår til andre.»
       Hvis du har pleid å gi fra deg sannheten til andre forstår jeg at du har behov for å ta den tilbake. Men det var i så fall du som ga den fra deg, ikke noe helsevesenet påla deg.
       Jeg kan ikke huske å ha lært på studiet at vi skal ta fra folk sannheten deres, eller tvinge dem til å leve slik vi vil (men det kan være jeg gikk glipp av akkurat den forelesningen). Jeg husker derimot at vi lærte å ha respekt for folk, og ikke prøve å pådytte dem vår livsanskuelse.

       SH: «Kommentaren om forskning kom fra meg privat.»
       Kommentaren ble sagt under en offentlig debatt hvor du satt i panelet som mikroskopist etter Youngs metode. Da må du regne med at folk oppfatter at det er en akseptabel holdning i ditt miljø. Det stemmer for øvrig godt inntrykket jeg har av de andre i miljøet.
       Er du for øvrig enig med Young i at magnesium kan forvandles til jern i kroppen, og at Prime pH kan bidra til transformasjon av kalium fra natrium og kalsium fra silisium?

       SH: «Og, jeg stiller ikke diagnoser. Det har jeg ikke lov til og det er heller ikke så interessant.»
       Dette er semantiske utflukter. Hvis du jobber på samme måte som Frøystad tar du blodprøve av folk, «analyserer» blodet og gir dem en vurdering av helsetilstanden ut fra det. Antagelig er en av de vurderingene at de har for lav pH. Det er for alle praktiske formål en diagnose, selv om du ikke sier at de har den og den sykdommen.
       Du vil ikke styres av autoriteter. Helt fint. Men når du sier du er «personlig utdannet» hos forsker og mikrobolog Young oppfattes du nettopp som en autoritet på helse. I hvert fall av dem som ikke kjenner nærmere til hva denne utdannelsen går ut på. Når du så sitter med det flotte mikroskopet og peker pedagogisk på dehydrerte blodceller eller hva det nå er, regner folk med at du vet hva du snakker om. Det er autoritet i praksis. Det pålegger deg et stort ansvar.
       Har du tenkt over at du kan påføre folk engstelse og bekymringer uten grunn?
       Hva om de feiler noe alvorlig som du ikke finner ut med blodanalysen din, mens de stoler på deg og tror de er i trygge hender? Tenk om det finnes sykdommer som ikke gjør seg utslag i «for lav pH»?

       Jeg er sikker på at du mener godt. Men jeg mener du holder deg med en udokumentert og feilaktig metode, og – hvis jeg leser din egen beskrivelse riktig – har du kun fragmentariske kunnskaper om kropp, sykdom og helse. Noen uker hos Young og å «forske seg gjennom en rekke alternative helsetilbud for å finne dypere svar på kjernen i helsespørsmålet» er ikke å regne som utdannelse. Jeg vil alle aldri hatt nerver til å drive klinikk på så tynt grunnlag. Det blir som å starte rørleggerfirma etter å ha lest på nettet om koblinger og pakninger og hospitert to uker hos en som er nesten rørlegger.

       Hilsen Pernille Nylehn

 13. Hei Pernille.

  Her er en link til en artikkel skrevet av legen Thomas Lee Hasselink MD om Chlorin dioxid, som ser ut til å være på et kjemi språk som du sikkert forstår.
  Hva er din kommentar til hans forskning?

  Den er litt lang, så jeg poster bare linken 😉

  http://bioredox.mysite.com/CLOXhtml/CLOXilus.htm

  Han avslutter slik:
  MORE RESEARCH

  It is hoped that this overview will spark a flurry of interest, and stimulate more research into the use of acidified sodium chlorite in the treatment of malaria. The above appreciated observations need to be proven more rigorously and published. The biochemistry most likely involved suggests that other members of the phylum Apicomplexa should also be sensitive to this treatment. This phylum includes: Plasmodium, Babesia, Toxoplasma, Cryptosporidium, Eimeria, Theileria, Sarcocystis, Cyclospora, Isospora and Neospora. These pathogens are responsible for widespread diseases in humans, pets and cattle. Other thiol (RSH) dependent parasites should also be susceptible to acidified sodium chlorite. For example Trypanosoma and Leishmania extensively utilize and cannot survive without the cofactor known as trypanothione. Each molecule of trypanothione presents 2 sulfur atoms and 5 secondary amino groups all of which are vulnerable to oxidative destruction from chlorine dioxide (ClO2) .
  Chlorine dioxide (ClO2) has been proven to be cidal to almost all known infectious agents in vitro using remarkably low concentrations. This includes parasites, fungi, bacteria and viruses. The experiences noted above imply that this compound is tolerable orally at effective concentrations. Therefore extensive research is warranted to determine if acidified sodium chlorite is effective in treating other infections. We may be on the verge of discovering the most potent and broad spectrum antimicrobial agent yet known. Special thanks go to Jim Humble for his willingness to share his discovery with the world.

  by Thomas Lee Hesselink, MD

  Hilsen Hilde

  • Hilde,

   takk for lenken. Dette er en artikkel med masse formler i seg, så den ser kanskje imponerende ut (skjønt jeg syntes det ble litt slitsomt å lese mellom alle de bildene).

   Men det er ikke en vitenskapelig artikkel. Han framsetter mange hypoteser om hvordan klordioksid muligens kan virke på diverse infeksjoner. Men han viser ikke til noen studie som beviser dette i praksis. Det er ikke nok med hypoteser, man må faktisk vise at det virker. Han har noen lenker til andre artikler, en av dem er rent anektodisk, en handler om munnskyllevann og en tredje om konspirasjoner.

   Thomas Lee Hesselink har ikke skrevet artikler andre steder enn på nettet. Hvem som helst kan lufte hypotesene sine på nettet, men skal man bevise dem må det helt andre metoder til.

   Jeg søkte for øvrig på Medline om det var gjort studier på klordioksid. Det var det. http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/sites/entrez#

   Alle handler om klordioksid i munnnskyllevann, som desinfisering, og som liniment ved bl.a. sopp.

   Nåja, en av artiklene handlet om virkningen av klordioksid på mennesker: http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/12019588
   Den handler om helseplager hos arbeidere som hadde pustet inn klordioksid, ozon etc. De hadde økt tendens til astma og andre luftveisplager.

   Hilsen Pernille Nylehn

   • Takk for svar.
    Tror nok det er det nærmeste man kommer når det gjelder forskning,,, hypoteser som du sier.
    Som du sikkert vet så er det ikke lett å få forsket på noe som ikke kan patenteres.

    Men,men, takk for tilbakemelding

    Hilsen
    Hilde

    • Hei Hilde,
     Du skriver: «Tror nok det er det nærmeste man kommer når det gjelder forskning,,, hypoteser som du sier. Som du sikkert vet så er det ikke lett å få forsket på noe som ikke kan patenteres.»

     Det vet jeg aldeles ikke. Man kan forske på akkurat hva man vil, om det er løvetannekstrakt eller fjelluft eller massasje eller effekten av gulrøtter.

     Hvis dette er det nærmeste som finnes av ordentlig forskning på MMS er det svært alvorlig at det framstilles som helbredende middel.

     • Hmm, du visste ikke det?
      Jeg vet man kan forske på hva man vil,, men det trengs store pengebeløp for å forske frem slike dokumenter som du er ute etter, og det er legemiddel industrien som skaffer slike beløp. Å bruke penger på noe som ikke kan patenteres i etterkant, er ikke lett å få til
      Logisk

      Hilsen Hilde

      • Dette er klassisk retorikk for å unnskylde manglende dokumentasjon.
       Naturlegemiddelindustrien kan utmerket godt finansiere forskning. Men de gidder ikke, for det er nok av folk som kjøper produktene deres uten å spørre etter dokumentasjon. Naturterapiforbundet kan finansiere forskning. Robert Young kan finansiere forskning

       Mye av den «skolemedisinske» forskningen skjer helt uavhengig av legemiddelindustrien. Og har ikke penger og produkter som mål, men kunnskap.

 14. Jeg har lyst til å dele en personlig erfaring her inne.

  Jeg tilbrakte nettopp 4 uker i sammen med den omdiskuterte Dr Robert O. Young, på hans senter i California.

  Der traff jeg en skare med vidunderlige og givende mennesker. Flere var der , fordi de skulle vært døde. De var oppgitt av helsevesenet, fulle av kreft. Noen var der med diabetis !, voksne og barn. Mens jeg var der, opplevde keg virkelig mirakler. Ei jente på 19 år, med diabetis 1, reiste hjem etter 10 dager, og har ikke brukt insulin siden.

  Hun ene som hadde kreft i bindevevet, lymfene og en stor svulst i under ribbeinet på venstre side, med masse smerter, kunne ikke gå selv, og var helt grå i ansiktet. Etter tre uker så var hun med på aerobic om morgenen, lo, var optimistisk, og var smertefri. Hun var som et nytt menneske,, godt på vei til å oppleve helse igjen.

  Nå, dette kaller jeg mirakler,, og om det hadde vært en av dine nærmeste,, som fikk en ny mulighet til livet, så kan det være at det hadde vært en gledens ting å oppdage,, og at skepsis var noe som man ikke brukte så mye tid på som nysjerrighet.

  Jeg har virkelig fått sett hvordan livet kan være en gave, og hvor mye som ikke er helt hva vi kanskje har trodd.
  Dette er min personlige opplevelse, og jeg håper ikke noen blir støtt av den, men synes det er en god nyhet å høre om dette.

  Jeg har heller aldri møtt en mer givende person enn DR Young, og synes det er på sin plass å nevne at de fleste på ranchen hans var der og fikk behandling uten å betale ett øre. Han beatlte for allt, dette var mennesker som ijje ville hatt mulighet for å betale for seg.
  Det er lett å kritisere noen man ikke kjenner. det vil si, for noen er det det.

  Å diskutere Ph mirakelet, er en ting, å sette andre menneskers hensikt under tvil, speiler helst tilbake på oss selv, har jeg oppdaget.
  Det er kun en hensikt med mitt arbeide, det er å bli frisk, o å hjelpe andre til det samme,, det samme er Dr Young sin hensikt. Gode hensikter i min bok 🙂

  Hilsen Hilde

  • Personlige erfaringer og opplevelser må man gjerne dele. Det er fint at du er blitt frisk, enten det kommer av det ene eller det andre.

   Robert O. Young er sikkert snill og grei. Men han har først og fremst til hensikt å tjene penger. Mye penger.

   Hilsen Pernille Nylehn

   • Ja, takk det er ikke bare fint at jeg blir frisk, det er et mirakel. Det skal være helt umulig. det er derfor jeg bruker tid på informasjon, slik at andre med samme lidelser skal se at de ikke nødvendigvis trenger å lide resten av livet.
    Det kommer ikke av det ene eller det andre, men av det jeg har gjort for kroppen min..:-)

    Hilsen Hilde

    • Vil bare legge til at det er litt urovekkende at du er interresert i å holde fast på hva Young sin agenda er, uten en gang å kjenne ham,, men at mennesker blir friske,,er du ikke interessert i å høre om?

     I min fortelling over, så var det disse menneskene som ha fått livet i gave som var fokuset i fortellingen. Uinteressant?
     Vel,, jeg får la det ligge her,, ord blir overflødige.

     Hilde

     • Man trenger ikke å ha truffet folk for å vite hva slags agenda de har, så lenge de presenterer pengemaskinen sin på en så overbevisende måte som Young gjør.
      Jeg har for øvrig lest alt som står på sidene hans, inklusive alle mirakelhistoriene hans. Han juger og manipulerer og pusher tvilsomme produkter. Da hjelper det ikke om han også er snill og velmenende.
      Det er ikke uinteressant at folk har fått livet i gave. Det er supert. Min agenda ved å gå ut mot teorien hans og produktene hans er at de er uetterrettelige og potensielt skadelige.

      Jeg kan spørre deg òg (jeg har spurt mange av tilhengerne hans, men får ikke svar), du som har så inngående kjennskap til ham og teorien hans: Er du enig med Young i at magnesium kan forvandles til jern i kroppen, og at Prime pH kan bidra til transformasjon av kalium fra natrium og kalsium fra silisium?

      • Jøss, da ble det stille, gitt. Jaja. Hvor nøye kan det være med bevis så lenge man har noen personlinge anekdoter å klamre seg til…

  • Du skriver: «Å diskutere Ph mirakelet, er en ting, å sette andre menneskers hensikt under tvil, speiler helst tilbake på oss selv, har jeg oppdaget.» Jeg opplever at du setter forskeres og legers hensikter under tvil. Hva er det det speiler, mener du? Kan du være mer konkret? Jeg mener den setningen er utrolig vag. Hva er det du mener?

   Jeg tenker at det er veldig mange arbeidsløse skuespillere i California. Kanskje denne Young tilbyr dem jobb i rollen som syke? Mot at de får gratis kost og losji?

   Hva har du tenkt å dø av eller i? Tsunami? Bilulykke? Jordskjelv? Selvmord? Eller går du for evig liv slik mange nyfrelste gjør? Misforstå meg rett -jeg VIL ikke at du skal dø -men jeg lurer på hva vi mennesker skal dø av nå når Young har oppdaget dette mirakelet som kan kurere all sykdom? Eller kan han ikke det? Og i tilfelle han IKKE kan det -hva kan det komme av? Jeg bare spør… Og det hadde vært fint om du hadde oppfattet nyanser i språket. Det er forskjell på «ubegrunnet kritikk», «konstruktiv kritikk», faglige og veldokumenterte fakta, undring og saklige spørsmål. Det må jo kanskje oppleves litt stusselig hvis du oppfatter kommentarene som » ubegrunnet kritikk». Jeg oppfatter deg som ganske ukritisk til Young, men temmelig kritisk til mye av det faktastoff som presenteres her. Merkelig lesning. Lykke til videre med tilfriskningen.

   • Jeg er ikke så opptatt av hva jeg skal dø av,, men at jeg skal kunne leve et liv uten smerter, og det burde du også være opptatt av.

    Håper virkelig du slipper å være kronisk syk resten av livet,, vet ikke hva som foregår inni deg når du har et slikt syn på menneskers skjebne, men er heller ikke interessert i å finne utav det.

    Fy da.

    • Hei, Hilde.

     Jeg er opptatt av at du svarer på det jeg spør deg om. Da får jeg greie på det jeg faktisk lurer på. For alt du vet så kan jeg jo være en fremtidig disippel. Men først må jeg jo få svar på det jeg lurer på.

     Hvilket syn er det du mener jeg har på menneskers skjebne?

     Fy hva da?

 15. Kjære alle engasjerte debattanter!
  Nå er det kommet 68 kommentarer til denne artikkelen. Mange interessante tanker, men jeg synes debatten begynner å gå litt i ring. Når det blir veldig mange svar er det også litt vanskelig å holde oevrsikten over hvem som sier hva til hvem.
  Dere må gjerne diskutere videre, men før dere legger inn neste kommentar: tenk over om dere har noe NYTT å si, som kan tilføre debatten nye perspektiver. Hvis det ikke er nytt kan det være like greit å avvente.

  Men som sagt: takk for engasjementet!

  Pernille Nylehn

 16. Denne young er sikkert pengegrisk, tviler ikke pådet – akkurat som mange av kollegene dine og legemiddelindustrien.

  I jobben din som kommunelege så det ut til at du tjente ca 1,1 mill i året.

  Senere ser jeg at inntektda di, hvertfall det som er dokumentert, har gått noe ned.

  Men du lever ikke akkurat på sultegrensen.

  • Det har jeg heller aldri påstått.
   Denne diskusjonen handler om Young, ikke om meg. Hvis du vil diskutere om jeg har fortjent inntekten min kan vi ta det i en annen tråd.

   Hvilket inntektsnivå synes du forresten er passelig for å tillate seg å kritisere kvakksalvere? 300,000? Lavere? Høyere?

   • Siden du brukte Youngsin pengegriskhet som argument i debatten, og Young og hans likesinnede er forretningsmessige konkurrenter, selvom du kanskje ikke anerkjenner dem som sådanne, har du selv trukket dine kolleger og degselv implisitt inn i debatten.

    • Jeg skal gi Knut Holt rett i at Youngs økonomiske motiver alene ikke er noe argument. Jeg syns ingen kan klandres for å ønske å tjene penger. Derimot er det at han selger overprisede produkter (i forhold til produksjonskostnad) som han ikke kan dokumentere har virkning langt mer dømmende fakta, og hvis du hadde brukt et minimum av godvilje hadde du sett at det var dette Pernille mente. Når du velger å argumentere så finspisset som du har gjort, særlig ved å bruke ufine taktikker som å dra inn personlige likningsresultater, så viser du kun at ditt eneste mål er å avspore debatten.

     Jeg prøvde å finne en mer høflig måte å si dette på, men klarte det ikke, så derfor: Drit og dra, Knut.

     • Jeg ber om at man tilstreber høflighet på denne bloggen. Les «veiledning til debatt» øverst til høyre.

      Hilsen Tante Sofie

    • Hei Knut!
     Hvis du leser hele diskusjonen ser du at grunnen til at jeg trakk fram Youngs inntekter (som jeg for øvrig ikke aner hva er, men jeg tror ikke han heller lever på sultegrensen) var at Hilde Larsen framstilte ham som en filantrop som nærmest behandler folk gratis. Det kan godt være han er filantrop, men først og fremst er han businessmann.

     Jeg har ingenting imot at folk tjener penger, så lenge det skjer på redelig vis. Men Young driver med humbug og selger humbug, og titlene han smykker seg med er mer eller mindre falske. Hadde det vært idiotiske moteartikler eller nips han solgte hadde jeg ikke løfta et øyenbryn – hvis folk vil kjøpe unyttige saker og ting står det dem fritt – men han tjener penger på å ta syke folk i kur uten å ha kompetanse til det, og selger uvirksomme preparater til fortvilte mennesker. Det synes jeg er umoralsk.

     Men jeg er enig i at det er mye å kritisere i den etablerte medisinen.
     Det er absolutt nærliggende å trekke inn legemiddelindustrien. Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne ti ganger til: Legemiddelindustrien er en tildels meget skitten bransje som har gått over mange lik, både metaforisk og bokstavelig. Og de vil absolutt tjene penger, helst så mange som mulig, og bruker ganske mange snertne og sleipe markedsføringstriks for å forføre både helsepersonell og pasienter. Men de har i det minste reeell forskning bak produktene sine, de må legge fram dokumentasjon, og det føres kontroll med hva de selger (i hvert fall i vestlige land). I motsetning til «helsekost»-industrien, som kan selge så mye snake oil de bare vil uten å måtte dokumentere noe som helst.
     Alle vet at legemiddelindustrien har tvilsomme trekk, og altiebevegelsen ynder å trekke dem fram. Men «helsekost»-industrien er minst like kynisk. Den industrien består ikke av snille økologiske bønder som dyrker urter i bakhagen og selger dem til kostpris. Nåja, sikkert noen snille bønder. Men den består mest av kyniske kapitalister som selger «naturlige» preparater som knapt koster noe å produsere til kilo- og literpris på mangfoldige tusen.
     Det er veldig trist at så mange av de velmenende alternativmedisinerne ikke evner å være kritisk til dette. Leger og medisinske tidsskrifter kritiserer legemiddelindustrien så fillene fyker. Jeg har til gode å høre en eneste alternativmedisiner problematisere produktene og prisene til «sin egen» legemiddelindustri.

     Jeg har heller ikke noe problem med å si at det finnes mange leger som liker å tjene penger, og som f eks bruker utdannelsen sin til å pynte på kroppene til friske folk i stedet for å hjelpe syke. Det er mange kolleger jeg skulle ønske jeg slapp å være kollega med.
     Om jeg selv er «pengegrisk» eller ei må andre bedømme. De årene jeg hadde høyest inntekt hadde jeg 60-70-timers arbeidsuke, bl.a. flere døgnvakter i uka i tillegg til mer enn full dagjobb. Og jeg har brukt ganske mange år på å utdanne meg og spesialisere meg. Men om lønna er/var fortjent, det kan selvfølgelig diskuteres.
     Jeg betalte for øvrig ca tre ganger så mye skatt som den gjennomsnittlige nordmann på den tid jeg tjente mest, men det er åpenbart at det jeg satt igjen med var mer enn nok til salt i grøten.

     Jeg får imidlertid ikke prosenter på noen form for produkter eller medikamenter. Gud (og de etiske regler) forby.

 17. Flott at du hjelper til å debunke mytene rundt ting som MMS og disse misforståelsene rundt pH. Men fiks stavinga di! Likningen du diskuterer i første avsnitt heter Henderson-Hasselbalch (med to L’er). Det er lettere å bli tatt seriøst når du retter opp sånne vanlige feil. Jeg synes også det er misvisende å si at hemoglobin fungerer som en buffer fordi det tar opp og gir fra seg ioner – hemoglobin binder O2 og CO2, men det stemmer selvfølgelig at CO2-konsentrasjonen påvirker pH i blodet.

  • Hei og takk for innspill!!
   Når det gjelder Hendersson-Hasselbalch bøyer jeg hodet i skam. Jeg er manisk opptatt av å skrive korrekt, så det er meget pinlig å bli tatt på fersken.

   Når det gjelder Hb som buffer er jeg ikke aldeles enig med deg. Binding og frigjøring av CO2 påvirker jo pH, men HbO2 er faktisk en syre, og kan i seg selv ta opp og frigi H+.

   HbH Hb- + H+
   HbO2H HbO2- + H+

   Det er ikke så lett å skrive formler med denne tekstbehandlngsprogrammet, men -tegnene skal altså bety negativt ion.

   Beste hilsen PN

 18. Hei! Jeg har gått mye på proteinpulver og koffeinholdige sportsdrikker de siste årene. Kan dette gi meg kraftige muskelsmerter ? Det siste året har jeg ikke klart og trene i det hele tatt pga sviende smerter/ dunkende smerte i bakside skuldre. Dem finner ingenting på røntgen/mr osv og jeg er bekymret for at jeg aldri kan få trent normalt igjen.
  Smerten kan flytte seg fra venstre til høyre skulder. Dette er forskjellige for hver dag/time.
  Når jeg våkner på morgenen er jeg stiv som en kvist. Hjelp»/.

  På forhånd takk!

 19. det er de syke som trenger god medisin, ikke de friske. og min erfaring er at legemiddelindustrien har veldig mye dårlig medisin med fæle bivirkninger.

  • Enig i begge. Men kan du utdype litt, hva har det med syrer og baser å gjøre?

   Beste hilsen
   Pernille Nylehn

 20. Nydelig Pernille!

  Du skriver:
  «Hvis man drikker et glass vann med litt base i må det først ned i tarmene, så suges opp i tarmtottene, så fraktes til blodet … og på den veien har det allerede skjedd mye regulering! Av den basen som var i vannet er det bare en liten del som kommer i blodet, og den vil nøytraliseres lenge før det gir utslag på pH.»

  Her vil jeg bare tilføye at alt vi spiser havner i magesekken. Der er det som kjent dritsurt, pga magesyren, langt surere enn noe vi spiser. Allerede her er pH på det som fraktes videre lav, helt uavhengig av hva pH i det vi spiste/drakk var. Når det så kommer ut fra magesekken, så nøytraliseres det av bukspytt osv.

  Poenget mitt, som underbygger poenget ditt, er at pH i maten ikke har noen som helst sammenheng med pH i kroppen. Det som avgjør matens effekt på pH i blodet er næringsstoffene, der noen bidrar med syre mens andre bidrar med base, og som du fint og grundig skriver i innlegget ditt så reguleres dette svært nøye av kroppen selv.

  Tommel opp!

  • Takk! Men hvis du spør den ærede Robert Young, er ikke magesekken sur i det hele tatt, den er basisk. Riktignok finnes det ørlige HCl der, men det er bare i krinklene mellom foldene, og kommer fra at maten blir avsyrifisert av de basiske magesaftene. Eller no sånt.
   Young, i sitt parallelle univers, har et svar på alt.

   Pernille Nylehn

 21. Hei, jeg har et spørsmål, vi kan lage vårt eget bruspulver ved å blande passende mengder av de tre faste stoffene sitronsyre, natron og sukker. Hvorfor bruser det når vi tilsetter vann til blandingen?

  • Hei, jeg er ikke kjemiker, men jeg regner med det er natron (basisk) som reagerer med sitronsyra).

   Pernille

 22. Hei! Har du kilder til pH balansen og mekanismene? Skriver oppgave om ph dietten og må ha litt grundigere kilder 🙂 ellers flott innlegg!

 23. Jeg fikk overraskende podagra for første gang for 7 uker siden, noe som gjorde skrekkelig vondt. Etter tre dager måtte jeg til legen ettersom det ikke gikk over av seg selv. Der fikk jeg diagnose og en resept på allopurinol med beskjed om å ta 3 om dagen. Etter å lest på nettet, fikk jeg et par dager etterpå supplert dette med Naproxen. Senere fant jeg ut at allopurinol er forebyggende og ikke skulle tas under et akutt anfall da det i seg selv medfører krystallisering av urinsyre den første tiden. Dette gjorde meg mer enn skeptisk og ihuga på å finne ut mer om urinsyregikt. På nettet fant jeg så en som hadde opplegg for å stoppe anfallet og dessuten forebygge nye anfall uten bruk av medikamenter. Tesen er at urinsyregikt skyldes acidose og at dette som regel er selvpåført. I henhold til dette er det sju områder man kan påvirke negativt eller positivt: Luft, Vann, Mat, Stress, Miljøgifter, Mosjon og Søvn. Årsaken er altså en forhøyet urinsyremengde grunnet acidose grunnet:
  – overfladisk pust,
  – dehydrering på grunn av at vann er erstattet med kaffe, te, brus og øl
  – spising av for mye kjøtt, proteinpulver, ferdigmat, sukker, brød
  – misfornøyd, hissig (adrenalin og kortisol)
  – tilsettingsstoffer i ferdigmat, medikamenter, forurensing, kjemikalier, løsningsmidler.
  – stillesittende og skippertak med overanstrengelse (melkesyre)
  – sent i seng, tidlig opp, våkenetter
  Altså er det mange vaner som kan rettes på med enkle tiltak. Podagra gjør en til krøpling over natta, så man er villig til å gjøre alt som kan bedre situasjonen. Det er mye fokus på maten og lavt inntak av puriner og basisk kosthold. En ting som er bra sikkert er at et glass vann med en teskje natron virker positivt. Det samme gjør et glass eller to med en spiseskje ubehandlet eplecidereddik. Det må vel gå på syre/base balansen? Og det er vel slik at det hjelper ikke å være god på de andre seks momentene dersom man ikke også velger et mer basisk kosthold?

  • Hei Einar!

   Podagra, eller urinsyregikt, skyldes ikke acidose, og har ingenting med dehydrering eller stress eller eller å gjøre. Det har absolutt med syre å gjøre, men ikke ved at kroppen generelt er sur. Man kan få podagra hvis man har for høyt nivå av urinsyre i blodet, da kan det koble seg til visse mineraler og danne krystaller som igjen slår seg ned i ledd. Det er infernalsk vondt, som du selv forteller.
   Urinsyre/urat er et naturlig nedbrytingsprodukt fra noe som heter puriner, som det er mye av i bl.a. kjøtt.

   Det kan være flere grunner til at man får for høyt nivå av urinsyre, bl.a. høyt inntak av kjøtt og andre matvarer som inneholder puriner. Alkohol kan også øke risikoen, og visse medisiner kan spille inn. Overvektige har høyere risiko, og det er en viss arvelighet.
   Det står mer informasjon her:

   Her er informasjon om hvilke matvarer som inneholder mye purin.

   Jeg vet ikke hvor nøye du leste artikkelen du kommenterte på. Hvis du har lest den vet du at folk ikke går omkring med acidose. Acidose er en alvorlig tilstand som gir atskillig større problemer enn leddsmerter. De som påstår at «acidose» er åtrsaken til en rekke sykdommer er så å si alltid folk uten skikkelig medisinsk kunnskap. Enhver som kan litt fysiologi vet hvor godt kroppen regulerer pH, og at den ikke påvirkes av litt natron. Eplesidereddik er for øvrig surt, så hvis det hjelper taler det jo imot acidoseteorien.

   «Basisk kosthold» er en størrelse som ikke gir særlig mening, men som er veldig populært i visse alternative kretser.
   Matvarer er sjelden spesielt sure eller basiske. Og siden pH er definert som surheten i en løsning, hvordan vil du måle pH i f eks en kotelett??

   Men lavt purininntak er altså å anbefale hvis man får stadige anfall med podagra.

   Jeg er for øvrig helt enig i at allopurinol ikke skal brukes ved akutte anfall, da det kan gjøre vondt verre. Jeg håper du sa fra til legen om dette?

   Håper dette var informativt.

   Betse hilsen
   Pernille Nylehn

 24. Jeg tror du tar feil på en del vesentlige punkter. Dehydrering som følge av manglende vanninntak er en viktig årsak til at nyrefunksjonen hemmes. Et annet punkt er dette med natron. Det hever pH og stopper utskillelsen av krystaller. Ingen tvil om at det fungerer i praksis. Her er en artikkel som beskriver sammenhengen. Selv om jeg etterhvert har fått mest tro på at urinsyregikt er selvpåført og at veien ut av uføret bør finnes uten medisinering, så er jeg åpen for motforestillinger.

  Alkaline Water and Stomach Acid
  by Sang Whang
  Among the people who question the validity of alkaline water, the biggest question is; «What happens to the alkaline water once it reaches the stomach, which is highly acidic?» People who have some knowledge of the human body, including medical doctors, ask this question. Let me answer that question once and for all to erase any doubts about the benefits of alkaline water.
  In order to digest food and kill the kinds of bacteria and viruses that come with the food, the inside of our stomach is acidic. The stomach pH value is maintained at around 4. When we eat food and drink water, especially alkaline water, the pH value inside the stomach goes up. When this happens, there is a feedback mechanism in our stomach to detect this and commands the stomach wall to secrete more hydrochloric acid into the stomach to bring the pH value back to 4. So the stomach becomes acidic again. When we drink more alkaline water, more hydrochloric acid is secreted to maintain the stomach pH value. It seems like a losing battle.
  However, when you understand how the stomach wall makes hydrochloric acid, your concerns will disappear. A pathologist friend of mine gave me the following explanation. There is no hydrochloric acid pouch in our body. If there were, it would burn a hole in our body. The cells in our stomach wall must produce it on an instantly-as-needed basis. The ingredients in the stomach cell that make hydrochloric acid (HCl) are carbon dioxide (CO2), water (H2O), and sodium chloride (NaCl) or potassium chloride (KCl). NaCl + H2O + CO2 = HCl + NaHCO3, or
  KCl + H2O + CO2 = HCl + KHCO3
  As we can see, the byproduct of making hydrochloric acid is sodium bicarbonate (NaHCO3) or potassium bicarbonate (KHCO3), which goes into blood stream. These bicarbonates are the alkaline buffers that neutralize excess acids in the blood; they dissolve solid acid wastes into liquid form. As they neutralize the solid acidic wastes, extra carbon dioxide is released, which is discharged through the lungs. As our body gets old, these alkaline buffers get low; this phenomenon is called acidosis. This is a natural occurrence as our body accumulates more acidic waste products. There is, therefore, a relationship between the aging process and the accumulation of acids.
  By looking at the pH value of the stomach alone, it seems that alkaline water never reaches the body. But when you look at the whole body, there is a net gain of alkalinity as we drink alkaline water. Our body cells are slightly alkaline. In order for them to produce acid, they must also produce alkaline, and vice versa; just as a water ionizer cannot produce alkaline water without producing acid water, since tap water is almost neutral.
  When the stomach pH value gets higher than 4, the stomach knows what to do to lower it. However, if the pH value goes below 4, for any reason, the stomach doesn`t know what to do. That`s why we take Alka-Seltzer, which is alkaline, to relieve acidic stomach gas pain. In this case, hydrochloric acid is not produced by the stomach wall, therefore, no alkaline buffer is being added to the blood stream.
  Let me give you another example of a body organ that produces acid in order to produce alkaline. After the food in the stomach is digested, it must come out to the small intestine. The food at this point is so acidic that it will damage the intestine wall. In order to avoid this problem, the pancreas makes alkaline juice (known as pancreatic juice). This juice is sodium bicarbonate, and is mixed with the acidic food coming out of the stomach. From the above formulae, in order to produce bicarbonates, the pancreas must make hydrochloric acid, which goes into our blood stream.
  We experience sleepiness after a big meal (not during the meal or while the food is being digested in the stomach), when the digested food is coming out of the stomach; that`s the time when hydrochloric acid goes into our blood. Hydrochloric acid is the main ingredient in antihistamines and that is what causes drowsiness.
  Alkaline or acid produced by the body must have an equal and opposite acid or alkaline produced by the body; therefore, there is no net gain. However, alkaline supplied from outside the body, like drinking alkaline water, results in a net gain of alkalinity in our body.
  Copyright 1997 by Sang Whang Enterprises, Inc.

Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: