Om innholdet i Prime pH

Under en debatt på Alternativmessa i Stavanger sist helg ble det en del diskusjon om hva Prime pH egentlig inneholder. Dette er dråper som Robert O. Young og hans tilhengere anbefaler at man tar jevnlig, angivelig for å regulere kroppens pH-nivå.

Ifølge produsenten av dråpene, Innerlight inc., inneholder Prime pH 5% natriumkloritt i demineralisert vann. Kevin Frøystad, som selv forhandler disse dråpene, mente at dette ikke stemte. Han sa også at hvis dette var sant ville han slutte å selge dråpene umiddelbart. Da jeg sa at jeg hadde opplysningene fra produsentens egen nettside, mente han at det måtte være en feil med oversettelsen fra engelsk.  Imidlertid var det en i salen (jeg tror det var Rune Vatne) som selv hadde snakket med Robert Young, og fått bekreftet at det var natriumkloritt.

Litt info: Natriumkloritt, NaClO2, er ikke et næringsstoff, men et industrielt blekemiddel som bl.a. brukes i papirindustrien. Det er et sterkt oksiderende stoff og dermed vevsskadelig. Inntak på så lite som ett gram kan være svært skadelig, og 10-15 gram regnes som dødelig.
Det må ikke forveksles med natriumklorid, NaCl, som er vanlig koksalt.

Det var altså ganske uklart for forhandleren av dette stoffet hva det egentlig inneholdt. Det kan selvsagt være vanskelig å ha oversikt over det nøyaktige innholdet av alt man selger, men dette produktet inneholder altså ett stoff. Det er videre et av de sentrale produktene fra Innerlight, sammen med Super Greens (som er en blanding av ulike urter, spirer etc).

Jeg sier det er et av de sentrale produktene, siden det står reklame for det både på Frøystads og Youngs nettsider, og på de fleste andre nettsider som handler om pH-teorien, f eks pHforlivet.no.  Ifølge Frøystad er det ca. 600 personer i hans kundekrets (som inkluderer en del underforhandlere) som bruker dette fast.

Jeg må også nevne at Prime pH koster 46 dollar for 30 ml, som tilsvarer en literpris på 9000 kroner. Råstoffet kan kjøpes for ca. 10 kroner kiloen.

Jeg og en journalist fra Aftenbladet snakket lenge med Frøystad etter debatten, og vi fikk inntrykk av at han hadde en noe vag forestilling av hva natriumkloritt egentlig er. Han mente imidlertid Innerlights dråper var produsert på en spesiell måte, slik at disse dråpene fungerte annerledes enn hvis  man bare blandet vanlig natriumkloritt med vann.

Frøystad lovte at han skulle sende meg nærmere informasjon fra Innerlight, hvilket han gjorde allerede samme dag.

Jeg tillater meg å gjengi teksten her:

«Please see the details below regarding the uniqueness of the InnerLight Worldwide Inc. Prime pH.
Prime pH is a unique and proprietary formula marketed by InnerLight for almost 15 years. The chemical components in the product are de-ionized water, ionic sodium, two atoms of nascent oxygen and ionic chlorite pH balanced at 11.5. We then add a proprietary blend of trace minerals and elements and then stabilize the product. The Prime pH product is the  highest concentrate of stabilized nascent oxygen available on the market  today. It is an all natural dietary supplements designed to play a central role  in the body’s day-to-day nascent oxygen and foundational elemental needs.
So what is nascent oxygen?  Nascent oxygen is singlet oxygen or O1.  Singlet oxygen is exactly what the body needs in order to neutralize toxic acids (gastrointestinal, respiratory and metabolic acids) and bind with other elements like ionic sodium to biologically transmutate to Potassium  which helps maintain the delicate balance of the blood pH at 7.365.  When
nascent oxygen combines with silica it biologically transmutates to calcium.
I hope you can see, that the nascent oxygen found in Prime pH is  foundational for building many of the elements we need to sustain life.  And don’t forget that ionic chlorite is a wonderful chelator of acids with its extra electron!  (Acids carry an extra proton so there is an electro/magnetic attraction with the chlorite ion)

We hope this is helpful to you and your team.
Kind regards,
Shawn Parker
InnerLight Worldwide Inc.

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, for dette er så uetterrettelig at det er  vanskelig å ta det alvorlig. Og vedkommende som har skrevet har ikke en gang basale kunnskaper om kjemi.

For å ta det nest siste først: Parker påstår at oksygenet Prime pH kan binde seg til natrium så det transmuterer til kalium, og at det binder seg til silisiumforbindelser og danner kalsium.

Jeg kunne egentlig stoppe her, for enhver som har fulgt halvveis med i kjemitimene på ungdomsskolen vet at natrium, kalium, silisium og kalsium er grunnstoffer. Et grunnstoff kan ikke forandre seg til et annet grunnstoff. Det er en fysisk umulighet (det har riktignok hendt at grunnstoffer med høyere atomnummer enn den naturlige forekomsten har oppstått som et biprodukt i kjernefysiske reaksjoner, men at grunnstoffer skulle forandre seg under normale betingelser, og til og med i kroppen, er så absurd at jeg nesten ikke har ord. )

All den andre retorikken om «nascent oxygen» er like tullete, om enn med en litt lavere absurditetsfaktor. At dette stoffet er «all natural» er også stekt villedende. Det finnes ikke NaClO2 i naturlig form. Det er hundre prosent kjemisk framstilt. Prosessen er som følger (sakset fra Wikipedia)

Sodium chlorite is derived indirectly from sodium chlorate, NaClO3. First, the explosive (only at concentrations greater than 10% in atmosphere) chlorine dioxide, ClO2 is produced by reducing sodium chlorate in a strong acid solution with a suitable reducing agent (for example, sodium sulfite, sulfur dioxide, or hydrochloric acid). The chlorine dioxide is then absorbed into an alkaline solution and reduced with hydrogen peroxide, H2O2 yielding sodium chlorite.

Man kan jo kalle dette «naturlig» fordi det er framstilt av grunnstoffer. Men det gjelder alle syntetiske produkter, om det er plast eller polyester eller eller dioxiner. Hvis Prime pH er «all natural» er alt på jorda «all natural».

Siden jeg tross alt ikke er kjemiker, bare en skarve doktor, la jeg dette fram for Martin Ystenes, professor i kjemi ved NTNU. Her er svaret hans:

Stoffet beskrives slik:“Bidrar til å frigi oksygenmolekylene i vann slik at de lettere tas opp av kroppen. Medvirker også i nøytraliseringseffekten til alkaliserende produkter som for eksempel SuperGreens.”

Hva er poenget med å frigjøre oksygenmolekyler i vann så de kan tas opp av kroppen? Det er flere hundre millioner år siden våre forfedre pustet med gjeller og tok inn oksygen fra vann. I dag puster vi og tar opp oksygen gjennom lungene.

Hva mer er, oksygen løst i vann er så fritt som det kan bli, det er helt uten kjemisk bindinger (utenom svake Londonkrefter) til vannet. Den eneste måten man kan påvirke løseligheten, og dermed hvor lett oksygenet går ut av vannet, er å blande ut vannet. 12-16 dråper i en liter vann er selvfølgelig ikke noen utblanding.

Et kjemikalium (Jo, dette er et kjemikalium!) i så små mengder kan bidra til å bryte kjemiske bidinger, men det hjelper ikke her. Man kan ikke bryte kjemiske bindinger som ikke finnes.

Sammensetningen beskrives slik:

Ingredienser: Demineralisert vann og natriumkloritt-ioner som natrium (5 %) i en vannløsning. Dette er InnerLights unike form for CLO2.”

Ifølge kjemikaliebladet for natriumkloritt, inneholder løsninger spor av klordioksid (ClO2), som angis som et helseproblem. Kloritt er derimot ikke en form av ClO2, den som kan kjemi vil umiddelbart se at oksidasjonstallet for klor er ulikt i de to stoffene. Å påstå at natriumkloritt er en unik form for ClO2 er derfor like lite fornuftig som å påstå at rust er en unik form for jern.

Natriumkloritt er et industrielt blekemiddel og desinfeksjonsmiddel som krever faremerking og datablad. Her er et eksempel: Sanogen er et desinfeksjonsmiddel som inneholder 3,5 prosent natriumkloritt, altså mindre enn “prime pH”, og databladet gir følgende advarsel:

Helsefare: Irritasjon på hud, åndedrettsorganer, slimhinner og øyne. Kan framkalle hodepine.

Jeg takker Pernille Nylehn for tips. Hun har også sendt meg en lenke til en FAQ som beskriver mer rundt dette, og der finner man blant annet følgende utrolige sitat:

Nascent oxygen is singlet oxygen or O1. Singlet oxygen is exactly what the body needs in order to neutralize toxic acids (gastrointestinal, respiratory and metabolic acids) and bind with other elements like ionic sodium to biologically transmutate to Potassium which helps maintain the delicate balance of the blood pH at 7.365. When nascent oxygen combines with silica it biologically transmutates to calcium.

Hvis den som skrev dette går på natriumkloritt, kan det være et tegn på at stoffet gir hjerneskade.

Jeg har sendt over denne vurderingen til Frøystad, men han har så langt ikke kommentert den. (Merknad 3. oktober: han har svart på mailen, men unnlatt å kommentere Ystenes vurdering.)

Summa summarum: Innerlights Prime pH består av et helseskadelig blekemiddel, som for øvrig er  svært billig i innkjøp (10 kr kiloen), men  Innerlight selegr altså en 5% løsning av dette til 9000 kroner literen. Den som vil kan regne ut den sannsynlige avansen …

Jeg må ile til og nevne at i de konsentrasjonene Prime pH anbefales brukt, er det antagelig ikke stor fare for alvorlig helseskade. Dråpene består av 5%  natriumkloritt, og skal fortynnes i store mengder vann (12-16 dråper pr liter). Da blir det ca. 0,025 g pr liter. Drikker man de anbefalte fire literne daglig vil man få i seg ca. 0,1 g NaClO2 daglig.

Men det er likevel et giftig stoff og en sterk oksidant, så det er absolutt ikke tilrådelig å bruke det. Vi vet heller ikke sikkert hva som er nedre grense for skade, siden dette ikke er et næringsmiddel og neppe er testet på mennesker. Den vanligste bruken er som sagt i papirindustrien. Det brukes også som desinfeksjonmiddel i f eks svømmehaller, men det er ikek beregnet til innvortes bruk!

Uansett: med denne lave konsentrasjonen er det fullstendig umulig at dette skulle kunne påvirke kroppens pH. Vi består av 60% vann, så 0,1 g pr døgn blir som den berømte dråpen i havet.  Nærmere bestemt blir konsentrasjonen av NaClO2, hvis den blir fordelt i alle kroppsvæsker, på 0,002 promille. Dette forutsetter igjen at all natirumkloritten blir tatt opp i tarmen og kommer videre i blodet, og inn i cellene. Det er ikke veldig sannsynlig.

Summa summarum: Dette er humbug. Styr unna.

15 kommentarer to “Om innholdet i Prime pH”

 1. Dette er nok å regne som et kosttilskudd, og kosttilskudd er næringsmidler. Natriumkloritt er neppe et lovlig tilsetningsstoff i næringsmidler. Tips Mattilsynet: http://www.mattilsynet.no/varsle

  • Jeg har tipset Mattilsynet, men ikke fått tilbakemelding. Jeg vet også at MMS er blitt klaget inn tidligere, men saken ble ikke fulgt opp fordi de bare hadde fått én henvendelse. 😦

 2. Hvis man skal drikke 4 liter om dag av denne blandingen, og i tillegg forhåpentligvis/sannsynligvis også drikker melk, kaffe, øl etc., vil man få i seg det flerdobbelte av den nødvendige væskemengden pr. dag (ca. 2 l/dag for voksne i normal aktivitet, under normale temperaturforhold). Som i verste fall kan føre til hjerneødem – kanskje en forklaring på de elendige kjemiteoriene?

  • Fy, nå var du slem. *fnis*

   For øvrig er det en vanlig forestilling at det er nødvendig å drikke mange liter vann daglig. Under normal aktivitet og nordiske temperaturer er det nødvendig med ca. 2 liter væske. Men mye av det kommer fra maten, så man trenger ikke drikke to liter i tillegg. Løper man maraton, eller er i Midt-Østen om sommeren, er det selvfølgelig noe helt annet.

   Stort sett sier kroppen fra når den trenger drikke – det er derfor vi er utstyrt med evnen til å bli tørst. Det er selvfølgelig greit å drikke jevnt, men det er tilstrekkelig å drikke godt til måltidene. Disse tåteflaskene som alle løper rundt med er bare dill.
   NB eldre har ofte nedsatt tørstefølelse. På sykehjemmene må de være litt obs på at beboerne drikker. Men alminnelige voksne folk klarer det sjøl. 🙂

   En av mikroskopistene i panelet på Alternativmessa sist helg sa at de fleste nordmenn er kronisk dehydrerte. Det er det absolutt ikke grunnlag for å si, jeg vil nesten si det er desinformasjon.
   Den samme personen uttalte at 90% av tilhørerne til paneldebatten var «i fritt forfall» … om det betød av vi hadde for lav pH eller at vi var generelt degenererte vites ikke.

   Det er greit at folk e ropptatt av helsa si, men det er ganske dumt når diverse «eksperter» sprer skrekkscenarioer om at alle egentlig er syke uten å vite det. Det fører overdreven fiksering på helse og i verste fall til helseangst … og det er ikke helsefremmende!

 3. Når det gjelder dette innlegget må jeg si meg enig i flere ting. Dette er et sammensurium av kvasivitenskap minus vitenskap, pluss trolldom. Men nå er det natriumkloritt som her omtales og ikke klordioksid.

  Når det er sagt synes jeg det er lettere patetisk å begynne å skrive skremselspropaganda rundt substanser hvorvidt bruk og nytteeffekt ikke er tilstrekkelig studert av forfatteren. Besøk Legemiddelverket på fb, finn deres advarsel mot MMS og les innleggene til Fawkes. Samme argumentasjonen kan brukes her. Å skremme med at natriumkloritt er et industrielt blekemiddel er like meninsløst som å kalle natriumnitritt for rustløser, selv om natriumnitritt faktisk ER skadelig i det det omdannes til nitrosaminer i mage/tarm. Joda, vi finner det i grønnsaker også, spar meg for det kortet. Men pålegget skal vi ha det på. Og som den fan du er av skumle datablader kan du jo lese gjennom dette:
  http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/s4466.htm

  Jeg liker heller ikke at du stempler dette som helsefarlig. Hva er helsefarlig? Alt er helsefarlig om man får for mye av det, selv vann.

  Jeg tror allerede jeg har en relativt korrekt oppfatning av deg og kan med temmelig stor sikkerhet alt nå si at vi knapt kommer til å bli enig om noe. Du fremstår som Stephen Barret light.

  Noen mennesker bestemmer seg for at det og det «liker jeg ikke». Og de går etter det med nebb og klør for å prøve å diskreditere eller underminere det. Mens andre forholder seg skeptiske, nøytrale og forsøker å se verden for det den er. Samle kunnskap fra begge leire FØR man danner seg et bilde og sprer sine bastante meninger. Det er enda verre når doktorer gjør sistnevnte. Derfor er det synd du tilhører det førstnevnte.

  • 1. Jeg har samlet kunnskap fra begge leire. Mye.

   2. Du har fått minst én advarsel om at du skal bruke fullt navn. Neste innlegg fra deg blir slettet.

   Hilsen Pernille Nylehn

 4. Bjørg Gunnerud.
  Jeg sluttet med både PH dråper og grønt da jeg leste bloggen din. Det som i utgangspunktet gjorde meg skeptisk var at dråpene var etsene på hud og øyne.Sjekka da opp på nett hva dette egentlig var og forsto at dette var noe jeg ikke ville drikke.Når jeg så leste at boksen med at det grønne inneholdt for mye bly forsto jeg at jeg var blitt lurt. Vanligvis kjøper jeg ikke kosttilskudd av noe slag,men en akupunktør jeg kjenner godt anbefalte dette.Hun påsto at hele hennes familie brukte dette, og de hadde aldri hatt så fine resultater på blodprøver før! Tro kan flytte fjell!

 5. Jeg ringte mattilsynet ang. dene gården solgte til meg.. De var oppmerksom på det fikk jeg til svar,men de hadde ikke anledning til å se på saken før over jul. Jeg skulle få tilbakemelding i januar.

  Bjørg Gunnerud

 6. Hei!
  Jeg skal underrette deg når jeg får svar. Har tenkt å putte på når bi kommer ut i januar!
  Bjørg Gunnerud

 7. Her gikk det litt firt: skal purre på de i januar-gir meg ikke!
  Bjørg Gunnerud-igjen

 8. Er tannlege, og hørte om et mirakelmiddel i høst fra en pasient. Googlet det, og kunne facinert se at dat var natriumkloritt. Det som dere snakker om her. Men produktet hadde et annet navn, så det er kanskje flere som selger dette. Vi bruker 1-2% natriumhypokloritt, som antagelig ligner, til å desinfisere og bleke rotkanaler med når vi rotfyller tenner. Og da bruker vi beskyttelsesutstyr.

  • Young og Innerlight selger dråper som inneholder 5% natriumkloritt. De skal tilsettes i vann (15 dråper på en liter) og man skal drikke fire liter av det per dag. Jeg har skrevet om dem flere ganger, bl.a. her. Som du ser har Innerlight forklart dette produktet òg, og den forklaringen er like skrullete som den til SuperGreens. Involverer små kjernefysiske reaksjoner i kroppen … kalium blir til natrium og silisium til calcium.

   Så finnes det et helt annet produkt, MMS. Det inneholder 28% natriumkloritt. Det er enda mye verre: 10-15 skal blandes med sitronsyre så det dannes klordioksid, og så skal man tilsette et halvt glass vann og drikke det. Det renser kroppen, dreper alle slemme mikroorganismer (men ikke de snille, selvfølgelig, for de er negativt ladet, eller aerobe, eller har høy pH, alt etter hvem du spør), kurerer malaria, svineinfluensa, og det meste som er vondt og vanskelig. Hvis man blir kvalm og uvel av å ta MMS er det bare bra, det er et tegn på at de virker.

   MMS er i såpass høy konsentrasjon at helsemyndighetene i flere land, inklusive WHO, har advart mot det. Ganske nylig har også norske helsemyndigheter kommet med sterke advarsler. Ikke at det stopper dem som tror på det – de er så skeptiske til myndigheter av alle slag at de heller ser på det som et kvalitetstetgn.

   Mattilsynet vil forresten gjerne ha tips om norske butikker eller nettbutikker som selger MMS, så de kan nedlegge omsetningsforbud.

 9. Hva blir så prosenten oppløsning når du blander Ph dråper i en liter vann? På flaska står det følgende advarsler: Må blandes i vann. Samt: » Prime Ph er svært alkalsk. Må ikke komme i direkte kontakt med øyne eller hud. Blandes alltid i vann.»

  For meg blir det som Fun Light. Vi bruker det som maurkværk ublandet, men drikker det blandet. Skremselspropaganda.
  Når man da tenker på kroppen, som er alkals av design, men produserer syrer som avfall, så er alkalske drikker logiskt, og riktig.
  Bruk produktene riktig, så blir det bra.

  • 1. Du skriver: «Hva blir prosenten oppløsning når du blander Ph dråper i en liter vann?» Godt poeng. Prosenten blir så lav at dråpene ikke vil ha noen som helst virkning. En tiendels milliliter natriumkloritt om dagen vil ikke ha noen som helst virkning på noe som helst, og vil ikke «alkalisere» kroppen. Det er bare tull.
   Men hvis du har dokumentasjon på at Prime pH, tatt etter anvisningen, har konkrete målbare effekter på kroppen, og dermed konkrete effekter på helsa, vil jeg gjerne se dem.

   2. På hvilken måte er kroppen «alkalisk av design»?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: