Breaking news – Young hadde rett! … eller?

Jeg har hatt den glede å få tilsendt en artikkel som «validerer» Robert O. Youngs påstand om at grunnstoffer kan transformeres til hverandre under visse betingelser. Ikke verst.

Kilden for det angivelige beviset er nettstedet Sciencedaily.com, og denne artikkelen: How Molecules Escape from Cell’s Nucleus: Key Advance in Using Microscopy to Reveal Secrets of Living Cells. Jeg ble litt forvirra først, for jeg skjønte ikke helt hva dette hadde med til nå ukjente atomfysiske prosesser å gjøre. Ikke bare det, hvis denne faktisk handlet om transformasjon av grunnstoffer burde den ikke stått litt bortgjemt på et alminnelig nettsted, det burde vært toppsak i alle aviser, nyhetssendinger, Nature, Science, BMJ, Lancet, kort sagt alt som finnes av trykte og utrykte media. Kjemikere og fysikere burde løpt omkring i gatene og revet seg i håret, eller ligget besvimt i grøftekantene.

For dem som har sovet meget tungt gjennom hele skolegangen må jeg forklare denne melodramatiske innledningen:  Grunnstoffer kan ikke deles og limes sammen med andre. Det er derfor de heter grunnstoffer. De er de udelelige bestanddelene i vår jordiske tilværelse. Rettere sagt: det kan foregå deling (fisjon) av tunge grunnstoffer i kjernereaktorer og i radioaktive stoffer, og det foregår sammensmelting av to grunnstoffer (fusjon) i f eks sola og til en viss grad i kjernereaktorer.

Men i vår vanlige jordiske verden er det umulig, spesielt i de vanlige grunnstoffene vi omgir oss med. Det er dessuten svært lite ønskelig, for som alle vet (bortsett fra dem som har fortsatt å sove, også etter grunnskolen), er kjernereaksjoner gaaanske heftige prosesser som fører til frigjøring av vanvittige mengder energi. Det er derfor atombomber og kjernekraftverk er litt … eh … farlige. De fleste vil betakke seg for å ha kjernefysiske reaksjoner inne i kroppen sin.

Hvis dette virkelig kunne skje (attpåtil ved noe så banalt som at man tilfører noen dråper base i en levende organisme), måtte all fysikk, kjemi, biokjemi og fysiologi skrives om. Verden ville bli snudd på hodet. Einstein ville stått opp fra de døde.

Med andre ord: Youngs teori om transmutasjon er hentet ut av den tynne luft, og den er a priori umulig.

Men tilbake til artikkelen, som faktisk er interessant, men handler om noe helt annet enn transmutasjon av grunnstoffer. Den handler derimot om transport av RNA gjennom membranen (eller veggen) til cellekjerner. Det som kanskje så litt forlokkende ut for desperate pHere var at ordene nucleus og translokasjon er nevnt i artikkelen. Men det er ikke nucleus i betydningen atomkjerne det er snakk om, det er nucleus i betydningen cellekjerne. Og en menneskelig celle er, for å si det meget mildt, noe annet! (Jeg orker ikke regne ut hvor mange atomer som finnes i en celllekjerne, men det er mange).

Det er altså cellekjerne det er snakk om. Og det som translokeres er RNA, som er en slags budbringer mellom DNA (arvestoffet) til andre deler av cellen. RNA består av fire komponenter (tre aminosyrer og et sukker) som er koblet sammen i en lang rekke. RNA defineres som et molekyl. Men molekyl, kjære pH-venner, er ikke det samme som et atom.  (og RNA forandrer seg ikke på sin vei gjennom kjernemembranen, det kommer ut i ett stykke, akkurat likedan som før. Translokasjon er ikke det samme som transmutasjon).

(hvorfor bruker jeg egentlig tid på å forklare dette? Det blir som å forklare at det som kommer opp over horisonten om morgenen ikke er en hest).

Artikkelen viser altså at denne transporten går mye raskere enn man hadde
trodd, og det er interessant. I hvert fall for cellebiologer. For dette er cellebiologi. Det er i hvert fall ikke grunnleggende kjemi.

Tilbake til det artikkelen presumptivt skulle bevise, nemlig transformasjon av grunnstoffer under fysiologiske forhold og jordiske temperaturer; jeg fikk også servert en beskrivelse av disse reaksjonene:

«Dr Young’s research on nuclear transformation of elements is
validated. This science suggests that protons from the nucleus of one  element translocates to the nucleus of another element forming a new element. An example of this is when sodium becomes magnesium or magnesium becomes potassium or when potassium becomes calcium».

Na + H = Mg + O = Ca, or
Na + O = K + H = Ca

Dette kan knapt kalles formler – hvis det skulle beskrive kjernefysiske prosesser  kunne man i det minste ha slengt på litt informasjon om hvilken veie elektronene går og hva som er fusjon og hva som er fisjon, men det er åpenbart at dette ikke er forsøk på å forklare noe som helst. Det er et tåpelig og gement forsøk på å lure godtroende sjeler som beundrer ham.

Enten er herr Young fullstendig uvitende om grunnleggende fysiske lover, eller så er han en forbanna løgner. Antagelig begge, men mest det siste. Om noen var i tvil om at han er en svindler og en sjarlatan, må dette være det endelige beviset.

Det aller verste er at de godtroende sjelene tror på dette vaset, og antagelig kommer til å bruke det som bevis på Youngs uovertrufne evner som «mikrobiolog».

Det gjør meg ganske deprimert. Jeg visste det var mye uvitenhet i verden, også blant visse av dem som driver med alternativmedisin og slenger rundt seg med ord som kvantemekanikk og ioner og pH og plethysmografi uten å ane hva de betyr. Men dette var verre enn jeg trodde.

Jeg pleier ikke å påkalle Gud, men jeg gjør det nå: Jeg håper Vårherre ser i nåde til menneskenes og deres uendelige dumhet, men jeg tror han gråter.

37 Responses to “Breaking news – Young hadde rett! … eller?”

 1. Regner ikke med annet enn kverrulerende svar fra deg på denne artikkelen heller Pernille…om salter og transformasjoner…og helt uten forskningsresultater!! men jeg sender den likevel… Sånn er livet 🙂

  —-
  The Critical Role of Sodium and Chloride (Salt) in the Diet!
  By Dr. Robert Young

  (Robert O. Young, MS, D.Sc., Ph.D., N.D. Over the past two and a half decades, Robert O. Young has been widely recognized as one of the top research scientists in the world. Throughout his career, his research has been focused at the cellular level. Having a specialty in cellular nutrition, Dr. Young has devoted his life to researching the true causes of «disease,» subsequently developing The New Biology™ to help people balance their life. In 1994, Dr. Young discovered the reality of biological transformation of red blood cells into bacteria and bacteria to red blood cells. He has since documented several such transformations. To see a video of biological transformation click on this link. Dr. Young’s research findings have been published in several noted journals, including The Journal of Alternative and Complementary Medicine. (Sympathetic Resonance Technology, Scientific Foundations and Summary of Biologic and Clinical Studies, Dec. 2002, Vol. 8, No. 6: 835-842.) Click here for a summary of the SRT Study. He is the author of numerous articles (Herbal Nutrition 1988) and author and co-author of many books including: Herbal Nutritional Medications (1988), One Sickness, One Disease, One Treatment (1992), Sick and Tired (Woodland Publishing, 1995), Back to the House of Health (Woodland Publishing, 1999), The pH Miracle (Warner Books, 2002), The pH Miracle for Diabetes, (Warner Books,2003), Back to the House of Health 2, (Woodland Books, 2003) and The pH Miracle for Weight Loss (Warner Books, 2004). Aside from his work as an author, Dr. Young has been honored to speak at Central University for Nationalities Beijing (above), China Women’s College Beijing, All-China Women’s Federation Beijing, Brigham Young University, Utah Valley State College, University of Minnesota, University of Hartford, Olin University, Sacred Heart University of Boston and Oxford University U.K., Harvard University (left), the University of Vienna and the University of Victoria. In addition, Dr. Young has been honored with an invitation to sit on the Vegetarian and Fasting Committee for NASA’s earth and space missions and is currently working with a team of research scientists at the University of Puerto Rico and the Center of Diabetes in Puerto Rico on a potential cure for Type I and Type II diabetes. Before Dr. Young began his extensive nutritional research his love for sports and science lead him to the University of Utah where he studied biology and business in the early 70’s.)

  If you look on the Periodic Table of the elements, you will see that sodium, potassium, magnesium and calcium are alkaline earth metals. You can tell by their positioning how interrelated they are.

  For example, sodium is number 11 on the Periodic Table indicating the number of protons in its nucleus. Whereas magnesium is number 12 on the Periodic table just 1 more proton or hydrogen ion more then sodium. Potassium is number 19 and calcium is number 20. These four elements are all right next to each other on the Periodic Table of Minerals for good reason!

  Over the years I have thought about the relationships between sodium, magnesium, potassium and calcium and have come up with a hypothesis that magnesium, potassium and calcium are all nuclear transformations of the sodium (11) ion. This is important to understand when we consider why our blood is salted with sodium not magnesium, potassium or calcium. Even the ocean is salted with sodium for very good reasons.

  The word formula for my hypothesis of nuclear transformation is as follows:

  sodium (11) + hydrogen (1) magnesium (12) or,
  sodium (11) + oxygen (8) potassium (19) or,
  sodium (11) + hydrogen (1)+ oxygen (8) calcium or,
  sodium (11) + oxygen (8) + hydrogen (1) calcium

  As you can see there are many variations on how the body can transform sodium to the other alkaline elements it needs to maintain its alkaline design. Keep in mind that this transformation of elements is not a chemical reaction but a reaction, I call vibrational intelligence.

  The movement of a hydrogen ion into the nucleus of a sodium ion is what gives rise to the alkaline element magnesium to help regulate body or even ocean temperature.

  The movement of an oxygen ion into the nucleus of a sodium ion is what gives rise to the alkaline element potassium to help regulate the delicate alkaline pH of the extra and intracellular fluids of the body.

  The movement of a hydrogen ion into the nucleus of a potassium ion is what gives rise to the alkaline element calcium. It is through the sodium ion of the blood that creates calcium to help keep our skeletal structure healthy and strong. In the ocean, it is the salt or sodium ion that gives rise to the calcium that makes the coral calcium, which helps in maintaining the alkaline design of the ocean at a pH of 8.3.

  You see, nuclear transformation of sodium takes place every second of the day with any vibration or motion, such as the athlete in movement, as the body uses sodium and hydrogen to regulate the body temperature keeping it cool.

  As one is exercising and as the body is heating up the body will naturally cool itself by transforming sodium into magnesium. These transformations will result in a blood serum loss of sodium and an increase in urine magnesium. Why? Because the body is converting the salt or sodium of the blood to magnesium to regulate body temperature! Without salt you CANNOT regulate your body temperature!

  This same elemental transformation will takes place when the body is trying to maintain its alkaline design at a pH of 7.365. When the body is physically or emotionally stressed, metabolic acidic waste products will increase. As metabolic acids are increased from body movement, such as when exercising, or when you are stressed, such as worried about your finances, the body needs additional alkalinity to buffer the increase of endogenous acidity and it will start converting the salt or sodium of the blood to potassium.

  That is why we see, in sick, tired, depressed or unfit clients a decrease in blood serum sodium and an increase in blood serum potassium.

  Balancing the alkaline pH of the body fluids and bringing the body back to a state of health, energy, happiness and fitness cannot be accomplished without the mineral salts and especially the foundational ion of sodium.

  Without salt running through our blood vessels and our oceans there would be NO LIFE ON EARTH!

  Just one more thing to think about. As you know, most sodium comes to us as sodium chloride. This is by no coincidence. When you eat salt or sodium chloride the body splits these two ions apart. This is a matter of chemistry. The sodium ion is used as I have described above but the chloride ion is used to build our blood. I give you the following word formula of nuclear transformation of the chloride ion to iron:

  chloride (17) + oxygen (8) + hydrogen from water (1) iron (26)

  What I am suggesting is that salt or sodium chloride not only keeps our blood and body fluids alkaline but it also creates the iron that is necessary in making hemoglobin or blood. So, when you someone is iron deficient the are really sodium chloride deficient!

  To limit or eliminate salt out of ones diet is setting the stage for ALL sickness and disease.

  It is not salt that causes high blood pressure. It is dietary and metabolic acid.

  Salt is the life of the body! And, without liberal amounts of whole unprocessed salt the body cannot keep up with the daily onslaught of dietary and metabolic acidity.

  This is why I suggest eating lots of alkalizing mineral salt and getting off acidic foods and drinks. When you do this, your health, energy, happiness and fitness will naturally improve – without medications!

  Dr. Robert O. Young – Research Scientist – Author – Avocado and Grapefruit Farmer

  Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Dr._Robert_Young

  • Jeg har overhodet ikke tenkt å kverulere, Renate. Jeg synes den taler helt for seg selv:

   «Over the years I have thought about the relationships between sodium, magnesium, potassium and calcium and have come up with a hypothesis that magnesium, potassium and calcium are all nuclear transformations of the sodium (11) ion.

   The word formula for my hypothesis of nuclear transformation is as follows:»
   sodium (11) + hydrogen (1) magnesium (12) or,
   sodium (11) + oxygen (8) potassium (19) or,
   sodium (11) + hydrogen (1)+ oxygen (8) calcium or,
   sodium (11) + oxygen (8) + hydrogen (1) calcium»

   Det er fantastisk, verken mer eller mindre!

  • NB, det er en fordel om blogginnleggene ikke er for lange. Da er det mange som ikke vil lese hele, og det er litt dumt hvis man hadde noe viktig å si.
   Videre: Hvis man siterer en artikkel som ligger på nettet er det smart å bare sitere smakebiter eller høydepunkter, og heller legge inn en lenke slik at de som er interessert kan lese mer.
   I klartekst, Renate: Den første halvdelen av innlegget ditt kunne du kortet betraktelig inn, og lagt en lenke til en nettside med presentasjon av Robert Young. Da hadde det som var hovedpoenget i innlegget ditt – altså hypotesen om transformasjon av grunnstoffer – kommet bedre fram.

   Hilsen Tante Sofie.

   Se for øvrig «veiledning til debatt»

   • Hvem er Rente Tante Sofie?
    Hilsen Politimester Bastian 😉

    • Beklager, jeg mente Susanne.

    • Vet du forresten hva ordet hypotese betyr, Susanne? 😉

     • ja det vet jeg pernille. og jeg synes det finnes utrolig mange spennende hypoteser for tiden som sammen kan tyde på at vi er på vei gjennom et paradigmeskifte i menneskets bevissthetsfelt. blir spennende å følge med….. på et tidspunkt vil disse hypotesene kunne bekreftes eller avkreftes…

      • gratulerer som skribent i aftenbladet pernille! det blir spennende å følge deg.

       selv om jeg opplever at du synes det er et stort gap mellom den lærdommen du står for og de hypoteser og tillit til nye virkelighetsforståelser som mange mennesker nå legger sin lit til (les økning i placeboeffekt/ de «alternative» strømninger, tankens kraft osv), har jeg et optimistisk håp om at en bro er på vei til å bygges 🙂 og enn så merkelig det høres ut etter all sarkasme her på bloggen så tror jeg at du blir en bidragsyter til dette. du får ha meg unnskyldt.. 😉

       • Susanne Heart:

        gratulerer som skribent i aftenbladet pernille! det blir spennende å følge deg.

        Det var hyggelig sagt!

      • Det er ingenting i veien med spennende hypoteser. Men den teksten du la ut om Young forklaring på transformasjon av grunnstoffer er en hypotese som er veldig veldig langt fra alt som er kjent av fysikk og kjemi. Og det er stor forskjell på å ha hypoteser om hvorfor en sykdom oppstår eller hvilket kosthold som er best, og å postulere at alt vi vet om grunnstoffer er helt på jordet og at kjernefysiske reaksjoner kan skje inne i kroppen.

       Selv om man ikke har funnet svaret på alle spørsmål i fysikk og kjemi, skal det mye til å rokke ved de grunnleggende kunnskapene om grunnstoffer. De er så ettertrykkelig bevist og belagt at sjansen for at det er grunnleggende feil i praksis er null. Det er ingen seriøse fysikere som forsker på dette, og det er neppe fordi de er motstandere av alternativ medisin. Det blir som å forske på frysepunktet til vann.

       Det som er dumt for Young er at det blir veldig vanskelig å ta ham på alvor når han sier slikt, spesielt når han sier det ut fra at han har sittet og tenkt for seg sjøl. Det svekker troverdigheten hans veldig. Det er som ordstyreren på paneldebatten sa: Studentene hennes bruker ikke lang tid på å finne en rekke grove feil i framstillingene hans. Og hun kan neppe kalles antialternativ.

       Jeg forstår rett og slett ikke at rimelig oppegående folk som deg ikke ser hvor tullete det er. Kan du forklare meg det?

       Vennlig hilsen

       • Ja jeg har veldig lyst til å fortelle deg hvorfor jeg ser med åpne øyne på det young har å fortelle… Jeg tror absolutt ikke at alt han kommer med er god fisk… men jeg tror han er inne på noe veldig viktig… it makes sense…. men lar seg ikke bevise enda… og kanskje er det helt riv ruskende også… men det er verdt en nærmere titt synes jeg. Ja, jeg forstår at hans «fjerne» teorier henger så langt fra den etablerte sannheten at det oppfattes som latterlig. jeg ser den… og jeg vet også at jeg selv utsetter meg for latterliggjøring. men jeg har prøvd og erfart… jeg har sett i mikroskopet og lagt to og to sammen… jeg ser og opplever ting som fasinerer meg med dette… folk begynner å få energi, ekstra kilo renner av, søtsug avtar, helseplager forsvinner, tankene blir klarere og ikke minst ser jeg mennesker som begynner å ta ansvar for sin egen helse. det begynner å stråle fra øynene deres…jeg synes det er storveis!! samtidig leser jeg i avisen at folk ikke får den behandlingen de har krav på i helsevesenet, jeg hører misnøye og jeg møter mennesker som er forferdelig lei av å gå til legen… det er ikke vits sier de… de er lei av symptombehanlingen.. ser vi på dette i et større perspektiv kan vi si at alt det negative folk opplever i det offentlige helsevesenet har en svært positiv effekt også… det gjør at mennesker begynner å ta ansvar for egen helse gjennom bedre kosthold og livsstil…
        Young bygger sine teorier på Bechamps pleomorphisme… det er jo her hele virkelighetsforståelsen separeres mellom den moderne helseforståelsen og det som young kommer med…. jeg tror vi må helt tilbake der pernille for å begynne å bygge bro… jeg forstår hvorfor man fullstendig avfeier at en rød blodcelle kan skifte form til en mikroorganisme… det henger ikke på greip ikke sant? men går man inn i historien og ser på hva Bechamp og andre forskere etter han har sett i sine mikroskop så kanskje Young sine teorier gir mer mening… young har skrevet en bok som heter Sick & Tired… den går i dybden på seperasjonen mellom bakterieteorien og pleomorphisme… vil anbefale den… og kan godt sende deg litt info fra den på mail om du vil…?

        • Susanne, du har sett i mikroskopet, men du vet åpenbart ingenting om hvordan en celle er bygd opp. Den gangen Béchamps postulerte pleomorfisme visste man svært lite om cellers oppbygning, og hva som skiller ulike celler fra hverandre. I løpet av de 100 årene som er gått siden Béchamps tok kvelden har man beskrevet og kartlagt ulike cellers funksjon, oppbygning, membraner, ionekanaler, reseptorer, DNA, RNA, kjerne, mitokondrier … for å nevne noe. Og man har beskrevet svært tydelig at menneskeceller er vesensforskjellige fra bakterieceller. Det er ikke mulig at de kan forvandles til hverandre. Vi vet dessuten uendelig mye mer om smittestoffer og hvordan bakterier, virus og parasitter oppfører seg, både i og utenfor kroppen.

         Det er et underlig fenomen hvordan altier klamrer seg til teorier som ble framsatt for hundrevis av år siden, og som siden er forlatt … ikke på grunn av Den Store Konspirasjonen, men fordi de ikke holdt mål når man gikk dem nærmere etter i sømmene. Hvis Béchamps hadde kommet tilbake i dag, hørt om nyvinningene i mikrobiologien, og så fått høre at visse mennesker fremdeles tviholdt på det han sa for 150 år siden tror jeg han ville blitt både sjokkert og trist. Han var en god vitenskapsmann (som for øvrig forsket mest på silkeormer …), og gode vitenskapsmenn ønsker ikke at vitenskapen skal stå stille. Men du vil visst det. Du tror Béchamps, med de ganske utilstrekkelige metodene man hadde til rådighet den gang, fant en Sannhet som står like støtt i dag. Han gjorde ikke det.

         Pasteur fant heller ikke Sannheten, han hadde også en ganske fragmentarisk forståelse av mikroorganismer. Men han var på et riktigere spor enn Béchamps. Sånn er det bare.

         Når det gjelder blodanalyse: Jeg har sett på hvordan mikroskopister behandler blodet. De drypper en dråpe blod midt på et objektglass og legger et dekkglass rett på, og så under mikroskopet. Det er en svært feilaktig måte å mikroskopere blod på!
         Hvis man derimot drypper dråpen på den ene enden av objektglasset, og så bruker et annet objektglass til å stryke blodet utover, får man et blodutstryk, hvor blodet ligger som en tynn film over hele glasset. kan man legge et dekkglass et sted på midten, og mikroskopere det. Da er blodcellene spredt ut over et større område, man kan få sett dem ordentlig, og man kan telle antallet røde og hvite pr. synsfelt.
         Når man gjør som dere blir blodfilmen altfor tykk, og tykkere jo større dråpen er. Da er det ikke merkelig at man finner røde blodceller som «klumper seg». Det vil også ha stor betydning om dråpen var stor eller liten – jo større dråpe, jo dårligere prøve. Ved å stryke ut kan man tilnærmet eliminere det problemet, men det krever trening å lage et godt utstryk.
         Dere bruker med andre ord en metode som gir et svært dårlig utgangspunkt for mikroskopi. Når mikroskopisten i tillegg har svært lite kunnskap om celler og om medisin blir resultatet deretter. Jeg har sett bildene av «friskt» og «sykt» blod på både Youngs og andres nettsider, og det første som slo meg var at her har man brukt for dårlig teknikk. Det andre som slo meg var at et eller annet er manipulert. Det som beskrives som «levende friskt blod» på denne siden er ikke et bilde av normale røde blodceller. De er nemlig ikke runde. Friske røde blodceller er skålformede, som de på det bildet hvor det står «for mye karbohydrater». Det som er friskt kaller dere sykt, og det dere kaller friskt er antagelig også resultat av forandringer etter at blodet ble tappet.
         Det som kalles «søppelhaug og urinsyre» er bilde av hvite blodceller. Det som kalles «for mye proteiner» ligner ikke på noe blod jeg har sett. Jeg mistenker at prøven har ligget for lenge før den ble undersøkt, så cellene begynner å degenerere.
         Hva bildet av det «tørkede» blodet skal gi for informasjon går over mitt hode.

         Blodanalysen dere driver med blir altså utført på en måte som genererer masse feilkilder. Når de i tillegg tolkes av folk som faktisk ikke vet hva de holder på med blir resultatet deretter. Jeg vet ikke hva slags «forandringer» dere ser etter at folk angivelig har fått «høyere pH», men de må åpenbart være forkludret av de samme feilkilder som den første prøven. Altså er de verdiløse.
         Jeg forstår ikke (begynner visst å gjenta meg selv …) at dere har mage til å drive med «analyser» og fortelle folk at de er «sure» og har «parasitter» og «søppel» i blodet sitt, når dere ikke har mer enn et 14-dagers kurs i mikroskopi (evt. også såkalt «selvstudium» etter metoden «jeg tror på det jeg syns høres lurt ut»). Dere aner ikke hvor komplisert dette systemet er.
         Men det bekrefter for så vidt en gammel erkjennelse: Det finnes ikke noe farligere enn en mann som kan litt, for han vet ikke om alt han ikke vet.
         Fortsett for all del med gode råd om livsstil. Ingen benekter at det har stor betydning. Men når folk blir bedre av å spise sunnere har det ingenting med pH å gjøre. Tro du meg. Men det gjør du ikke. Du har dessverre latt deg forføre av en dyktig manipulator, og er ikke mottagelig for motinformasjon. Det er veldig trist.
         Jeg foreslår at du tar deg et kurs i anatomi og fysiologi, kanskje hos Stine Røthing. Når du har skaffet deg litt ordentlig kunnskap kan vi snakkes igjen.

         Vennlig hilsen
         Pernille Nylehn

 2. jøss så kloke ord:

  ANNERLEDESTENKERE av Bjørkum, professor 2 og dekan på det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger:

  «Når slike radikalt nye måter å beskrive naturen på blir lansert, oppstår det en indre faglig krise i den delen av vitenskapen som rammes, men det er også en psykologisk krise. Det som for utenforstående kan se ut som en ønskesituasjon for et forskersamfunn, er egentlig et mareritt for de involverte. De etablerte blir ofte sjokkert og bruker ofte sin makt mot dem som lanserer det nye. De fleste forskere foretrekker vitenskapelige nyheter som bekrefter det de allerede vet, – og ikke nyheter som utfordrer det de har bygd sin egen karriere på. Men vitenskapen er kollektivt avhengig av at den blir utfordret. De som kommer med det nye, opplever imidlertid ofte å bli isolert fra det etablerte forskerfellesskapet …»

 3. Pernille
  Jeg har nå brukt, eventuelt kastet bort, litt tid på å lese ting denne Robert Young og hans disipler har klemt utav seg. For meg virker dette som det reneste vås, i beste New Age-stil. Men det er åpenbart en del mennesker som tror på dette våset. I vår del av verden, hvor tros- og ytringsfrihet regnes som fundamentale rettigheter må man jo regne med slikt. Det som for meg er irriterende er når disse lett påvirkelige menneskene som bekjenner seg til slike nye religioner av typen som Young prediker, opparbeider et sinne over at andre motsier dem. De burde være fornøyde med å bli motsagt. Det viser jo bare at det finnes tros- og ytringsfrihet her. Uten disse rettighetene ville de ikke fått lov å spre våset sitt i første omgang.
  Takk for gode innlegg, og lykke til i kampen for den sunne fornuft!

  • Hei Anders,
   Ja, det er et vanvittig vås. Som «dr.» Young lever meget fett på. Det er ufattelig for meg at folk uten videre tror på dette. Eller – greit at det kan høres logisk ut, i hvert fall hvis man ikke har greie på fysiologi og ernæring, men at de som (angivelig) har satt seg ordentlig inn i det ikke ser galskapen er rett og slett deprimerende.

   Det virker også som det å si imot dem er direkte kontraproduktivt: De ser det som et kvalitetsstempel at myndighetspersoner og faglærte protesterer mot en gitt teori eller produkt.

   Logikken er
   1. De som har brukt noen år på å lære oss et fag er hjernevasket, og vet ingenting om den virkelige verden.
   2. Alt som går på tvers av skolemedisin og etablert vitenskap er a priori riktig. Man kan altså komme med hva man vil av snake oil og idiotiske duppeditter og mirakelmetoder. Man trenger ikke bevise noe, det holder å slenge dritt om BigPharma og trangsynte leger.

 4. Jeg må si jeg sliter med å holde meg rolig når jeg observerer dumskapen til enkelte. At det finnes folk som godtar våset til en sjarlatan som har kjøpt seg et diplom på postordre og kaller seg «Dr. Young», når vedkommende går hen og påstår at oksygen og natrium uten videre kan fusjonere og bli til kalium? Bare ved hjelp av syre?

  Derosm man vil lage fusjon, prøv heller hydrogenbombe. Som Oppenheimer ville sagt om han var en alternativer:

  «Fusjon – det virker for meg!»

  • Nei nei nei! Ikke ved hjelp av syre, ved hjelp av base. Selv en kjemiker må da forstå at det er heeeelt forskjellig. 😉
   Dessuten er det ikke en hvilken som helst base, det er Innerlights unike formulering av NaClO2.

   Men ja, det gjør vondt. Og jeg har virkelig forsøkt å forklare de norske disiplene hans at dette er umulig, appellert til kunnskapen fra ungdomsskolen, men det preller av. Mantraet er «vitenskapen har ikke svaret på alt». Jeg vil kanskje påstå at ikkevitenskap i hvert fall ikke har svaret på alt, men det hjelper ikke med fornuft og logikk.

   • Syre og base er relativt forskjellige saker, selvsagt 🙂 Selv om enkelte ting kan opptre som både syre og base, sågar i samme løsning. Men når det gjelder evnen de har til å fremskynde fusjon, tror jeg syrer og baser stiller ganske likt.

    Og ellers er jeg helt enig, jeg har sett påstanden «vitenskapen har ikke svaret på alt» ganske mange ganger. Som regel kan man i hvert fall replisere med at vitenskapen kan i hvert fall si såpass som at det vedkommende kommer med er det reneste tøv … som Youngs «transformasjon».

 5. Jeg blir skremt av denne «Susanne», som tror på slikt tull.
  Tanken på at folk kjøper gift, drikker det og tror de blir frelset – skremmer meg!

  Jeg skulle legge meg tidlig i dag, men nå har jeg lest alle kommentarene her, samt selve artikkelen.
  Fant den via. Martin Ystenes sin blogg, som også var veldig interessant å lese.

  Fant den når jeg leste om hvordan kristendommen «stjal byen» nasareth, som jeg leste om etter jeg så en video av James Randi som avslørte religion og andre juksemakere (som tryllekustnere som hevder de har overnaturlige krefter).
  Dette fant jeg igjen pga. en diskusjon på et forum, som handlet om «kabelentusiaster» som velger å se bort i fra fysikkens lover, slik at de kan hevde at sine høyttalerkabler som koster 150.000kr lager «mye bedre lyd» (selv om det ikke kan måles).

  Ble en enorm digresjon der, men det viser mitt problem:
  Jeg snubler alltid over alt mulig interessant når jeg tenker å legge meg, he he.. Men jeg tenker jeg må lese mer på de to bloggene deres i morgen, etter jobb, selvsagt.

  Takk for interessant lesestoff!

 6. «And now one small point of layman technical data before I leave you. Oxygen is an oxidizer. But that also makes it bleach. Oxygen oxidizes things in the body which creates heat and life. Oxygen is powerful and thus the body generates antioxidants to prevent oxygen from doing damage, none the less, it does a certain amount of damage. MMS is an oxidizer. It is a bleach as well, but it is a weaker bleach than oxygen. MMS will not bleach or oxidize as many things in the body as will Oxygen. The fact is MMS is less damaging to the body than is oxygen, but MMS cannot keep the body alive with oxidation like oxygen can. Each has its job, but the fact is, MMS cannot damage the body with oxidation as it is a weaker oxidizer than oxygen. There is one other thing that MMS can do in the body. It can oxidize heavy metal compounds.» Jim Humble

 7. Tror det er viktig å gå litt inn i materien her før man henter sverdet….. hvem vet.. kanskje vi finner noe…?

 8. Jim Humble er geolog. Jeg forstår ikke hvordan han kan uttale seg så autoritativt om kjemi. Jeg forstår heller ikke at du tror på ham.

  Du har muligens lest artikkelen min fra i går om MMS. Stoffet han selger er 28% NaClO2, mens Klorin inneholder 0,5% natriumhypokloritt og natriumhydroksyd, som har ganske lik virkning. Ville du anbefalt none å drikke Klorin?

  Forklaringen du siterer her er omtrent like fantasifull som Youngs. At 28% NaClO2 skulle være mindre skadelig enn oksygen, og at oksygen er et sterkere blekemiddel enn NaClO2, er så på jordet at jeg nesten ikke har ord. Hvorfor bruker de ikke oksygen i papirindustrien i stedet for NaClO2 som er giftig både for hud og åndedrett, og eksplosivt sammen med syre?
  Og at MMS skal kunne skade bakterier men ikke kroppen … det er ingenting ved MMS som tilsier at det bare skal skade bakterieceller. Det er absolutt ingen logikk i det. Og det er ikke bevist. Absolutt ikke. Han bare påstår og påstår.

  Igjen: Jeg forstår ikke at du tror på dette.
  Jeg forstår heller ikke dette: Når mange lands mattilsyn har advart på det sterkeste mot MMS, hvorfor bryr du/dere dere ikke om det? Tror du de juger? Er de i lomma på «BigPharma», alle som en? Bryr de seg ikke om befolkningens helse? Ønsker de tvert i mot å skade befolkningen? Er alle korrupte unntatt Young og Humble som er uskyldige lam som bare vil godt? Tror du virkelig det?
  Eller har du en annen forklaring? Jeg lytter gjerne.

 9. Susanne: Jeg har gått inn i materien. Før jeg uttalte meg om Ph-miraklet og Youngs teorier hadde jeg brukt masse tid på å sette meg inn i det. Og jeg prøvde virkelig å forstå det, og prøvde å finne ut om det fantes dokumentasjon. Jeg henter ikke sverdet før jeg vet nok. Jeg slenger ikke ut påstander uten begrunnelse.

  Da jeg snakket med Kevin Frøystad på alternativmessa kunne jeg opplyse ham om ting som sto på Youngs nettsider som han ikke var klar over, og som han var enig i at hørtes rart ut (f eks at kreftsvulster bare er normale celler som har klumpet seg sammen pga. syre, og at magnesium kan transformeres til jern). Det var også jeg som måtte forklare ham hva Prime pH inneholdt. Som du hørte selv benektet han det, og ga seg ikke før Rune Vatne bekreftet det jeg sa.

  Er ikke det ganske rart? At jeg kan komme utenfra og med letthet finne ut ting som den lokale frontfiguren ikke vet? At jeg fant ut hva pH-dråpene besto av, og jeg som måtte forklare ham hva den vanlige bruken av natriumkloritt var? Han har solgt stoffet i årevis uten å vite hva det inneholdt .. og siden det inneholder ett stoff (i hvert fall ifølge det Innerlight selv opplyse) burde det ikke vært så himla vanskelig å lære seg utenat.

  Jeg har også satt meg grundig inn i hva MMS er og hvordan det brukes, og jeg har lett etter dokumentasjon uten å finne det. Og når jeg har vært i tvil om kjemien har jeg spurt meg for, gjerne hos flere instanser. Men de kjemikerne jeg snakker med er kanskje oppkjøpt av BigPharma de òg?
  Jeg vil med andre ord påstå at jeg har svært godt grunnlag for de påstandene jeg kommer med. Du kan være uenig så mye du vil, men ikke beskyld meg for ikke å ha gått inn i materien.

 10. Jeg henviste til han som hadde skrevet bloggen pernille… jeg hadde avvist mms selv dersom jeg ikke hadde satt meg ordentlig inn i hva det er… det er nå 2,5 år siden jeg begynte å gå i dybden på mms…du vet når MMS aktiveres dannes klorgass… klorgass ble brukt til å drepe jøder med… høres ikke bra ut sant… kan tro jeg var skeptisk… så leste jeg jim humbles bok… skrevet av en meget gammel gullgraver…hmmm…. men så begynte jeg å forstå kjemien og hvorfor klorgass virker som den gjør…! utgangspunktet mitt er at våre kropper er så intelligente at de klarer å fikse det meste selv dersom vi bare gir de muligheten.. men samtidig måtte jeg innrømme at livsstilen de fleste lever sammen med alle miljøgifter vi får i oss via mat osv fort kan bli for mye for kroppen… overload… og her fikk jeg servert en oksydant som, hold deg fast, er så svak (svakere enn oksygen) at den kun oksyderer det som er under pH 7 ! med andre ord KUN det som er sykt i kroppene våre… den er så svak at den klarer IKKE å ødelegge friskt vev… og alt den etterlater seg etter oksyderingsprosessen er vann og salt…ingen bivirkninger… for en fantastisk hjelp til vårt immunsystem! jeg synes klorgass ruler pernille og har flere historier å fortelle om hva den har gjort for meg…. jeg vet at flere kjemikere understøtter denne virkningen… så vidt jeg vet finnes det en her i distriktet også… dersom du er interessert kan jeg sende deg på mail forklaring på hvordan klorgass virker på molekylnivå…

 11. det hadde vært veldig fint om vi fant utav enda mer omkring mms og virkningen… jeg har ikke tørt å anbefale den videre pga lite dokumentasjon også der… synd…

 12. Klorgass ble ikke brukt til å gasse jøder, de brukte cyanid til det formålet. Klorgass er imidlertid brukt i flere kriger, bl.a. 2. verdenskrig og «koalisjonsstyrkene» i Irakkrigen.
  Du sier du har gått i «dybden» på dette, og refererer til Humbles bok. Har du også brukt andre kilder? Har du lest artikler eller bøker skrevet av kjemikere? har du slått opp de fine stoffene dine på Wikipedia? Det er faktisk ganske lett:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine#Chlorine_oxides
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine_dioxide
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chlorite
  Er dette feil? Juger de?

  Du er skeptisk til miljøgifter, men mener klorgass ruler. Si meg, har du litt tungt for det? Eller leker du med meg?

  Hva gjelder Jim Humbles forklaringer: Jeg har lest en del av dem. De er så fantasifulle at man kan le, men har så lite å gjøre med kjemi at man kan gråte.
  Jeg kan gi deg et tips: Skriv til Martin Ystenes ystenes@nt.ntnu.no. Han er professor i kjemi. Han er ikke betalt av industrien. Send ham noen av forklaringene til Jim Humble og hør hva han sier.

  Det vil si: Skriv til ham hvis du faktisk er interessert i det han kan fortelle deg og klarer å stille med et åpent sinn. Men jeg tror egentlig du skal la være å kaste bort tida hans. Du er ikke mottagelig for annen informasjon enn det du får fra andre «alternativere». Du må være en meget naiv og lettpåvirkelig kvinne. Jeg synes det er skremmende at du mikroskoperer blod og forteller folk at de er sure og har parasitter etc.
  Jeg merker meg for øvrig at du ikke har kommentert det jeg sa om teknikken med å lage blodutstryk. Jeg håper det betyr at det fikk deg til å tenke, men jeg tror det ikke. Men hvis du ikke tror meg kan du prøve det selv: Se på det samme blodet på din måte og på utstryksmåten.

  Jeg vet ikke helt hva du vil oppnå med å tagge ned bloggen min med de luftige påstandene dine, og milelange sitater fra kvakksalvere, men jeg begynner å bli ganske lei av det. Jeg synes du skal bruke din knappe tid til å skaffe deg ordentlig kunnskap. Et tips: prøve å lese kilder du i utgangspunktet er skeptisk til.
  Oppfordrer deg igjen til å ta et kurs hos Stine Røthing. Jeg tror du kunne hatt veldig god nytte av det.

 13. MMS er gift. Virkningen på, og farene for, mennesker er godt kjent.
  Det er betryggende at du ikke har anbefalt det. Da har du i hvert fall litt vett.

 14. klorin og klorgass er veldig forskjellig… klorin er en kjemikalie og klorgass er en oksydant… klorin er meget giftig og farlig… stemmer ikke dette pernille? jeg vil selv gjerne finne utav mer. jeg har ikke svarene. jeg er også søkende….

 15. Susanne, dette går over alle flommål. Klorin er et kjemikalium, klorgass er et kjemikalium. Begge er framstilt på fabrikk. Oksidanter er skadelige fordi de virker ødeleggende på vevet. Hvorfor tror du antioksidanter er viktige? For å nøytralisere oksidanter. Og antioksidantene har mer enn nok med å ta seg av de oksidantene som dannes i kroppen om vi ikke skal tilføre dem utenfra.

  Les nøye nå: Natriumkloritt og klordioksid er svært giftige forbindelser som brukes i små mengder (som i Klorin) til å desinfisere og bleke. Klorgass er kjent for å være skadelig for mennesker, både hvis man puster det inn og svelger det. Det er absolutt ingenting helsebringende med dem.

  Men her er Jim Humbles «rasjonale» for å bruke det som kosttilskudd: Hvis man tilsetter natriumkloritt og klordioksid i en Petriskål med bakterier vil bakteriene dø. De er altså gode midler til å fjerne mikroorganismer utenfor kroppen. Og så ekstrapolerer Humble denne virkeningen og bruker dte som argument for at vi skal drikke faenskapen. Han har altså en forestilling om at giften finner fram til bare de skadelige bakteriene og ikke rører friskt vev. Det er tull, det er desinformasjon, det er ikke bevist og vil aldri kunne bevises.

  Susanne skriver:
  jeg vil selv gjerne finne utav mer. jeg har ikke svarene. jeg er også søkende….

  Ja, du bør finne ut av det. Ta deg et kjemikurs. Eller les objektive og kvalitetssikrede kilder. Det finnes mengder av dem.

Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: