Bly i SuperGreens. Og kvikksølv. Og arsenikk. Og kadmium. Og uran. Og og og og og …

Hva er dette? Enda mer usaklig og ondsinnet ryktespredning om Robert Young, Innerlight, og deres produkter? Nei. Tittelen henspeiler på et skriv jeg har fått fra Innerlight hvor de sier at de tilsetter 67 ulike grunnstoffer, mange av dem giftige og/eller radioaktive, i kosttilskuddet SuperGreens, som selger for ca. 30 millioner årlig bare i Norge.

Som jeg har skrevet om tidligere har www.consumerlab.com funnet uventet høye verdier av bly i det angivelig supersunne kosttilskuddet SuperGreens, som er en av Youngs og Innerlights bestselgere.

(NB denne artikkelen er lang!)

Rapporten fra Consumerlab kom i juni 2010, og nå er det kommet en kommentar fra Innerlight, vedlagt en utskrift av deres egen test av produktet fra juni 2010.

Skrivet fra Innerlight er ikke datert, så jeg er usikker på når det egentlig ble skrevet. Jeg har fått det direkte fra Innerlight, men vet også at flere av forhandlerne av Innerlightprodukter har fått den, bl.a. Kevin Frøystad, Rune Vatne og Reidun Bøhn. Ingen av dem har offentliggjort denne på sine nettsider, heller ikke rapporten fra Consumerlab. Dem om det.

Jeg har lagt ut skrivet fra Innerlight her. Les den gjerne selv først og gjør deg opp en mening, før du går videre.

Det er mange påstander her, og jeg skal ikke gå gjennom absolutt alt, men gi noen smakebiter og høydepunkter. Så kan den interesserte leser fortsette å forske på egen hånd.

En kort oppsummering av forsvarstalen fra Innerlight:

 1. Selv hvis Consumerlabs prøver var riktige, er blyinnholdet i SuperGreens (heretter kalt SG) langt under de nasjonale og internasjonale tålegrensene.
 2. FDAs tålegrense er mye lavere enn WHOs, dermed er FDA for forsiktige
 3. Dessuten får vi bly i oss fra mange andre kilder
 4. 19,6 mikrogram høres mye ut, men et mikrogram (heretter kalt mcg) er kjempelite. En sukkerbit delt på tusen delt på tusen, det er ett mcg.
 5. Bly finnes overalt i naturen, både i vann og jord og mat. Vi får i oss 300-500 mcg bly pr dag bare ved å spise og drikke og puste.
 6. Kroppen er veldig god til å skille ut bly, faktisk skiller kroppen ut like mye bly som den tar inn – unntatt ved uvanlig høy eksponering.
 7. Dessuten tilsetter vi bly i SuperGreens!
 8. Consumerlab er tvilsomme og er ikke en gang et ekte laboratorium

Her kommenterer jeg en del av påstandene:

Påstand 1. Blyinnholdet i SG ligger langt under grenseverdiene for akseptabelt daglig inntak.

Det er stor uenighet om akseptable grenseverdier for bly, fordi man ikke har sikre data på hvor mye som skal til for å skade. Det stemmer at WHOs grense er på 25 mcg pr kg kroppsvekt per uke. For en 70-kilos person tilsvarer det 1700 mcg per uke, eller 250 mcg per dag . Men dette er ikke en «akseptabel» grense, det er den grensa som muligens/antagelig kan tåles. I en ideell verden bør blyinntaket selvfølgelig være null.

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har nylig gjort en revurdering av helserisikoen av bly, og er kritiske til grensa på 25 mcg/døgn, spesielt når det gjelder barn og gravide. De har konkludert med at de ikke vil sette noen øvre grense for akseptabelt inntak, siden det ikke finnes belegg for at noen mengde er ”trygg”. Konklusjonene kan leses her. Mer utfyllende her.

Påstand 2. FDAs tålegrense er mye lavere enn WHOs

Ja, FDA (USAs mattilsyn og legemiddelverk) har lavere grense for daglig blyinntak enn WHO. FDAs grense er 75 mcg per dag som ”Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI)”. California har enda lavere grense.

Innerlight mener FDAs grense er ”extremely cautious”, og velger åpenbart å forholde seg til WHO og ikke sine egne helsemyndigheter. Det er interessant, for de sier nemlig på nettsidene sine at «InnerLight produserer alle sine produkter i samsvar med (og i mange tilfeller overgår vi) den gjeldende GMP (en standard for god produksjonspraksis i USA), samt føderale, statlige og lokale regler i USA.» Men de velger altså å se bort fra de reglene de er uenige i?

Men uansett grense: siden vi får i oss bly fra mange kilder er det viktig at hver enkelt kilde inneholder så lite som mulig. Det er derfor matvarer, vann og kosttilskudd testes, både av helsemyndigheter og uavhengige institusjoner. Og USAs helsemyndigheter (US Pharmacopeia) mener at en dagsdose av et enkelt produkt ikke skal inneholde mer enn 10 mcg bly. Med andre ord inneholder en dagsdose SG dobbelt så mye bly som den burde, etter USAs egen standard.

Påstand 4. Et mikrogram er veldig lite

Ja, et mikrogram er veldig lite, hvis man f eks måler det i en sukkerbit delt på en million. Men for giftige stoffer – deriblant bly – er det en grunn til at man bryr seg om mikrogram. Fordi det er giftig selv i ørsmå doser.

Dette argumentet fra Innerlight kan altså knapt tas alvorlig.

Påstand 5: Vanlig inntak av bly er 300-500 mcg per dag

Innerlight henviser til en rapport fra USAs Center for Disease Control and Prevention (CDC) som heter ”Inorganic Lead Exposure, Metabolism and Intoxication”. De opplyser ikke når den ble publisert. Jeg finner ikke rapporten på CDCs nettsider, men jeg finner en bok fra 1995 med den tittelen. Siden innholdet i boka ikke ligger på nett kan jeg ikke bedømme om dette stemmer, men jeg har funnet denne rapporten fra CDC, og den forteller en ganske annen historie, nemlig at den jevne amerikaner får i seg 1 mcg bly pr/kg per dag. Vår 70 kilos mann får altså i seg ca. 70 mcg daglig, ikke 300-500!

Hvis man sammenligner med hjemlige forhold anslås det at en voksen nordmann får i seg ca. 0,47 mcg per kg per dag, som tilsvarer 35-40 mcg per dag. Mesteparten av dette er via mat og vann. Hvor mye vi får i oss fra luft er litt uklart, men det regnes ikke som en viktig kilde (hvis man ikke bor i en svært forurenset storby).

Det bemerkes at blyholdig bensin tidligere var den viktigste kilden for blyforurensing i USA, men etter at det ble totalforbudt i 1996 har mengden bly i luft falt med 64%. Rapporten Innerlight henviser til kom ut i 1995, da de fremdeles brukte blyholdig bensin. Disse tallene stemmer altså ikke med dagens situasjon. Og når Young sier at man får i seg mye bly bare ved å fylle bensin har han ikke fulgt med i timen.

Innerlight sier at «500 mcg (lead) per day appears normal in a relatively clean environment today.» Da har vi nok ulikt syn på hva «relatively clean» er.

Men selv om det stemte at den jevne amerikaner får i seg mye bly, er det vel ikke greit?? Og det unnskylder vel ikke at Innerlights produkter er for blyholdige?

Påstand 6. Kroppen er veldig god til å skille ut bly

Dette er en meget tvilsom påstand. Hvis blyinntaket er under tålegrensene – grenser som det er stor uenighet om – kan det muligens stemme. Men vi vet at bly akkumuleres i kroppen, blant annet i bløtvev, skjelett, nyrer og lever, og hvis inntaket overstiger kroppens evne til å skille det ut, vil det samles opp mer og mer. Bly som har samlet seg i skjelettet renses ut svært sakte – halveringstiden er 10-30 år. I blod er halveringstiden 30 dager. Barn har tendens til å ta opp mer bly enn voksne, og bly fra luft er et større problem for barn.

Innerlight sier videre: ”The PTWI is a dosage that is known to be safe over time”. Nei, det er den ikke! PTWI er definert etter skjønn, og det er som sagt stor uenighet om man i det hele tatt kan definere en grense for hva som er trygt, og om WHOs skjønn er riktig. Som anført tidligere: EFSA vil ikke sette en slik grense, fordi vi ikke har sikre data på hvor mye bly vi tåler.

Etter mitt skjønn overdriver Innerlight kroppens evne til å kvitte seg med bly. Og det er mildt sagt overraskende at et firma som produserer helsekost og «rene» produkter plutselig bagatelliserer risikoen ved blyinntak.

Det er allment kjent at bly er meget giftig, og alle helsemyndigheter i verden jobber for å redusere for blyeksponering. Bly har skadelig innvirkning på nervesystemet, nyrene og hjerte-karsystemet, og kan være kreftfremkallende. Man er spesielt redd for skadelige virkninger på barns hjerneutvikling, og det er vist at bly kan gi lavere IQ og redusert hukommelse.

Påstand 8. Mange matvarer inneholder bly

Innerlight lister opp blyinnholdet i en rekke andre matvarer, bl.a. poteter (mcg pr 4 oz), nøtter (10 mcg per 4 oz), frokostblanding (3 mcg per 4 oz) og mener derfor SG er veldig trygt i forhold. Dette argumentet er også ganske tvilsomt – fordi andre matvarer inneholder bly er det liksom greit at SG også inneholder bly?

Men, la oss se på tallene: 4 oz er ca. 112 gram. Hvis 112 g frokostblanding inneholder 3 mcg bly tilsvarer det 0,026 mcg/g. Etter samme regnestykke inneholder nøtter 0,089 mcg/g.

Men SuperGreens inneholder, ifølge Innerlight selv, 1 mcg/g, 11 ganger mer enn nøtter!

Ifølge CRCs tall (s. 37) er det faktisk ingen andre amerikanske matvarer som inneholder så mye som 1 mcg/g.  Og ifølge consumerlab inneholder SG faktisk 1,63 mcg/g, eller 18 ganger mer pr gram enn nøtter og 62 ganger mer enn frokostblanding.

Men så kommer

Rosinen i pølsen!

På side 3 i skrivet fra Innerlight har Robert O. Young en redegjørelse om innholdet av mineraler og sporstoffer i SuperGreens. Der forteller han at det tilsynelatende uskyldige «mineral complex» som står på innholdslista i SG, består av 67 grunnstoffer. Svært mange av disse hører til tungmetallene, en gruppe som ikke er mest kjent for sin helsebringende effekt.

Her er lista over stoffene Young tilsetter i SuperGreens: Den kan kanskje være litt ugjennomtrengelig for de som ikke er fortrolig med fysikk, men jeg har uthevet en del av dem som er giftige og/eller radioaktive og/eller kreftfremkallende.

Silicon, Potassium, Calcium, Iron, Magnesium, Sodium, Titanium, Barium, Aluminum, Manganese, Strontium, Phosphorus, Rubidium, Zirconium, Cerium, Lanthanum, Neodymium, Thorium, Boron, Vanadium, Lithium, Yttrium, Gallium, Chromium, Hafnium, Lead, Niobium, Praseodymium, Copper, Uranium, Cesium, Gadolinium, Zinc, Scandium, Samarium, Cobalt, Nickel, Dysprosium, Palladium, Arsenic, Beryllium, Tin, Erbium, Ytterbium, Tantalum, Tungsten, Europium, Thallium, Selenium, Silver, Terbium, Holmium, Cadmium, Antimony, Germanium, Bismuth, Platinum, Lutetium, Thulium, Gold, Molybdenum, Ruthenium, Tellurium, Rhodium, Rhenium, Iridium, Mercury.

Altså en rekke stoffer som er svært giftige, både alene og i kombinasjon med andre. Videre har de fleste av dem ingen biologisk rolle i kroppen, i den forstand at de ikke er nødvendige for noen kroppsfunksjoner. Unntatt i Youngs verden, åpenbart.

For å få et bilde av hvor mange stoffer som angivelig er tilsatt SG, kan man ta en titt på det periodiske system. De stoffene som er tilsatt SG er ringet med rødt. I tillegg kommer naturligvis de stoffene vi år i oss daglig gjennom mat og drikke, som karbon, nitrogen, klor etc.

Kilde: Wikipedia, med bearbeidelse  av Alvin Brattli

Young skriver at disse mineralene har «a broad spectrum of benefits», og at de bidrar til «the  overall activity, function, frequency and zeta potential of all other ingredients in the SuperGreens».

Hva betyr egentlig begrepene «RPM 1500 High Frequency», «zeta potential», «nanoclusters». Det er riktignok kjente begreper fra fysikk og kjemi, men gir liten mening i denne sammenhengen.

Hva mener han f eks med frekvens? Ordet betyr svingningsstall. Hva er det som svinger? På hvilken frekvens? Hvordan måles den? Hvorfor det er én gitt frekvens som er rett (i motsetning til et helt spektrum), og hvordan man har kommet fram til at det er akkurat denne frekvensen som er saliggjørende?

Hva er «kolloid»?

det er et kjemisk begrep som betegner ”en væske som er noe midt mellom en ekte løsning og en blanding”. Det vil si at stoffet det er laget av er jevnt fordelt i en løsning, uten at den er helt oppløst som i en ren kjemisk løsning (f eks saltvann). Dagligdagse eksempler på kolloide løsninger er melk, gelatin, blod, tåke, håndkrem. Mer her. Kolloider er altså ikke spesielt mystiske. Men en løsning av ioner i vann er ikke en kolloid løsning. Og grunnstoffer har ikke en egen «naturlig» kolloid form.

Hvis stoffene på Youngs liste er ”kolloide” må de være forbehandlet og  ”pakket inn” i et eller annet stoff som igjen oppfører seg som et kolloid, men da er de ikke lenger i ”ren og naturlig” form.

Og uansett – om de nå var i kolloid form ville de brytes ned i kroppen på akkurat samme måte som vanlig, og stoffene vil oppføre seg helt likedan som de ellers ville gjort. I denne sammenhengen er «kolloid» et helt irrelevant begrep. Men det høres fint ut. Det brukes også i forbindelse med sølvvann, som jeg har kommentert (summarisk) her.

Hva mener han med zeta potential? Det er også et kjemisk begrep, som sier noe om stabiliteten i en kolloid løsning. Men SuperGreens er ikke en kolloid løsning, det er en vandig løsning.Når han sier at mineralene ”øker zetapotensialet” i de andre ingrediensene i SuperGreens, mener han muligens at de holder seg stabile i løsningen. Men det har ingen betydning når det kommer inn i kroppen, for da brytes løsningen ned før den blir fordøyd.

Hva  med «ionic colloidal state»?

Først sier han at mineralene er i ren pulverform. Så sier han at de er ioniske. Den som kan ørlite kjemi vet at ingen stoffer finnes i «ren» ionisk form. Ioner er positivt eller negativt ladet, det er en ustabil tilstand, og da vil de ønske å forbinde seg med et ion av motsatt ladning,. Et eksempel alle kjenner er vanlig salt: der har positive natriumioner bundet seg til negative klorioner. Salt er stabilt.  Men man finner ikke rene natriumioner, natrium er svært reaktivt og vil umiddelbart finne seg en «partner» slik at det kan bli nøytralt og stabilt.

Man kan ha frie ioner i en løsning, men da vil de alltid ha et motstykke. Som saltvann, som inneholder Na+ og Cl-. Men man kan ikke ha frie ioner i pulverform!

Noen av stoffene Young nevner er svært reaktive… i den grad at de kan eksplodere hvis de kommer i kontakt med vann eller luft. Cesium, thorium og barium er eksempler på dette. Ingen av disse finnes i «ren» form, kun i salter eller andre forbindelser.

De enkelte stoffene

Er det mye å si om, og det er ikke plass til å gå gjennom alt her, men de spesielt interesserte kan søke på f eks Wikipedia for å lære mer. Det kan bli en interessant reise!

Men noen av stoffene er ekstra interessante:

Thallium

er mye giftigere enn bly, og er vel kjent i norsk sammenheng fra saken mot Terje Wiik, som i 1999 ble dømt for å ha tatt livet av sin tidligere kjæreste ved hjelp av thallium.

Uran


er både giftig og radioaktivt, det akkumuleres i skjelettet (i likhet med de andre tungmetallene!), og kroppen bruker lang tid på å kvitte seg med dem. Uran vil selvfølgelig være like radioaktivt enten det er kolloid eller ionisk, eller hvilke ord man bruker til å beskrive det. Uran sender ut såkalt alfastråling, som faktisk er ikke så veldig skummel når den kommer utenfra, da den som oftest blir stoppet av det ytre (døde) hudlaget. Derimot er alfastråling særdeles skummel om alfakilden er inne i kroppen, da de indre organene ikke er beskyttet av huden! Å spise/drikke uran er altså et svært dårlig trekk.

Kvikksølv

er heller ikke kjent for å være sunt. Den som har lånt et halvt øre til vaksinedebatten vet at en liten mengde kvikksølv (thiomersal) er tilsatt noen vaksiner. Dette er  det mye skepsis mot, og de heftigste motstanderne er gjerne dem som er opptatt av helsekost og alternativ medisin.

Dermed får vi det paradokset at f eks Kevin Frøystad lager et stort nummer av at en dose av influensavaksinen inneholder 2,5 mcg kvikksølv, mens det kosttilskuddet han selv selger inneholder kvikksølv (for øvrig i ikkespesifisert mengde).

Og merk at influensavaksine tas maks en gang i året, mens SG skal brukes hver dag. Uttrykket ”pick your poison” har sjelden vært mer treffende.

Frøystad visste neppe om dette med kvikksølv i SG da han skrev dette, men nå vet han det, for han fikk rapporten fra Young i november. Men han har ikke kommentert den, verken på sin egen blogg eller overfor meg.

Er ikke det ganske merkelig?

Frøystad er også meget skeptisk til aluminium, som også står på lista over ingredienser i SG.

Thorium

er heller ikke hyggelig. Det er et radioaktivt tungmetall som ikke har noen kjent biologisk nytte. I pulverform vil det reagere svært sterkt med luft, nok til at det ofte vil antenne spontant. Selv om thorium har lang halveringstid, dvs. er lite radioaktivt, så er det radioaktivt nok til at det kan føre til økt fare for kreft i lunger, skjoldbruskkjertel og blod.  I likhet med uran sender thorium ut alfapartikler, som altså er svært farlig for indre organer. Thorium fører også til økt fare for leversykdommer

Av andre «morsomme» stoffer i SG er arsenikk, kadmium, nikkel, litium og antimon. Giftige eller svært giftige. Slå opp selv.

_______________________________________________

Enda et underlig trekk ved Youngs redegjørelse er at han ikke skriver hvilke mengder av alle disse stoffene som er tilsatt i SuperGreens. Det står bare ”mineral complex”. Hva sier FDA, Mattilsynet og WHO til dette, tro?

Videre skriver Young, under overskriften So, is it safe to drink my SuperGreens? den vanlige regla om at han har så mange fornøyde kunder og at SG både har forandret liv og reddet liv, og at det finnes tusenvis av testimonials om hvor godt det virker. Men slike påstander holder ikke som bevis på at det er nyttig, og det holder i hvert fall ikke som bevis på at alle de giftige mineralene som visstnok er tilsatt plutselig ikke er giftige. Det er heller ikke bevis på at SG ikke har negative langtidseffekter som følge av jevnt inntak av bly, kadmium kvikksølv, thallium etc etc. Har han virkelig testet dette mht toksisitet, og over mange nok år til å si at det er trygt? Og igjen, hvorfor oppgir han ikke alle disse stoffene på innholdslista?  Det står bare ”mineral complex” som de fleste vil tolke som f eks magnesium, fosfor, natrium og andre stoffer som kroppen trenger.

Hvorfor alt dette ikke står på lista? Enten fordi han vet at det ville skremme vettet av de fleste, eller fordi han bare har funnet på det hele for å ro seg unna påstanden om at det er for mye bly i SG.

Innerlights egen test av bly i SuperGreens:

Ifølge Consumerlabs test inneholdt SG 19,6 mcg per dagsdose. Siden en dagsdose er ca. 12 gram tilsvarer det ca. 1,63 mcg per gram.

Innerlight vedlegger to tester av SG, utført i juni ved ARL (Analytical Resource Laboratories). Her finner de  hhv 1,105 og 1,074 mcg/g. Ganget opp blir det 13,26 og 12,88 mcg bly per dagsdose.

Mengden Innerlight selv finner er altså uvesentlig, og er også over US Pharmacopeias grense på 10 mcg for én dagsdose av et gitt produkt. California – Youngs egen stat – har satt grensa til 0,5 mcg bly per dagsdose. Ifølge Innerlights egen test inneholder altså SuperGreens over tjue ganger mer bly enn det Youngs hjemstat aksepterer.

Når det gjelder anklagene mot Consumerlab.com skal jeg ikke gå inn på dem i denne omgang, men nevne at det ikke er første gang de har blitt forsøkt svertet når de har påpekt feil og mangler ved et produkt. Men siden Innerlight og Young nå sier de selv tilsetter bly er rapporten fra Consumerlab mindre viktig. Det hadde vært mer interessant å få høre om blyinnholdet som er målt av de to laboratoriene står i samsvar med den mengden Innerlight selv tilsetter.

Til sluttDa jeg skrev om rapporten fra Consumerlab i november, tok Kevin Frøystad kontakt med Young. Rune Vatne refererte dette på bloggen min. Visstnok var Young oppriktig bekymret, og sa at hvis testen stemte måtte SG bort fra markedet. Han sa også at han selv ikke hadde testet SG siden 2001.

Dette er svært underlig. Innerlight fikk selvfølgelig beskjed fra Consumerlab om testresultatet i juni. Det kan være Innerlight ikke sa det til Young, slik at han faktisk ikke visste om det i november. Det kan også vært han ikke fikk beskjed om at Innerlight testet SG i juni i 2010.

Men når Frøystad gjorde Young oppmerksom på testresultatet, ville det vært naturlig at han tok en telefon til Innerlight og spurte om de hadde hørt om rapporten, og om de hadde testet SG. Det kan han ikke ha gjort, for da hadde han fått beskjed om testen, og kunne formidlet det videre til Frøystad.

Enda merkeligere: hvis det virkelig er så at Young og Innerlight bevisst tilsetter bly (og de 66 andre grunnstoffene) i SG, hvorfor sa han ikke det til Frøystad i november? Og når skrev han egentlig redegjørelsen – i juni, i desember? Den er dessverre ikke datert, så det er umulig å vite om den er laget etter at innholdet i consumerlabs rapport ble så ubehagelig avslørt.

Jeg stusser også over at verken Young eller Innerlight har offentliggjort sin egen rapport på egne nettsider. Heller ikke noen av de norske leverandørene av Innerlightprodukter. De burde da ha stor interesse av å forklare seg?

Man kan bare undres over lista over giftige stoffer som angivelig er tilsatt SuperGreens. Jeg tror faktisk ikke på det – ingen kan være så dumme og useriøse at de virkelig tilsetter alt dette. En del av stoffene er for øvrig så sjeldne at man må undres på hvordan de får tak i dem.

Min tolkning er at Young og Innerlight har fått panikk: De har skjønt at de ikke klarer å vri seg unna resultatet fra consumerlab.com, dermed slår de kontra og sier at det ikke er rart det finnes bly i det siden de tilsetter det, men da altså sunt bly. Antagelig for å helgardere seg mot evt. nye avsløringer, klasker de til med resten av av giftlista. Hvis noen nå finner kadmium eller kvikksølv (eller for den del uran) i pulveret kan de si «men det vet vi da godt, vi har jo tilsatt sunt ionisk kolloid paramagnetisk zetapotensert kadmium og kvikksølv etc etc.»

Men enten forklaringen er den ene eller den andre, setter det Young og Innerlight i et (om mulig) enda dårligere lys enn før: enten er de giftblandere, eller så er de løgnere. Døm selv.

TAKK  til Alvin Brattli, Erik Arnesen og Bjarte Øye for kommentarer og innspill mens jeg skrev dette.

27 Responses to “Bly i SuperGreens. Og kvikksølv. Og arsenikk. Og kadmium. Og uran. Og og og og og …”

 1. Veldig bra innlegg i debatten, Pernille! Funnene du skriver om her burde skremme vannet av enhver bruker av SuperGreens, og artikkelen avkler juksedoktor Young som en sjarlatan (om det nå i det hele tatt var noen som var i tvil om det fra før). Som du påpeker så tilsetter han ekstremt giftige stoffer i et kosttilskudd (og til alt overmål presterer han å påstå at de er i en SUNN form!), alternativt at han rett og slett er «full of it», og lyver så det renner. Uansett hvilke av disse alternativene som er sant, så ville ikke jeg ha lagt min helse i hans hender, og jeg håper bidraget ditt her kan hjelpe mange til å innse at Innerlight, SuperGreens, etc. bare er en stor bløff. Jeg synes de norske distributørene av giftblandinga snarest bør komme på banen og kommentere disse funnene (på denne bloggen, selvfølgelig 🙂 og, om de har et snev av ansvarsfølelse og intellektuell ærlighet, sporenstreks slutte å føre disse produktene, tilbakekalle alle restlagere, samt informere alle kunder om hva det egentlig er de har fått. Om de ikke viser antydning til reaksjon eller reagerer på en mildere måte, synes jeg en rapport til Forbrukerombudet og Mattilsynet er på sin plass. Nei, stryk det siste. En rapport til Forbrukerombudet og Mattilsynet er på plass, basta!

 2. «RPM 1500 High Frequency» er ganske enkelt å forstå.

  RPM er «Rounds Per Minute», et måltall for frekvens som er vanlig for roterende maskineri, som for eksempel bilmotorer.

  Så RPM 1500 betyr 1500 omdreininger pr. minutt – og slik sett passer det overhode ikke for ting som ikke roterer. For de som gjør det tilsvarer 1500 RPM en frekvense på 25Hz.

  Om det kan kalles «High Frequency» er en helt annen sak, det er rimelig fort for en balettdanser…

  • I denne sammenhengen betyr «RPM 1500» sannsynligvis ingenting, og er nok bare en ekstra merkelapp på det som skal høres vitenskapelig eller teknisk ut. Sammenlign med Porsche 911, som ikke betyr det er Porsche nr. 911 eller at den kan kjøre i 911 km/t, men er bare et modellnummer. Uansett er merkelappen de har lagt på dette «mineralkomplekset» tullete og intetsigende. «Frekvens» er et moteord blant alternativere, og de bruker det mer ofte enn ikke i sammenhenger hvor det ikke gir noe mening. Som her. Hva det er som skal ha høy frekvens er særdeles uklart, og det er heller ikke på noen måte naturlig å snakke om frekvenser når du omtaler kosttilskudd (bortsett fra for å indikere hvor ofte du skal ta det, f.eks. 4 ganger per dag).

   • Jeg lurer på om alternativfolket faktisk vet hva frekvens er. Det kan vel ikke være så vanskelig å ta turen innom wikipedia?

    • Når det gjelder Young har han omdefinert de fleste begreper i biologi, fysikk, kjemi og fysikk, så han bryr seg ikke om de tradisjonelle definisjonene. Han snakker Youngspeak. 😉

 3. Svært bra innlegg i det som ikke burde vært en debatt en gang. Med så mange funn/innrømmelser fra Youngs side må jo produktet forbys. Jeg støtter absolutt en rapport til forbrukerombudet og mattilsynet.
  Egentlig burde dette bli lest opp på et større massemedium, som tv eller radio, slik at flere leser det, og får høre om det.

  Det finnes garantert mennesker i Norge som ukritisk kjøper og hiver i seg SG, som garantert ville sluttet dersom en hadde fått mer publisitet om det.

  Jeg har i alle fall linket til innlegget ditt der jeg kan, og håper at andre gjør det samme. Det er svært velskrevet.
  (I «påstand» delen av innlegget hopper du over 5, og går rett til 6 =) )

  • Hei!

   Ja, det må gjerne lese det på Dagsrevyen for mn del, men det spørs … hva med et tips til Puls eller FBI? Ikke amerikanske FBI altså, norske forbrukerinspektørene.

   At jeg hoppet over 5 var helt bevisst. 5 er et tall med uheldig frekvens, i minme øyne. Neida! det var fordi jeg ikke tok for meg absolutt alle påstandene i lista.

   • Det jeg mente var at påstand nummer 6 referer til youngs nummer 5 (300-500mcg om dagen).
    dårlig skrevet av meg.

    Mail er sendt til FBI (den norske) og puls. Så får vi se hva de responderer med.

 4. Er da helt logisk at de tilsetter bly. For bly beskytter jo mot radioaktiv stråling. Og med så mange potensielle strålingskilder i blandingen er det best å være på den sikre siden

  • Jeg tenkte faktisk på det. Vi bruker jo blyforklær når vi jobber i nærheten av røntgenstråling. Skrekkelig tungt å ha på seg. Det må jo være myyyyye bedre å spise litt bly. Bare litt. Litt kolloid. 🙂

 5. Jeg merker meg for øvrig at f eks Hilde Larsen, som pleier å være veldig ivrig til å kommentere alt som har med helse å gjøre, og Rune Vatne, som er svært opptatt av pH og Young og SuperGreens, er merkelig tause for tida.

  Hallooo? Har dere noen kommentar til strontium-thorium-kvikksølv-SuperGreens og arsenikk-uran-thallium-litium-Young??

 6. Tomin: Young er jo også kontroversiell i «alternativkretser». Det er ikke slik at alternativere ser likt på alt:) Om man vet hva frekvens er, vil nok variere på samme vis som i resten av befolkningen, tror jeg. Mye tyder på at det er god grunn til en gjennomgang av SG/ Youngs påstander på denne fronten..

  • Hei Eirik!
   Du sier at det er god grunn til en «gjennomgang av Youngs påstander», og jeg kunne ikke vært mer enig. Og jeg savner virkelig at noen fra «den andre siden» sier fra om denne typen humbug. Når det bare er skeptikere og skolemedisinere som kritiserer lukker de alternative ørene. Hvis det hadde kommet fra toneangivende folk i alternativmiljøet hadde det hatt atskillig mer tyngde.

   Resultatet etter at jeg avslørte dette er at de lokale Youngsdisiplene sitter musestille og håper det går over, mens sjefsdisippelen, Reidun Bøhn, fortsetter ufortrødent som før. http://www.phbalanse.no/tjenester.html
   Hun er fullt informert om rapporten og min gjennomgang av den, men svarer verken på mail eller her på bloggen.

   Altså: Når du sier det er «god grunn til en gjennomgang», har du eller andre konkrete planer om å gjøre det?

   Beste hilsen Pernille Nylehn

   • Ja, det er påfallende hvor stille leverandørene av kvakksalverremedier blir når de får sterke argumenter mot seg. De er ekstremt raskt ute og kommenterer når de ser sjansen til å kunne kritisere evidensbasert medisin for noe, men man ser svært sjeldent at de går ut mot kritikkverdige forhold innen egne rekker. Alternativbransjen og -miljøet ser ut til å lengte etter respekt og anerkjennelse fra medisinsk hold og fra skeptikernes side, men gjør de i det hele tatt noe som kan kvalifisere til det? Ikke som jeg kan se.

   • Undrer meg over, hvorfor du er så ensidig med supergreen, men ikke ser hva vi gir folk av piller hver eneste dag i helsevesenet. Så i min vakt mandags en dame vi fikk for ikke mange dager siden helt kvikk. Hun bare satt og siklet på stolen sin og husket knapp hennes eget navn. Der er mange i Helsevesenet som bruker alternative midler, fordi Helsevesenet har så enorm lite å tilby. Bra i akuttmottak men resten er bare lettvinte greier og knotete administrasjon.
    Mange meningsløse piller som går gjennom tarmen og skal på en magisk vis finne veien til stedet det gjør vond. Det er intet som kan. Det meste bare sløver ned slik sypmtomene ikke kjennes lenger. Det er ikke hjelp for meg.
    Pyramidegreier på begge sider når du virkelig kikker kritisk begge veier. Så enormt mye humbug med Ibux, eller med Psykopharmaca som skal hjelpe mod altmulig. Så mange bivirkninger, som krever nye piller av samme produsenten. Belys også det, så blir du virkelig troverdig. Jeg leste at en medisinal konsern i Schweiz har anlagt sag mot alle kloster, fordi de påstår de har medisin. Folk ler dernede, fordi de jublinger i hvite kitler tror de kan forby viten fra Kloster, som har gitt oss alt den viten om medisin og urter i over 2000 år. Den gjengen kan rolig slenges i bakken. Innbilske folk som hverken tåler alternative medisiner, som er bedre, de tåler heller ikke munke lenger. Folk skal tvinges til industrivaren.

    Der er mye tro og overbevisninger hos leger når drugpusherne kommer med deres stresskufferter og lover gull og grønne skoge. Vi trenger virkelig noen, som sjekker litt, hva vi får i oss. Vi trenger ikke noen som er blind på det ene øye Pernille. Hvis alt var så bra i helsevesenet, hvorfor må folk fortivlt søke alternativer? Selv våre egne kolleger. Vi har så mange kollegaer på avdelingen, som er langtids syk. En sykepl. fikk 8 operasjoner i skuldera – den ene værre enn den andre – hun ble til sist uførtrygg. Jeg tok ikke operasjon og alle de kortison sprøyter, fant andre løsninger og er frisk idag.

    Supert hvis noen kunne sette litt lys på det, og alle som forspeiler folk de blir friske, bare de tar det pulver eller den pille eller den operasjon. Så enormt mye tro og overtro i helsevesenet, i forskningen og i alternative kredse. Alt for mye. Så skjerp deg litt Pernille. Det er lett å skytte bare én vei, når du ikke vet hvorfor det virker. Når du tenker i de baner du lærte i utdanningen din, kan du ikke forstå andre løsninger og blir skeptisk, uten å vite noe. Eller når du er oppflasket med alternative løsninger, kan du ikke forstå den lettvinte pillekonsum heller. Du må heve deg over alt dette og se neutral på hele feltet. Ellers ser du ikke skogen for bare treer.

    Da er det oppgulp fra medisinalindustrien og meningsløst ensidig kritikk, på noe som kanskje hjelper en del folk. De har ikke andre muligheter enn kanskje en samme greia fra en anden fabrikk – kanskje rett over gata i samme by. Fra en konsern som er innenfor warmen med deres pulver, contra dem som ikke er det. Forskjell er latiske fantasinavne og elegante selgere med stresskufferter, eller folk som «bare» har kanskje et microskop og dyrt pulver. Spørsmålet må være: Hva er resultatet? Når folk blir friske, kan Du si til dem det ikke er bra, fordi det ikke kommer fra en offisiell drugpusher fra konsern X med slips og stor bil?
    Hvem betaler hvem og hvilke skjulte agenda ligger i enhver kritikk? Dem som definerer, vinner. Alltid!

    Jeg er mer interessert i: Hjelper det meg, eller ikke.

    • Det jeg undrer meg over, er hvorfor hvert eneste innlegg mot alternativ industri må ha minst én tåkeleggings-kommentar som prøver alt den kan å bytte tema til hvor forferdelig «Big Pharma» er. Det er akkurat denne mangelen på saklighet Nylehn snakker om i innlegg og kommentarer her inne.

     Det er akkurat som det kommer noen og sier «jammen atte lissom, jeg syns USA er verre!» hver gang Russland blir kritisert for noe. Hvis du ikke har argumenter, og ikke har lyst til å innrømme at vi har et poeng, så la bare være å skrive noe.

 7. Hei, hvor er lenken til funnene i Supergreens?

Trackbacks

Legg igjen en kommentar til 0 Rhesus+ Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: