Archive for mai, 2011

20/05/2011

Helsespalte om kolesterol

Helsespalta mi i Stavanger Aftenblads helgemagasin Pluss 13. mai handlet om kolesterol. Gjengitt med tillatelse fra Aftenbladet.

17/05/2011

Biologi og erfaring

En artikkel i Legeforeningens Tidsskrift nr. 7/2011 av Linn Getz og Anna Luise Kirkengen går gjennom nyere forskning om hvordan erfaringer skriver seg inn i kroppen, eller i mer formelle termer: Virker direkte inn på bl.a. immunsystemet og epigenetiske mekanismer.

NB dette er ikke det samme som at man kan tenke seg frisk!!!

06/05/2011

Mer om kolesterol

VG begikk en forholdsvis stor tabbe forleden, da de hadde  skrekkoppslag om kolesterol på en helside, og helsides annonse for kolesterolmåling i apotek på sida midt i mot. Dette er et klart brudd på tekstreklameplakatens punkt 5 om at man ikke skal ta inn kommersielt materiale på en slik måte at skillelinjen mellom redaksjonelt innhold og markedsplass svekkes.

Sjefredaktøren i VG omtaler hendelsen som en beklagelig feil. Les mer i Journalisten.

Videre: Helsedirektoratethar vurdert ulike helsetjenester i apotek, og konkludert med at kolesterolmåling ikke anbefales utført i apotek (s. 33 og 36).

02/05/2011

Tull og vas om kolesterol

Allmennlegeforeningene har lagt inn en betimelig protest mot Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje «Har du under 5?«. Poenget med kampanjen er å bevisstgjøre befolkningen om kolesterol og risikoen for hjertesykdom, og gjennom store annonser oppfordrer de folk til å få målt kolesterolet sitt. I annonsene nevnes (tilfeldigvis? neppe!) at man kan få gjort det hos Bootsapotekene 5.-15. mai.

Det er minst fem feil ved denne kampanjen.

read more »

%d bloggere liker dette: