Tull og vas om kolesterol

Allmennlegeforeningene har lagt inn en betimelig protest mot Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje «Har du under 5?«. Poenget med kampanjen er å bevisstgjøre befolkningen om kolesterol og risikoen for hjertesykdom, og gjennom store annonser oppfordrer de folk til å få målt kolesterolet sitt. I annonsene nevnes (tilfeldigvis? neppe!) at man kan få gjort det hos Bootsapotekene 5.-15. mai.

Det er minst fem feil ved denne kampanjen. 1. Kolesterol alene er ikke tilstrekkelig for å vurdere risiko for hjertesykdom. Det er faktisk nærmest meningsløst. Skal man vurdere om en person har risko for å utvikle hjertesykdom må man ta med følgende faktorer i beregningen: Kjønn, alder, vekt, hjertesykdom i familien, aktivitetsnivå, andre sykdommer, kosthold og ikke minst røyking. Det er mye mye mye farligere å røyke enn å ha f eks 6 i kolesterol.

Å fokusere på at man «bør» ha under 5 i kolesterol er altså i beste fall en overforenkling; det vil helt sikkert skape helsehysteri, som om vi ikke hadde nok fra før; og enda verre, det vil ta fokuset bort fra de andre risikofaktorene. Hvis en storrøyker med massiv opphopning av hjertesykdom i slekta får beskjed om at kolesterolet er «fint» vil han gå lykkelig hjem og tro at alt er vel.

2. Totalkolesterol – som Boots tilbyr – er ikke tilstrekkelig til å vurdere kolesterolnivået. Man må ha med subgruppene, nemlig LDL, HDL og triglycerider. Man kan ha totalkolesterol på 5 men altfor høye triglycerider, noe som gir klart økt risiko.

3. Informasjonen og rådene (side 2) som man får utdelt etter at man har fått målt kolesterolet hos Boots er mildest talt forenklet. Det er umulig å gi fornuftige kostråd på 3-4 setninger! At de oppfordrer til å følge nøkkelhullmerkingen er heller ikke uproblematisk. Nøkkelhullsystemet er med rette kritisert. Blant annet merkes visse typer frossenpizza som «sunne», mens de bare er marginalt mindre usunne enn de andre pizzaene.

4. Prøvetaking, blodtrykksmåling og andre medisinske undersøkelser hører ikke hjemme på apoteker eller på stands. Det skal gjøres på et legekontor, apparatene skal være skikkelig kalibrert, og undersøkelsen skal ledsages av råd og veiledning fra helsepersonell som kjenner pasientens totalsituasjon, og som ikke minst kan følge ham opp videre. Ikke minst skal man ta prøver ut fra en klinisk vurdering, ikke bare for sikkerhets skyld.

Denne kampanjen vil antagelig føre til en strøm av henvendelser fra friske folk som er blitt skremt til å tro at hjerteinfarktet er like om hjørnet, og mange fastleger må bruke atskillig tid på å debriefe dem, forklare det jeg har skrevet om ovenfor, og gå gjennom risikoprofilen deres. Den tida hadde vært bedre anvendt til å behandle folk som faktisk er sjuke.

5. Samrøret mellom Nasjonalforeningen og flere kommersielle aktører, bl.a. Mills, Elixia og Boots, er ganske usmakelig. Sistnevnte har åpenbart direkte økonomisk interesse av at flere begynner med kolesterolsenkende medikamenter.

Summa summarum: Gult kort!

Tillegg 6. mai: Legeforeningen har nå gått veldig tydelig ut  mot kampanjen, og anbefaler at den stoppes. Begrunnelsen kan leses her.

9 kommentarer to “Tull og vas om kolesterol”

 1. Hei!

  Dette var veldig bra! Tusen takk!

  Akkurat dette fekk nemleg meg til å rynka panna då eg såg lysinga i avisa i går. Eg skjøna at boots-apoteka var med på dette, men nasjonalforeininga for folkehelse?

  Eg er ikkje lækjar, så eg har ikkje greie på dette, men eg tenkte då eg såg lysinga, at om det er så viktig å mæla kolesterolet, kvifor har aldri fastlækjaren min nemnt for meg at eg burde gjera det? Ho må vel vita betre enn apoteket om det er noko eg har bruk for. (Eg trur heller ikkje nokon har mælt kolesterolet mitt når eg har vore gravid dei siste åra, men det kan jo henda er ei av mange målingar dei gjer utan at eg heilt har greidd å skilja det frå dei andre.)

  I alle fall – takk for folkeopplysning!

  Venleg helsing
  Gudrun Kløve Juuhl

  • Hei!

   Nei, kolesterolmåling høyrer ikkje til undersøkingane hos gravide. Det er greit å måle kolesterolet ein gong det passar seg slik, spesielt hos folk med risiko for hjartesjukdom. Men det held faktisk med ein gong i løpet av livet viss ein elles er frisk.

   Pernille Nylehn

 2. Hei, Pernille Nylehn.

  Jeg jobber som apoteksjef og er en av dem som snart skal tilby måling av kolesterol i apoteket mitt. Som farmasøyt med fem års universitetsutdannelse og noen flere års erfaring mener jeg å besitte en viss faglig integritet i tillegg til en brukbart utviklet evne til å vekte faglige og økonomiske hensyn mot hverandre. Jeg er stolt av yrket mitt og ønsker at allle som kommer til meg skal få best mulig hjelp uavhengig om de henter sine hjertemedisiner eller skal ha produkter som hører inn under kategorien velvære. Jeg doserer til det kjedsommelige overfor de som jobber for meg at i det enkelte kundemøte skal det faglige alltid overstyre det kommersielle, og dette tror jeg gjelder noenlunde for bransjen som helhet. Apotek nyter høy tillit i befolkningen, og dette tror jeg kjedene ser verdien av å opprettholde.

  Du påpeker at Boots, Elixia og Mills er kommersielle aktører som ønsker økt salg. Det stemmer. Kanskje denne kampanjen fører til at antallet aktive medlemmer på landets treningssentre øker, eller at flere benytter olje fremfor smør til matlaging. Jeg har vanskelig for å se det djevelske i dette. For mitt eget budsjetts del kan jeg ikke se for meg de store utslagene. Kanskje jeg selger noe mer tran eller omega-3 denne måneden og kanskje jeg ekspederer noen flere simvastatin-resepter. Gjerne det. Jeg blir glad for alle som kommer med simvastatin-resept til apoteket mitt. Da får jeg sjansen til å informere om riktig bruk, samt gjøre oppmerksom på symptomer på myopati og myalgi. Hvis kunden samtidig har en resept på Ery-Max, Klacid, Isoptin eller andre legemidler som øker risiko for alvorlige bivirkninger i kombinasjon med simvastatin, ringer jeg legen og får stanset dette. Leger blir som regel svært glade når jeg redder pasientene deres fra sykehusinnleggelse og død, og det gjør jeg 2-4 ganger per måned. Hver gang dette skjer, får jeg den gode følelsen av å ha bidratt til folkehelsen samtidig som jeg har fått en fast kunde for livet. Ønsker jeg å tjene penger? Ja, visst pokker ønsker jeg det, men det tror jeg sannelig du også gjør. Det er ikke så ofte jeg leser i avisen om leger som kjører gratis legevakt for å være snill mot fattige rådmenn.

  Kjære Pernille Nylehn. Jeg vet ikke om du har en god dialog med apotekene som sokner til deg, men jeg anbefaler deg å gå innom ditt lokale Boots og høre hvordan de tenker å gjennomføre dette. Presenter gjerne dine innvendinger. Det er ikke noe farlig å snakke med apotekansatte; langt de fleste har både etisk og faglig ryggrad, og jeg tror du vil finne at de ikke ønsker pasientene dine noe vondt. Sannsynligvis ønsker ikke Mills, Elixia eller Nasjonalforeningen for folkehelsen det heller.

  Vennlig hilsen
  Vegar Andre Nordeng, apoteker Boots apotek Grünerløkka

  • Hei!

   Jeg har et utmerket forhold til de lokale apotekene, og har den største respekt for farmasøyter og andre apotekansatte. Men kampanjen som bl.a. Boots er med er på meget tynn faglig grunn, på grensa til desinformasjon. Og i bloggartikkelen min var det nettopp det faglige som var hovedpoenget. Det unnlater du å kommentere.

   Det er ikke umoralsk å tjene penger, men det er en veldig god regel at de som driver med undersøkelse og behandling ikke står for salg av produkter. Jeg synes det også bør gjelde andre veien. Der er jeg for øvrig på linje med NFA og Allmennlegeforeningen.

   Jeg mener også at apotekpersonale ikke bør utføre kliniske undersøkelser. Spesielt ikke av tilfeldige pasienter som de ikke kjenner historien til, og ikke har mulighet eller kompetanse til å følge opp. En blodprøve er ikke en bagatell – det kan skape veldig mye engstelse og bekymring å få vite at «noe» er galt med en prøve, hvis man ikke får satt resultatet i sammenheng. Og man skal ikke ta prøver uten å ha en grunn til det, og en tanke om hvordan resultatet skal følges opp.

   Generelt: Vi bør holde oss til de fagene vi er utdannet i, det gjelder både leger og farmasøyter.

   Vennlig hilsen
   Pernille Nylehn

 3. Hei igjen.

  Jeg takker for innvendingene dine. Det er nyttig og nødvendig å gjøre seg kjent med motforestillinger, særlig siden apotek har kort tradisjon for å tilby denne type tjenester. Jeg skal skrive ut blogginnlegget ditt og sende til gjennomlesning for mine medarbeidere. Vi ser ikke på oss selv som selgere og jeg tror nok vi kommer til å bli enda mer bevisst dette nå.

  Så til dine punkter:

  1 og 2. Kolesterol alene er ikke nok. Enig, og jeg mener da bestemt at både de brosjyrene vi deler ut på vegne av Nasjonalforeningen og den informasjonen vi benytter internt holder seg til Helsedirektoratets grenseverdier samt utdyper forskjellen mellom de ulike typer lipoproteiner og presiserer at den totale risikoen er et samspill mellom flere faktorer (kosthold, røyking, mosjon, arv). Vi ønsker ikke å skremme noen, men kommer til å anbefale de med målinger over 7,8 å kontakte legen sin.

  3. Folkeopplysning må nødvendigvis være enkelt. Dette skal nå alle; innvandrere med begrensede norskkunnskaper, de uten utdannelse ut over ungdomsskolen, småbarnsforeldre i tidsklemme. Jeg tør påstå at samtlige som måler sitt kolesterol hos oss kommer til å få informasjon som er faglig på høyde med det en almenlege klarer på sine tilmålte 15 minutter. Når det gjelder å formulere et komplisert medisinsk budskap forståelig, tror jeg faktisk vi er hakket vassere enn de fleste andre profesjoner. At nøkkelhullmerking er litt tullete er jeg forsåvidt enig med deg i, og jeg personlig kommer ikke til å legge vekt på dette. Jeg antar at dette er beholdt for ikke å gi inntrykk av at man «shopper» fra Helsedirektoratets anbefalinger.

  4. Her mistenker jeg deg for å tale primært utfra hensynet til egen profesjon. Vi kan gjerne diskutere profesjon, men ikke bruk pasientene som fikenblad for å dekke over en annen agenda. Jeg skjønner at dette oppleves som noe nytt, men i praksis kan hvem som helst kjøpe seg et apparat for å måle blodtrykk, blodsukker, kolesterol, INR (kanskje litt dyrt) eller hva det måtte være hjemme. Forskjellen på hjemmemåling og måling på apotek er at nå står kvalifisert helsepersonell klar til å gi generelle kommentarer basert på de målingene som foretas. Helsedirektoratet definerer kolesterolmåling i apotek som en helsetjenste, utstyret vi bruker er validert og nøyaktig og apotek er der folk er.

  5. Dette svarte jeg på i mitt første innlegg.

  Jeg skal holde deg oppdatert på hvordan kampanjen går. Vi starter med målinger i morgen, og det har vært en del interesse fra kunder denne uken, så det er tydelig at markedsføringen har vært effektiv.

  For øvrig er vi helt på linje når det gjelder Petter N. Myhre. :]

  • Hei, har ikke hatt tid til å svare deg skikkelig, men det kommer. Men jeg fant følgende artikkel på nasjonalforeningens nettsider i dag: I kø for kolesterolmåling.

   @Vegar Nordeng samtlige som måler sitt kolesterol hos oss kommer til å få informasjon som er faglig på høyde med det en almenlege klarer på sine tilmålte 15 minutter.

   Når det er for å få målt kolesterolet, hvor lang tid tror du personalet fikk til å veilede den enkelte?

   Og merk deg at dama som er intervjuet, og hadde 5,3 i totalkolesterol, ble ørlite bekymret. Hva tror du de som har f eks 6,3 blir? Jeg tror de blir veldig bekymret, mange av dem helt foruten grunn.

   Jeg synes dere tar på dere et stort ansvar med denne kampanjen. Men det er vi som får de bekymrede i fanget, ikke dere. Det kan glatt ta en time (ikke 15 minutt nei) å debriefe en som har blitt skikkelig oppskremt.

   Pernille Nylehn

  • Hei, nå fikk jeg endelig tid til å svare skikkelig.

   @Vegar Nordeng: 1 og 2. Kolesterol alene er ikke nok. Enig, og jeg mener da bestemt at både de brosjyrene vi deler ut på vegne av Nasjonalforeningen og den informasjonen vi benytter internt holder seg til Helsedirektoratets grenseverdier samt utdyper forskjellen mellom de ulike typer lipoproteiner og presiserer at den totale risikoen er et samspill mellom flere faktorer (kosthold, røyking, mosjon, arv).

   Ja, det står mer nyansert i folderne, men såpass tror jeg du vet om markedsføring at det er slagordet folk husker. Og det har dere hamra og hamra på i mange uker nå. Det går pinadø ikke an å lese børsnoteringene i DN uten å få «har du under 5?» i fleisen.
   Og som du ser av artikkelen på Nasjonalforeningens nettsider, var det nettopp tallet 5 vedkommende som ble intervjuet festet seg ved.

   (Jeg lurer forresten på hvor mye den kampanjen har kostet, det er ikke akkurat gratis med helsides annonser i store aviser. Det må være atskillige millioner.)

   @Vegar Nordeng: Vi ønsker ikke å skremme noen, men kommer til å anbefale de med målinger over 7,8 å kontakte legen sin.

   Og hva sier dere til dem som har mellom 5 og 7,8? Hva med dem som har 6,3? Sender med dem en boks med omega-3 og ber dem gå hjem og slappe av? Nå er jeg spydig, men jeg kan fortelle deg at mange kommer til å bli veldig veldig engstelige, og det skal mye pedagogikk til for å forklare dem at det ikke er noe de trenger å bekymre seg veldig for, når dere har pusha UNDER FEM i ukesvis. Jeg gjetter på at vi har dem på telefonen dagen etter. Så vi trenger virkelig ikke å være redd for å bli arbeidsløse.

   @Vegar Nordeng: 3. Folkeopplysning må nødvendigvis være enkelt. Dette skal nå alle; innvandrere med begrensede norskkunnskaper, de uten utdannelse ut over ungdomsskolen, småbarnsforeldre i tidsklemme.

   En aldri så liten selvmotsigelse der? Først sier du at budskapet dere formidler egentlig er nyansert. I neste åndedrag er det nødvendig at det er så enkelt at selv de som knapt kan norsk forstår det.

   @Vegar Nordeng: Jeg tør påstå at samtlige som måler sitt kolesterol hos oss kommer til å få informasjon som er faglig på høyde med det en almenlege klarer på sine tilmålte 15 minutter.

   For det første er det mange fastleger som bruker atskillig mer enn femten minutter på pasientene sine, spesielt hvis det handler om å formidle risiko for alvorlig sykdom.
   For det andre: Hvis situasjonen er slik artikkelen jeg viste til, hvor folk sto i kø, lurer jeg virkelig på hvor mye informasjon personalet rakk å formidle. Men du vet gjerne hvordan dette har fungert. Jeg hører gjerne mer!

   @Vegar Nordeng: Når det gjelder å formulere et komplisert medisinsk budskap forståelig, tror jeg faktisk vi er hakket vassere enn de fleste andre profesjoner.

   Det skorter i hvert fall ikke på selvtilliten, forstår jeg. Og jeg vil gjerne at du begrunner litt nærmere hvorfor du mener at dere er så ekstra flinke? Har dere noen form for spesielutdannelse i helsepedagogikk som f eks leger og sykepleiere ikke har? Tror du ikke vi også bruker mye tid på å formulere kompliserte budskap på en forståelig måte?

   @Vegar Nordeng: 4. Her mistenker jeg deg for å tale primært utfra hensynet til egen profesjon. Vi kan gjerne diskutere profesjon, men ikke bruk pasientene som fikenblad for å dekke over en annen agenda.

   Vet du, jeg synes du kan holde deg for god til spydigheter og mistenkeliggjøring. Jeg har nesten ikke lyst til å svare på denne insinuasjonen, men jeg kan si for min egen del at jeg ikke er redd for å miste kunder eller status, eller hva du nå mener, av at dere tar noen kolesterolprøver. Jeg – og mange med meg – reagerer fordi dette er meget dårlig folkehelsearbeid.

   @Vegar Nordeng: Helsedirektoratet definerer kolesterolmåling i apotek som en helsetjenste, utstyret vi bruker er validert og nøyaktig og apotek er der folk er.

   Morsomt at du sier det. Ikke bare definerer de det som en helsetjeneste, men de anbefaler at kolesterolmåling ikke skjer på apotek. Og apotekforeningen har vært med i komitéene som har ført den utredningen i pennen.
   Hvis dere er så opptatt av å samarbeide med legene om å gi god informasjon til kundene/pasientene, hvorfor setter dere i gang et prosjekt med en tjeneste som direktoratet fraråder?

   Jeg lurer forresten på om du har en kommentar til artikkelen i Journalisten om VGs ganske pinlige blemme? Og om at kommunikasjonsselskapet Apeland Informasjon ha bistått med å selge inn redaksjonelle saker i de forskjellige redaksjonene hvor kampanjen har stått?

   Min kommentar: Det er godt mulig VGs blemme var en ren tabbe. Men konsulentselskapet vet godt hva de gjør. Og dere visste også hva dere gjorde da dere leide dem inn. Var det de som fikk inn kampanjen på frokost-TV òg?

   Med hensyn til dine uskyldsblå uttalelser om at dere ikke kommer til å tjene stort på dette, og at målingene egentlig går med underskudd: Når så mange har valfartet til Bootsapotekene for å måle totalkolesterolet sitt kan det vel være dere har solgt et par håndkremer og paracetpakker ekstra?

   Pernille Nylehn

 4. Hei igjen.
  Her stiger temperaturen, ser jeg. Jeg tror det er på sin plass å påpeke at jeg kun er en enkel (sic) apoteker som jobber for en av flere aktører involvert i denne kampanjen. Jeg kan derfor ikke gi informerte svar på spørsmål om markedsføringsbudsjetter, køavvikling i Spikersuppa (ikke på et apotek, altså), valg av tallet 5 eller VG-deskens manglende kvalitetskontroll.

  Det jeg kan fortelle fra eget apotek er at pågangen har vært betydelig og større enn jeg hadde sett for meg. Kundene ser ut til å være svært fornøyde. Jeg kan ikke gjøre detaljert rede for informasjonen som er gitt i de enkelte tilfeller, men jeg har i forkant sørget for at personalet har gjennomgått nødvendig repetisjon og gitt instruks om at vi holder oss til budskapet i brosjyrene. Jeg har også bedt om å være tilbakeholden med konkrete produktanbefalinger. Dersom noen spør hva vi har som kan hjelpe, skal de naturligvis få svar på det. Omega-3 har en rekke dokumenterte helseeffekter og jeg har ikke dårlig samvittighet for å selge det til kundene mine. Hvor mye håndkrem og paracet vi har solgt som bieffekt av den økte tilstrømningen vet jeg ikke, men neppe nok til å forsvare at en medarbeider sitter hele dagen og bedriver ikke-inntektsgivende arbeid.

  Jeg ønsker å trekke tilbake kommentaren om faglig veiledning fullt på høyde med fastlegens. Den var lite overveid, og det er ikke min mening å gå inn i en konkurranse med deg og dine kolleger om hvem som er råest på informasjon knyttet til kolesterolverdier. Lege er lege og apotek er apotek. Med andre ord; jeg beklager den kommentaren. Når det gjelder min betraktning rundt apotekpersonells evne til å forenkle ser jeg at du ikke oppfattet det som et konstruktivt bidrag til diskusjonen. Det jeg hadde i tankene er at vi i vår hverdag bruker en del tid på å å «oversette» legers reseptspråk til folkelig norsk, for eksempel reit, perifert virkende analgetikum, seponere, vesp, hypertensjon, konjunktivitt, dyslipidemi, applisere, vedlikeholdsbehandling. Klinisk kommunikasjon med vekt på enkel formidling av kompliserte budskap var en del av undervisningen da jeg studerte farmasi ved Universitet i Tromsø.

  Måling av blodtrykk, blodsukker og kolesterol i apotek er nytt. Det er naturlig å være skeptisk overfor det som er nytt, og leger er nærmest programforpliktet til å være negativ til denne type initiativ. Det må likevel gå an å presentere sin sak uten å tillegge andre uhederlige motiver, og at responsen står noenlunde i forhold til hva saken dreier seg om. Basert på reaksjonene som har kommet, skulle en tro svartedauden har herjet kongeriket de siste ni dagene.

  Vennlig hilsen
  Vegar Andre Nordeng, apoteker

  • Kjapt innpå:

   @Vegar Nordeng: «Her stiger temperaturen, ser jeg. Jeg tror det er på sin plass å påpeke at jeg kun er en enkel (sic) apoteker som jobber for en av flere aktører involvert i denne kampanjen.»

   Det er jeg med på. Men nå var det du som kommenterte, og forsvarte kampanjen. Da er det rimelig å spørre deg om flere aspekter. At du ikke kan svare på alt er greit nok.

   @Vegar Nordeng: «Jeg ønsker å trekke tilbake kommentaren om faglig veiledning fullt på høyde med fastlegens. »

   Ok. 🙂

   @Vegar Nordeng: «Måling av blodtrykk, blodsukker og kolesterol i apotek er nytt. Det er naturlig å være skeptisk overfor det som er nytt, og leger er nærmest programforpliktet til å være negativ til denne type initiativ.»

   Som sagt: Spar oss for spydighetene.

   @Vegar Nordeng: «Det må likevel gå an å presentere sin sak uten å tillegge andre uhederlige motiver,»

   Nettopp. Du kunne f eks spart deg å insinuere at jeg «bruker pasientene som fikenblad for å dekke over en annen agenda». (Jeg har forresten ikke helt skjønt hva du mener den agendaen er, men det er ikke så farlig.)
   Du kunne også spart deg kommentaren ovenfor, om at leger er «programforpliktet til å være negative til denne type initiativ». Si meg – ønsker du dialog, eller ønsker du å forsvare deg ved å fremstille leger som forstokkede?

   @Vegar Nordeng: «Basert på reaksjonene som har kommet, skulle en tro svartedauden har herjet kongeriket de siste ni dagene.»

   Ikke svartedauen, men en kampanje som meget effektivt får friske folk til å føle seg syke …

   Ærlig talt, hva hadde dere egentlig ventet? En kampanje med overforenklede medisinske påstander klistres over helsider i ukesvis, snikes inn i redaksjonelt stoff (nei, jeg vet du ikke har noe med det å gjøre, men du er part i denne kampanjen, da må du tåle å høre det) og går imot råd fra Helsedirektoratet. Det ville vært meget overraskende om det ikke kom reaksjoner. Men i motsetning til kreftene bak kampanjen har de fleste kritikerne ikke et digert reklamebudsjett, og kan ikke kjøpe seg helsider i alle landets aviser for å banke inn budskapet sitt. Dette er David mot Goliat.

   Men jeg tror vi stopper der, vi kommer neppe lenger.

   Vennlig hilsen Pernille Nylehn

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: