Archive for juni, 2012

28/06/2012

Xocai – sjokoladesuppe med mye malurt

 Historien har forlengst eksplodert, både i blogger, sosiale medier, aviser og etermedier, men jeg nevner den, i tilfelle noen av mine lesere har vært på ferie eller på annen måte avkoblet fra verden. NB sterke scener følger!

Produsenten av Xocai, «helsesjokoladen», som selges via et pyramidelignende nettverk (MLM) for 7-10 ganger prisen av vanlig mørk sjokolade, har et noget betent forhold til kritikk. Da et par bloggere rettet kritiske søkelys mot både helsepåstandene og salgsmetodene deres, taklet de det ikke ved å imøtegå kritikken på en saklig måte. De gikk i stedet løs på de aktuelle bloggerne (jeg kan ikke kalle dem ved navn, for de ønsker ikke flere trusler, men la oss kalle dem NN og MM) ved å sende dem temmelig motbydelige emailer med trusler om søksmål i millionklassen («og da snakker vi ikke om kroner»), og henvisning til skumle jurister i sitt mektige amerikanske moderselskap, trusler om å gå til perssen for å avsløre MM og NNs skitne metoder. De sjenerte seg heller ikke for å bruke mafialignende trusler: «vi vet hvor du bor», «vi har mange sinte medlemmer, og kan ikke garantere for hva de kan finne på». I tilfelle disse sinte medlemmene skulle finne på å gjøre noe, la de like godt ut adresse og kjøreanvisninger til hjemmene deres, og stamtre, så eventuelle sinte medlemmer kunne se hvem bloggerne var i slekt med. 

read more »

23/06/2012

Medisinspalte om hud

Medisinspalta mi i Stavanger Aftenblads helgemagasin Pluss den 18. mai handlet om hud, ganske enkelt. Dette er en oppfølger til artikkelen tre uker før, som handlet om tvilsomme antikrynkekremer.

03/06/2012

Alternative leger dømt i Etisk råd

Rådet for legeetikk i Legeforeningen har fått klage på to norske leger som driver med ganske utstrakt alternativ praksis – homeopati, ortomolekylær medisin og EDTA-behandling, blant annet. Den ene av dem – Siri Abel – gir også ganske tvilsomme råd om kreft.

Etisk råd har vurdert klagene svært grundig, og innhentet uttalelser både fra NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) og Norsk forening for allmennmedisin. Rådets konklusjon er entydig: Disse legenes praksis er klart i strid med de etiske reglene mht forsvarlighet og god medisinsk praksis, og de får begge en reprimande fra Rådet.

Klagene, og brevene fra Etisk råd, ligger på lege Daniel Øyans blogg, og på Gunnar Tjomlids blogg. Les, og døm selv.

%d bloggere liker dette: