Archive for mars, 2013

16/03/2013

Du og jeg og vi to – eller MEandYou Foundation

MEandYouJeg tillater meg å reklamere for et godt initiativ: Lege og helseaktivist Maria Gjerpe, kvinnen bak bloggen Marias Metode, har arrangert crowdfunding (det vi før ville kalt innsamlingsaksjon eller kronerulling) for å skaffe penger til forskning på en mulig behandling for ME.

Det dreier seg om et forskningsprosjekt i regi av kreftspesialistene Olav Mella og Øystein Fluge ved Haukeland sykehus. Det skal være en randomisert dobbeltblindet studie med 140 pasienter, hvor halvparten skal få medikamentet Rituximab og halvparten uvirksom medisin (placebo).

Mer om de tekniske detaljene senere, men det er dannet en forening som heter MEandYou Foundation, som står for innsamling av penger til dette prosjektet. De har tatt mål av seg til å samle inn 7 millioner kroner på 90 dager. Sammen med de 4 millionene som er bevilget fra helsemyndighetene blir det nok til å dekke de ca. 11 millionene som trengs for å gjennomføre prosjektet. Får man inn mer, vil overskuddet gå til andre relaterte formål. Mer om foreningen og styret her.

Jeg oppfordrer alle som er interessert i god forskning, og som er opptatt av å at ME-pasienter skal få best mulig behandling, til å gi en skjerv. Man kan gi så mye eller lite man vil, alt teller. Forhåpentligvis er det ikke bare privatpersoner som vil gi, men også bedrifter og organisasjoner.

read more »

16/03/2013

Ta faget tilbake!

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening kommer ti leger med meget krass kritikk av dagens styring av helsetjenesten, og med meget tydelige og konkrete krav om endringer: Ut med New Public Management-ideologien, ut med helseforetakene, slank administrasjonen, gi oss faget tilbake, legg vekt på det som er hele poenget med helsevesenet: Helsearbeidernes møte med den syke pasient. En leder av R. Heggedal i samme tidsskrift formidler samme budskap.

Det er ikke annet å si enn: Ja og amen!

13/03/2013

Helsespalte på kvinnedagen

pernilleHelsespalta mi i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss 8. den mars handlet om kvinnehelse.

Fra ingressen: «Blir disse kvinnfolka aldri fornøyd?»

03/03/2013

Skolemedisin, alternativ medisin og religon

Fin kronikk på religioner.no av Espen Kolberg: Skolemedisin, alternativ medisin og religon. Et par sitater:

«Profittering på syke mennesker på leting etter håp er ­selvfølgelig helt uakseptabelt, men dette er også bare deler av bildet. Når en person oppsøker en healer, er det ikke også et uttrykk for et ønske om å finne noe mer enn bare lindring for sine lidelser? Ligger det ikke også i dette en lengsel etter å tre inn i en verden hvor det finnes mer enn materie og biologi?»

«Hovedpoenget må være at bruken av alternativ medisin kanskje ikke handler så mye om den spesifikke kliniske effekten brukerne oppnår, men mer det meningsbærende i å få omgi seg med mystikk i en gjennomsekularisert hverdag.»

Det er også en del interessante lenker udner artikkelen.

Jeg tillater meg å vise til min egen artikkel «Norges største trossamfunn» som sto i Utposten nr. 8 i 2007.

%d bloggere liker dette: