Innholdet i ASEA, en foreløpig rapport

Jeg har skrevet en del om ASEA, vannet som nærmest skal gjøre underverker.  Først en kort kritisk artikkel, så en advarsel, fordi ting kunne tyde på at det inneholder skadelige stoffer.

Mye av kritikken min handler om at verken produsenten eller selgerne vil oppgi hva det egentlig inneholder. Rettere sagt, de sier det inneholder saltvann, men at dette vannet er preparert på en helt spesiell måte, slik at det får helt spesielle egenskaper. Det er en ganske underlig påstand for den som kan litt kjemi. Saltvann er saltvann. ASEA sier vannet inneholder redoxsignalmolekyler, men vil ikke presisere hvilke. Noen meldinger kan tyde på at det inneholder bl.a. hypokloritt, som er samme stoff som brukes til å desinfisere drikkevann og bassengvann. Flere av de som har prøvd det forteller også at det smaker som bassengvann.

Hypokloritt er ikke farlig i de mengdene man bruker i drikkevann, men kan absolutt være skadelig i høyere konsentrasjoner. Når de som lager det altså nekter å oppgi konsentrasjonene av noe som helst, var det på plass med en advarsel.

Jeg har så prøvd å få det testet. Første utfordring var å få tak i det. Det går ikke an å kjøpe bare én flaske fra Asea, og jeg akter ikke å betale tusen kroner for å få fire flasker, når jeg bare trengte noen desiliter. Men til slutt var det en vennlig sjel som sendte meg en flaske. Hun hadde kjøpt stoffet fordi en behandler hun gikk til absolutt mente hun burde bruke det. Hun ble ikke det spøtt bedre, og ble nysgjerrig på hva det egentlig var.

Så fikk jeg sendt det til analyse ved Nedre Romerike vannverk. De kan ikke analysere for alt, men de har testet pH, og klorforbindelser. Her er resultatet:

pH 6,8
Fritt klor 10 mg pr liter
Total klor 12 mg pr liter

Analysene fritt klor og totalt klor på dette laboratoriet handler om hypokloritt, som ganske riktig er det som brukes i svømmebassenger, og gir den karakteristiske klorsmaken. Det brukes også i mindre mendger i drikkevann. Et annet bruksområde for hypokloritt er til bleking og rengjøring – Klorin inneholder f eks 5% hypokloritt.

Hva betyr så dette?
pH på 6,8 er nøytralt, og innenfor det vanlig drikkevann er. Ikke noe problem.
Fritt klor er den delen av hypokloritten som kan reagere med andre stoffer, og som er interessant i denne sammenhengen. Den har en desinfisere virkning på vannet, siden hypokloritt er giftig for bakterier og andre mikroorganismer.

Er 10 mg/liter mye eller lite? Vi kan sammenligne med det som er i drikkevann og bassengvann.

Fritt klor i drikkevann ligger på ca. 0,1 til 0,4 mg/liter (minimumsverdi, ifølge drikkevannsforskriften, er 0,05 mg/liter). Fritt klor i bassengvann skal ligge på 1-3 mg/liter. Med andre ord inneholder ASEA 20-100 ganger mer hypokloritt enn drikkevann, og 3-10 ganger høyere enn bassengvann.

Er dette skadelig? Som med alt annet kommer det an på dosen. På ASEAs nettsider (avsnittet «hvor mye ASEA bør jeg normalt ta?») står det følgende:

«Mange års erfaring har vist at det for normalt og sunt vedlikehold er tilstrekkelig å drikke 30 til 60 ml ASEA om dagen. Når kroppen er stresset eller utfordret, kan det imidlertid være fordelaktig å ta mer. Idrettsutøvere tar f.eks. vanligvis opp til 120 ml før intensiv trening eller konkurranser (…) Å drikke større mengder ASEA medfører normalt ingen risiko.»

Hvis man drikker 120 ml om dagen, tilsvarer det 1,2 mg hypokloritt. Det tilsvarer den mengden man får i seg hvis man drikker 6 liter vanlig vann med 0,2 mg/liter. Altså ikke spesielt alarmerende.

Neste spørsmål er: Er det sunt, og helsebringende, å drikke vann med ekstra mye hypokloritt i? Man kunne også spørre, er det lurt å svelge noen ekstra munnfuller når man er i svømmehallen?

Meg bekjent er det ingen kjente helseeffekter av hypokloritt. Når man bruker det i drikkevann og svømmebassenger er det ikke fordi det er sunt, men fordi det forhindrer at det blir for mye bakterier i vannet. Man regner det som et mindre onde å få i seg litt hypokloritt enn å få i seg mye tarmbakterier og få diaré. Men det er en grunn til at man har maksimumsverdier for hypokloritt både i drikkevann og bassenger. Hvis det virkelig var helsebringende og prestasjonsfremmende, kunne vi jo tilsatt litt ekstra, så hadde vi behandlet hele folket.

Jeg har tidligere lett grundig i vitenskapelige tidsskrifter etter studier som viser helseeffekter av hypokloritt, fordi det finnes andre «mirakelvann» som inneholder hypokloritt, og produsentene og selgerne fastholder at det er nettopp denne klorforbindelsen som gjør det sunt. Underlig nok finner jeg bare studier som ser på om det har negative effekter, altså for å finne ut hvor mye som kan være trygt å bruke i drikkevann og bassenger.

At det ikke finnes studier på sunnhetsgehalten kan jo skyldes at det medisinske etablissementet ikke har skjønt hvor fabelaktig dette stoffet er, og at legemiddelindustrien ikke gidder forske på det siden det er så billig å fremstille at det ikke ligger noen gevinst i det. Men når produsentene av mirakelvannene påstår at de har masse forskning som viser effekt, skulle man tro de forskerne hadde skrevet artikler og sendt til nettopp vitenskapelige tidsskrifter. Jeg har til gode å møte en forsker som ikke vil fortelle om gode forskningsresultater. Hvis ASEA virkelig er så banebrytende, skulle man tro forskerne ville gjøre alt de kunne for å spre det glade budskap. Men nei. Ikke et pip. Kun produsentenes egne påstander. Og vanligvis er vi litt skeptiske til det en produsent selv sier om produktet sitt, er vi ikke?

Oppsummert: Denne analysen viser at ASEA inneholder et kjent desinfiseringsmiddel. Konsentrasjonen er ikke så høy at det vil være direkte helseskadelig, så lenge man holder seg innenfor angitte doser. Men det er ingen forskning som tilsier at det er sunt eller helsebringende. ASEAspåstand om at det er helt trygt å bruke større doser er derimot ikke sann. Store mengder hypokloritt kan helt klart være skadelig.

Mitt råd om ASEA er følgende: Bruk pengene på noe annet.

18 Responses to “Innholdet i ASEA, en foreløpig rapport”

 1. hei,

  med fritt klor menes vel klor som anionet Cl-, Totalt klor vil vel være både anionet og andre klorforbindelser….Da vil man nødvendigvis omdanne alle klorforbindelser i løsningen til en klorforbindelse som lar seg måle og kvantifisere….

  • Nei, denne målingen er på hypokloritt. Hvis jeg hadde ment klorid, ville jeg sagt klorid. 😉

 2. tja….skal ikke være pirkete med dette Pernille…men er ikke enig med deg i det du sier:
  Du sier:
  sitat»pH 6,8
  Fritt klor 10 mg pr liter
  Total klor 12 mg pr liter
  sitat slutt.

  Fritt klor er IKKE hypokloritt….det er da Cl2, i sin kjemiske naturlige tilstand…dvs. klorgass. Det er meget reaktiv..Det vil si 2 kloratomer bundet tilvarende uten ladning……jeg vil da påstå at 2 mg er muligens da hypokloritt….

  Men ok, uansett kunne det være interessant å finne ut om ASEA fortsatt ikke er under «lupen» til noen myndigheter..i USA eller andre land…

  • Jeg er enig i at språkbruken ikke er helt korrekt, men det er slik jeg fikk det fra laboratoriet. Da jeg spurte om presisering, svarte de at de mente hypokloritt.

   Jeg vet ikke om det er under lupen. Det forutsetter ofte at de får konkrete klager eller bekymringsmeldinger fra privatpersoner eller helsepersonell. Norske myndigheter har fått bekymringsmeldinger, men har så langt valgt ikke å følge det opp.

 3. Fritt klor er nok ikke Cl2. I vann vil fritt klor foreligge som flere likevekter, som blant annet er avhengig av pH i vannet. Fritt klor er definert som summen av hypoklorsyre (HClO), løst klorgass (Cl2) og hypkloritt (ClO-), som alle er i en dynamisk, pH-avhengig likevekt i vann. Det er ingen stor forenkling når Pernille Nylehn omtaler alt dette som «hypokloritt»; det er faktisk ganske vanlig å kalle det dette, noe også laboratoriet har gjort. Eller klorin, om man kjøper det til rengjøring/desinfisering hjemme.

  Når det gjelder enheter: Pga at fritt klor og totalklor ikke er -en- forbindelse, men en sum av mange forskjellige forbindelser, er det vanlig å oppgi konsentrasjoner av fritt og totalklor omregnet til «kloratomer», f.eks. mg Cl per liter. Så vidt jeg kan se, så er det disse enhetene Nylehn oppgir i bloggen. Det er forståelig at «Cl» er utelatt i benevningen; jeg tror det ville vært mer forvirrende enn oppklarende for den jevne leser. Så lenge alle benevningene er de samme, er sammenligningene korrekte.

  Påstanden om at «jeg vil da påstå at 2 mg er muligens da hypokloritt….» blir noe snodig. Dersom 10 mg Cl/L fritt klor er -kun- hypokloritt, vil dette tilsvare ca. 15 mg/L ClO-, siden hypokloritt har et oksygenatom i tillegg. I tillegg vil fordelingen mellom de tre formene for fritt klor være pH-avhengig: Ved lav pH (syre) vil noe hypokloritt gå over til klorgass; ved høy pH (base) vil noe av hypokloritten omdannes til hypoklorsyre.

  Merk forøvrig også at salt (NaCl) ikke er en del av total eller fritt klor. Altså er ikke klorid-ionet, Cl-, en del av verken total eller fritt klor. Saltinnhold er noe helt annet.

  Alt i alt synes jeg personlig at Nylehn har lagt seg på et greit presisjonsnivå i bloggposten.

 4. Her bommer du totalt….gjør det enkelt og ikke kommer med en vitenskaplig avhandling.
  Fritt klor er klor som ikke er bundet til noen andre elementer…altså klorgass eller klor ioner….
  Hun burde kontakte laboratoriet og få en utalelse om hva de mener…Hvis de hele tatt vet selv
  hva de måler…..
  Men dette er ikke tema her inne i det hele tatt…
  Hva er Asea..og har det noe for seg…..: Det er tema.

  • Eirik,

   jeg er usikker på hvor du får informasjonen din. Dette er vanlig vannkjemi og for uerfarne folk kan terminologien virke forvirrende. Jeg prøvde å forklare i hvordan ting blir oppgitt, og hva fritt og total-klor er. Det du kaller klor-ioner er en annen analyse, nemlig klorid-innhold (eller saltinnhold).

   Her kan du selv se hva produsenten av et av de vanligste instrumentene som brukes til analysen skriver:

   «Free vs. Total Chlorine
   Free chlorine refers to both hypochlorous acid (HOCl) and the hypochlorite (OCl–) ion or bleach, and is commonly added to water systems for disinfection. When ammonia or organic nitrogen is also present, chloramines known as monochloramine, dichloramine, and trichloramine will quickly form. Chloramines are also known as combined chlorine.

   Total chlorine is the sum of free chlorine and combined chlorine. The level of total chlorine will always be higher than or equal to the level of free chlorine.»
   http://www.hach.com/DisinfectionSeries03

   CDC (Centers for Disease Control and Prevention) har en veldig god figur på side 2 som forklarer dette:

   Klikk for å få tilgang til chlorineresidual.pdf

   Om du leser over, så sier Nylehn at hun har kontaktet laboratoriet, og de har bekreftet at det er snakk om hypokloritt. CDC og produsenten av analyseinstrumentene sier også at det er snakk om «hypokloritt». Jeg vet egentlig ikke hva mer du trenger mer av informasjon for å bli overbevist om at Nylehns tolkning av analyseresultatene er korrekt?

 5. Kjære Pernille Nylehn,
  Jeg er Gary Samuelson, Ph.D., atomfysiker og uavhengig vitenskapelig konsulent for ASEA, LLC. Jeg har forsket på ASEA-produktet i mer enn fem år nå. Hovedfokuset mitt har lagt på produktets sikkerhet og effektivitet. I det siste har jeg fått tilsendt oversettelser av noen innlegg fra din blogg, og blitt bedt om å svare på dem. Jeg føler det er best å skrive direkte til deg. Det ser ut til at du har lagt inn mye tid og innsats for å undersøke hva ASEA er og prøve å forstå det. Jeg respekterer ønsket ditt, og vil gjerne prøve å informere deg etter beste evne, om dette produktets natur og vitenskapen det er basert på.
  Sammensetningen av dette produktet er ganske kompleks. ASEA er ikke en blanding av komponenter. ASEA produseres ved hjelp av en elektrokatalytisk prosess, hvor utgangspunktet er rent vann (H2O) og salt (NaCl). Ingenting annet tilsettes. I løpet av en prosess som ligner på prosessen som finner sted mellom de mitokondriske membranene i levende celler (levende celler har også elektrokatalytiske prosesser som reduserer og oksiderer salt), går saltet gjennom en katalytisk redoksreaksjon (reduksjonsoksidering), som resulterer i over 15 forskjellige molekyler, som alle produseres i levende celler. Enkelte av disse finnes naturlig eller er tilstede i veldig små mengder.
  De mest aktive identifiserbare komponentene i ASEA er superoksider, hypoklorider og hydrogenperoksid, inkludert forskjellige undervarianter (O2*-, HO2*, OCl-, HOCl, H2O2). I vitenskapelig litteratur er disse molekylene kjent som reaktive oksygenforbindelser og er involvert i mange forskjellige celleprosesser, inkludert stoffskifteregulering og oksidative utbrudd i immuncellene. Det er forbausende at stabile superoksider finnes i ASEA. I kroppen har vi enzymer som bryter ASEA ned til salt og vann igjen, det vil si at den kjemiske reaksjonen som ble brukt i tilvirkningen blir reversert. Vitamin C, for eksempel, bryter ned ASEA.
  Når vi tar egenskapene til de reaktive komponentene i betraktning, ville de to viktigste spørsmålene for meg vært (1) Er ASEA trygt for mennesker? og (2) Hva gjør ASEA i kroppen? Det første spørsmålet (1) tok 17 år og flere millioner dollar å svare på. Forskningen ble utført av pålitelige 3.-parts institusjoner (som påkrevd av FDA). Selskapet som bestilte forskningen på produktets trygghet var et bioteknologifirma kalt MDI, som eide teknologien som ble brukt til å produsere komponentet før teknologien ble kjøpt opp av ASEA i 2007.
  Forskningen på komponentets trygghet, hundrevis av sider, kan du finne på http://www.asea.net/en-us/science/aseascience.aspx. Det ble vitenskapelig bevist at det ikke gjør noen skade på levende organismer. Vi kan også vise til at dyreforsøk som viser at blodkonsentrasjon tilsvarende at 20% av blodets plasma ble erstattet av dette komponentet over en periode på seks måneder – ikke viste toksiske reaksjoner i noe vev, organ eller system, ingen endotoksisitet, genotoksisitet, kromosommutasjoner eller noen typer toksisitet i blod eller urin.
  Flere pålitelige forskningsundersøkelser har blitt utført for å vise at ASEA er trygt å bruke, og at det er tryggere enn de fleste andre kosttilskudd og mattyper på markedet. Selv vann med tilsatt klor ville ikke ha bestått disse strenge testene. Om det er en ting vi har påvist, så er det at ASEA er trygt. Tryggheten har blitt tilfredsstillende etablert over flere års testing og bruk. Forekomst av mindre alvorlige symptomer som mageirritasjon m.m. er ikke vanlig, men er nesten utelukkende midlertidig og minsker med økt vanninntak. Dette er ikke bekymringsverdig. Selv matvareprodukter som appelsinjuice har lignende forekomster hos et par personer. ASEA tolereres godt av nesten alle mennesker.
  Så lenge jeg har samarbeidet med ASEAs styre, har jeg opplevd at de er ansvarlige og opptatt av menneskers ve og vel. Produksjonslokaler og testlaboratorier er utmerkede og innfrir GMPs standardkrav. De legger stor vekt på forskning, og over en periode på 4 år har de brukt flere millioner dollar på god, uavhengig 3.-parts forskning
  Det gjenværende spørsmålet (2) er hva ASEA gjør i kroppen. Dette er et emne som fremdels forskes på. Uavhengige kliniske forsøk på mennesker, basert på antakelser som kan gjelde et tilskudd, har vist at mer enn 60 av 230 metabolitter som har blitt testet (metabolismens fingeravtrykk) heller mot å bli mer energieffektive. Nylige dyreforsøk viser at mus kan løpe 29% raskere på ASEA enn på et placebo. I dette henseende finner vi reelle fysiologiske effekter. Forskningen er ikke avsluttet, og jeg kan ikke offentliggjøre resultater før de er publisert av uavhengige forskere. Forsøk på mennekser tar ofte flere år å gjennomføre, og er dyre. ASEA er et relativt ungt selskap, og vitenskapelige publikasjoner tar tid. Ettersom forskningsbudsjettet vokser, planlegges flere studier. Så langt har ingen alvorlige virkninger blitt observert i 160 mennesker som har deltatt i undersøkelsene. Jeg kan ikke kommentere andre resultater uten å bryte loven, før de er publisert.
  Det finnes mange andre aspekter ved denne teknologien, i tillegg til uavhengige kliniske studier, som interesserer meg personlig. Det er veldig lovende. Komponentene i dette produktet er de samme som i redoks-signaliserende nettverk i kroppen vår som regulerer helbredelse. Jeg kan sitere hundrevis av forskningsrapporter som støtter dette. Jeg synes det er interessant at immunsystemet bruker nøyaktig denne kombinasjonen av komponenter som sitt primære våpen mot mikrober. Dette komponentet er og må være effektivt, ellers ville ikkeimmunsystemet vårt vært effektivt. Komponentet er også harmløst for normale menneskelige celler. Det angriper kun skadde og dysfunksjonelle celler og skadelige mikrober. Se gjerne rapporten min, som ligger på ASEA.NET under fanen «Forskning», fra forskning som er utført ved PNNL (et stort nasjonalt laboratorie) av en seniorforsker som validerer disse utsagnene.
  Vær vennlig å moderere kommentarene på bloggen din. Noen av dem har vært unøyaktige eller villedende. Jeg forstår likevel bekymringene og motivasjonen din (tror jeg). ASEA er vanskelig å analysere. Det er ikke klorholdig vann.
  Med vennlig hilsen,
  Gary L. Samuelson, Ph.D. (uavhengig vitenskapelig konsulent for ASEA, LLC.)

  • Gary Samuelson,

   Takk for melding og grundig redegjørelse. Jeg har ikke tid til å svare så mye akkurat nå, men min umiddelbare reaksjon er dette: Hvis Asea inenholder bl.a. H2O2 og hypoklorittforbindelser, er jeg redd dere bryter loven. For det første er dere forpliktet til å oppgi hva vannet innehodler. På flaskene står det bare NaCl, og det stemmer overhodet med det du sier. For det andre er ikke de stoffene du nevner tillatt å tilsette i matvarer eller drikke, så det ville vært ulovlig selv om dere oppga det.

   Når det gjelder forskning: Hvis det finnes skikkelig forskning som viser effekt av Asea, hvorfor finner jeg den ikke i medisinske tidsskrifter med peer-review? Den eneste forskningen jeg finner om Asea er står på nettsidene deres, og er åpenbart bestilt og finansiert av firmaet selv. Den er altså langt fra uavhengig.
   At dere først etter 17 år har begynt å teste på mennesker er også temmelig underlig …

   Pernille Nylehn

 6. Gary L. Samuelson has not been an active scientist for many years and in Scopus, his h-index after 1996 is 1: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7006085215, meaning that he has not been cited by his peers frequently after 1996 (although Scopus may be a bit restrictive). He is not a clinical medical researcher and he has not done peer-review research on «ASEA» that I have been able to identify and thus his claims should be viewed with considerable skepticism.

 7. Ikke vet jeg den kjemiske sammensetningen, men har brukt det på dyr som ikke skolemedisin har kunnet hjelpe. To av de ville dødd i løpet av kort tid, mens det tredje er jeg litt usikker på. Velger å stole på det jeg selv erfarer funker.

  • Har du lest artikkelen du kommenterer? ASEA inneholder klorvann, oppimot 10 ganger sterkere enn bassengvann og opptil 100 ganger sterkere enn drikkevann. Det er ganske enkelt giftig.

   • ASEA er ikke giftig. Jeg kjenner en som drakk 1 flaske hver dag. og mere noen ganger når han trengte det. Nå drikker han igjennomsnitt 1/2 flaske om dagen. Slik har han holt på i i snart 2 1/2 år og ikke blitt dårlig og fått noe skader. Han har heller mye bedre og fått en helt annet helse en før. Det har jeg å. Hva sier du til dette?

    • Hadde det vært klor og giftig hadde han vært innlagt på sykehuset for lenge siden. Dine påstander holder IKKE mål. Jeg drikker også og merker at det hjelper veldig. Det hjelper også vendig og ta mere når jeg føler ar jeg ikke er i form. Får mye mere energi og sover bedre. Jeg og han jeg forteller om er avhengig av ASEA å kommer aldri til å slutte med det

     • Det er uten tvil klorvann, flere uavhengige laboratorier har påvist at det inneholder natriumkloritt. Det er et giftig stoff, men alt er et spørsmål om dose. Man kan nok drikke en del uten å bli direkte syk. Men det gjør det ikke mindre giftig. Og at det er helsebringende er så langt ikke bevist. At enkeltpersoner føler seg bedre beviser ikek neo som helst. Og jeg kan godt parere med historier om folk som har blitt dårlige av å drikke ASEA. Det eneste som kan bevise noe er ordentlige studier, og det har ikke ASEA klart å hoste opp, selv med sine påståtte flere tiår med forskning.

      Jeg står ved påstandene mine, og hvis du vil tilbakevise dem må du bringe til torgs mer enn historier fra enkeltpersoner.

    • Jeg sier til dette at noen sikkert tåler å drikke en viss mengde klorvann. Og at noen tydeligvis har ganske god råd som kan bruke 2-300 kroner dagen på klorvann.

     Men at en person drikker 1/2-1 liter klorvann om dagen beviser ingenting. natriumkloritt er et giftig stoff, og ikke tillatt å tilsette i mat, drikke eller kosttilskudd. Det er det ikke jeg som har funet på, det er helsemyndighetenes vurdering.

Trackbacks

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: