Archive for november, 2014

26/11/2014

Rapport fra Civita om alternativ behandling

Tenketanken Civita har utgitt en rapport om alternativ behandling, ført i pennen av Paul Joakim Sandøy. Den er på 74 sider, men den som vil ha kortversjonen, kan lese anbefalingene på de første to sidene. God lesning!

Rapporten kan lastes ned direkte her.

NRK har skrevet om rapporten her. Og Sandøy har skrevet denne kronikken.

10/11/2014

Den døve, den blinde og den stumme.

tre aperJeg har skrevet en kronikk om myndighetenes totale unnfallenhet når det gjelder lovbrudd i helsekostbransjen og blant alternativbehandlere. Den ble først publisert på Fritanke.no, men er også publisert på Aftenpostens nettsider.

03/11/2014

Fortsatt null kontroll med alternativ behandling

Fritanke.no tok i vår kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og spurte om de ville stramme inn tilsynet med alternative behandlere. Nå har de fått svar. Regjeringen vil ikke gjøre noe som helst, og mener regelverket er «godt nok».

Dette er meget skuffende, men dessverre ikke overraskende. Norske myndigheter har lenge vist en uttalt berøringsangst for alt som har med alternativ medisin å gjøre. De vet utmerket godt at dette i praksis er en lovløs bransje, men kniper igjen øyne og ører så godt de bare kan. Begrunnelsen fra statssekretæren er meget tynn. Det HEF spurte om var ikke om det skulle opprettes et alternativt helsetilsyn, men om Forbrukerombudet kan utvide tilsynet fra bare å gjelde markedsføring til hva som skjer i praksis. Det ville ikke ligge noen anerkjennelse i det. Mener hun det ligger en indirekte anerkjennelse at man etterser markedsføringen? Neppe. Hvorfor mener hun et nærmere tilsyn ville kunne oppfattes som anerkjennelse?

Og hvis hun mener det er så udokumentert og i verste fall farlig, hvorfor vil hun ikke virkelig stramme det inn, ved f eks å forlange at alle skal registrere seg, slik at man i det minste hvem som driver med hva? Hvor mye verdt er en frivillig registerordning, bortsett fra at den fører til momsfritak for utøverne?

Dette skjer under en helseminister som er svært opptatt av pasientrettigheter og pasientsikkerhet. Nei forresten, han er ikke det. Ikke når han vet at titusenvis av mennesker utsettes for et gigantisk ukontrollert forsøk i form av udokumentert eller halvdokumentert behandling uten noen form for kontroll. Han ville aldri tillatt noe lignende i helsevesenet. Hvorfor synes han det er greit at det skjer alle andre steder?

Stikkord:
%d bloggere liker dette: