Fortsatt null kontroll med alternativ behandling

Fritanke.no tok i vår kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og spurte om de ville stramme inn tilsynet med alternative behandlere. Nå har de fått svar. Regjeringen vil ikke gjøre noe som helst, og mener regelverket er «godt nok».

Dette er meget skuffende, men dessverre ikke overraskende. Norske myndigheter har lenge vist en uttalt berøringsangst for alt som har med alternativ medisin å gjøre. De vet utmerket godt at dette i praksis er en lovløs bransje, men kniper igjen øyne og ører så godt de bare kan. Begrunnelsen fra statssekretæren er meget tynn. Det HEF spurte om var ikke om det skulle opprettes et alternativt helsetilsyn, men om Forbrukerombudet kan utvide tilsynet fra bare å gjelde markedsføring til hva som skjer i praksis. Det ville ikke ligge noen anerkjennelse i det. Mener hun det ligger en indirekte anerkjennelse at man etterser markedsføringen? Neppe. Hvorfor mener hun et nærmere tilsyn ville kunne oppfattes som anerkjennelse?

Og hvis hun mener det er så udokumentert og i verste fall farlig, hvorfor vil hun ikke virkelig stramme det inn, ved f eks å forlange at alle skal registrere seg, slik at man i det minste hvem som driver med hva? Hvor mye verdt er en frivillig registerordning, bortsett fra at den fører til momsfritak for utøverne?

Dette skjer under en helseminister som er svært opptatt av pasientrettigheter og pasientsikkerhet. Nei forresten, han er ikke det. Ikke når han vet at titusenvis av mennesker utsettes for et gigantisk ukontrollert forsøk i form av udokumentert eller halvdokumentert behandling uten noen form for kontroll. Han ville aldri tillatt noe lignende i helsevesenet. Hvorfor synes han det er greit at det skjer alle andre steder?

Stikkord:

47 kommentarer to “Fortsatt null kontroll med alternativ behandling”

 1. Så Pernille Nylehn – som lagt inn på artikkelen hos HEF i går:Hva om man nedsatte en kunnskapskomité (bredt sammensatt, måvite..dvs; ikke bare bestående av ´offentlig godkjente akademikere´….) – for å undersøke/diskutere sykdom som fenomen – og feks. med spesielt fokus på mantra´et ´dokumentert virkning´ som forutsetning for terapeutisk effekt – og med vilke konsekvenser?

  Forøvrig; alternative behandlere kan i praxis ikke gjøre ´alvorlige tabber´/feilbehandle uten at det som oftest får fatale konsekvenser for angjeldende terapeut (kontrollorganer og rykte).

  Skolemedisinere feilbehandler som en regel – har altid drevet med feilbehandling (når det gjelder s y k d o m), tabber grovt – ofte med døden til følge – og hvor det bare svært sjelden får noensomhelst konsekvenser.
  • Rediger• Svar•Del ›

  hilsen homøopat Øystein Risø Nilsen.

  • 1. Du må gjerne foreslå en slik komité. Homeopatforeningen og de andre foreningene sier jo at de ønsker forskning og dokumentasjon på sine premisser, men jeg har aldri helt skjønt hva de premissene er. Jeg vil gjerne opplyses.

   2. Jeg lurer veldig på hva som er galt med begrepet «dokumentert virkning». Det burde være i alles interesse å vite om en behandling virker eller ikke?

   3. Kan du gi meg eksempler på at det har ført til «fatale konsekvenser» for alternativbehandlere som har gjort feil? Og hvilket kontrollorgan snakker du om?

   4. At skolemedisinen feilbehandler som en regel, og ofte gjør tabber med døden som følge, er en så grov påstand at den ikke er verdt en kommentar. Like tullete er det å påstå at det ikke får konsekvenser.

   • 1. Du har sikkert forstått såpass omkring homøopati som metode at kravet til såkalt ´objektiv verifisering´omkring effekten av behandling er umulig, siden vi behandler på pasientens ´premisser´ -individuelt, ikke utifra objektive kriterier (diagnosen).
    DVS; en gruppe pasienter med samme lidelse har selvsagt individuelle variasjoner i sine symptomer og som da må møtes individuelt…og… dette er da selvsagt?
    Det ligger i selve filosofien omkring hva sykdom er:
    Sykdom som fenomen er da ingen ´diagnose´ som man er blitt ´rammet´av og som man prøver å lindre eller fjerne (sykdom som noe som angriper kroppen) – vilket er et svart uheldig utgangspunkt – kontra det å lese sykdom (ett sett symptomer) som organismens/pasientens (pluss mentale, følelsesmessige sympt) forsøk på å kommunisere konflikten som har oppstått.
    Symptomer som signal om hva organismen trenger for å kunne gjenopprette en tilstand av likevekt (frisk), og hvor en ser det homøopatiske hoved-prinsipp demonstrert – Likt helbreder likt.
    Totaliteten av pasientens symptomer viser vilket homøopatisk middel som er det beste. At man videre ikke makter å gripe potenseringsprinsippet via naturvitenskapelige redskaper lar vi ligge – Er det potenseringa eller er det redskapene til å forstå som er mangelfulle (?)

    2. Dokumentert virkning betyr et legemiddels evne til å lindre eller fjerne et eller flere symptomer(sykdom) – vilket for en homøopat er..ehhh…meningsløst (::)..se over.
    Å ´fjerne´ kroppens signaler (sykdom) ved hjelp av kjemisksyntetisk medisin som i tillegg – som regel – både gir spontane som alvorlige langtidsbivirkninger er å ligne med å be et barn som skriker ´om å holde kjeft´….bare hakket værre for de fleste pasienter.
    (Som bilde:Filosofer gjerne over langtidsbivirkner for et barn når det blir bedt om å holde kjeft hver gang det skriker??)

    3. Den gamle kvakksalverloven ble lagt bort for ca. 10 år siden – det betyr ikke at det er fritt fram.
    Den nye lov om alternativ behandling er faktisk hakket værre fordi den er mer diffus omkring vilke tilstander ikkeoffentligegodkjentehelsearbeidere kan tillate seg å behandle.
    Fremdeles er det slik at helsetilsynet kan anmelde terapeuter som enten driver å behandler presumptivt fatale ´diagnoser´ eller farsotter (usikker her…forresten). (Å ellers anmelde alternativterapeutiske tabber er selvsagt bra!).
    Mitt poeng er at skolemedisinere (det begås daglig grove ´terapeutiske overgrep´) bare unntaksvis (!) må svare for behandlinger som direkte eller indirekte skader eller tar livet av pasienten.

    4. Min erfaring og motivasjon for å bli homøopat ligger i det jeg opplevde da jeg arbeidet innen psykiatrien og somatikken på 70-tallet…samt selvsagt erfaringer og utviklingen man har sett siden dengang.
    Den skolemedisinske suksess kan man stort sett begrense til akutt- og skademedisinen…store framskritt til beste for oss alle!
    At skolemedisinen ved sykdom – som en regel – feilbehandler, ligger i det jeg har beskrevet ovenfor: det meningsløse i det å behandle ved å fjerne/drepe symptomer (fra anti- biotika til celle-gift).
    Når man presser på hevder skolemedisinere; at takket være dens utvikling så lever mennesket mye lenger enn for 3-4 generasjoner siden…for et ran!
    Hovedårsaken til økt levealder er selvsagt den generelle velstandsutviklingen (!)…arbeidsmessig, hygiene, ernæring, sosialt. (Hvor er den berømte kontrollen med variablene?).
    Poenget er at vi ikke lever like G o d t som lenge, grunnet avhengigheten og sen-effekten av moderne medisiner (kun ansvarlig brukt akutt – altså).
    Behandlingsmessige tabber med døden til følge?
    Hele tiden innen psykiatrien….sjølmordsraten fra1978-2008 har blitt 3doblet for menn og fordoblet blant kvinner. Hvem er ansvarlig for denne utviklingen?
    Hvor mange med kreft-diagnose gjennom de siste 50 år har fått sine liv brutalt forkortet og korrumpert som en følge av det ´krigføringsbehandlingsregime´man har og bedriver innen våre sykehus?
    Pluss alle udokumenterte tilfeller av tilfeldig og slepphendt medisinering fra primærlege….med fatale konsekvenser… osvosv.
    Tilslutt er status norsk helse presens at vi forventer/er inne i en kraftig økning av kreft og spesielt autoimmune nevrologiske lidelser…en skalndale og en fallitt for det gjeldende enevelde (skolemedisinen).

    Litteratur? Feks:

    http://www.amazon.com/A-New-Model-Health-Disease/dp/1556430876

    • Man kan utmerket godt dokumentere effekten av å gå til homeopat. Det er ingen som krever at alle pasientene skal få samme medisin. Du kan ta 100 personer som har en gitt plage. 50 av dem får behandling hos homeopat, det står homeopaten fritt hvilket preparat han vil bruke. De andre 50 kan få enten placebo eller annen behandling. Så kan man se om pasientene blir bedre av det som plager dem, eller andre forhåndsdefinerte kriterier.
     Man trenger ikke – slik mange synes å tro – å vise eller bevise hvordan det virker. Det er hyggelig hvis man kan det, men det er tilstrekkelig å vise at behandlingen har effekt.

     Dokumentert virkning er at en behandling virker, enten det er massasje, medikamenter, samtale eller varme hender. Det er ganske underlig at du definerer dokumentasjon så snevert. Du burde vite at også «skolemedisinen» bruker andre metoder enn medikamenter.
     Pasienter er som oftest ikke veldig opptatt av de filosofiske sidene av saken, de er interessert i at noen kan hjelpe dem å få det bedre helst også på lang sikt. Hvis du/dere ikke er interessert i å vise at behandlingen dere gir faktisk hjelper dem med det, viser det en underlig holdning til egne pasienter.

     Kvakksalverloven er opphevet. Alternativloven er grei nok, men den håndheves ikke, det vet du like godt som jeg. I praksis er det fritt fram.
     Jeg gjentar spørsmålet: Kan du gi meg ett eksempel på at det har ført til “fatale konsekvenser” for alternativbehandlere som har gjort feil? Og hvilket kontrollorgan snakker du om? Fylkeslegen har i utgangspunktet ingen fullmakt eller plikt til å ha tilsyn med alternativbehandlere. De kommer kun inn i bildet ved alvorlige saker … forutsatt at de får vite om dem. Siden det ikke finnes noe rapporterings- eller konktrollsystem, får de sjelden vite om noe som helst. Det er skandaløst at tusenvis av behandlere kan gjøre hva de vil og aldri må stå til rette for det når de gjør feil. Og det gjør de. De er ikke en annen slags og bedre mennesker enn leger og annet helsepersonell.

    • Jeg registrerer for øvrig at du – i likhet med 99% av de alternativbehandlerne jeg har snakket med – er ute av stand til å diskutere faget deres per se, men programmessig gyver løs på skolemedisinen. Forskjellen er at du er uvanlig aggressiv og nedlatende. Med den tonen du legger an frister det lite å diskutere videre. Hva med litt alminnelig høflighet og anstendighet?

     Nå kan det jo være du ikke er interessert i en konstruktiv diskusjon, hva vet jeg. Kanskje du bare liker å spytte på folk.

  • Hei Øystein,

   Jeg fant websiden din – Sama homeopati.

   Her hevder du at skolemedisinen ikke vet noen årsaker til sykdom bl.a. Det er klart at NOEN ganger gjør man ikke det, men du nevner i det minste én hvor man ikke har en omfattende forklaring for alle tilfeller enda: Alzheimers.

   Kan du forklare meg, detaljert mekanisk, hva årsaken til alzheimers er? «Kjemikalier» og «immunforsvar» er liksom ikke særlig spesifikt.

   • Spesielt siden Alzheimer også finnes i områder hvor de har én lege pr 40,000 innbyggere, og dermed neppe utsettes for skolemedisinsk behandling noen gang.

   • ´Detaljert mekanisk´….vel.. hva betyr nå det.. og er årsaken til noen sykdom rent mekanisk eller kjemisk?
    Da snakker man kanskj om rene forgiftninger… feks.

    Sykdom som fenomen referert gjennom en diagnose (noe som altså er uheldig måte å forholde seg til fenomenet på) er et uttrykk for den individuelle svakhet som alle mennesker har som medfødt..dvs; når man over tid er blitt utsatt for påkjenninger (yttre…dårlig kosthold, kjemisksyntetiske midler, forurensing ol)..eller indre (stress, hanglende eller mangler i immunforsvaret) provoseres symptomer til å manifestere seg (kroppens signale om at noe er galt med evnen og muligheten for eget vedlikehold). Det er altid tidlige symptomer på de forskjellige typer degenereringstilstander – noe man ofte ikke tar på alvor, men ofte bortmedisisnerer/maskerer inntil tilstanden blir markant og diagnostisert.

    Det som er overtydlig i vesten ft. er den dramatiske økning vi ser i utikling av nevrologiske sykdommer.
    Det er ikke slik at det plutselig har oppstått ´nye´ sykdommer som sådan…men at konsekvensen av manglende vedlikehold, respekt og ansvar for egen organisme – gjennom førstogfremt konsekvent å vaksinere som profylakse -samt medisinere hvert genererende symptom (barne – ,febersykdommer, allergier ol) gjennom bruk av feber- og smertestillende, anti-biotika og kortison; så vil organismen uvergelig, over tid, og stadig tidligere i livet manifestere degenereringstilstander (ékte´sykdommer) som freks Alsheimers, Parkinsons, ME; MS, GuiBarrSyn, mentale nevrologiske tilstander og kreft.
    Tilstander som í gamle dager´ først manifesterte seg når man hadde ´slitt seg ut´i den daglige dont…Alheimers for en generasjon siden var ikke vanlig før man var kommet over i pensjonistalderen: Ft: diagnostiseres det allerede før man er 50 (!)
    Ved Bournemouth uni. har man gjort en studie som viser en alarmerende økning av A. hos stadig yngre spes i UK og US (de lengst overmedisinerte samfunna).
    Merkverdig nok så prøver man å forklare denne økning som resultat av ´generell forurensing(::) og evt det å være utsatt for elektroisk apparatur. Spekulativt og merkelig… (hvor er forsøk på kontroll med variablene…i spekulasjonene?).
    Dette ligner forøvrig på uttalelsen en barelege ga til nrk dagsnytt som forklaring på hvorfor økningen i spe-barn-astma har økt fra 0,8 til 26% på 30 år……og hvor legen spekulerende uttaler at det kanskje skydes økning i luftforurensing (spe-barn i norge systematisk utsatt for luftforurensing?)
    En annen forklaring er feks. det faktum at vi er inne i 3.dje generasjon fullvaksinering her i landet.

    Forøvrig til vaksinasjoner; som adjuvans har man enten brukt kvikksølv eller aluminium.
    Om man sjekker homøopatisk materia medica omkring symptomer i proving av Mercur sol og Alumina, så ser man det utpregede bilde ved begge midler at de viser sterke nevrologiske symptomer (!)..Sjekk ut..det ligger åpent MM på nettet.

    • 95% av Alzheimertilfellene oppstår etter fylte 65 år. Den tidlige formen har alltid eksistert, da er det så å si alltid arvelig, og genene er kartlagt.
     Det er nytt for meg at det er en dramatisk økning av Alzheimers sykdom hos yngre mennesker, og Uptodate, en av de mest solide medisinske databasene jeg kjenner til, nevner det ikke. Har du kanskje en referanse til den studien du nevner? Det er også nyttt for meg at man forklarer sykdommen med å være eksponert for elektrisk apparatur, men forurensning er en mulig medvirkende faktor. Hva er så rart med det?

     Merker meg ellers at du igjen opererer med diagnoser, selv om du selv sier at dette er «en uheldig måte å forholde seg til fenomenet sykdom på». Du er visst ikke helt enig med deg selv?

     • Operer med diagnoser..og ikke enig med meg selv?
      Nylehn dette var en forespørsel konkret fra ´B´ om Alzheimers…se over…

      Disposijon, kartlagt gen er underordnet – vi har alle forskjellige disponerte svakheter som vil slå ut om vi ikke røkter vår organisme på en god måte..(hindrer generering og regenerering av kroppen vår).
      Vi er ikke (!) våre geners gissel..som desverrre vulgærkonsekvensen av skolemedisinsk tenkning og fokus skremmer folk med…..til feks å begå proflylaktisk mastektomi…altså frivillig ´kastrasjon´pga redsel for evt. å utvikle brystkreft en gang i framtiden….en disposisjon som ellers godt kan forebygges positivt!

      Til Alzheimersen: søk på Bournemouth univ. dementiaforskning…fant ikke i farten sia, men har tidligere klipt et lite utdrag (datert fra juni i år):
      A Bournemouth University study published in Public Health Journal this week reports a drastic increase in the rate of dementia in under 74’s between 1979 and 2010. The increase was greatest in western nations such as the US and the UK. Increasing numbers of “young” people are dying of dementia and Professor Colin Pritchard from Bournemouth University blamed modern lifestyles in an interview with the Telegraph, saying that the increase in dementia cases was due to environmental changes and the rise in electronic devices and air-pollution.

    • Tror ikke du forsto spørsmålet.

     Du kommer med mange påstander om sammenhenger og ting som stress, men kan ikke forklare hva som skjer.

     Et eksempel på en mekanistisk forklaring: Adrenoleukodystrofi er en peroksisomal sykdom, og er et resultat av en mutasjon i gener som koder for transportproteiner for VLCF. Dette fører til redusert betaoksidasjon av VLCF, og opphoping. En opphoping av VLCF i myelin forårsaker ustabilitet og fysiske «knekk» i myelinet, og fører til degenerasjon av nervene.

     De fleste sykdommer kan forklares på et så mekanistisk nivå. «Forurensning og stress og miljø og sånt» er ikke en forklaring i det hele tatt. At du ikke en gang forstår spørsmålet viser jo at du ikke egentlig forstår sykdom og kropp.

     Hos mange med alzheimers finner man en opphoping av beta-amyloid plakk. Kan du forklare en sammenheng her, og da igjen hvorfor homeopati spesifikt skal hjelpe?

     Uten en éneste forklaring, eller forståelse for hva en forklaring ER, eller hvor detaljert dette i realiteten faktisk er, så er du ikke akkurat kvalifisert til å snakke om sykdom.

     • (Beklager plutselig forandring av nick, men plutselig er det masse gamle kontoer assosiert med forskjellige epostadresser, så det skjedde av seg selv.)

      • Feks. å påvise higgsbåssommet er i seg sjøl interessant, bevares, men med det utgangspunkt og den referanse vi som kultur har til kunnskap (!) blir det likevel relativt uinteressant sett i forhold til det å forstå hva det ´holder på med´- evt. underliggende føringer.
       Man trenger ikke være religiøs for å undres over eller forstå at tilværelsen – alt vi kan skue og erkjenne som konsekvens….også det ´tomme rom´og antimaterie – syder av liv!
       Det må evt forholde seg på samme viset med sykdom; en ting er å avkle mekaniskkjemiskgenetiske prosesser – noe annet er å makte å forklare hva og hvorfor det skjer.
       Om man formulerer egenskaper og aksjon gjennom et mikroskop – så er det definitivt uheldig å lese konsekvenser av aksjon gjennom samme mikroskopet….som er en spissformulering av det skolemedisinske dilemma…ja hele humanioras dilemma…ogmedisin er en humanistisk vitenskap..ikke?

     • Du viser i klar tekst med det du skriver (!) forskjellen mellom skolemedisinsk tenkning og homøopatisk behandling. DVS; mener ikke at molekylærbiologi ikke kan gi interessante (..) funn omkring kjemiske..og mekaniske prosesser og disposisjoner før, ved og under utvikling av sykdom.
      Poenget er dog; det er ikke bare uheldig, det er katastrofalt å intervenere behandlingsmessig med utgangspunkt i det molekylære/genetiske. (Kreft-, depresjon-, schizofreni- gener)

      Man utvikler ikke en spesifikk lidelse på grunn av en disposisjon; disposisjonen sier kun noe om vilken diagnose man havner innunder om man ikke røkter/behandler sin organisme på en god måte.
      Dont shoot the disease, its only playing the piano…..
      ,
      Synes videre Sokrates idélære er interessant å bruke som bilde her; vår fysiske, vårt genetiske bilde, er kun en materiell manifestasjon av oss som individ. Man kan ehh..bør ikke kødde med det fysiske uttrykk for hva vi er uten å ta høyde for at det som betinger vår organisme, vårt vesen; er en gitt energi…Dette er ikke newagepjatt….om du undrer – så les feks. Niels Bohr( feks; Atomfysik og menneskelig erkendelse..Schultz universistets-bogtrykkeri 1957).

      Forøvrig: Skolemedisinsk tenkning gir – i praxis – faen i kroppens egenevne, organismens forsøk og uttrykk (symptomer) – ber i praxis organismen om å holde kjeft – ´her skal vi ordne opp´ (anvender medikamenter som ´lindrer´eller tar bort symptomer)..vilken arroganse, vilken uforstand!

      Utfordring til deg, som til alle som vil, ønsker, behandle – hjelpe mennesker , og dyr, med sine lidelser, og som jo er hovedpoenget her:

      Hva er s y k d o m?

      (Hanhemann beskrev fenomenet for ca. 200 år siden,…… les ´Organon´…..
      Hans kolleger dengang ville ikke høre/lære av ham..som de ikke vil i dag.
      Skolemedisinen bedriver i praksis samme praxis som dengang…´prøver å ta livet av sykdom´)

 2. Oida for salve (!)
  Jeg er definitivt interessert i konstruktiv diskusjon med utgangspunkt i homøopati som metode (per se).
  Men det jeg opplever er at den gjengse mottagelse/repons hos de jeg inviterer til debatt – med oppfordring til å søke kunnskap om homøopati som metode – er at de er uinteressert (i 99% av tilfellene) å forsøke å sette seg inn i metodikken/lese seriøs homøopatisk litteratur (som anbefalt over) for å ha et minimum av utgangspunkt for en fruktbar utveksling. Jeg kjenner den skolemedisinske behandlingsmetodikk svaært godt (!) – og har bevisst valgt å søke alternativ grunnet erfaringene derfra.

  Og det synes som om du – som altså de aller fleste – også viser manglende interesse for å prøve å forstå/sette deg inn i hva homøopati er og hvordan….forventer at den gjengse metodikken skal være malen for hva som er bra/gyldig behandling eller ei (som om en fotballidiot i en diskusjon med en håndballidiot krevde at premissene for diskusjonen skulle være NFF´s regelværk…)

  Ex. til ´dokumentert behandling´: igjen: et legemiddels effekt (det er det vi kan konsentere oss om her) betyr innen akademia dets evne til å lindre eller fjerne symptomer..punktum. Noe som altså for en homøopat er en uhørt!..måte å se…forstå og behandle sykdom.

  Iløpet av mine over 20 år som alternativ terapeut… og pårørende… har jeg stort sett bare blitt møtt med – og opplevd -arroganse og nedlatenhet fra det skolemedisinske miljø…(les legestanden).
  Fra i utgangspunktet å forsøke å få til en kommunikasjon evt. samarbeide der det har vært naturlig (´felles pasienter´) – har jeg bare innsett at det er pt. et helt umulig projekt. De senere åra har jeg derfor mere konsentrert meg om å utdype de skolemedisinske mangler og mulige fatale konsekvenser. (De fatale mangler som jeg – som tidligerere nevnt – erfarte til fulle da jeg jobbet innen det organiserte helsevesenet på 70-tallet!)

  Om dette oppleves som om jeg ´liker å spytte på folk´ – som du skriver, stiller jeg meg ufortsående til (??).
  For hva er legestandens historie full av? Nettopp arroganse og nedlatenhet – bade ovenfor pasienter og ikke minst alternative terapeuter (hvor skal man eller kaste stener – om ikke i glasshus).

  Jeg er forøvrig blitt mere oppmerksom etterhvert på at denne arrogansen like ofte kan være et uttrykk for rådvill- /usikkerhet.

  Om forfølgelse av alternativeterapeuter: feks egen historie fra 2003; anmeldt av den lokale fylkeslege siden jeg nektet såkalt tilbakeføring av pasient med trombocyttopeni (i samråd med pasienten som var iferd med å bli frisk!)
  Rettsak – hvor fylkeslegen tapte og terapeuten tilkjent erstatning.
  De aller fleste hadde bøyd seg for truslene fra fylkeslegen, men dengang ei….og det var visstnok siste gangen kvakksalverloven av ´36 ble forsøkt anvendt…

  Så når du, Pernille Nylehn, har forsøkt å sette deg litt (::) inn i homøopati som metode, så kan vi kanskje få etablert en fruktbar meningsutvexling…Inntil da forbeholder jeg meg den selvfølgelige (!) rett til å påpeke det skandaløse ved skolemedisinens manglende evne til å forstå og positivt berhandle og forebygge fenomenet sykdom!

  • Jeg har satt meg godt inn i den homeopatiske metode, men det virker som du har bestemt deg for hva jeg vet og mener. Det er ikke konstruktivt.

   Du fortsetter å hevde at dokumentert behandling kun dreier seg om medikamenter. Du vet det ikke stemmer. Hvorfor gjør du det likevel?
   Jeg ga et eksempel på hvordan man kunne forske på homeopati og andre alternative behandlingsformer. Hva er det du ikke synes er greit med den? Har dere ikke som mål at pasienten skal bli bedre? Og når jeg sier «bedre», mener jeg det i vid forstand, ikke bare at de akutte symptomene forsvinner. Vi kan bli enige på forhånd om hva som er kriteriene for effekt. Men de må på en eller annen måte kunne måles, om ikke annet ved at pasienten opplever at han blir bedre, på kort og/eller lang sikt.

   Eksempler på at alternative terapeuter har fått reaksjoner: Du har ett eksempel (og velger å kalle det «forfølgelse». Mener du det også er forfølgelse hvis Helsetilsynet oppretter tilsynssak mot en lege?)
   Jeg kjenner til én sak hvor en healer ble dømt for feilbehandling (pasienten fikk hjerneslag og varig mèn), og én sak i Levanger som snart komer opp for retten, hvor en healer oppfordret en alvorlig syk kvinne til å si nei til medisinsk behandling.
   Da kjenner vi til tre saker da, i løpet av de siste 10-11 årene. Tusenvis av terapeuter som tar imot tusenvis av pasienter over ti år, skal vi liksom tro at det er de eneste tilfellene hvor det burde blitt reagert?

   Min påstand er fremdeles at det er fritt fram å gjøre det man vil. Og jeg tror du vet like godt som jeg at det finnes mange ukyndige terapeuter der ute som ikke kjenner sine begrensninger. Jeg sier selvfølgelig ikke at de er i flertall, de fleste alternativterapeuter er velmenende og skikkelige mennesker, men det finnes farlige folk der ute.

   Du har gått over til å diskutere «skolemedisinens mangler og mulige fatale konsekvenser» (hyggelig at du har lagt inn et «mulig») fordi du ikke synes diskusjoner om alternativ medisin blir fruktbare. Det er jo en meget bekvem posisjon.

   Men artikkelen på Fritanke.no, og innlegget mitt til den artikkelen, handlet ikke om de enkelte metodene, den handlet om de formelle rammene for virksomheten, om at det er en bransje i fri flyt, og at håndhevingen av lovverket mangler fullstendig. Det temaet må gå an å diskutere uten å ty til angrep både personer og fagmiljøer.

   La meg spørre deg helt konkret, Øystein Risø Nilsen:
   Mener du dagens lovverk for alternativ behandling fungerer godt, og sikrer pasientenes sikkerhet og rettigheter? Ja eller nei?
   Tror du kan tenkes at det finnes brodne kar i alternativbransjen, og at de burde etterses av myndighetene? Ja eller nei?
   Ser du noen logisk grunn til at helsevesenet er underlagt streng kontroll og tilsyn, mens tusenvis av alternativbehandlere kan gjøre hva de vil? Ja eller nei?
   Synes du f eks Altshops virksomhet er ok? Ja eller nei?

   Og jeg snakker om formalia, uavhengig av hvilke metoder man mener virker eller ei.

   • Om du har satt deg inn i den homøopatiske metode, så viser du det ikke slik jeg leser deg…
    Feks. Hva er sykdom? (hvordan definerer homøopatien fenomenet kontra skolemedisinen?).

    Jeg hevder ikke at dokumentert behandling b a r e dreier seg om medikamenter – vær grei å les hva jeg skriver..
    Men her (..) dreier det seg om kræsjet mellom homøopatiske midler kontra kjemisksyntetiske midler ..
    ref; kritikken fra legehold om et potensert middels effekt kontra et ´dokumentert´middel fra Felleskatalogen….sukk(..)

    Målet på graden av helse er selvsagt ikke objektiv men må relateres til den enkelte pasients subjektivitet.
    Det (samfunnsmessig nødvendige) objektive målet på helse må referes opp mot et viere perspektiv på mennesket og livet…feks:
    Symptomers karakter…´gode eller dårlige symptomer´…genererende kontra degenererende sykdommer…feks:
    Det er både beskrivende og avkledende når fr. Nøkleby i folkehelsa argumenterer for sesonginfluensavaksinen med følgede: ´at det er mange som dør av influensan hver år her i landet´.
    Der avslører hun sin skrikende manglende innsikt i fenomenet sykdom:
    Ingen d ø r av influensa……men det finnes gamle svake som ikke makter den genereringsprosessen som influensaen krever av organismen – vilket er noe helt annet (::)

    Står over videre disk om forfølgelse (evt) av alternative terapeuter…(tror ikke jeg er paranoid, forresten).
    Det finnes ukyndige alternative terapeuter, bevares – de ser man rundt seg hele tiden, det er mange av dem…som det finnes ukyndige og misplasserte leger (på helsestasjoner, ipsykiatrien, og som fastleger).

    Dagens lovverk? Håpløst!
    Bruddne kar i alternativbransjen? Definitivt (avogtil til det piiinlige bruddne og ukyndige).
    Helsevesenet underlagt kontroll? Egenkontroll..leger som kontrollerer leger. Alle institusjoner; legemiddelverk, folkehelseinstitutt, helsedirektorat, helsetilsyn er s t y r t av leger…bukkenåhavresekkken …skandaløst!

    Alshop? måtte sjekke…virker som enslags newage-greier (er desverre allergisk mot new age- bevegelsen…
    desverre fordi det er mange gode anslag og motiv som ofte ender ut i parodien…

    Formalia her kan feks være..som spissformulering:
    Er det best å møte kroppens symptomer eller å fjerne dem? (her utelater jeg akutt- og strukturelle tilstander).

    • Du unnlater fremdeles å svare på hva som er galt med den tentative metoden min for å forske på alternativ behandling, utenom at du mener jeg ikke skjønner bæret.

     Du sier homeopater har et annet syn på sykdom, at man må se de underliggende konfliktene, generering/degenerering etc. Det er greit nok. Vi har ulikt perspektiv. Kan du da være grei å forklare meg hvorfor de fleste homeopater, når de ramser opp hva de behandler og hva homeopati kan brukes for, så bruker de sykdomsbegreper, som urinveisinfeksjon, allergi, overgangsalder, infertilitet, depresjon, kolikk … her kan du lese på NHLs egne nettsider.
     Hvis dere mener våre diagnoser er en håpløs måte å tilnærme seg sykdom på, hvorfor bruker dere de samme diagnosene når dere snakker om sykdom? Hvorfor sier dere at visse homeopatiske preparater egner seg til å behandle visse sykdommer (se Gro Lystads forslag til husapotek med homeopatiske preparater (nesten nederst på sida)), hvis deres tilnærming er så annerledes, og man ofte(st) gir ulik medisin til mennesker med tilsynelatende samme lidelse?

     Jeg merker meg igjen at du er ute av stand til å kritisere din egen bransje uten å i neste åndedrag si at skolemedisinere er like ille (men det var jo hyggelig at du for engangs skyld ikke sa at vi er verre, men det var kanskje en forglemmelse). Er det umulig for deg å kritisere dine egne, punktum?

     Du unngår også behendig å svare på om du ikke synes alternativbehandlere bør underlegges bedre kontroll, men serverer i stedet en jeremiade om konspirasjon og samrøre og bukken og havresekken i helsevesenet og tilsynsmyndighetene. Slik jeg leser deg er alle leger, alle tilsynsmyndigheter, korrupte. 30,000 korrupte leger og tusenvis av korrupte ansatte i helsemyndighetene. Temmelig drøye påstander. Er Bent Høie – og alle tidligere helseministre – en del av dette òg, tro, eller er han så kuet av legestanden at han ikke tør si noe?

     Og så passet det ikke å gi meg flere eksempler på alternativbehandlere som har måttet svare for feilbehandling. QED.

     Den hånlige tonen du legger for dagen når du beskriver folk med et annet perspektiv enn deg – som beskrivelsen av Nøklebys «skrikende manglende innsikt i fenomenet sykdom» – sier dessverre mest om deg. Du snakker om legestandens arroganse og nedlatenhet. Kanskje du burde ta en kikk i speilet og vurdere hvordan du selv fremstår?

     Og du understreker bare enda en gang at du ikke er interessert i en konstruktiv diskusjon, du er mest opptatt av å slenge dritt, og forherlige din egen profesjon og verdenssyn. Det er pinlig. Og det må være trist for alle de vettuge og anstendige alternativbehandlerne som faktisk er interessert i konstruktiv diskusjon og samhandling, å se en representant for egen stand oppføre seg slik.

 3. Oiiiida, igjen… Pernille Nylehn!

  Siden det er blitt lørdagskvell og annet (endelig) fanger oppmerksomheten…..
  Skal komme tilbake til det du skriver (om det er noe poeng..?)….

  Bare ett lite pust før helga…
  Konspirasjon…hm..
  Så du mener jeg konspirerer ved å hevde det selvfølgelig uheldige ved at leger gransker leger….det vi altså kaller bukken til havresekken. Om du ikke synes det – mildt formulert – er betenkelig…så lever vi…ehh… ikke bare i og med forskjellig oppfatning av virkeligheten…Du tar i tillegg det for gitt…., som en selvfølge…. som premiss (?) at paven sier vad paven er (!)

 4. God helg!..forresten.

 5. Ooops: klarer ikke la være..exempel:
  Så når fylkeslegen i Buskerud ilegger Drammen sykehus en bot på kr. 200 000 ……som straff/forføyning for uaktsomt drap….er det adekvat?
  En mann i 20åra, innlagt for beinbrudd, overmedisinert (manglende kontroll med morfindoser) av spesifikt personale – sykepleier og lege – dør av mangel på elementær kontroll/tilstedeværelse/ansvar hos kvalifisert personale..

  Ellers i samfunnet ville praxis medført tiltale for…nettopp… uaktsomt drap….Konspirerer jeg?

  Sånn, nuerehælgg!

 6. Det er jo på tide at noen av «alternativ»-behandlerne også blir holdt ansvarlig for sin feilbehandling – med dødelig utgang.
  Uaktsomt drap? http://www.nrk.no/trondelag/healer-pa-tiltalebenken-1.12032656
  Det er en total mangel på kontroll av alternativ-bransjen, og det er ingen fungerende indre selvjustis blant dem.

  Det er påtagelig at «alternativ, behandlere bare klarer å kritiserer skolemedisinen (som har et kontrollapparat som tross alt fungerer) men er totalt ute av stand til noen gang å kritisere «sine egne» når de får konkrete spørsmål.

  • Men kjære deg, Øystein, forstår du ikke at kontrollorganene, alle som ett, er styrt av legene? Vi får aldri straff eller refs for noe som helst, og det har aldri skjedd at noen har mistet lisensen. Aldri.

  • For ikke å snakke om denne. Det ble jo ikke drap, men det hadde blitt det hvis hun ikke var kommet til sykehus i tide.

 7. Noen burde jo sjekke alle påstandene på denne siden i forhold til lov om alternativ behandling? Det er ikke måte på hva kvakksalveriet homøpati kan behandle? Neppe lovlig markedsføring….
  http://bricksite.com/samahomeopati/velkommen

  • For det første det interessant at vedkommende først og fremst markedsfører virksomheten sin ved å fortelle om skolemedisinens grusomheter.
   For det andre bryter vedkommende med markedsføringsreglene ved å si at man kan behandle konkrete sykdommer.
   For det tredje burde vedkommende få råd fra en webdesigner, så tekstene blir leselige.
   For det fjerde burde vedkommende få hjelp av noen som kan norsk.

   Men mesteparten av det som står der er ikke direkte ulovlig, bare estetisk støtende.

 8. Der er slettes ikke okei… bare greit, pånytt, å få bekreftet den hjelpesløshet man som en regel finner blant utøvere/tilhengere av vår vidunerlige nye medisinske verden. Disse siste kommentarer fra Gudim og Nylehn er..ehh.. per se… diskvalifiserende…. men det er ikke like lett å forstå…. bestandig. Vellvell..
  Om å anmelde min hjemmeside for ulovlig markedsføring…ja, gjerne det Gudim…stå på!
  At hjemmesiden er dårlig designet, språklig hjelpesløs og esteisk støtende….uffda Nylehn.
  Du utviser ikke bare mangel på elementær dannelse; kanskje oppgulpet i tillegg er et bokstavelig (..) uttrykk for et personlig/profesjonelt dilemma?

  Så for å svare deg konkret, Nyhlen, på dine siste undringer (du har forøvrig ikke besvart et eneste av mine konkrete spørsmål, men men…):
  Ved behandling av akutte tilstander så er det naturlig å liste de midler som er mest brukte opp mot spesifikke diagnoser….rent praktisk mht til å etablere et hus- eller akuttapotek av homøopatiske midler..for folk flest. Ved normal konstitusjonell behandling (ved etablerte/kroniske tilstander; altså det vi kaller s y k d o m) som nødvendigvis må styres av kvalifisert homøopat, så vil ikke pasientens eventuelle diagnoser ha noen betydning for valget av korrekt middel.

  Om jeg kan kritisere mine egne? Med egne regner jeg du mener andre homøopater?
  Selvsagt; der jeg finner at de opptrer uanvarlig eller i strid med de homøopatiske prinsipper…noe som faktisk har hendt.

  Alle leger er selvsagt ikke korrupte, det har jeg da ikke hevdet (?)
  Det jeg hevder er at leger flest er fattige på kunnskap om sykdom som fenomen og hvilken behandling man bør benytte for å sikre at pasientens beste er ivaretatt ( def; muligheten for å bli frisk, bivirkningsfritt, uten fare for å få etablert tyngre kroniske lidelser på sikt….noe som er vanlig ved skolemedisinsk behandling.)

  Hånlig tone mht Nøkleby? Her sitter altså et menneske i en tung samfunnsmedisinsk posisjon med mandat til å råde befolkningen, med de tyngste medier i norge som talerør, og avslører sin manglende kunnskap om sykdom, uten at noen reagerer…. Bør hun strykes medhårs?
  Samme forresten den gangen professor i sosialmedisin Per Sundby i et program på nrk (i 1998 varewell) om alkoholisme – direkte på et spørsmål fra programlederen; ´om alkoholisme kunne betraktes som en sykdom?´…svarer med innledende å si at; ´vi vet jo egentlig ikke hva sykdom er..så´….hvorpå jeg tenker; bevares han sier det jo rett ut (!)
  Er det noe som reagerer? Ikke dagen derpå, heller.

  Ikke interessert i konstruktiv diskusjon men mest opptatt av å slenge dritt?
  Lenge dritt?…om du mener at når jeg skriver om legers manglende kompetanse til å arbeide på helsestasjoner, i psykiatrien og som fastleger er å slenge dritt…så har du en svært spesiell estetikk. Selvsagt må det oppleves ´ubehagelig´ at jeg så klart uttrykker og har en helt annen oppfatning av hva jeg mener er kompetansen til en yrkesgruppe – som du tilhører- som har sin utdannelse ved et medisinsk fakultet…det har jeg forståelse for…men dritt? Nylehn, nårsomhelst (nesten) så kan jeg stille opp i hvilketsomhelst (nesten) forum for å utdype dette – samt inngående forklare sykdom som fenomen..(gjerne med te-skje!).

  Hva som er trist for alternativstanden mht. min ´oppførsel her´ (?)
  Har du nær kontakt med noen…eller vil du sjekke ut?

  Back to square one: Selvsagt så burde det forlengst vært etablert et faglig tungt kontrollorgan med myndighet – og redskap – til nitidig å kunne granske all behandling i kongeriket…..ikke, som nå, en rekke rådgivende og lemfeldig kontollerende tilsyn styrt av skolemedisinere.

  At dere harselerer med det ´uaktsomme drapet´ i buskerud med kommentarer som..´enn du..dere da.. din bil er mye styggere´..er smått forstemmende, men slettes ikke overraskende, desverre.

  Tillat meg å avslutte med et ord på veien – lettere arrogant (skolemedisinen har jo så mye å svelge unna på det planet): Fortsett den tunge vei!

  • Takk for det, min kjære. Det var en utsøkt glede å diskutere med deg.

   Jeg skal snarest lage meg et husapotek med de mest brukte medisinene mot vanlige akutte sykdommer, jeg mener tilstander, eller var det diagnoser (ooops, er det lov å si?) som polio, meslinger, kusma og hjernehinnebetennelse.

 9. Jeg skal også påta meg å spise enhver homeopatisk medisin som foreslås i store doser – da de ikke har noen aktive virkestoffer. Eneste bekymring ville være at det kunne slå ut i svært høyt blodsukker. 😉

  • Gudim; det er jo bare trist (og akk så kjedelig) å registrere at også du faller i grøfta som banal morromann, ved å skrive som du gjør…
   Ei grøft som forlengst er full av banale morromenn som verken har forsøkt å orientere seg noe særlig i tiværelsen på egenhånd…eller satt seg inn i den homøopatiske metode (dvs; lest seriøs! homøopatisk filosofi..)

   Men ok; som George Vithoulkas forslo for dendærrre (avogado)forsamlinga i London for etpar årsia:
   Dra innom et apotek nær deg som fører homøopatiske midler; kjøp Alumina d200, legg 4 piller under tunga 4x daglig i inntil 14 dager…altså inntil ifall du skulle oppleve noen symptomer iløpet. HUsk å ikke innta koffeinprodukter i perioden.
   Prøver du?

 10. Jeg synes det er en bragd at Pernille Nylehn orker å holde igang en kommentarutveksling på dette nivå. Hun får ikke mange konstruktive og faglig kvaliteter som svar på sine henvendelser. Det er godt at medisinsk forskning ettertrykkelig og igjentagende slår fast at alternative behandlingsformer i det store og hele ikke virker. Et strengt regelverk må etableres for å få ryddet opp i dette

  • ´Konstruktive..faglige..medisinsk forskning´ …

   Den som har fulgt denne lille disputten og ikke har forstått at utgangpunkt og perspektiv til å vurdere sykdom som fenomen og behandling/forebygging som effekt – mellom Nylehn og meg – som svært forskjellig, har vel skjønt begge ….like dårlig!

   For de få skolemedisinere som virkelig har satt seg inn i den homøopatiske metode har konklusjonen vært unison;
   «Om ´dette´ stemmer – så er vi nødt til å forkaste de meste vi har lært på fakultetet»!

   Nettopp! Mitt poeng er at leger bør forkaste det meste de har lært omkring fenomenet sykdom, om vi skal ha noen rimelig sjanse til å redde folkehelsa for framtia ..ref; ´krige mot sykdommer, fjerne symptomer, lure kroppen…´ akk for enfold!

   Et nytt og sterkt kunnskapsregime må til for å rydde opp i dette (ref; litteratur over..om dere gidder.)

   • Om homepati stemmer, altså prinsippet med at man kan fortynne et stoff så det ikke er et eneste molekyl igjen, og det likevel har målbar effekt, må man ikke bare forkaste det man lærte på fakultetet. Man må skrive om de fysiske lover.

    • Nettopp…om du har fulgt med, så viser tilogmed de gamle konstanter seg ikke å være konstanter likevel..som lysets hastighet, tyngdekraften..osv..

     http://blog.ted.com/2013/03/19/the-debate-about-rupert-sheldrakes-talk/

     Husk ellers den meget presise beskrivelsen av narturvitenskapelig tenkning av Karl Popper: ´The natural sciences are a systematic oversimplification of nature´. Der ligger dens suksess…forenklinga….og tragedie…forenklinga!

     bonusTED:

     • At konstanter kan diskuteres, er noe helt anna enn at man tillegger et så enkelt molekyl som vann hukommelse.

 11. http://www.vg.no/forbruker/helse/svineinfluensa/vil-lage-nesespray-mot-narkolepsi/a/23325278/

  Hvordan prøver man å reparere tabber innen det regimet som baserer seg på god ´medisinsk forskning´?
  (langtidsbivirkninger?)

 12. Jeg representerer alternativ bransjen. Har mange synspunkter om lovverk og den debatt som har foregått og foregår i pressen og forvaltningsorganer. Jeg er av den oppfatning at loven om alternativ behandling er en bra lov for den den er ment og gjelde for. Myndighetene ville i sin tid lage et skille mellom de seriøse utøverne og de useriøse utøvere av alternativ behandling. De seriøse skulle få privilegier som momsfritak viss de var kvalifisert og komme inn i register for alternativ behandling. Det positive med dette var at for å komme inn i registeret måtte en være medlem i en utøverorganisasjon som var godkjent av Helsedirektoratet. Godkjennelsen som en utøverorganisasjon måtte ha var mange, fagkrav, forsikringsordninger, yrkesetiske regler, vedtekter, klageorgan, og eksklusjonsregler for å nevne noe. I tillegg kunne utøverorganisasjonene stille egne regler for å styrke pasientrettighetene.

  Så langt alt vel. I 2008 hadde HOD en sak som skulle definere Helsedirektoratets rolle i godkjenningsspørsmål. Konklusjonen ble at slik praksisen i de 4 tidligere år hadde vært, ble snudd på hode. I dag har Helsedirektoratet ingen annen rolle enn å se at utøverorganisasjonene lager fagkrav og på papiret har lagt en organisasjon. De følger ikke opp utøverorganisasjonene i praksis. Derfor ser vi i dag at en ny organisasjon er en ren facebook organisasjon godkjent av Helsedirektoratet hvor nye medlemmer fritt kan bli momsfrie ved å betale en medlemskontingent på kr 690,- pr år. De har 27000 kroner til å drifte en utøverorganisasjon på ett år. Det er ikke til telefonutgifter en gang.

  Slik dette utarter seg forsvinner intensjonen til myndighetene.

  Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet har i 2 år hatt kontrollaksjoner på hvordan alternativbransjen markedsfører seg. Opplever det som svært viktig. Det finnes i dag ca 230 terapiformer hvor 38 er inkludert i de såkalte «seriøse» utøverorganisasjoner. Over 98% av brudd på markedsføringsforskriften fant Forbrukerombudet blant de såkalte «useriøse» utøvere slike som ikke er tilknyttet en » godkjent organisasjon. Det burde vise at loven på en måte har fungert bra for de av alternative behandlere som er godt organisert og følger regelverket.

  Problemet er derfor de som står utenfor. De forhold og terapeuter Pernille Nyhlen nevner er så langt jeg har erfart ikke medlem i en godkjent utøverorganisasjon. Hva kan gjøres for å rette på det? Det er absolutt det vanskeligste spørsmål fordi det er organisasjonsfrihet i Norge.

  Nå ønsker Statens Helsetilsyn og Forbrukerombudet en debatt for å endre lovverket. Etter hvert har de i pressen flagget en del: Grunnleggende medisinsk utdanning, stille offentlig krav til utdanning av alle alternative terapeuter, offentlig tilsyn. Det de imidlertid ikke flagger er at de vil ha ALLE som de definerer som alternative behandlere i en stor sort gryte som jeg kaller det. De vil ikke ha noe skille mellom en med tarot kort og en homeopat. Slik ønsket ikke myndighetene det. Det gjør heller ikke den seriøse del av bransjen.

  Det er et stor mangfold alternative behandlere som er organisert og er under et regelverk, de er ikke problemet. Spørsmål er hva en skal gjøre med de uorganiserte?

  Et offentlig tilsyn har blitt nevnt. Jeg tok opp spørsmålet i Kontaktforum i Helsedirektoratet. Via Statens Helsetilsyn ble saken tatt opp til Bjarne Håkon Hansen daværende Helseminister. Han sa det ville være umulig å føre tilsyn over det mangfold av alternative behandlere som finnes i dag. Han mente som flere statssekretærer i dag at straffeloven Lov om om alternativ behandling er god nok viss den bare håndheves i teori og praksis. Saken i Levanger om Healeren så langt er et eksempel.

  Vil mer grunnutdanning anatomi og fysiologi altså basalfag være løsningen? En homeopat i Nordland som hadde nok basalfag ble dømt for å føre journal i ettertid. Erfaringer viser at etter at Saborg samarbeidsorganisasjonen for alternativ behandlere innførte VEKS fag så har pasientrettighetene og pasientsikkerheten økt. Fordi på VEKS fag lærere terapeutene hele forvaltnings prosessen, lovverk, markedsføring, registerlovverket, kommunikasjon, etikk og mye mer. Ikke minst hvor grensene går, det å ha et godt og riktig forhold til skolemedisinen som i loven forstand alltid er » kyndig hjelp».

  Hadde bransjen kun bestått av akupunktører og homeopater som burde ha en ensartet utdanning burde en kunne stille slike krav som Forbrukerombudet ønsker. Jeg mener at slik det alternativ medisinske kartet ser ut i dag må andre kriterier til f.eks. VEKS fag. Så må en også finne ut av den hop av terapeuter som ikke er organisert. Noen som har forslag til det.?

  • Takk for mange nyttige og gode tanker. Imidlertid er jeg ikke helt enig i skillet ditt mellom seriøse og useriøse utøvere. Det er nok bedre med utøvere som er organisert i forbund og har registrert seg, men det finnes vært mange eksempler på registrerte utøvere som ikke følger loven.
   Du nevner aksjonene til Forbrukerombudet og Helsetilsynet. Om det stemmer at nesten alle synderne var «ikkeseriøse» vet jeg ikke. Derimot vet jeg at det er et veldig lite utvalg som ble kontrollert, og at det ikke var helt tilfeldig hvem de kontrollerte. I den siste aksjonen gikk de etter flere av verstingene, f eks Altshop.
   Altså er det svært mange som går under radaren, både av kapasitetshensyn og fordi myndighetene – med rette – bruker mest krefter på de mest alvorlige lovbruddene.

   Det er ikke vanskelig å finne eksempler på «seriøse» utøvere som bryter lovverket så det suser. Jeg gikk nylig gjennom nettsidene til et tjuetalls akupunktører, alle medlemmer av Akupunktørforbundet. Svært mange av dem brukte ulovlige påstander, dvs. at de sier akupunktur kan virke mot spesifikke sykdommer, som urinveisinfeksjon, barnløshet, astma, depresjon m.m. Man må også gå ut fra at de dermed behandler disse tilstandene, noe de heller ikke har lov til.

   En annen sak jeg stusser på, er at svært mange bruker en hel rekke ulike metoder. Man kan være registrtert som homeopat eller kvantemedisiner eller soneterapeut, men i tillegg bruke 5-6 andre behandlingsformer som i seg selv burde ta en god del tid og utdannelse for å tilegne seg. Det er mulig de har større kapasitet enn oss vanlige dødelige, men jeg har vanskelig for å forstå at man kan beherske så mange ulike disipliner. Jeg tillater meg å tro at det ikke stemmer, dermed må det regnes som useriøst.
   Og dette fenomenet finnes i like stor grad blant organiserte terapeuter som blant de andre.

   Når det gjelder tilsyn er det åpenbart vanskelig når det finnes så mange ulike disipliner, men det burde fint gå an å føre bedre tilsyn med markedsføringen, og stikkprøver av den kliniske praksisen. Og aller første bud må være at man plikter å registrere seg, OG varsle en egnet instans om at man åpner praksis. Jeg tror det siste faktisk ville kunne luke ut noen av de verste.

   Når det gjelder VEKS-kursene, ser det ut til å være en nyttig ting. Men det virker som ulike forbund og skoler har ganske ulik praksis, noen har et todagers kurs, noen 50 timers nettsudium. Jeg tviler sterkt på at man lærer «hele forvaltningsprosessen, lovverk, markedsføring, registerlovverket, kommunikasjon, etikk og mye mer» i løpet av to dager.
   Med andre ord, når ikke engang VEKS-kurset er standardisert, er det vanskelig å bruke det heller som markør på om en terapeut er seriøs eller ei.

 13. Takker for tilbakemelding
  Jeg registrerer at det er flere innspill jeg kommer med du ikke kommenterer. Det tar jeg forgitt at vi er enig på de punkter.

  Jeg tillater meg nå å kommentere det du svarer på.

  «det finnes vært mange eksempler på registrerte utøvere som ikke følger loven» . sitat slutt.

  Hvor mange mener du det kan være? Noen er ikke oppdaget skriver du. Det arbeider utøverorganisasjonene mye med og vi mener det er en uting. Vi finner ikke mange i vår forening, det gjorde heller i Forbrukerombudet i 2013. Brudne kar finnes alltid derfor er vårt sekretariat hele tiden på vakt. Finner vi noen blir det påtale. Hvilken løsning har evt. du?

  Altshop er vi enig i, men er det alternativ behandling i lovens forstand? Kjetil Dreyer har vi fulgt med fra tiden med svineinfluensa og sølvvann til hans butikk i dag. Dette er useriøst og skadelig for pasienter og bransjen alternativ behandling.

  Det var ukjent for meg at akupunktører ikke følger markedsføringsloven. De trodde jeg var blant de seriøse.

  Du skriver: Svært mange av dem brukte ulovlige påstander, dvs. at de sier akupunktur kan virke mot spesifikke sykdommer, som urinveisinfeksjon, barnløshet, astma, depresjon m.m. Man må også gå ut fra at de dermed behandler disse tilstandene, noe de heller ikke har lov til. . sitat slutt.

  Alternative behandlere har ikke lov å behandle alvorlige sykdommer, men loven § 7. 2. ledd sier vi kan lindre, styrke selvhelingskrefter, styrke immunsystemet osv. Dette tar jo Paul J Sandøy fra Civita opp som noe negativt. Men loven gir den tillatelse. Så lenge journalen inneholder intensjonen med behandlingen innen lovens ramme så kan vi behandle. Den gamle kvakksalver loven som også var en straffelov ramset opp sykdommer vi ikke kunne behandle, blære betennelse og barnløshet, astma var ikke blant dem, heller ikke lett depresjon. Under den nye loven kan vi også gjøre tiltak i henhold til §7..2.ledd. Vi kan velge å like eller ikke like dette, loven er lagt slik og er stort sett en videreføring fra kvakksalverloven i så henseende.

  Du skriver: En annen sak jeg stusser på, er at svært mange bruker en hel rekke ulike metoder. Man kan være registrert som homeopat eller kvantemedisiner eller soneterapeut, men i tillegg bruke 5-6 andre behandlingsformer som i seg selv burde ta en god del tid og utdannelse for å tilegne seg. sitat slutt.

  Jeg kan skjønne at for en lege som studerer i 6 år kan dette virke rart. Utdannelse innen alternativ behandling er ulik legeutdanningen. Noen fag eksv. Homeopati og akupunktur har lang utdannelse ca. 5 års deltids studie. Du nevner soneterapi. En soneterapeut har i sitt studie ofte mer enn soneterapien. De lærer på studiet gjerne øreakupunktur og andre lignende små terapiformer. En tysk eller norsk heilpraktiker, lærer utenom basalfag både homotoksikologi, soneterapi, akupunktur, blomstermedisin, fytoterapi osv. Dette er et helhetsstudie. De fordyper seg ikke like dypt i faget som en som spesialiserer seg i akupunktur eller homeopati. Så finnes det en rekke testapparater som brukes som et supplement til den øvrige utdannelsen og mange mindre terapiformer som glir lett inn i den øvrige utdannelsen og kunnskapen de har ervervet seg. Så dette vil jeg ikke kalle useriøst, det er slik alternativ behandling er bygget opp. Vi tenker helhet og vil bruke de metoder som bringer helse til pasienten.

  Jeg er nok enig med deg at kontrollen på utøvere burde vært bedre når det gjelder utdannelse og fagkrav. Seriøse utøverorganisasjoner setter fagkrav og påser at den enkelte utøver har den nødvendige utdannelse før de blir medlem og registeret. Noe annet er forhold du har påpekt med mikroskopister og den såkalte Dr. Young. Ut fra det ståsted skjønner jeg at du stusser.

  Når det gjelder tilsyn på markedsføringen gjør utøverorganisasjonene en god jobb, også forbrukerombudet, men alt kan gjøres bedre.

  Du skriver: aller første bud må være at man plikter å registrere seg, OG varsle en egnet instans om at man åpner praksis. Jeg tror det siste faktisk ville kunne luke ut noen av de verste. Sitat slutt.

  Hva mener du egentlig her? Hvilken instans skal man varsle? Hvordan skal en registrere seg viss en ikke er medlem eller kvalifisert til å være medlem i en godkjent utøverorganisasjon?

  Jeg tror litt av dilemma er nettopp dette. Det var også derfor myndighetene ville ha et skille mellom seriøse og useriøse utøvere. Derfor tok de et valg å ga momsfritak til de som hadde ordnede forretningsforhold og var organisert i utøverorganisasjoner som var godkjent av myndighetene.

  Jeg mener det samme som mange i HOD at loven om alternativ behandling er god nok bare den blir overholdt. Da blir spørsmålet hvordan kan myndigheter og bransjen sammen lage ordninger som fungerer til formålet.

  Om VEKS kurs. Saborg har lagt en standard på minimum 50 timer.. Dette er et minimum. Noen går lenger. Jo, man lærer faktisk hele forvaltningsprosessen som angår vår bransje. Hele den politiske oppbygning, hvordan lover blir laget, fra politiske utvalg , referansegrupper, forarbeider, forskrifter, merknader, HOD og helsedirektoratets oppbygging og ansvar.
  Statens Helsetilsyns rolle, Forbrukermyndighetenes rolle, politiets rolle osv. Jeg kan ikke ramse opp alt her, men det er omfattende. Alt det du nevner blir det undervist i og tatt eksamen i. Så Vekskurset vil jeg påstå er det viktigste utenom den formelle utdannelsen den enkelte terapeut har, fordi her lærer en grensesetting, her lærer en at helsepersonell er » kyndig hjelp», her lærer man om informasjonsplikt, forskjell på samarbeid og samforståelse, taushetsplikt og journalføring osv. Så dette mener jeg i tillegg til utdannelse er en god markør for å skille seriøse og useriøse utøvere.

  • Hei, beklager seint svar, det er travelt for tida.
   Jeg har ikke tid til å gå inn på alt du sier her og nå, men lover å komme tilbake til det.
   Men når det gjelder brudd på markedsføringsreglene: Du sier dere ikke finner mange i deres forening, og at Forbrukerombduet heller ikke fant noen. Da lurer jeg på hvorfor det tok meg bare tok meg ti minutter å finne fem som – etter mitt skjønn – går langt utenfor det jeg oppfatter som lovlig markedsføring.
   Jeg skal ikke nevne navn, men her er et par eksempler på hva de sier de kan behandle:

   Behandler 1:

   Angst, arteritt, luftveisproblemer, oppblåsthet, konsentrasjonsvansker, sengevæting, bronkitt, kronisk utmattelsessyndrom, forstoppelse, depresjon, diare, fibromylagi, magekatarr, hodepine, hyperaktivitet, betent tarm, søvnløshet, irritabel tarmsyndrom, kløende hud, malabsorpsjon, hodepine, søvnforstyrrelser, ødem (vannoppsamlinger), vektproblemer mm.

   Dette er ikke bare tilstander og plager, det er flere konkrete sykdommer, flere av dem alvorlige.

   Det samme gjelder behandler 2:

   Muskelplager, muskelknuter, muskelstivhet, ryggplager, hofteplager, fybromyalgi, smerter, hormonelle plager, hormonelle ubalanser, ubalanser, lavt immunforsvar, immunsystemet, energiubalanse, stress, stressrelaterte plager, høyt blodtrykk, utbrenthet, dårlig blodsirkulasjon, dårlig lymfesirkulasjon, graviditetsproblemer, infertilitet, lavt selvbilde, lav selvfølelse,overvekt, fobier, røykeavhengighet, snusavhengighet, avhengighet, uvaner, angst, eksamensangst, prestasjonsangst, nervøsitet, frykt, magelidelser, lungelidelser, pustevansker, allergier, astma, tarmlidelser, fordøyelsesplager, organubalanser, nedstemthet, forebyggende.

   Behandler 3 er heller ikke snau:

   Smerter, kroniske lidelser, hodepine, leddsmerter, muskelsmerter- vondt i nakke, skulder, rygg, ben og armer, nakkestivhet, ryggsmerter, bensmerter, armeverk, leddproblemer, flyskrekk, museskrekk, høydeskrekk, heisfobi, tunellfobi, edderkoppfobi, sosialangst, vektproblemer, røykeavvenning, avhengelighet, søvnproblemer, søvnløshet, søvnvansker. Selvtillit, selvbilde, selvsikkerhet, motivasjon. Fobier, tristhet, traumer.
   Forskjellige typer av angst. Lese og skrivevansker, spiseforstyrrelser, helseproblemer, helseplager, stress, uro, prestasjonangst, konsentrasjonsproblemer, avspenning, avslapping, stimulerende, velvære, nakkemassasje, behandling, opplæring, teknikker, tankefeltteknikker, hypnoseteknikker.

   Behandler 4 er litt mer smålåten:

   Allergier, migrene, hodepine, fødselshjelp, ryggsmerter, hevelser, vekt, uro, nedstemthet, smerter ved brudd, rensing av kropp og sjel, lungelidelser, magetrøbbel osv

   Så kan vi alltids akkedere om dette er direkte lovbrudd eller bare på kanten. Jeg minner om formuleringen i forskrift om markedsføring av alternativ behandling:

   § 2.Krav til markedsføringen
   Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring kun gi en nøktern og saklig beskrivelse av virksomhetens art, jf. lov av 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 8 fjerde ledd.
   Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på andre måter utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykk.
   Den som tilbyr alternativ behandling, kan ikke markedsføre behandlingsformer eller behandling av sykdommer eller lidelser som vedkommende etter § 5 – § 7 i lov om alternativ behandling av sykdom mv. eller annen lov, ikke har lov til å utøve eller behandle.

   Etter mine begreper bryter de både mot kravet om nøkternhet og saklighet, mot forbudet om å påstå at behandlingen virker mot konkrete sykdommer, og forbudet mot å behandle alvorlig sykdom. Hvis noen lurer på hviulke sykdommer jeg regner som alvorlige blant listene ovenfor, kan jeg nevne spiseforstyrrelser, traumer, dålrig blodomløp, infertilitet, astma, artritt (= leddgikt), og malabsorpsjon.
   Jeg stusser også på behandler 4, som tilbyr fødselshjelp. Såvidt jeg kan se er vedkommende verken jordmor eller lege. Hvis hun faktisk tilbyr seg å ta imot barn (som ordet «fødselshjelp» impliserer), må jeg si hun er ganske selvsikker. Det er neppe direkte forbudt for legfolk å ta imot barn, men jeg ville aldri våget hvis jeg ikke hadde både utdannelse og lang erfaring.

   Hva syns du?

 14. Hei
  Jeg svarte på ditt innlegg i går 8.desember. Jeg har publisert innlegget, men kan ikke se det er kommet opp. Hva feil har jeg gjort?

  • Jeg vet ikke. Finner det ikke i junk- eller til moderrering-boksen heller. Det er bare å beklage, men jeg vet ikke hva som skar seg. Kan du prøve igjen?
   Pernille Nylehn

 15. Hei Pernille

  Jeg prøver igjen.
  Det er ikke vanskelig å være enig med deg. I utgangspunktet er det en uting å ramse opp sykdommer slik du legger det frem her. Noen er klare overtramp og mye er absolutt på kanten. Dette er forhold NLH arbeider med hele veien. Det er vel med oss som Forbrukerombudet, vi når ikke over alle, men viss vi oppdager eller blir gjort oppmerksom på forhold du her skriver om tar vi umiddelbart fatt i saken. Du gjør meg en og bransjen en tjeneste ved å vise oss hvem dette er. Send gjerne en Epost.

  Forbrukerombudet har gitt ut «Retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling». Dette er en hurtig guide som gir et omriss av hvordan lovverket skal forstås.

  «Hovedregelen er at Markedsføring skjer på en nøktern og saklig måte, slik at pasientens sikkerhet blir ivaretatt» . I Tyskland får Heilpraktikere lov å skrive navn, kontoradresse, åpningstid, telefon, og medlemstilhørighet. Slik er og burde det også være i Norge, men så ser vi dessverre de som alltid skal utnytte systemet til egen fordel og til skade for pasientene.

  I hovedsak er det å ramse opp sykdommer ikke tillatt. Astma har du nevnt, fibromyalgi osv. Sykdommer med kjente navn. Mer generelle beskrivelser vil lettere være tillatt: Rygg og nakkeplager,- mage og tarmproblemer – allergiplager – stive muskler – problemer/plager/vondt/smerter – fordøyelsesplager – tretthet, slapphet – nedsatt immunforsvar – psykiske plager – lindre – forebygge – styrke kroppens selvhelingskrefter osv. ,

  Det som i tillegg er viktig er hvordan markedsføringen oppfattes av pasientene. Ord som kunne brukes i tillegg til en sykdom siden alternative behandlere kan lindre §7.2.ledd er:» brukes ved – benyttes ved – erfaring med å benytte – egner seg – forebygger – reduserer omfanget av». Alt dette er hentet fra guiden til Forbrukerombudet.

  Det betyr da i praksis at mulighetene for markedsføring er ganske liberale hvis en bare følger lovverket, og det er dessverre flere som ikke gjør.

  Fødselshjelp kan høres dramatisk ut at en alternativ behandler benytter seg av i markedsføringen. Dette oppfatter jeg som et «inngrep» og er dermed forbudt for alternative behandlere. Når det er skrevet så kan det være at med fødselshjelp kan være hjelp med graviditets kvalme eller bekkenløsning, det kan være psykiske plager som har med graviditet å gjøre. Dette kan nok alternative behandlere hjelpe med, men da må det klart fremgå av markedsføringen hva det dreier seg om.

  Jeg er ellers opptatt det Civita og Paul J Sandøy har lagt frem. Leser det nå. Så langt mye bra, men noe svært unyansert . Har lyst å komme tilbake med synspunkter derfra. Har du noe å bidra med så er det ønskelig å høre fra deg.

  • Hei igjen!
   Det er fint du er enig i at eksemplene mine viser tvilsom markedsføring. Vi er nok enig i ganske mye, og det er godt at det finnes mange ryddige og lovlydige alternativbehandlere. Jeg sender deg en mail om hvilke behandlere det dreier seg om. Jeg er egentlig fristet til å legge ut navnene deres her, men siden det er jul skal jeg være snill.
   Når det gjelder fødselshjelp kan det være som du sier, at vedkommende mener plager i svangerskapet. Men det er i så fall et veldig ordvalg. Ordet fødselshjelp er entydig, det betyr, ifølge Bokmålesordboka: «hjelp som ytes mor og barn under fødselen». Oppfølging av kvinner under svangerskapet heter svangerskapsomsorg. Og som du sier, å hjelpe med bekkenplager eller kvalme er helt innafor lovverket (NB så lenge kvalmen ikke er så alvorlig at kvinnen går ned i vekt og får elektrolyttforstyrrelser, da er det en legeoppgave).

   Jeg har ikke rukket å lese mer enn sammendraget i Civitarapporten. Kom gjerne med sysnpunkter, og jeg har sikkert noen egne kommentarer når jeg kommer så langt.

   Ønsker deg en riktig god jul!

 16. Hei Pernille
  Takk for tilbakemelding. Som du skriver er det nok mye vi er enig i. Jeg har selv vært i bransjen i snart 30 år og vært med på å utforme lovverk og utdannelses prosjekter og drevet skole i 8 år. Da får en erfaring og ser problemer i vår bransje. Jeg syntes det er bra at du griper fatt i flere sider av alternativ bransjen for det finnes dessverre mye å ta fatt i. Jeg er nok en av de som er svært fornøyd med loven slik den er etter 10 år såfremt den bare blir etterlevd. Jeg registrerer at flere utøverorganisasjoner med Saborg i spissen ikke har skjønt hva bl.a. Forbrukerombudet og Statens Helsetilsyn ønsker seg. Civita rapporten peker også på punkter som er øm tålelig for bransjen. Det kommer jeg tilbake til. Det viktigste mener jeg er at alternative behandlere finner sin plass og lærer seg grensesetting innen det lovverket de har å forholde seg til. Da fungerer lovverket. Utøverorganisasjonene er satt til å forvalte det. Derfor er det fint at du vil sende en e post på de markedsføringsbrudd du har funnet på våre medlemmer i NLH.

  Jeg ønsker også deg og dine en God Jul.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: