Den døve, den blinde og den stumme.

tre aperJeg har skrevet en kronikk om myndighetenes totale unnfallenhet når det gjelder lovbrudd i helsekostbransjen og blant alternativbehandlere. Den ble først publisert på Fritanke.no, men er også publisert på Aftenpostens nettsider.

30 kommentarer to “Den døve, den blinde og den stumme.”

 1. Kjære deg, hvorfor er du så full av sinne og bitterhet? Hvorfor påstår du ting du opplagt ikke har greie på? Er du imot alternativbransjen fordi det truer lege yrket? Jeg mener vi trenger begge deler. Samarbeid- kanskje ikke noe du er så kjent med. Nei, jeg syntes du har en uintelligent måte å motarbeide en bransje du ikke har noe greie på!!! Du mener seriøst at folk dkal gå til lege og ta gift på boks, selvom feks urter kan hjelpe? Virker ikke veldig sakelig, frøken!!!

  • Jeg er ikke imot alternativbransjen. Jeg er for at all behandling av syke skal skje i lovlige former. Jeg er for at alternativbehandlere – mange av dem dyktige og skikkelige – skal være underlagt tilsvarende kontroll som helsepersonell. Jeg vil at forbrukerne skal ha et minimum av trygghet og et minimum av rettigheter, enten de går til lege eller soneterapeut.

  • Hva tror du du driver med her Linn ? Du snakker til en høyt respektert lege som gjennom flere tiår har deltatt aktivt i samfunnsdebatten, og så finner du det for godt å bruke forsmående ord og uttrykk som «Kjære deg» og «frøken» ?

   Det er helt åpenbart ut fra Pernilles artikkel hva hun er irritert over. Hun forklarer det jo ? Ingen kontroll. Ingen krav til dokumentasjon på noe som helst. Ingen konsekvenser overhode på gjentattet grove lovbrudd over mange år.

   Du derimot ser ut til å være fornøyd med å slenge med leppa, helt uten å gjøre noe forsøk på å underbygge noe som helst av det du kommer med.

   Ganske typisk for bransjen, med andre ord.

   Skjerp deg ! Det er lov å være uenig, men da bruker du saklige argumenter og hever deg over barnehage-nivået.

   • Det er vanlig hersketeknikk. Jeg kunne ikke bry meg mindre. Men takk for at du tar meg i forsvar. 🙂

    • Jeg er (veldig) klar over det.

     Både den med «Kjære deg» og «frøken» og beskyldningene om at du er «sint og bitter» er vanlige hersketeknikker. (hun nevner selvsagt ikke en eneste ting du faktisk sier som hun er uenig med, men nøyer seg med uspesifikk slenging med leppa)

     Synes bare at hun fortjente en liten smekk på lanken.

  • Hver gang alternativindustrien kritiseres kommer det tilsvar som dette. Naïve, nedlatende, fordomsfulle, og fullstendig uinteresserte i å bidra med noe som helst i form av faktiske svar på det som er blitt sagt eller skrevet.

   «Virker ikke veldig sakelig, frøken!!!»
   Å, herlige ironi.

 2. Kjempebra kronikk. Veldig viktig å få fram dette på så saklig nivå som du klarer.

 3. «Og jeg bare nevner det: Homeopater – som selv mener de er seriøse utøvere – tror den livstruende sykdommen Ebola kan behandles med sukkerpiller. Dette er ikke lenger tvilsomt, det er dødelig umoralsk».

  Hvorfor, Pernille Nyhlen, er det `dødelig umoralsk´ å hevde at homøopati kan hjelpe kroppen å kurere seg for ebola?
  Vilken kunnskapsbase om homøopati forteller deg dette – bortsett fra den naturvitenskapelige svikt med å forstå effekten av potenserte midler (det som kalles dokumentert) og ideen om å møte symptomer istedet for å fjerne dem (det å forstå hva sykdom er)?

  • NHL vedgår selv at de ikke kjenner til dokumentasjon på at homeopati virker mot Ebola. Så lenge det ikke finnes fnugg av dokumentasjon på at homeopati virker mot Ebola eller lignende sykdommer, er det umoralsk og farlig å så mye som antyde at det kan virke.

 4. Da var det altså argumenetet/kravet om ´dokumentert virkning´…som jeg har prøv å arumentere omkring….opptil flere omganger…

  Forskjellen på å behandle sykdom og pasient….kravet til objektivitet kontra nødvendigheten av å se hver enkelt pasients symptomer individuelt….er nøkkelen til både å forst sykdom som fenomen , samt velge den beste behandling.

  Selv om ebola i akutt-tilstanden (innledende fase) ofte kan behandles med midler man finner i et ´homøopatisk akuttapotek´..er der likevel en god del midler å velge mellom mht. symptomers intenisitet og variasjoner for den enkelte pasient. Dette umuligjør kontrollen med variabler på en blind-test feks (dette har jeg altså skrevet om tidligerere).
  Mennesket er ingen maskin – sykdom er et personlig anliggende – uavhengig fra diagnosen/virus-type.

  Når man verken vil eller makter å sette seg inn i homøopatisk filosofi og behandlingsmetodikk er selvsagt empiri eneste mulige kriterium for dokumentasjon…EX:

  Kolera-epidemier i London på 1800-tallet..
  Gul-feber i Memphis, Tennesee i 1878
  Kopper-epidemi i vest-Amerika på 1870-73
  Spanske-syken etter 1ste v.krigen

  Ved alle disse epidemier var dødsraten bagatellmessig for homøopatisk behandlede kontra konvensjonelt.
  Og jo; legevitenskapen var primitiv på den tiden (som den desverre fortsatt er)…..men et interessant poeng her:

  I Vest-Afrika har det blitt opplyst om mortalitet på mellom 50-70% for de smittede av ebola….noe som
  korresponderer rimelig godt med konvensjonell dødsrate under nevnte tidligere epidemier – som hos de homøopatisk behandlede lå fra 3-20%.

  Du/dere(::) må selvsagt bare fortsette å rope ut mantraet ´dokumentert virkning´ til det ikke er mere pust igjen, eller til dokumentasjonen på skadevirkningene av konvensjonell, godkjent, behandlig blir for tydelige….tydelige nok til at vi som samfunn tar konsekvensen av det.

  Tilslutt Nylehn; før du kommer med nye sterke advarser/karakteristikker; for din egen del – som seriøs terapeut – samt for alle andre som er/har gjort seg avhengige av ekspertveldets definisjoner og makt; sett deg inn i den homøopatiske behandlingsmetodikk på ordentlig! Om du ikke gidder – så kan du ikke regne med å bli tatt på alvor….noe som gjelder de fleste kritikerere vi ser som gjengangere i våre medier…(ingen nevnt),

  • Hvordan mener du vi som samfunn skal skille mellom metoder som virker, og metoder som ikke virker ? Skal vi betrakte alt som en eller annen hevder som sannhet, eller skal vi bruke noen kriterier utover det ? Dersom ja, hvilke kriterier skal vi bruke ?

   • Siden vi som kunnskaps-samfunn forlengst er kommet til det punkt at vi i teorien makter å gripe intellektuelt at tilværelsen ikke bare er relativ i vår oppfatning av den – men også responderer indidviduelt på i utgangspunkt de samme stimuli (ref; hva som er beviselig innen kvantefysikken), må vi/burde vi forlengst som konsekvens forlate kunnskapsmodeller som krever objektive føringer for å kunne være sanne (tese, test, konklusjon)
    .
    Kravet til objektivt sant/usant kan kun med rimelig suksess anvendes på rene materielle størrelser – vilket er den vestlige kulturkrets suksess (den voldsomme materielle velstandsutviklingen).

    Det Hans Skjervheim presisserte ved sin uttalelse på 60/70-tallet ´»Positivismens inntog i de humanistiske vitenskaper , er en katastrofe» – var å spissformulere farene ved objektgjørig av mennesket. Vi kan enkelt se alle feil- og kortslutninger som er blitt gjort og fortsatt gjøres innen feks. sosiologien og pedagogikken grunnet objektiviseringskravet/stereotypitenkninga.
    Medisinen – som disiplin har altid tilhørt realfagene…..og derav forklares dens suksess innen skademedisin og akuttmedisin . samtidig dens fiasko som grunnlag for å behandle sykdom (som er et humanistisk annliggende).Det Hahnemann gjorde for 200 år siden var faktisk å dele den medisinske disiplin i to..(!)

    Homøopatisk metodikk tar høyde for – tar utgangspunkt i at sykdom er et personlig anliggende som må behandles deretter.

    Som en saklig mann engang formulerte; i bunnen av enhver vitenskap må det ligge (ligger det) en filosofisk grunnholdning (enten man vil eller ikke)…for medisinen som disiplin er det spesielt viktig (siden den omhandler fenomener som berører og manifesterer seg forskjellig fra individ til individ…´diagnose-syndromet/fella´).

    Videre: Skolemedisinens (den ´dokumenterte virkning´) krav til effekt sier kun noe om en behandlings (les; medikaments) evne til å lindre eller fjerne ett eller et sett av symptomer; sier intet (eller dog; svært lite) om hvordan effekten er personlig (spontan – langtidsvirkninger)..eller vilken effekt den har som ´grep til å løse konflikter´- på sikt.

    EX ´Dokumentert´ :
    Cortison fjerner/lindrer exem (men det er da ikke exemen som er problemet?…det er jo nesten flaut…?)
    Vaksiner (som effektivt hindrer et fremmedmikrovesen å sette igang prosesser som k a n være alvorlige for organismen) som prøver ´å lure´organismen..uten å se om det på sikt egentlig er slik at vi blir lurt sjøl (stadig nye eksempler på mere agressive typer virus…fra Difteri til mononucleose…senest fra Polio til ny type lammelsesinf. hos barn)…

    Dokumentert sier altså intet..ehh lite/tar ikke høyde for en gitt behandlings effekt på sikt.
    Sier intet om det er som å skyte på pianisten.
    Sier intet om det å lure kroppen er å lure seg sjøl…osvosv…

    Homøopatisk metodikk gir altså en annen infallsvinkle til sykdom som fenomen……
    ..og som tilsvar til din advarsel om det å behandle ebola homøopatisk;
    For meg er det en skandale at vi ikke forstår enkle mekanismer rundt kroppens måte å reagere på, samt alvorlighetsgraden av å la seg vaksineres og medisineres gjennom et livsløp (derfor klar tale på min hjemmeside).

    Helsestsjoner og fastleger bidrar gjennom sin manglende innsikt i hvordan mennesker reagerer (hva slags organisme vi er) på kjemiske stimuli – til å gjøre alle som slavisk følger regimet/kulturen – kronisk syke på sikt…

    Dette ser ikke du…du har jo briller på…og vil selvsagt verne din kunnskapsbase..det er forståelig.
    Det er også forståelig at du ikke ønsker å sette deg inn i h. filosofi – ifall det får deg til å tvile på det du har lært på fakultetet. ….M e n ..det er en skandale for pasientene!…..noe som fremdeles etter så mange år gjør meg svært opprørt!!

    • Kvantefysikk ja.

     Beklager. Min feil. Jeg antok det var en viss sjanse for at du ville velge å svare på det jeg spurte om. Men jeg burde ha lært for lenge siden at det er et helt fånyttes håp for sanne troende.

     Ren glipp fra min side. Burde ha skjønt at du tilhører gruppen av mennesker som har valgt å stenge helt for rasjonell debatt for lenge siden.

     Du kan jo filosofere litt over hvor mange i din omgangskrets som har hatt polio, eller som har hatt barn som har fått det.

     • Dette forsto du altså ikke (..)
      for å forklare det enkelt;…..metoder som virker ser man ved empiri og holdbar forklaringsmodell.
      Empiri viser at spe-barn og dyr, spontant, blir friske. Hvorfor? Placebo kan det ikke være…men leser man h. filosofi, forklaringsmodeller omkring hvordan sykdom manifesterer seg og best behandles bivirkningsfritt – så skjønner man det (..)..om man ikke da har stengt av og feks. t r o r på ´dokumentert´ behandling – som nevnt nedenfor-
      ..ex. kortison m o t exem….antibiotika m o t ønh-sympt…vilken enfold(!)

      ´Stenge for rasjonell debatt for lenge siden´….hvem har ?

      Polio; har aldri hevdet at vaksiner ikke ´virker´ (her har du ikke fulgt med i timen)…hevder at bivirkningene av systematisk vaksinasjon er værre en det vi prøver å beskytte oss mot…prøver du å forstå?

      Hevder at om en anvendte h. som metode fra starten av (på helsestasjonen) så vil det hindre uheldige sykdomsutbrudd blandt barn, samt de ville få mulighet till å bygge /vokse til god helse dom voksen.
      Det er visstnok en ny nevrologisk sykdom igang blant barn, ´kommet´til norge…mange tilfeller i usa…
      Og i usa hvor det også er en sterk økning av nevrologiske sykdommer blant stadig ýngre´voksne. Forklaring?

      Skal vi medisinere bort symptomene eller skal vi møte symptomer før det blir for kronisk og dødelig?

      Inntil du har satt deg inn i h. filosofi og behandligsmetodikk er det nok lite å hente for deg i denne debatten..
      medmindre du skulle være et oppvakt eksemplar av menneskeslekten, da.. (ta ikke dette fornærmende…kun som svar på tiltale).

  • Kanskje du kan dokumentere påstandene dine om at homeopati virka så kjempegodt mot kolera- og gulfeberepidemier på 1800-tallet? Og forklare hvorfor ingen andre har hørt om det?

    • Har du andre kilder enn en referanseløs artikkel skrevet av to homeopater? Kanskje en med sammenlignbare tall? 61 på det ene sykehuset, 231 på det andre, tallene kan være tilfeldige. Kanskje lå de ved ulike vannkilder? Var pasientene sammenlignbare? Hvor god var diagnostikken? Hva slags behandling fikk de egentlig på Middlesexhospitalet? Hvis det var årelating, er det ikke rart om mange døde.
     (ps: årelating er ikke lenger i bruk)

     Og hvordan kan det ha seg at homeopati ikke har blitt etablert behandling for kolera hvis det virkelig var så effektivt denne gangen?

     • Se videre linker….

      Ja hvorfor tror du at motstanden har vært så formidabel fra dag én mht. den homøopatiske metode og Samuel Hahnemann (som inntil da var regnet blant tysklands fremste leger)??

      Kan det ha med interessekonflikt, forstand (::), kollegial krangling, prestisje…..

      Hvorfor forsvant feks h. i Amerika rundt 1900-århundre?
      Rokkefeller og JpMorgan var nok ikke spesielt opptatt verken for eller imot h. som metode…men etter at de kjøpte opp den gryende profittindustrien…farmasien… i usa…brukte de selvsagt sine krefter på å maksimere profitt ved å diskredittere h. – siden h. var konkurrent…Amerikansk kapitalisme i praxis….ingen konspirasjon(!)

      Verken vitenskapen eller forretningslivet er uhildet i sine bestrebelser mht. å nå mål og makt…allevetjodet….

      Grunnen til at jeg valgte h. som terapi var; logikk (forklaring av sykdom som fenomen)..bivirkningsfritt…..
      og perspektivet på mennesket som organisme…

      http://www.homeoint.org/history/king/3-02.htm

      Etter neste 25 års praxis synes jeg det blir mereogmer utrolig at vi makter å bortforklare/unngå å s e hva vi bedriver med konvensjonell (moderne) medisin – og ikke være åpen/oppdage hva h. kan gjøre med sykdom – samt innsikten i historiske og biologiske prosesser omkring sykdom og menneskets utvikling.

      For tilslutt å ta placeboargumentet som er det vanlige (istedet for å kanskje se på om det er kontroll-metodikken om dokumentasjon det er noe begrenset ved)……De som reagerer best på h. behandling er de som ikke engang vet at de blir behandlet…spe-barn og dyr…

      Om h. har vært i førersetet i vest-Afrika i behandlingen..hadde scenariet vært et helt annet – og da; vårt syn på hva sykdom er..i praxis…sannsynligvis måtte ha forandret seg for godt!

      • Risø Nilsen, du forklarer homeopatiens manglende anerkjennelse med kollegial krangling, prestisje, legemiddelindustrien etc. Dette er en veldig billig måte å sno seg unna på.
       Legemiddelindustrien fantes ikke den gang Hahnemann opererte. Ikke antydning. Hahnemanns kolleger hadde nok sin prestisjetenkning og kollegialitet, og medisinfaget var og er tregt til å forandre seg. Men de hadde akkurat samme treghet når det gjaldt andre ting, som å godta at miasmeteorien ikke hadde noe for seg, at sykdom kunne skyldes mikroorganismer, at årelating var til mer skade enn gagn.
       På 1800-tallet var ikke medisin et vitenskapelig fag. Legene hadde god greie på anatomi, og begynnende forståelse av fysiologi, men behandlingen var stort sett virkningsløs eller skadelig, bortsett fra noe av kirurgien og fødselshjelpen. Den eneste fordelen med Hahnemanns behandlingsform var at den ikke var skadelig, siden han fortynnet giftstoffene han brukte som «medisin». Hahnemann var heller ingen vitenskapsmann etter dagens definisjon, og klarte ikke å bevise at behandlingen hans virket. Han klarte å bevise at den var mindre skadelig enn mye av samtidens medisin, men det skulle heller ikke mye til.

       Etter som medisin har blitt et vitenskapelig fag, er heldigvis de aller fleste av 1800-tallets behandlingsmetoder forlatt. Det er på grunn av nyere og bedre viten om både fysiologi, biokjemi og behandlingsformer. Det skulle bare mangle at metodene ikke forandret seg, men alle endringer har skjedd til mer eller mindre motstand i faget. Mennesker liker ikke forandring, og leger er vanlige mennesker. Men heldigvis er leger stort sett såpass fleksible i huet at de aksepterer ny kunnskap når bare bevisene er gode nok.

       Men du og dine fortsetter å tviholde på at en behandlingsform utviklet i førvitenskapelig tid, og som ettertrykkelig er tilbakevist, fremdeles er sann. Hvem er det som har problemer med prestisje her, hvem er det som har mest motstand mot forandring?

       Hvis det virkelig var slik at homeopati er en glimrende metode, ville den slått gjennom. Hvis det virkelig var sant at den har vært systematisk undertrykt og motarbeidet i 200 år, forutsetter det at hele det medisinske kollegiet, altså millioner av leger og farmasøyter, inngår i en felles kampanje mot akkurat den behandlingsformen. Meget underlig, siden vi diskuterer så fillene fyker om alt mulig annet, at vi skulle være så rørende enige om å holde akkurat homeopati ute av det gode selskap, uten annen grunn enn at vi ikke har lyst til at «sannheten» skal komme fram.
       Du forutsetter med andre ord at millioner av leger og farmasøyter gjennom 200 år har vært korrupte, uimottagelige for fornuft, og bevisst har holdt sannheten tilbake og dermed fratatt millioner av mennesker muligheten til god og trygg behandling. Du forutsetter at folk som bruker 5, 10, 15 år av livet sitt på å utdanne og spesialisere seg egentlig ikke bryr seg om pasienter, og faktisk ønsker å holde dem syke. Jeg tror de fleste tenkende mennesker forstår at det ikke kan forholde seg slik.

       Medisinere, farmasøyter, legemiddelindustrien, er ikke én enhet danner felles front mot andre miljøer. Det finnes ingen sentralkomité som bestemmer hva vi skal tro på og ikke. Medisinfaget, som stadig beskyldes for å være bakstreversk og lukket for nye tanker, er i forandring hele tida. Nye behandlingsmetoder erstatter gamle, på grunn av forskning, ikke på grunn av at noen synes det høres så lurt ut, eller har makt over den antatte sentralkomiteen. Det foregår en utstrakt fagkritikk både innen faget og mellom leger og andre grupper. Det er helt nødvendig og riktig, og står i meget sterk kontrast til mange alternativmiljøer som synes allergiske mot fagkritikk, både innad og utenfra, og møter all kritikk med å slenge dritt på kritikerne. Hvilket du selv er et glimrende eksempel på.

       • Neida, jeg tror ikke det dreier seg om at man rotter seg sammen…selv om det selvsagt er interessekonflikter og behov for å beskytte s i n kunnskapsbase (desverre ofte på bekostning av pasienten…erfaringer har desverre vist meg at det ikke altid er pasientens beste man prioriterer).

        At du kaller min kritikk av det gjeldende behandlingsmonopol for ´å slenge dritt´ er jo drøyt…
        Jeg skriver altså, igjen, at leger ikke har noen saklig kvalifikasjon for å drive med behandling og forebygging av det vi kaller sykdom, – at leger bør holde seg på sykehus og arbeide som akutt- og skaldemedisinere (strukturelt arbeide).
        Om dette er å slenge dritt..så kan jo det tolkes som; du liker ikke at jeg hevder dette, at det utfordrer din autoritet som lege (noe som jo er meget vanlig)..og havner i vulgærmodus…eller du føler deg provosert mht. at leger altid prøver å gjøre det beste for pasientene sine, og derfor ikke fortjener å bli utsatt for tvil omkring deres kompetanse.

        Jeg har praktisert i så mange år, og så mange ganger direkte opplevd at der hvor paralellbehandling har forkommet…ikke bare opplevd avvisning fra skolemedisinsk hold – men direkte trusler – både mot pasient og meg personlig, – noe jeg ikke kan tolke anderledes enn at; her beskytter man seg og sitt (som på Hahnemanns tid)…
        Dette er skandaløst….ikke drittslenging…. (hva med å se på loyalitetskravet innen legestanden…. som er meget strengt, noe alle som har engasjert seg i helsedebatter/utfordringer kjenner til….(…)

        Hahnemann – som du fremdeles ikke har lest ´et ordentlig fnugg´ av…og som definitivt innførte et revolusjonerende regime..også etter alle ´vitenskapelige´ standarder – og som hans samtidige ikke var interessert i (!)….(miasmelære feks. (stigma, arvelig disp).. var ikke formulert da han etablerte h….det kom etterhvert).
        Det han formulerte – er altså påstanden – for 200 år siden…. hva sykdom som fenomen er…noe skolemedisinen fremdeles i k k e makter å gripe – og derav fortsetter sin feilbehandling – med alvorlige bivirkninger som resultat.

        Så neida jeg tror ikke det eksisterer noen sentralkomite…
        – bare en samling av akademisk dannede farmasøyter og leger som ´lider´ av samme forestilling; den at sykdom er noe som bør/må bekjempes…..
        – en samling, som oftest, ´velmenende skolerte´ – som ikke makter å forstå det jeg (og selvsagt !) endel andre i løpet av de siste 200 år har maktet å ta innover oss….av sikkert de forskjelligste årsaker…

        Og det har feks kanskje noe med evnen til å tilegne seg kunnskap og perspektiv som ikke er ´tygd ferdig´ først
        – slik vårt utdanningsregime er basert (har flere opphold på universitet i bagasjen..´forstemmende kunnskapsformidling´).

        Men, men, så her kommer vi altså ingen vei…
        – bare vær grei Nylehn..ett enkelt (banalt) hverdagsterapeutisk spørsmål igjen – tilslutt – så igjen, …noe som bør enkelt kunne besvares av en lege (om vedkommende har tilegnet seg grunnleggende kunnskap omkring kroppens oppbygning, funksjon og uttrykk:
        Hvorfor behandles exem med kortison?
        Hva mener en lege at eksem er for slags lidelse – og hvorfor behandles altså exemer med kortison?
        Blir pasienten ´kvitt´ exemen´eller kan pasienten oppleve sen-virkninger som feks etterfølgende astmatisk eller multiallergisk tilstand..etter noen år?
        Finnes der noen ´dokumentasjon´på sammenheng – og ifall, kan man si noe om hvorfor?

  • Et partsinnlegg. Hva med dokumentasjon? Å nei, det ordet vil du visst ikke ta i din munn … unntatt når du finner (200 år gammel) statistikk som støtter ditt syn. Go figure.

   • For så å komme med en advarsel (for å ta deg opp på dette med å advare mot enkelte typer behandling):

    Om du eller ditt barn opplever symptomer som allergi, exem, astma, øre-nese-halsinfeksjoner etc. – vilket er det man oppsøker fastlegen for oftest – i første omgang – så bør man ikke det!…altså ikke oppsøke fastlegen for disse plager – siden fastlegen ikke har noen god behandling å tilby (´dokumentert´ bevares, men ikke god).

    Den normale konsekvens av å la seg behandle med cortison, atibiotika, smertestillende, feberbedsettende er på sikt at man utvikler mer alvorlige tilstander (presser organismen /undertrykking av symptomer) til å uttrykke sitt proble(er) på et dypere nivå.

    Kortison ved exem er som å be kroppen om å ´holde kjeft´…utrolig naivt..men altså de som kalles ´dokumentert´.
    Bruk av antibiotika på elemnetærinfeksjoner er en skandale…. forgifter kroppen ved langvarig/gjentagende bruk…og tilogmed ikke ´dokumnetert´ – siden en tysk studie på effekten av antibiotisk behandling for ØNH-ålager på slutten av ´90-tallet viste ingen signifikant effekt, verken på symptomer eller varighet,
    Og fastlegen fortsetter å skrive ut antibiotika til barn…en ´dokumentert´ skandale (´jammen vi kan ikke la være´?)

    Slik kunne jeg fortsatt mht. beghandling av en lang rekke ´diagnoser´….skandaløst…
    En skandale grunnet legers arroganse/kunnskapsløshet – samt et kontroll og anbefalingsregime som er styrt av kun…nettopp… leger…altså ´en dokumentert skandale´.

    At det er for få leger i norge i dag?…definitivt ikke leger har kun funksjon som akutt- og skademedisinere ved våre sykehus..Så det kan her foretas en effektiv omplassering.

    Litt spissformulert? Javisst….men dette kan dokumenteres!

 5. Homøopati handler om fysikk og teleportasjon. Effekten er svært enkel, men veies i kilo. Samtidig er den spektakulær. Avgjort også litt magisk( teleporatsjon er for elektroner, og de er magiske, og har «vesen»). Min nye bok «Ernæringskoden» forklarer mer.
  Noen som forstår terminologien? Tanketeknologien? Uten den kan du ikke tenke i homøopatiske baner…..
  Mvh
  Aksel Gjerstad, kjemiingeniør og homøopat( i 39 år).

  • Væll..
   Synes ikke dette (det du skriver) er en fruktbar måte å kommunisere homøopati som behandlingsmodell.

   En sak er selve potenseringen av et gitt naturstoff – og det…bevares… revolusjonerende i at det aktivt omskapes til et helbredende medium….og som er homøopati per definisjon…..

   …men det som egentlig ble Hahnemanns største (!)… bedrift var det at han….. i eimen av sterk middelalder…maktet å definere sykdom som fenomen…som ingen andre..verken før eller etter, (Organon §12 og 13).
   That´s the dog!

Legg igjen en kommentar til Øystein Risø Nilsen Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: