Archive for ‘Medisin’

14/12/2013

Enda to innlegg i syre-basedebatten

Viser til tidligere innlegg. Jeg svarte Otto Bjelland her. Så kommer han med et nytt svar her, hvor han bl.a. sier han aldri har bedt meg beklage det jeg har sagt om Robert Young. Sirkelen er altså sluttet, dvs at han ikke bare benekter det han tidligere har skrevet, men til og med det som startet debatten denne gang. De fleste lesere har antagelig falt av lasset forlengst, det har jeg òg. Da er det vel på tide å avslutte.

Legg for øvrig merke til innlegget fra Harald Libiech på samme side som Bjellands innlegg.

28/11/2013

Diskusjon om syre-base og «Dr.» Young

acid-baseOtto Bjelland, kinesiolog og irisdiagnostiker som driver Biomedisinsk senter i Stavanger, har hatt mange kritiske leserinnlegg om/mot meg i Stavanger Aftenblad. Han er også kritisk til Aftenbladet, og meldte dem i 2010 til PFU for artiklene deres om Robert O. Young. Han fikk ikke medhold.

Jeg har også skrevet mye om Young, og det har falt Bjelland tungt for brystet. Han har nå nylig skrevet et innlegg i Aftenbladet, hvor han ber både meg og Aftenbladet beklage uttalelsene våre om Young. Det  har nemlig kommet en fransk studie som han mener underbygger Youngs teori om at all sykdom skyldes forsuring av kroppen, og at all sykdom dermed kan behandles med «alkalisering».

Bjellands innlegg kan leses her (nederst på siden). Svaret mitt ligger her. Døm selv.

Han har visstnok skrevet et nytt innlegg som står på trykk i dag. Jeg legger det ut når jeg får pdf av det.

30/10/2013

Blogginnlegg om fastlegers reservasjonsrett

Jeg har skrevet et innlegg på bloggen til Tidsskrift for Den norske legeforening om forslaget fra den nye regjeringen om at fastleger skal kunne reservere seg å henvise til abort og evt. flere saker som gjelder liv og død.

Kortversjonen: Jeg er mot. Og jeg skjemmes over kollegene mine.

20/10/2013

Kjære helseminister!

pernilleDen siste spalta mi i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss er adressert til den nye helseministeren.

17/09/2013

Helsespalte: Hvem styrer Helse-Norge?

pernilleHelsespalta mi i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss 13. september handlet om hvem som styrer hva i helsevesenet.  NB dessverre hard et falt ut et ord avsnittet om spesialisthelsetjenesten, nederst i første spalte: Det skal stå «Her har staten ansvaret».

Dette er nest siste gangen jeg skriver i Pluss. Hele bilaget skal legges om, og Aftenbladet skal samarbeide med andre aviser om stoffet. Dermed ryker de fleste faste spaltistene ut, inklusive undertegnede. Sånn er livet.

28/08/2013

Eldreomsorgen, bare elendighet, eller også noen solstråler?

NSFs hovedtillitsvalgt i Sandnes kommune, Silje A Østrem har i dag en kronikk i Sandnesposten der hun etterlyser en mer nyansert beskrivelse av forholdene i eldreomsorgen.  Hun kjenner seg ikke igjen i den elendighetsbeskrivelsen som media og valgkampen formidler, samtidig som hun er bekymret for hvordan dette påvirker både rekruttering og flotte kollegaers arbeidsglede.

Jeg er så enig, Jeg har vært tilsynslege på flere sykehjem og kjenner meg absolutt ikke igjen i det bildet mange maler av eldreomsorgen. Det er trist  at befolkningen får inntrykk av at å havne på sykehjem er en skjebne verre enn døden, og det er respektløst overfor de mange dyktige pleierne som gjør en flott jobb. Det er ikke hyggelig å få beskrevet arbeidsplassen sin som helvetes forgård. Selvfølgelig skal vi ta tak i det som ikke fungerer, men vi må ikke svartmale hele systemet.

Stikkord:
28/08/2013

Spalte om ventelister

pernilleMedisinspalta mi i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss 23. august handlet om ventelister i helsevesenet. Når man skal prøve å redusere ventetidene er det ikke likegyldig hvem som står på vent for hva.

06/08/2013

Helsespalte om sykling

pernilleHelsespalta mi i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss den 2. august handlet om at det er deilig å sykle i Danmark, men ikke fullt så deilig i Norge.

22/06/2013

Medisinspalte om søvn

pernilleMedisinspalta mi i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss den 21. juni handlet om søvn, som er mer komplisert enn man skulle tro.

13/06/2013

Bokanmeldelse: Vaginisme

vaginismeJeg har anmeldt selvhjelpsboka Vaginisme av Else Skytte Christensen i Tidsskrift for den norske legeforening. Konklusjonen i anmeldelsen er:

Alt i alt en fin liten selvhjelpsbok, som gjerne også kan leses av interesserte leger, studenter og annet helsepersonell. Vaginisme er en relativt sjelden tilstand, men svært problematisk for dem som lider av det, og det er viktig at de blir møtt på en god og kompetent måte.

%d bloggere liker dette: