Archive for ‘Uncategorized’

28/10/2009

Dagens nyord

«Dumskapens akse»

Per Fugelli karakteriserer VG, Dagbladet og Fremskrittspartiet.

Stikkord: , , ,
06/09/2009

Protestfestivalen er i gang!

Den tiende Christianssand protestfestival åpner formelt mandag 6.9. kl. 12:00, men tjuvstartet i helga, bl.a. med festforestilling på Kafe Kick.

19/07/2009

Integrering: Middels score for Norge

Ifølge en EU-undersøkelse om europeiske lands tilrettelegging for innvandrere i EU skårer Norge under middels. Når det gjelder antidiskriminering og statsborgerskap er vi på 16.  og 17. plass. Se bloggen Frp-koden. Se også mer om undersøkelsen her.

En ting er at man vil begrense antallet innvandrere (som i realiteten vil si flyktninger, vi har hatt innvandringsstopp i Norge i flere tiår). Det som er mye verre er at vi ikke gjør stort for å hjelpe dem som allerede er her til å tilpasse seg. Frp sitter ved makten i Oslo. Har de kommet med konkrete integreringstiltak?

16/07/2009

Half-hearted suicide

Patient: Doctor, when I woke up this morning, I felt so poorly, I tried to kill myself by taking a thousand aspirins.

Doctor: Really? What happaned?

Patient: After the first two, I felt better …

Stikkord:
16/07/2009

Trenger vi kultur?

«Kultur» blir brukt til å forklare alt fra nigerianske kvinners prostitusjon til vold mot kvinner. Mediene bruker begrepet på en lettvint og ugjennomtenkt måte, hevder forfatterne av den aktuelle boka «Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning». Se forskning.no

16/07/2009

Æresdrap – en europeisk tradisjon?

En titt på de gamle romernes familiedrap kan kaste lys over dagens debatt om æresdrap. Fenomenet er på ingen måte nytt i europeisk sammenheng, skriver historiker Jan Frode Hatlen i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning. Se forskning.no

Stikkord:
14/07/2009

Overdiagnostisering av brystkreft ved mammografi

In populations offered organised screening for breast cancer, overdiagnosis (the detection of cancers that do not cause death or symptoms) was 52%, which equates to one in three breast cancers being overdiagnosed. Bmj.com

Leder i samme utgave: The question is no longer whether overdiagnosis occurs, but how often it occurs. Bmj.com

Stikkord: ,
14/07/2009

Vold fortsetter etter brudd

Vold fra partner varer lenger dersom paret har barn, og volden fortsetter også etter at forholdet er brutt. Barn som er vitne til vold mellom foreldre tar mer skade enn tidligere antatt. Mer på forskning.no

Stikkord:
14/07/2009

Bloggaksjon mot Datalagringsdirektivet

Bloggstafett mot Datalagringsdirektivet – bli med du også!

En mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

read more »

14/07/2009

Salget av ritalin øker

Over 27.000 personer får nå ritalin og lignende preparater. Statens legemiddelverk er bekymret. Ikke på grunn av medisinbruken, men fordi de er redd for at det blir vanskelig å gi alle pasientene den nødvendige oppfølgingen.

read more »

Stikkord: , , ,
%d bloggere liker dette: