Posts tagged ‘absurditeter’

01/09/2009

Null-null-tallet

Morgenbladet, intelligensiaens avis, en gang den stolte bærer av tradisjon og dannelse, har for tiden en artikkelserie hvor forskjellige mennesker beskriver hva som har preget det første tiåret i dette århundret. Interessant nok. Bortsett fra navnet på artikkelserien.

Morgenbladet har kalt artikkelserien sin «Typisk 00-tallet».

Jeg har nesten lyst til å stoppe der, og la det stå der til spott og spe. Men i tilfelle det finnes noen som ikke forstår problemet, skal jeg utdype.

read more »

%d bloggere liker dette: