Posts tagged ‘Biologi og erfaring’

17/05/2011

Biologi og erfaring

En artikkel i Legeforeningens Tidsskrift nr. 7/2011 av Linn Getz og Anna Luise Kirkengen går gjennom nyere forskning om hvordan erfaringer skriver seg inn i kroppen, eller i mer formelle termer: Virker direkte inn på bl.a. immunsystemet og epigenetiske mekanismer.

NB dette er ikke det samme som at man kan tenke seg frisk!!!

%d bloggere liker dette: