Posts tagged ‘Desinfeksjonsmiddel’

24/10/2010

Datablad for natriumkloritt og klordioksid, også kalt mirakelvann og mirakelgass

Her er et datablad for Oxine, et desinfeksjonsmiddel som inneholder natriumkloritt.  NB Oxine inneholder 2% natriumkloritt, mens Prime pH inneholder 5% og MMS 28%.

Et par sitater fra databladet:

HELSE
Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Langvarig eller gjentatt eksponering kan irritere øyne og hud. Innånding av damp kan forårsake irritasjon i luftveiene.

BRANN OG EKSPLOSJON
Ikke brennbar. Klordioksid utviklet fra produktet kan eksplodere ved volumetrisk konsentrasjoner > 10%.

read more »

%d bloggere liker dette: