Posts tagged ‘dokumentasjon’

19/04/2011

Ny forskrift om kosttilskudd og naturlegemidler

Fra 1. mars må alle påstander om ernæringseffekter og/eller helseeffekter ved kosttilskudd og naturlegemidler kunne dokumenteres. Dette er i tråd med nye EU-direktiver.

Fra Mattilsynets nettsider:

En ernæringspåstand er enhver merking, budskap eller fremstilling som angir, indikerer eller antyder at en matvare har særlige positive egenskaper på grunn av energi, næringsstoffer eller andre stoffer.
Tillatte ernæringspåstander fremgår av vedlegget til påstandsforordningen, for eksempel ”energiredusert”, ”uten tilsatt sukker”, ”høyt fiberinnhold”.

En helsepåstand er enhver påstand som angir, indikerer eller antyder at det er sammenheng mellom en matvare, en matvaregruppe eller en av matvarens bestanddeler og helse. Forordningen skiller mellom forskjellige typer helsepåstander.
Helsepåstander må være godkjent før de kan benyttes.»

read more »

%d bloggere liker dette: