Posts tagged ‘fastlegeordningen’

01/11/2016

Fastlegeordningen, gullgruve for sleipe leger, eller kanskje noe helt annet?

at-the-doctors-office-actual-image-1317243428Fastlegeordningen – FLO blant venner – er 15 år i år. Det kan man si mye om, blant annet at det er en av de mest vellykkede
helsereformene vi har hatt (det er mulig det sier mest om de andre reformene), og at den er meget kostnadseffektiv. Den årlige kostnaden for FLO tilsvarer omtrent den årlige økningen i sykehusbudsjettene. Den har gitt alle innbyggere i Norge rett til en fast primærlege, noe som beredte grunnen for bedre kontinuitet, og samhandling med en rekke andre aktører.

Det er imidlertid ikke alt som er like bra. Det er for få fastleger, noe som er negativt for pasientenes del – i en del kommuner er det bare en eller to fastleger med ledige plasser. Og det er negativt for legene: Det er hele tida nye oppgaver som skal løses av fastlegene, og mange føler arbeidsbyrden vokser dem over hodet.

Men når avisene, særlig tabloidene, skriver om fastlegeordningen, er det to ting som står i hodet på dem: det ene er at fastlegene visstnok får enorme summer fra staten før de har sett en eneste pasient. Det andre er at de har tusenvis av pasienter på listene sine, og kjøper og selger dem seg imellom.

read more »

Stikkord:
17/09/2013

Helsespalte: Hvem styrer Helse-Norge?

pernilleHelsespalta mi i Stavanger aftenblads helgemagasin Pluss 13. september handlet om hvem som styrer hva i helsevesenet.  NB dessverre hard et falt ut et ord avsnittet om spesialisthelsetjenesten, nederst i første spalte: Det skal stå «Her har staten ansvaret».

Dette er nest siste gangen jeg skriver i Pluss. Hele bilaget skal legges om, og Aftenbladet skal samarbeide med andre aviser om stoffet. Dermed ryker de fleste faste spaltistene ut, inklusive undertegnede. Sånn er livet.

02/01/2012

Huff da …

Der har jeg visst slengt med leppa igjen, denne gangen på NRK Rogaland (radio), hvor jeg sier at kvaliteten synker jo flere pasienter som er inne hos legen i løpet av en dag. Egentlig ganske logisk. Det er kanskje ikke alle kolleger som er helt fornøyd med at jeg sier slikt, men det får så være …

For dem som vil si mer av mitt blide åsyn, var jeg på NRK Rogalands lokalsending på TV i går kveld. Opptaket ligger her.

10/06/2010

Fastlegen.no: ny publikumstjeneste

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin  har i dag lansert fastlegen.no, som inneholder informasjon om fastlgeordningen, hvordan fastlegene jobber, hva du kan/ikke kan få hjelp til hos fastlegen, pasientrettigheter og mye mer. Alt innholdet er ikke på plass ennå, og registeret mangler mye, men det lover godt!

09/08/2009

Hva vil du egentlig, statsråd? Regnestykke

Viser til åpent brev om finansiering av fastlegeordningen.

read more »

%d bloggere liker dette: