Posts tagged ‘fugelli’

04/02/2011

Engangsleger – just say no!

Per Fugelli forteller i en kronikk i Aftenposten at han møtte til sammen 37 leger i løpet av den tida han ble behandlet for kreft. Han ønsker seg en «fastlegeordning» for alvorlig syke pasienter som er innlagt på sykehus.

Det er ikke vanskelig å være enig med Fugelli. Ikke minst fordi en slik ordning faktisk finnes, men ikke fungerer. Ordningen med «pasientansvarlig lege» ble innført for mange år siden. Alle som er innlagt, uansett hva de feiler og hvor lenge de blir, skal ha det. Ofte vil det være to – en assistentlege og en overlege.

read more »

07/09/2009

Priser fra Protestfestivalen

Per Fugelli fikk 1. september pris som «Norges beste meningsytrer».

Lege Mads Gilbert fikk 7. september Erik Byes minnepris  for «sitt vidtfavnende og brennende engasjement over mange år».

%d bloggere liker dette: