Posts tagged ‘gaza’

21/06/2010

Øyne i Gaza

Jeg har nettopp lest «Øyne i Gaza» av Mats Gilbert og Erik Fosse.
Unnskyld språkbruken, men fy for satan sånn djevelskap som sivile palestinere ble utsatt for. Fosse har vært i krigen som kirurg mange ganger gjennom to tiår år, og beskriver skader han aldri har sett før. Bl.a. «små søte» bomber (DIME) som peprer offeret med wolframpartikler som brenner seg inn i huden. Hvis de i det hele tatt overlever får de antagelig kreft etter en del år.

read more »

03/11/2009

Telja småbeinute lik

Lat oss telja yver liki att.

Dersom me berre kunde gjera liki minder,
på storleik med skallar,
kunde me gjera ei heil slette kvit med skallar
i måneskinet.

read more »

%d bloggere liker dette: