Posts tagged ‘healthy skepticism’

03/12/2010

På sabbaten …

Er det tid for selvransakelse.

Jeg bringer derfor en ønskereprise for alle som har meninger om legemiddelindustrien, spesielt legenes forhold til samme.  Her er lovverk om samhandlingen mellom leger og industrien, lenker til organisasjoner som jobber mot utilbørlig påvirkning av leger og annet helsepersonell, Legeforeningens selvpålagte regelverk for samhandlingen (bl.a. forbud mot sponsing av tellende kurs i etter- og videreutdanning) med mye mere.

Artikkelsamlingen er å finne på Allmennmedisinsk portal, og er faktisk  i sin tid samlet av Yours Truly.

%d bloggere liker dette: