Posts tagged ‘Helse sørøst’

17/12/2010

Alle ansatte ved Oslo Hospital er sagt opp

NRK melder at alle de 100 ansatte ved Oslo hospital har fått oppsigelse, og står uten jobb fra 1. mars.  Helse Sør-Øst har tilbudt seg å kjøpe 14 plasser utenom den ordinære anbudsrunden, men dette er ikke nok til at sykehuset kan klare seg økonomisk.

De ansatte kan  få nye jobber, men de 31 pasientene kan ikke uten videre overføres til andre institusjoner. Og hvis de kan, er det stor fare for at de ikke får den behandlingen de trenger.

read more »

%d bloggere liker dette: