Posts tagged ‘helsepolitikk’

16/03/2013

Ta faget tilbake!

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening kommer ti leger med meget krass kritikk av dagens styring av helsetjenesten, og med meget tydelige og konkrete krav om endringer: Ut med New Public Management-ideologien, ut med helseforetakene, slank administrasjonen, gi oss faget tilbake, legg vekt på det som er hele poenget med helsevesenet: Helsearbeidernes møte med den syke pasient. En leder av R. Heggedal i samme tidsskrift formidler samme budskap.

Det er ikke annet å si enn: Ja og amen!

15/11/2010

Den moderne sykeligheten

Eivind Meland, professor i allmennmedisin ved UiB, stiller i en kronikk i Morgenbladet spørsmål ved helsepolitikernes tro på at vi kan forebygge oss ut av all sykdom, ja faktisk alt som er vondt og vanskelig.

Et sitat: «Den moderne sykelighet dreier seg ikke bare om tradisjonelle livsstilssykdommer. Det dreier seg i enda større grad om forstyrrelser i menneskers forhold til seg selv og til hverandre. Helsevesenet spiller her i beste fall en tvetydig rolle. Kan det tenkes at helsevesenet ikke er en del av løsningen, men faktisk en del av problemet?»

%d bloggere liker dette: