Posts tagged ‘innvandring’

11/09/2010

Ghettoalarm i Oslo!

I visse deler av hovedstaden er det en bekymringsfull overvekt av et fåtall etniske grupper. De holder seg mest for seg selv, går i merkelige klær, pleier bare omgang med sine likesinnede, og viser liten vilje til å integreres i storsamfunnet. Den etniske fordelingen i skolene er også svært skjev i forhold til resten av byen.

read more »

24/09/2009

Forvirr oss ikke med fakta

Frps Per Sandberg kommenterer UDIs tall om asylsøkere i dagens Klassekampen, men tar ikke selvkritikk for å ha overgeneralisert og stigmatisert asylsøkere. I stedet beklager han seg over at Frp blir stemplet og at alle er forutinntatt overfor Frp. «Hvor presis skal vi være for ikke å bli kritisert?»

Han bebuder at han skal gå tallene fra UDI nærmere etter i sømmene. Det er åpenbart viktigere for Frp å gå andres påstander etter i sømmene enn å belegge sine egne …

Dette viser igjen med all ønskelig tydelighet at Frp er et dypt umoralsk og fremmedfiendtlig parti, og at de ikke er interessert i forholde seg til andre fakta enn de som passer til deres egen retorikk.

23/09/2009

9 av 10 asylsøkere …

… prøver IKKE å skjule identiteten sin. Nå slår UDI-direktør Ida Børresen tilbake mot bl.a. Frp og Politiets fellesforbund som påstår at de fleste asylsøkere nekter å oppgi identiteten sin. Bildet er diametralt motsatt: 93% av asylsøkerne klarte å skaffe til veie identitetspapirer i løpet av søknadsprosessen. Les hele artikkelen i Klassekampen

Antydningene om at de fleste asylsøkere er kriminelle blir også tilbakevist. Det er snakk om noen få hundre kriminelle av totalt 18,000. For eksempel er ikke en eneste afghaner  pågrepet av politiet i år.

16/07/2009

Trenger vi kultur?

«Kultur» blir brukt til å forklare alt fra nigerianske kvinners prostitusjon til vold mot kvinner. Mediene bruker begrepet på en lettvint og ugjennomtenkt måte, hevder forfatterne av den aktuelle boka «Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning». Se forskning.no

%d bloggere liker dette: