Posts tagged ‘innvandring;asylsøkere;integrering;Frp’

19/07/2009

Integrering: Middels score for Norge

Ifølge en EU-undersøkelse om europeiske lands tilrettelegging for innvandrere i EU skårer Norge under middels. Når det gjelder antidiskriminering og statsborgerskap er vi på 16.  og 17. plass. Se bloggen Frp-koden. Se også mer om undersøkelsen her.

En ting er at man vil begrense antallet innvandrere (som i realiteten vil si flyktninger, vi har hatt innvandringsstopp i Norge i flere tiår). Det som er mye verre er at vi ikke gjør stort for å hjelpe dem som allerede er her til å tilpasse seg. Frp sitter ved makten i Oslo. Har de kommet med konkrete integreringstiltak?

%d bloggere liker dette: