Posts tagged ‘kolesterol’

20/05/2011

Helsespalte om kolesterol

Helsespalta mi i Stavanger Aftenblads helgemagasin Pluss 13. mai handlet om kolesterol. Gjengitt med tillatelse fra Aftenbladet.

06/05/2011

Mer om kolesterol

VG begikk en forholdsvis stor tabbe forleden, da de hadde  skrekkoppslag om kolesterol på en helside, og helsides annonse for kolesterolmåling i apotek på sida midt i mot. Dette er et klart brudd på tekstreklameplakatens punkt 5 om at man ikke skal ta inn kommersielt materiale på en slik måte at skillelinjen mellom redaksjonelt innhold og markedsplass svekkes.

Sjefredaktøren i VG omtaler hendelsen som en beklagelig feil. Les mer i Journalisten.

Videre: Helsedirektoratethar vurdert ulike helsetjenester i apotek, og konkludert med at kolesterolmåling ikke anbefales utført i apotek (s. 33 og 36).

02/05/2011

Tull og vas om kolesterol

Allmennlegeforeningene har lagt inn en betimelig protest mot Nasjonalforeningen for folkehelsens kampanje «Har du under 5?«. Poenget med kampanjen er å bevisstgjøre befolkningen om kolesterol og risikoen for hjertesykdom, og gjennom store annonser oppfordrer de folk til å få målt kolesterolet sitt. I annonsene nevnes (tilfeldigvis? neppe!) at man kan få gjort det hos Bootsapotekene 5.-15. mai.

Det er minst fem feil ved denne kampanjen.

read more »

08/07/2010

Sykle til og fra jobb er bra for helsa

En studie utført ved Universitetet i Stavanger antyder at et så enkelt tiltak som å sykle til og fra jobben har tydelige positive helseeffekter.   I studien fulgte man 25 personer som gjennom ett år har syklet til og fra arbeid. Forsøkspersonenes maksimale oksygenopptak (VO2maks) økte med 15,8%, HDL-kolesterol økte med 15%, det siste er atskillig bedre enn hva man kan oppnå med medisiner.

read more »

%d bloggere liker dette: