Posts tagged ‘ME’

06/06/2013

Penger til ME-forskning

En veldig veldig god nyhet: Forskningsrådet har bevilget penger til neste trinn i forskningen på Rituximab for ME. Jeg har tidligere skrevet om MEandYou Foundation som  har samlet inn penger til forskningen. Målet var 7 millioner, det ser ut som de klarer 2,5 millioner. En imponerende sum uansett. Og nå ser det ut som Forskningsrådets bevilgning bidrar til at studien kan gjennomføres. Det er litt uklart hvor mye penger de får, men det ser ut til at det blir nok. Det er bare å rope HURRA!

Mesteparten av kostnaden for prosjektet går til medisiner. Og det er da jeg spør: Hvorfor spytter ikke produsenten av Rituximab, Roche, inn en god sum i dette, evt. gir en saftig rabatt? Det burde absolutt være i deres interesse at medisinen kan brukes til flere sykdommer. Legemiddelindustrien snakker stadig om at de er så opptatt av forskning. Javel, la oss se det i praksis!

16/03/2013

Du og jeg og vi to – eller MEandYou Foundation

MEandYouJeg tillater meg å reklamere for et godt initiativ: Lege og helseaktivist Maria Gjerpe, kvinnen bak bloggen Marias Metode, har arrangert crowdfunding (det vi før ville kalt innsamlingsaksjon eller kronerulling) for å skaffe penger til forskning på en mulig behandling for ME.

Det dreier seg om et forskningsprosjekt i regi av kreftspesialistene Olav Mella og Øystein Fluge ved Haukeland sykehus. Det skal være en randomisert dobbeltblindet studie med 140 pasienter, hvor halvparten skal få medikamentet Rituximab og halvparten uvirksom medisin (placebo).

Mer om de tekniske detaljene senere, men det er dannet en forening som heter MEandYou Foundation, som står for innsamling av penger til dette prosjektet. De har tatt mål av seg til å samle inn 7 millioner kroner på 90 dager. Sammen med de 4 millionene som er bevilget fra helsemyndighetene blir det nok til å dekke de ca. 11 millionene som trengs for å gjennomføre prosjektet. Får man inn mer, vil overskuddet gå til andre relaterte formål. Mer om foreningen og styret her.

Jeg oppfordrer alle som er interessert i god forskning, og som er opptatt av å at ME-pasienter skal få best mulig behandling, til å gi en skjerv. Man kan gi så mye eller lite man vil, alt teller. Forhåpentligvis er det ikke bare privatpersoner som vil gi, men også bedrifter og organisasjoner.

read more »

01/06/2011

Sterk tvil om sammenheng mellom XRMV og ME

Redaktøren i tidsskriftet Science har nå bedt forfatterne bak studien som påviste XMRV i ME-pasienter om å trekke studien. Årsaken er at ingen seinere studier har klart å påvise en sammenheng. Videre er det sterk mistanke om at virusfunnet ikke var reelt, men skyldtes forurensning på laboratoriet. Les mer på BBCs nettsider.

Stikkord: ,
03/01/2011

Er XMRV årsaken til ME?

Jeg har skrevet en forsøksvis oppklarende artikkel til fastlegen.no om viruset XMRV som mulig årsak til ME/CSF.

Fastlegen.no er forresten et ganske kjekt nettsted.

Stikkord: , , ,
20/12/2010

Sterk tvil om XMRV som årsak til ME

En britisk studie (abstract), publisert i tidsskriftet Retrovirology, sår sterk tvil om at det er forbindelse mellom retroviruset XMRV og ME. Forskerne bak studien mener funnet av XMRV skyldes forurensning av prøvene fra en cellekultur fra mus, og at XMRV ikke er et humant patogen (ikke forårsaker sykdom hos mennesker). Her er hele artikkelen, for den som vil fordype seg i latinen.

Og her er en litt mer lettfattelig artikkel for dem som ikke har doktorgrad i PCR-metoden.

read more »

%d bloggere liker dette: