Posts tagged ‘normaltariffen’

09/08/2009

Hva vil du egentlig, helseminister?

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kjære statsråd!

Du har sagt og skrevet mye om helsevesenet siden du tok over som statsråd. Blant annet er du opptatt av forebygging, og at flest mulig skal få hjelp i primærhelsetjenesten, der de bor.

Og det er flott! Du er faktisk den første helseministeren som har oppdaget at primærhelsetjenesten ikke bare finnes, men er en vesentlig del av helsevesenet. Det skal du ha stor ære for. De fleste politikere snakker bare om sykehusene og spesialisthelsetjeneten, om operasjonskøer og sengeplasser, og vi som jobber i primærhelsetjenesten har mange ganger revet oss i håret over at vår rolle glemmes.

MEN:

read more »

%d bloggere liker dette: