Posts tagged ‘Oslo hospital’

24/12/2010

Hurra!

NRK melder at Oslo hospital er reddet! Driften fortsetter som før fram til 1. mai, så tar Lovisenberg Diakonale Sykehus over driften. Dette var en god julegave.

Stikkord:
17/12/2010

Alle ansatte ved Oslo Hospital er sagt opp

NRK melder at alle de 100 ansatte ved Oslo hospital har fått oppsigelse, og står uten jobb fra 1. mars.  Helse Sør-Øst har tilbudt seg å kjøpe 14 plasser utenom den ordinære anbudsrunden, men dette er ikke nok til at sykehuset kan klare seg økonomisk.

De ansatte kan  få nye jobber, men de 31 pasientene kan ikke uten videre overføres til andre institusjoner. Og hvis de kan, er det stor fare for at de ikke får den behandlingen de trenger.

read more »

11/12/2010

Ikke legg ned Oslo Hospital!

Landets eldste psykiatriske sykehus, Oslo Hospital, har tapt anbudskonkurransen som Helse Sørøst lyste ut. De tapte på pris, ikke innhold.

Oslo Hospital ble stiftet i 1290 (ja, du leste riktig) da fransiskanermunker grunnla et kloster som hadde som hovedmål å ta seg av de sykeste og svakeste. Faktisk kom virksomheten deres selve Paven for øret, og han satte hospitalet under sin beskyttelse. Fra 1538 ble sykehuset Oslos hovedhospital.

Men det var før helseforetakene tok over landet.

read more »

%d bloggere liker dette: