Posts tagged ‘oslo’

11/09/2010

Ghettoalarm i Oslo!

I visse deler av hovedstaden er det en bekymringsfull overvekt av et fåtall etniske grupper. De holder seg mest for seg selv, går i merkelige klær, pleier bare omgang med sine likesinnede, og viser liten vilje til å integreres i storsamfunnet. Den etniske fordelingen i skolene er også svært skjev i forhold til resten av byen.

read more »

%d bloggere liker dette: