Posts tagged ‘Per Vaglum’

02/01/2011

«Den menneskelige lege har utvandret fra sykehusene»

Sterke ord fra Per Vaglum, som er professor emeritus i psykiatri og har jobbet en mannsalder eller to med utdanning av leger, i et intervju i Journalen, Oslo legeforenings  medlemsblad. Han sier videre: «Det er naivt å tro at dagens medisinske verdier vil overleve særlig lenge dersom årgang på årgang av unge leger blir satt til å arbeide på en måte hvor økonomi og pasientvolum er nesten det eneste som teller.»

read more »

%d bloggere liker dette: