Posts tagged ‘Placeboeffekten’

29/12/2010

Placeboeffekten virker uansett?

Det har vært en del oppstuss om en studie som angivelig viser at placebomedisin kan ha effekt selv om pasientene vet det er placebo de får. For godt til å være sant? Nettopp.

Det viser seg at historien er blitt noe fortegnet gjennom sin gang i media. Det er en liten studie, det som ble målt var subjektivt (deltagerne skulle krysse av på et spørreskjema om plagene sine), forskjellen mellom placebogruppen og ingentinggruppen var ikke stor. Og ikke minst – det var ikke ren placebo!

read more »

Stikkord:
%d bloggere liker dette: