Posts tagged ‘Rådet for legeetikk’

03/06/2012

Alternative leger dømt i Etisk råd

Rådet for legeetikk i Legeforeningen har fått klage på to norske leger som driver med ganske utstrakt alternativ praksis – homeopati, ortomolekylær medisin og EDTA-behandling, blant annet. Den ene av dem – Siri Abel – gir også ganske tvilsomme råd om kreft.

Etisk råd har vurdert klagene svært grundig, og innhentet uttalelser både fra NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) og Norsk forening for allmennmedisin. Rådets konklusjon er entydig: Disse legenes praksis er klart i strid med de etiske reglene mht forsvarlighet og god medisinsk praksis, og de får begge en reprimande fra Rådet.

Klagene, og brevene fra Etisk råd, ligger på lege Daniel Øyans blogg, og på Gunnar Tjomlids blogg. Les, og døm selv.

%d bloggere liker dette: