Posts tagged ‘samhandlingsreformen’

15/11/2010

Den moderne sykeligheten

Eivind Meland, professor i allmennmedisin ved UiB, stiller i en kronikk i Morgenbladet spørsmål ved helsepolitikernes tro på at vi kan forebygge oss ut av all sykdom, ja faktisk alt som er vondt og vanskelig.

Et sitat: «Den moderne sykelighet dreier seg ikke bare om tradisjonelle livsstilssykdommer. Det dreier seg i enda større grad om forstyrrelser i menneskers forhold til seg selv og til hverandre. Helsevesenet spiller her i beste fall en tvetydig rolle. Kan det tenkes at helsevesenet ikke er en del av løsningen, men faktisk en del av problemet?»

09/08/2009

Hva vil du egentlig, helseminister?

Åpent brev til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kjære statsråd!

Du har sagt og skrevet mye om helsevesenet siden du tok over som statsråd. Blant annet er du opptatt av forebygging, og at flest mulig skal få hjelp i primærhelsetjenesten, der de bor.

Og det er flott! Du er faktisk den første helseministeren som har oppdaget at primærhelsetjenesten ikke bare finnes, men er en vesentlig del av helsevesenet. Det skal du ha stor ære for. De fleste politikere snakker bare om sykehusene og spesialisthelsetjeneten, om operasjonskøer og sengeplasser, og vi som jobber i primærhelsetjenesten har mange ganger revet oss i håret over at vår rolle glemmes.

MEN:

read more »

%d bloggere liker dette: