Posts tagged ‘sykefravær’

12/10/2010

Løgn, forbannet løgn, og statistikk

Overskriften er som kjent betegnelsen for de tre kjente typer av løgn. Statistikkløgnene er det mange av, spesielt i media og blant politikere. Det er litt uklart for meg om det skyldes dårlige  kunnskaper om statistikk eller villet manipulering, antagelig begge.

Den mest debatterte statistikkløgnen om dagen er påstanden om at 650,000 står utenfor arbeidslivet. Ser man nærmere på tallene er virkeligheten en helt annen.

read more »

08/08/2009

Stadig nye krumspring om sykmelding

Høyre og FrP har foreslått å redusere fastlegenes sykmeldingsrett fra 12 til 6 måneder. Se Aftenposten. Dersom sykmelding skal utvides utover 6 måneder, må sykmelding foretas av en spesialist eller en annen lege enn pasientens fastlege. Årsaken er at sykefraværet er for høyt.

Det er ikke noe nytt at politikerne bruker legene – spesielt fastlegene – som syndebukker for at folk blir sykmeldte. Vi får stadig nye regler, nye skjemaer med nye rubrikker vi skal fylle ut, NAV kommer stadig med nye direktiver.

read more »

%d bloggere liker dette: